Sture Sundgren album

Detta album innehåller bilder, dokument, ljud och filmer relaterade till Sture Sundgren, presenterade i kronologisk ordning.

Informationen är baserad på familjens minnen samt Stures egna muntliga och skriftliga berättelser. Sidan uppdateras då och då av Hans Sundgren.

Stures bostadsorter 1921–2022.

Översikt

 Sture Sundgren föds i Östergötlands skärgård. Han är fiskar-/lantbrukarson och blir som 16-åring intresserad av radioteknik. Han kommer att arbeta som radiotekniker, tele- och elektronikingenjör i Söderköping, Norrköping, Trollhättan, Stockholm och slutligen Linköping.

Som 29-åring i Stockholm träffar han 25-åriga Aida Lindman år 1950 och de gifter sig 1951. Efter några år i Stockholm flyttar de med sin dotter Birgit till Linköping. Där föds sedan sönerna Hans och Johan.

Bostadsorter, 1921–2022
Stures bostadsorter
  Ort År Adress Bostadsform
1 Södra Finnö 1921 ‑ 1939 Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt Hus
2 Söderköping 1939 Norrtull 8, Söderköping Inneboende
1940 Kanalbanken, Söderköping Tält1)
1940 Skönbergagatan 28, Söderköping Inneboende
3 Norrköping2) 1940 ‑ 1941 Östra Kyrkogatan 10, Norrköping Inneboende
1941 Hallandsgatan 8, Norrköping Inneboende
1941 ‑ 1944 Norra promenaden 117, Norrköping Inneboende
194x ‑ 194x Östra station, Norrköping Inneboende
4 Trollhättan 1945 Föreningsgatan, Trollhättan Inneboende
1945 Storgatan, Trollhättan Inneboende
5 Stockholm 1945 Nära Karlaplan Inneboende hos kusin
1945 Surbrunnsgatan, nära Odenplan Inneboende
1945 ‑ 1946 Dukvägen 17, Riksby, Bromma Inneboende
1946 ‑ 1951 Gliavägen 51A, Bromma3) Inneboende
1951 ‑ 1952 Lagerlöfsgatan 4, Stockholm Hyreslägenhet
6 Linköping 1952 ‑ 1957 Linnégatan 17B, Linköping Hyreslägenhet
1957 ‑ 2022 Getingstigen 48, Linköping Radhus
  1) Endast från 9 juni till 11 augusti vid slussen.
2) Årtalen osäkra.
3) Husnumret ändras senare till Gliavägen 53.
Adresserade kuvert
Till Sture på Gliavägen 51A i Stockholm. Avsänt från Stures arbetsgivare Standard Radiofabrik, innehållande hans arbetsbetyg.
Till Sture på Lagerlöfsgatan 4 i Stockholm men vidareskickat till Linnégatan i Linköping.
Till Sture på Getingstigen i Linköping.
Års-översikt, 1921-2022

En års-översikt av Stures familjehändelser, bostadsort, utbildning och arbete, med filtreringsmöjlighet finns här.

Del av översikten.
Porträttfoton, 1924-2022

En översikt hur Sture förändras under åren.

Översikt.
Dagböcker, 1939–2022

Sture skriver ibland dagbok. Dagboksanteckningarna är länkade under respektive år, men det finns också en översikt över alla dagböcker.

Några av dagböckerna.

1920-talet

Sture föds, får en lillebror och börjar i folkskolan.

Stures födelseplats på Gryt-delen av Södra Finnö. [Utsnitt ur Generalstabskartan 46 Valdemarsvik, uppmätt 1878, reviderad 1947.]

Föds på Södra Finnö

Sture Albert Ingemar föds den 30 maj på Lilla Getterö, Södra Finnö, Östergötland. Mamma är Agnes Sundgren (född Jonsson) och pappa är Fridolf Sundgren.

Utdrag ur 1921 års Födelse- och Dopbok för Gryts församling i Hammarkinds kontrakt, Linköpings stift, Östergötlands län. | Dopnamn: Sture Albert Ingemar. Fader: Albert Fridolf Sundgren, hemmansägare L:a Getterö. Moder: Agnes Helena Jonsson.
Stures föräldrar Fridolf och Agnes, med sitt första barn Mary. Foto: Okänd ateljé. Årtalet är osäkert.
Förfäder
Släktträd med Stures förfäder, 3 generationer.

Antavla

Sparbanksboken från Sparbanken i Söderköping, avdelningskontoret i Sankt Anna. Första sida med insättningar.

Får ränta i sin Sparbanksbok

Sture 1 år, får en bankbok i sitt namn i november 1921. Föräldrarna sätter då in 25 kronor.

Den 1 januari 2022 är behållningen 25:18 och den 31 december sätts det in ränta med 1 krona och 19 öre. Det motsvarar en årsränta på 4,7%.

Motbokens framsida och första sida. Omslag och 24 sidor 17,5×11 cm.

Hela motboken [senare]

På Södra Finnö: Sture och hans bror Stig 1 år född den 15 mars 1923. Foto: Okänd. Årtalet är osäkert.

Med syskon Stig och Mary

Sture 3 år, blir fotograferad tillsammans med sin bror Stig vid Lilla Getterö.

Foto på Mary, 6 år
Storasystern Mary Sundgren 6 år, född den 30 maj 1914. Foto: Okänd. Årtalet är osäkert.
Stig, Mary och Sture Sundgren. Foto: Okänd ateljé. Årtalet är osäkert.

Syskon hos fotografen

Sture 4 år, tillsammans med storasyster Mary och lillebror Stig.

Eleverna på Södra Finnö skola årskurs 2, 4 och 6. Inskrivning sker vartannat år. Foto: Lärarinnan Märta Österman, senare Arvidsson som gift. Årtalet för fotot är osäkert, kan vara 1928 eller 1929.

Går i skolan på Södra Finnö

Sture 7 år, går i skolan på Södra Finnö.

Sture bland klasskamrater.
Livet som son till fiskare

Stures pappa Fridolf försörjer sig delvis som fiskare. Ibland följer Sture med. En fiskedag innebär:

 • 02:00 Uppstigning, ut och fiska.
 • 06:00 Fisken hämtas.
 • 08:00 Fisken är i Gryt för försäljning.

[Berättat av Sture mars år 2015]

Stures morsdagskort.

Skriver morsdagskort

Sture 8 år, skriver ett kort till mamma Agnes på mors dag.

Kortet ritas i skolan varje år och det är lärarinnan som ger texten.

Till Mor
Min moder, de enkla orden, de gömma det största på jorden, en kärlek, som intet begär, en kärlek, som aldrig du mister, som bär, då allt annat brister, en fyr mellan livets skär.
Hälsningar på Mors-dag 1929, från Sture.

Sture är egentligen 7 år när han skriver kortet men fyller 8 år veckan efter.

Det 4-sidiga morsdagskortet, 25×16 cm.

1930-talet

Sture arbetar som dräng både hemma på Södra Finnö och hos grannar. Som 18-åring flyttar han hemifrån till Söderköping och börjar jobba som radio-reparatör.

Hos Albert Sundgren Sundbyvägen 6, i Bromsten. Från vänster: Sture Sundgren 9 år, syssling Elly Sundgren 11 år och bror Stig Sundgren 7 år. Elly kommer att gifta sig 15 år senare och Sture och Stig att deltaga som bröllopsgäster. År 1945.Foto: Okänd.

Reser till Stockholm med ångbåt

Sture 9 år, åker ångbåt från Södra Finnö till Stockholm tillsammans med far, mor och bror Stig.

Familjen stiger på ångbåten Tjust vid ön Strömmingen, utanför Mjältholmen och anländer dagen efter till Stadshuskajen efter passage genom Södertälje kanal. Det är ångbåtarna Tjust och Gamleby som trafikerar kusten.

Familjen bor hos "farbror" Albert Sundgren med fru Hilda på Sundbyvägen 6 i Bromsten. Albert är Stures farfars bror.

Farbror Albert, 1898
Albert Sundgren i Stockholm. Foto: David Jacoby, ateljé Jacoby, Järntorget 80.
Albert Sundgren med sin första fru Ida som dör i barnsäng 1901 när dottern Gurli föds.
Om resan till Stockholm
"Stig och jag fick se färgglada bilar för första gången. Och bensinlukten gjorde oss så sjuka att vi spydde den andra dagen i Stockholm. Vi var ju vana vid ren luft på Södra Finnö."
"Vi skickade slaktad höna till farbror Albert i Stockholm och fick "färska" wienerbröd i retur, via postpaket."

[Berättat av Sture den 8 mars år 2015]

En anledning till att Sture med familj åker till Stockholm är att det pågår en stor utställning där; Stockholmsutställningen 1930. Den pågår från 16 maj till 29 september.

Stockholmsutställningens logotyp. Källa: Wikipedia.
Besök på Skansen, juli 1930

Familjen gör ett besök på Skansen. Där får Sture och Stig åka på elefanten Lunkentuss.

Sture och Stig med mamma Agnes och pappa Fridolf på Skansen.
Morsdagskort, maj 1930

Sture skriver morsdagskort i skolan till mamma Agnes. Han använder blyertspenna för sista året.

Stures morsdagskort, 16,5×12,5 cm.
Till Mor!
Vad mitt öde än må kräva, vart min väg i världen leder, vill jag redligt eftersträva Mor, att vara dig till heder.
Hälsningar på Mors dag
från Sture.
Stures uppsatsbok.

Skriver uppsatser i skolan

Sture 10 år, skriver berättelser i sin uppsatsbok. Han använder bläckpenna.

Uppsatserna innehåller både text och bild.
Morsdagskort, maj 1931

Sture skriver morsdagskort i skolan till mamma Agnes. Han har nu gått över från att använda blyertspenna till bläckpenna.

Stures morsdagskort, 16,5×12,5 cm.
Till Mor!
Vad mitt öde än må kräva, vart min väg i världen leder vill jag redligt eftersträva Mor att bliva dig till heder.
Hälsning på mors dag från Sture.
Morsdagskort.

Skriver morsdagskort

Sture 11 år, skriver morsdagskort.

Sture och Stig bor i den tillbyggda delen av huset (dräng-huset) på gården.

Morsdagskort, maj 1932

Sture skriver två morsdagskort i skolan till mamma Agnes.

Stures första morsdagskort, 19,5×16,5 cm.
Till Mor!
Världen är stor och stigarna där äro så många och vill gå isär. Mor, lilla mor vill du följa mig, säg, med din välsingnelse städs på min väg?
Och när du ej ibland oss är mer, strålar ditt minne, din bild mot oss ler. Mor, lilla mor, din stjärna vi då följa dit upp till vårt hem i det blå.
Hälsning på mors-dag 1932
från Sture.
Stures andra morsdagskort, 19,5×16,5 cm.
Till Mor!
Gud signe den röst, så hjärtinnerlig, de armar i vilka jag slutits, de tankar, som tänkt varje dag på mig, den tro som av intet brutits.
Gud signe min moder huld med hjärta av guld!
Hälsning på mors-dag 1932
från Sture.
Fosterland och flit

Skolan fostrar barnen i flit och fosterlandes väl, bland annat med versen "Ej med stora later..." som Sture kan recitera 90 år senare:

Ej med stora later och starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord,
Nej, med handen på plogen och med slagan på logen
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.
Sparbanksboken från Waldemarsviks Sparbank. Första sida med insättningar.

Får Sparbanksbok med 4 kronor

Sture 12 år, får en bankbok av Sparbanken i november 1933. Med bankboken följer en insättning av 2 kronor från Waldemarsviks Sparbank och 2 kronor från Gryts kommun.

Sture kommer att behålla bankboken till år 1953 men inte använda den aktivt, eftersom han flyttar från Gryt.

Motbokens framsida och första sida. Omslag och 36 sidor 14,8×10,5 cm.

Hela motboken [senare]

Avgångsbetyg från 6-årig folkskola. Detta är en avskrift från 1946 eftersom Stures originalbetyg blir stulet.

Avslutar 6-årig folkskola

Sture 13 år, går ut 6-årig folkskola. Han kommer dock att gå i fortsättningsskolan några vintermånader de 2 nästföljande åren, med totalt ytterligare 324 lektionstimmar vilket motsvarar 81 skoldagar med 4 timmar per dag.

Fortsättningsskolan ligger på fastlandet vid Engelholm och Sture blir åker båt eller går på isen mellan ön och fastlandet.

Det finns realskola i Valdemarsvik men den är aldrig aktuell för Sture.

Morsdagskort, maj 1934

Sture skriver morsdagskort i skolan till mamma Agnes.

Stures morsdagskort, 19×16,5 cm.
Till Mor!
Tack, Mor för ljuset, som du lät på barndomstigen falla!
Tack, Mor, för dina tusen fjät och dina mödor alla!
Din störda ro, din tysta strid, din kärlek varm, din ömhet blid, allt gott som vi fått röna, vi kunna aldrig löna.
Hälsning på Mors-dag 1934
från Sture.
Sture under vintern.Foto: Okänd.

Konfirmation och segling

Sture 14 år, konfirmeras i Sankt Annas kyrka vid midsommartid.

Eka med sprisegel

Familjen har en roddbåt i familjen. Den har dubbla årtullar och kan rors av två personer, men kan också förses med spri-segel. Ekan blir på 1960-talet Stures båt vid sommarstugan på Södra Finnö. Han tjärar den varje år och använder den när han lägger nät i Långvik. En gång ror han runt hela Södra Finnö tillsammans med sonen Hans.

Spriseglet är gammalt när han tar över båten, men han syr ett nytt och hyvlar till en ny mast.

Eka med spri-segel, okänd person i båten.Foto: Okänd. Årtalet är ungefärligt.
Går korrespondenskurs i "Räknestickans användning"

Stures föräldrar prenumererar på veckotidningen Hela Världen. Där ser Sture en annons från Hermods om "Räknestickans användning" och han anmäler sig till den.

Annons från Hermods med alla kurser listade och "Räknestickans användning" markerad.

Veckotidningen "Hela Världen" kostar 15 öre som lösnummer och en helårsprenumeration kostar 7 kronor.

Veckotidningen Hela Världen, årgång 9, nr 43, 28×21 cm, 52 sidor.
 Berättar om kursen "Räknestickans användning"

Sture berättar för Hans, år 2016 om hur han, som 14-åring, började en kurs i räknestickans användning.

Sture 95 år, om räknestickans användning

Transkription
Sture Hans
Jag var hemma och så, fick jobba hemma, och, och man var ju trött på, på det där jordbruket och det där, och, och sprätta dynga och sånt där. Jaha.
Så jag... Så jag såg ju annonser i tidningar; Mamma hade väl "Hela Världen" och det där, veckotidningar. Där annonserade dom ju. Clas Ohlson annonserade om byggsatser i radio. Mmm.
Och, så var det NKI och Hermods, det var korrespondensinstitut alltså, som vände sig till alla, som, som bara gått i folkskola som kunde läsa vidare på något sätt. Och då anmälde jag mig till en kurs i räknestickans användning, alltså. Det var, det var så det började. Mmm.
Så jag gick med den där räknestickan i fickan när jag jobbade ute på gå..., jordbruket. Då var du 15 år eller någonting?
Ja... Vi slutade skolan när jag var 7. ... 13 år var man väl när man slutade skolan. Efter 6 år?
Ja... 13, 14, man var 14, för att vi gick ju i fortsättningsskola i 2 år, alltså.  
Kaffepaus vid Lilla Getterö. Sture 4:e från vänster.Foto: Okänd.

Arbetar som dräng

Sture 15 år, arbetar som dräng hos grannen Abel Jonsson men hjälper även till hemma på gården.

Sture som lantarbetare.Foto: Okänd.
Ritar karta över skolan

I sin arbetsbok ritar Sture en karta över skolans lokaler.

Karta över skolsalen.
Karta över nedre våningen i skolhuset.
Arbetsbok i skolan med teckningar

Arbetsboken innehåller teckningar av olika objekt.

Pansarskeppet Drottning Victoria.
Blekingesnipa.
Tillverkningsorter: Galoscher från Gislaved | Skolbänk från Tranås | Glas från Kosta | Cyklar från Huskvarna.
Den 28-sidiga arbetsboken.

Hela arbetsboken, 28 sidor, 20×16,5 cm

Avgångsbetyg från fortsättningsskola
Avgångsbetyg från 2-terminers fortsättningsskola under vinterhalvåret. Detta är en avskrift från 1946 eftersom Stures originalbetyg blir stulet.
Avskrift. | AVGÅNGSBETYG FRÅN FORTSÄTTNINGSSKOLAN i Engelholm inom S:t Anna skoldistrikt i Östergötlands län, anordnad såsom allmän fortsättningsskola samt omfattande 2 årskurser med sammanlagt 360 obligatoriska undervisningstimmar.
Sture Albert Ingmar Sundgren född den 30 maj 1921, har deltagit i undervisningen i fortsättningsskolan 324 timmar samt vid avgångsexamen denna dag erhållit följande vitsord:
Medborgarkunskap: Godkänd
Modersmålet: Med nöje godkänd
Naturkunnighet: Med nöje godkänd
Gymnastik: –
Slöjd: –
Trädgårdsskötsel: –
Flit: Mycket god
Uppförande: Mycket gott
Andö den II februari 1946.
Å fortsättningsskolestyrelsens vägnar: G. Spens, v ordf. i fortsättningskolestyrelsen, Th Petersson, avdelningsföreståndare.
Rätt avskrivet betygar [Th Petersson].
Vitsorden äro:
För kunskaper och färdigheter:
Berömlig = A
Med utmärkt beröm godkänd = a
Med beröm godkänd = AB
Med nöje godkänd = Ba
Godkänd = B
Icke fullt godkänd = Bc
Underkänd = C
För flit:
Mycket god = A
God = B
Mindre god = C
Dålig = D
För uppförande:
Mycket gott = A
Gott = B
Mindre gott = C
Dåligt = D
Sture slår gräs på Mjältholmen.Foto: Okänd.

Anställning hos Erik i Sundö

Sture 16 år, får anställning som dräng hos grannen Erik Andersson i Sundö. Han börjar den 20 november och stannar i 10 månader.

Han sköter 2 arbetshästar, får arbeta i skogen på vintern och med lantbruksarbete på våren och sommaren.

När han arbetar på åkrarna följer räknestickan med i fickan.

Sture med vän i gamla ekan, vid midsommartid.Foto: Okänd.
Gökotta vid midsommartid

Sture åker med syskon och andra ungdomar på Södra Finnö ut till en ö. Det är någon vecka före midsommar och de spenderar natten på ön och upplever soluppgången.

Ungdomar från Södra Finnö på Ytterö. Sture med syskon Stig och Mary i mitten på bilden.
Gökotta året efter på okänd plats.
Bygger radio med byggsats från Clas Ohlson

Sture har börjat intressera sig för radioteknik och beställer en radio-byggsats från Clas Olsson. Lödkolven värmer han i kakelugnen på sitt rum, drängkammaren hos Erik i Sundö.

Beskrivning av radio-byggsats, sida 77.
Clas Ohlson postorderkatalog 1936–37, 217×114 mm, 100 sidor.

Sture säljer den första radion till en granne och bygger en ny.

 Berättar om arbetet som dräng [EJ KLART]

Sture 95 år berättar om sitt jobb hos Erik i Sundö. [Inspelat av Hans 2016-07-16.]

Sture om jobbet som dräng

Transkription
Sture Hans
xxx. xxx.
xxx. xxx.
Sture blir fotograferad, hemma på gården.Foto: Okänd.

Hemma på gården

Sture 17 år, slutar hos Erik i Sundö och börjar arbeta hemma på gården Lilla Getterö. Hans bror Stig arbetar på annan gård och Sture behövs hemma.

Arbetsbetyg från Erik i Sundö, september 1938
Stures arbetsbetyg efter 10 månader som dräng hos Erik i Sundö.
Arbetsbetyg. | Sture Albert Sundgren. Som varet i min tjänst sedan den 20/11 1937, och är nu på egen begäran från denna sin plast ledig den 20/9 1938. Sture har under tiden uppfört sig snäll, ärlig, nyckter och beskedlig, varför jag på det allrabästa rekomdera Sture.
Sundö, Andö den 3,9 1938, Erik Andersson.
Söker arbete i Söderköping och Norrköping

Sture arbetar som lantarbetare på Södra Finnö men vill från ön. För jobben finns ju i staden.

Han besöker fabriken "Dockan" i Söderköping där han kan få jobb med att tillverka barnvagnar. Han tackar dock nej.

Sedan åkte han till hamnkontoret i Norrköping för att se om det finns något sjömansjobb, men det finns det inte.

[Berättat av Sture den 28 december år 2012]

Får plånbok i julklapp, december 1938
Stures första plånbok som han använder i ca 10 år på Södra Finnö, Söderköping, Norrköping, Trollhättan och Stockholm.
Om telefon på gården

År 2018 skriver Sture ner hur det fungerade med telefon hemma på gården:

"Vi hade inte telefon hemma, man fick gå till Boqvist, Ferdinand och Axelina för att ringa eller ta emot samtal.
Elektricitet hade väckt mitt intresse när vi provat det i fortsättningsskolan. Jag hittade också några isolerade trådstumpar efter telefonlinjedragning till Ferdinand Olsson, Stora Getterö som också kostat på sig en en telefonledning på stolpar. Den var dragen nära vår trädgård men min far tyckte det var en onödig lyx att kosta på en anslutning. Vi barn kunde ju springa till grannarna om det behövdes, för angelägna ärenden."
Berättelsen nedskriven med bläckpenna.

Berättelsen som handskrift.

Vid ingången till Söderköpings Elektriska Affär. Från vänster: Sture Sundgren, springpojke, son till ägaren Karl-Emil samt Karl-Erik Tulldahl.Foto: Bokföringskamreren.

Radio-reparatör i Söderköping

Sture 18 år, söker jobb:

 • Sjöfolkets hus i Norrköping för att gå på sjön. Det finns dock inga jobb.
 • Stamanställd signalist i flottan. Men tyvärr tar de inte in några detta år.

Men den 20 november blir han anställd som reparatör och installatör av radio-apparater vid Söderköpings Elektriska Affär Karl Knutssonsgatan 5. Affären ligger nära tågstationen och drivs av Karl-Emil Gustavsson.

Sture bär slips för första gången och kommer att bära slips ända till sin pensionering 1986.

Börjar distanskurs i radioteknik, januari 1939

Den 15 januari börjar Sture en distanskurs i Radioteknik hos NKI-skolan i Stockholm.

Kursen innebär att han läser in ämnen och skickar in inlämningsuppgifter för bedömning.

Vid Söderköpings Elektriska Affär, november 1939

Söderköpings Elektriska Affär säljer elektriska apparater främst radioapparater, men även vevgrammofoner, dammsugare, hårtorkar, locktänger och belysningsarmaturer.

Sture har ingen formell utbildning i radioteknik. Han har endast 6-årig folkskola och några månaders fortsättningsskola. Dock har han ju byggt radioapparater som byggsats från Clas Ohlson.

Sture är reparatör medan Karl-Erik Tulldahl har har hand om ett 10-tal installatörer och batteriladdning.

Sture rock har fräthål från batterisyra. Batterier används för xxx och laddas i affärens källare.

Kassalådan har ett fack för varje person. Sture har eget fack men tar inte betalt så ofta.

 Berättar om arbetet på Söderköping Elektrisk Affär [EJ KLART]

När Sture slutar får han en räkning på:
- Sönderslagen lysrörsarmatur (stegen gick emot).
- Brist i kassan 25 kr (som senare visade sig vara kontoristen som stulit).
- Kund som inte betalat radio-reparation.
Totalt ca 69 kr.
Sture betalar aldrig.

Sture 95 år berättar om sitt jobb i Söderköping. [Inspelat av Hans 2016-07-16.]

Sture om jobbet som radioreparatör

Transkription
Sture Hans
xxx. xxx.
xxx. xxx.
Besök i Norrköping

Sture och hans arbetskamrat Karl-Erik åker till Norrköping.

Sture Sundgren och Karl-Erik Tulldahl vid Östra Promenaden i Norrköping.Foto: Okänd.

1940-talet

Sture fortsätter med arbeten i radioaffärer i Norrköping, Trollhättan och till sist Stockholm. Han har ingen formell utbildning men lär sig på andra sätt. I Stockholm börjar han dock år 1946 läsa till ingenjör på kvällstid samtidigt som han arbetar dagtid.

Sture på Ramunderberget i Söderköping. Sture beskriver dagen i sin dagbok.Foto: Anna.

Felsökare och reparatör vid NEFA

Sture 19 år, vill söka sig till storstad och i november blir han anställd på fabriken Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB, NEFA, vid Finspångsvägen. Där är han först reparatör av radioapparater, sist i kedjan, men blir sedan felsökare som ger arbetsorder till reparatör.

Nya Torget, Norrköping där Sture hyr ett rum längst upp till höger på bilden.Foto: Sture Sundgren.
Vid NEFA, november 1940

Sture har ingen formell utbildning i radioteknik. Under tiden på NEFA får han dock gå en veckokurs hos Radiola och lära sig praktisk och teoretisk radioteknik. [Berättat av Sture december 2014]

Han går även kvällskurser i radioteknik med NEFA-ingenjörer som lärare.

Bostäder i Norrköping

Första bostaden blir vid Nya torget. Han får ett rum längst upp till höger i byggnaden. Nere på markplanet finns restauranger. Hyresvärden fru Ullman har en dotter som blir vald till Norrköpings lucia. Senare flyttade Sture till ett rum vid Östra Station.

I närheten av torget finns spårvagnshållplatsen som går till och från NEFA vid Finspångsvägen.Foto: Sture Sundgren.

Den sista tiden i Norrköping hyr Sture ett rum på adressen Norra promenaden 117. Det är ett rum på mellanvåningen och fru Lindahl är hyresvärd. Huset ligger bredvid en uteservering med musikunderhållning varje kväll.

Exteriör och interiör från Stures rum på Norra promenaden 117.Foto: Sture Sundgren.
 Berättar om arbetet på NEFA [EJ KLART]

Sture 95 år berättar om sitt jobb på NEFA. [Inspelat av Hans 2016-07-16.]

Sture om jobbet på NEFA

Transkription
Sture Hans
xxx. xxx.
xxx. xxx.
Sture reparerar radioapparater hos Lundqvist Radio.Foto: Okänd.

Radio-reparatör hos Lundqvist Radio

Sture 20 år, tycker arbetet på NEFA är lärorikt men lite enformigt. Därför söker han sig till radioaffär igen, denna gång hos Lundqvist Radio på Hospitalsgatan 11 i Norrköping.

Han kommer att ha anställning som där fram till januari 1945 och blir sedan förflyttad till företagets kontor i Trollhättan.

Han mönstrar i mars och blir uttagen till elektriker vid luftvärnet.

Tjänstgöringsbetyg från NEFA, september 1941

Sture har tjänst hos NEFA i 10 månader, från 1940-11-11 till 1941-09-17.

Stures tjänstgöringsbetyg blir stulet och 1945 begär han en ny avskrift från NEFA.
Betyg för Sundgren, Sture Albert Ingemar. Född den 30.5 1921. Födelseort Gryts förs. Östg. län.
Antogs den 11.11 1940. Avflyttar den 17.9 1941 på egen begäran.
Huvudsaklig sysselsättning: Felsökning av radiomottagare.
Vitsord:
Uppförande: Hedrande.
Arbetskunnighet: Utmärkt.
Norrköping den 4 juli 1945, Norrköpings elektrotekniska fabriker aktiebolag NEFA.
Om hur Sture får jobb hos Lundqvist Radio [ej klart]

Bor hos förman som stjäl radiorör och som blir ertappad samma kväll Sture flyttar ut till ny lägenhet. Förmannen får avsked från NEFA och får jobb hos Lundqvist Radio i Norrköping.

När han sedan ska avtjäna sitt 6 månaders fängelsestraff frågar han om inte Sture kan ta hans plats. Jovisst, Sture vill bort från löpande bandet och tar jobbet.

Affären Lundqvist Radio

Sture har sin arbetsplats i reparationsverkstaden på övervåningen medan affär och kontor ligger på gatuplanet.

Radioaffären Lundqvist Radio på Hospitalsgatan nära Nytorget.
Lundqvist Radio har ett café som närmsta granne. Vy från Hospitalstorget där affären ligger på vänstersidan.
Sture tillsammans med sin arbetskamrat som också är radioreparatör.
Chefens sekreterare och kontorsflickan på bottenvåningen.

Foto: Sture Sundgren.

När Sture arbetar på Lundqvist Radio i Norrköping får han en gång rycka ut till hamnen där ett fartyg har fel på pejlmottagaren. Skepparen frågar Sture om han sett någon sådan förr. "Nej" säger Sture varpå han får gå iland igen. Sture ångrar då att han inte sagt något annat.

[Berättat av Sture den 28 december 2012]

Sture 21 år, iklädd uniform av modell m/1910.Foto: Okänd.

Vid Östgöta luftvärnsregemente A10

Sture 21 år, börjar i april, sin militärutbildning vid Östgöta luftvärnsregemente A10 i Linköping.

I oktober 1942 blir han förlagd vid den nybildade Arméns Signalskola SignS, i Frösunda. Där får han vidareutbildning till signalmekaniker.

Sture blir dock sjuk i slutet av oktober i samband med orientering och måste avbryta utbildningen. Han blir inlagd på Karolinska sjukhuset, blir opererad två gånger bakom örat och får ligga kvar där från november 1942 till februari 1943.

Stures grupp vid A10.Foto: Okänd.
Börjar skriva kassabok, januari 1942

Sture köper "Hushålls-Kassabok" och börjar registrera inkomster och utgifter.

Han orkar dock endast bokföra fram till den 6 februari. Sedan återupptar han registreringen år 1943 och år 1951 registrerar nyblivna frun Agda inköp under några veckor i oktober.

Den 96-sidiga kassaboken och adressnotering på sista sidan.

Stures kassaböcker

Historien om den rostiga bajonetten

Sture har ett bra förhållande till vissa befäl, eftersom han kan radioteknik. Vid ett tillfälle blir det inspektion på logementet, utan att Sture är närvarande. Inspektören får se en rostig bajonett. "Vems bajonett är det där", frågar han. "Sture Sundgrens blir svaret". "Rengör den åt honom", blir inspektörens kommentar.

Detta är återberättat av Sture. [ljudinspelning kommer senare].

Vid Arméns Signalskola (troligen)
Morgontvätt.Foto: Sture Sundgren.
Radiopatrull: 144-Andersson, 117-Fält, 148-Eriksson, Carlsson och konstapel Blomkvist.Foto: Sture Sundgren.
Signalstationen vid manöver. Fransson, Andersson, Ohlsson och furir Lejon.Foto: Sture Sundgren.
Sture hos fotografen.Foto: Östra Foto, Generalsgatan 21,Norrköping. Folder 210×280 mm med utskärning 133×183 mm.

Utskriven från sjukhus och jobb i Norrköping

Sture 22 år, blir utskriven från Karolinska sjukhuset i februari. Han får samtidigt mucka, utan att ha gjort någon militärtjänstgöring sedan november 1942 på grund av problemet med örat.

Han fortsätter att arbeta hos Lundqvist Radio i Norrköping där han haft anställning sedan 1941.

Sture genomför en teckningskurs på Hermods.

Teckning gjort av Sture med gransknings-stämpel från Hermods.
Sture, längst till höger, vid Linköpings garnison.Foto: Okänd.

Vid Östgöta luftvärnsregemente Lv2

Sture 23 år, blev tvungen att avbryta utbildningen vid A10 år 1942 och gör nu istället tjänst vid samma regemente Östgöta luftvärnsregemente som nu heter Lv 2 vid Linköpings garnison. Han arbetar vid tygverkstädernas elektriska avdelning.

Han gör 251 dagar under 1944–1945 och får bland annat sköta underhållet på stora strålkastare som används som sökljus. Han får identifikation 221 Sundgren i Barack 14.

Foton Lv2
Xxxx.Foto: Okänd.
Barack 14.Foto: Okänd.
Sture på besök hemma vid Lilla Getterö, Södra Finnö.Foto: Okänd med Stures kamera.
Personalens åligganden, Mekanikerpersonal

Sture får en instruktion som beskriver vad han ska vara beredd att utföra.

Avskrift av utdrag ur SoldI Lv, 1945 år upplaga.
A V S K R I F T.
Utdrag ur SoldI Lv 1945 års upplaga.
Personalen åligganden.
Mekanikerpersonal.
Mekaniker (pjäs-, instrument- och strålkastarmekaniker), som lyder direkt under förbandschef eller den chef, denne bestämmer, skall biträda vid den del av materieltjänsten vid förbandet, som avser kontroll, vård och reparation av förbandets tygmateriel, samt vid utbildning i materielvård.
Han skall utnyttjas för sin huvuduppgift och därför icke ingå i servis eller målspaningsavlösning men kan tagas i anspråk för viss vakttjänst, då denna icke hindrar tjänsten som mekaniker.
Mekaniker åligger
att närvara vid pjästjänst (strålkastartjänst) i största möjliga utsträckning enligt förbandschefens bestämmande,
att genom iakttagelse av materielens funktion vid användning under strid eller övning hålla sig noga underkunnig om dennas funktionsduglighet,
att biträda vid kontroll och justering av materielen, varvid vid pjäser befintliga plomberingar vid behov må brytas,
att biträda vid övervakandet av materielens vård och därvid med förutseende och omtanke föreslå åtgärder ägnade att göra denna effektivare samt till vederbörande chef omedelbart anmäla, om skada uppstått eller om materielen användes eller handhaves, så att skada kan uppstå,
att biträda vid planläggning och meddelande av undervisning i materielens konstruktion, verkningssätt, kontroll och vård,
att i den ordning förbandschefen bestämmer och enligt givna föreskrifter utföra reparationer,
att i vederbörliga anteckningsböcker införa föreskrivna anteckningar beträffande vid förbandet eller vid reparationsanstalt utförda reparationer och biträda vid övervakandet av, att anteckningsböckerna i övrigt föras på föreskrivet sätt,
att göra sig väl förtrogen med var verktyg, reservdelar och för materielvården avsedda förbrukningsmaterielier finnas eller kunna erhållas samt i god tid föreslå erforderlig beställning härav,
att hålla sig underrättad om vilka verkstadsmöjligheter i fält (civila som militära) som finnas för underlättande av nödiga reparationsarbeten samt
att genom självstudier ständigt förkovra sin kännedom om materielens konstruktion och verkningssätt samt om gällande bestämmelser för vård och reparation av pjäsmaterielen.
Pjäsmekaniker åligger dessutom att svara för handhavande och vård av sådan till pjäserna hörande materiel, som är gemensam för flera pjäser.
Instrumentmekaniker åligger dessutom
att i enlighet med givna bestämmelser göra sådan tillsyn, som endast får utföras av instrumentmekaniker samt
att svara för handhavande och vård av verktygs- och reservdelslådor tillhörande eldledningsinstrumenteringen.
Rätt avskrivet intygar
Thure G Cervin
Expuoff.

Avskrift av utdrag ur SoldI Lv, 1945 år upplaga

Tjänstgöringsintyg från Lv2, november 1944

Sture har tjänst vid Lv 2 tygverkstäders elektriska avdelning från 1944-05-09 till 1944-11-09 ?.

Tjänstgöringsintyg från Lv 2.
Värnpliktige nr 221 Sundgren som under sin värnpliktstid tjänstgjort på Lv 2 tygverkstäders elektriska avdelning sedan den 9. maj 1944, har under denna tid varit sysselsatt med reparation och justering av radiomateriel, sändare och mottagare jämte lvtelefoner. Dessutom har han utfört övriga arbeten inom det elektriska och därvid visat sig vara mycket skicklig i sitt fack.
Sundgren har alltid iakttagit ett mycket gott uppförande.
Linköping den 9 november 1944. A.E. Johansson, Tygverkmästare.
Utdrag ur stamkort, 1942–1944

Utdrag ur stamkort, med specifikation av all militärtjänstgöring under åren 1942, 1943 och 1944..

Utdrag ur stamkort, med lite fel i årtalsangivelse.
UTDRAG UR STAMKORT.
1. tjänstgöring fr o m 10/4 - 1942 t o m 14/10 1942, 187 dagar, A10, 4. bataljon.
Signalmek-kurs fr o m 15/10 - 1942 t o m 27/1 1943, 104 dagar, K1, 3. skvadron.
Forts 1. tjänstgöring fr o m 28/1 - 1943 t o m 3/2 1943, 6 dagar, Lv2, 4. bataljon.
Forts 1. tjänstgöring fr o m 8/5 - 1944 t o m 13/1 1945, 251 dagar, Lv2, Y-bataljon.
Kungl. Östgöta luftvärnsregemente, Avd M, persdet T. Rätt utdraget intygas Linköping den 2/8 1944.
Sture på sitt rum på Storgatan i Trollhättan.Foto: Okänd med Stures kamera.

Radio-reparatör i Trollhättan

Sture 24 år, har haft anställning hos Lundqvist Radio i Norrköping sedan 1941. Affärsägaren Lundqvist vill nu ha Sture till huvudaffären i Trollhättan. Därför flyttar han från Norrköping till Trollhättan i januari 1945.

Efter ett halvår säger han upp sig från Lundqvist Radio och går över till konkurrenten Möller Radio. Den affären har även en filial i Vänersborg dit Sture cyklar.

I september 1945 flyttar Sture från Trollhättan till Stockholm för anställning hos företaget Lagercrantz och sedan hos Kungs Radio.

Bröllopsgäst i Stockholm, februari 1945

Sture och hans bror Stig är bröllopsgäster vid sysslingen Elly Sundgrens och Knut Eurenius bröllop i Sollentuna kyrka i Stockholm. Bröllopsgästerna åker sedan tåg från kyrkan till restaurang Metropol vid korsningen mellan Sveavägen och Odengatan.

Bröllopsparet flankeras av Stig Sundgren i uniform eftersom han gör värnpliktstjänstgöring vid KA3 på Gotland och Sture Sundgren som rest till Stockholm från Trollhättan.Foto: Okänd.
Bröllopsbilden.Foto: Okänd.
Sittande: Okänd brudnäbb.
Nedre rad från vänster: 1: Birgitta Sundgren, Valter som är gift med Viola, okänd, Elly Eurenius, Knut Eurenius, okänd, okänd, okänd.
Mittenrad från vänster: Viola syster till Elly, okänd, okänd, okänd, Stig Sundgren, syster till Knut, Sture Sundgren, Gudrun från Göteborg som sjöng i kyrkan, okänd, okänd.
Övre rad från vänster: Okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Om jobbet i Trollhättan [ej klart]

Lundqvist Radio har huvudkontor i Trollhättan och chefen kommer på besök i Norrköping då och då. Sture verkar duktig och Lundqvist undrar om han inte vill jobba i Trolllhättan. Jovisst, han flyttar dit.

När han kommer till radio-affären finns en mängd radioapparater som den gamla serviceteknikern inte lyckats laga, så Sture börjar beta av lagret och kan laga de flesta. Den utbildning han har är folkskola, NKI-kurs och upplärning från annan personal och dagskurser, t ex från Salora.

Föreståndaren för affären ordnar så Sture får Sture ett rum på Föreningsgatan. Senare ordnar han ett eget rum på Storgatan. Rummet hyrs möblerat och det finns till och med en skrivmaskin. Även matservering ingår i hyran och Sture får frukost och middag av hyresvärden Linell.

Sture säger upp sig från Lundqvist Radio eftersom han inte tycker om att ljuga. När han lagat en radioapparat vill föreståndaren att han ska säga att han bytt rör, även om han inte gjort det.

Sture som diskjockey

Sture blir anlitad för att spela musik vid ett evenemang i Trollhättan. Han tar med sig förstärkare, högtalare och skivspelare och spelar sedan skivor vid tillställningen. Ordet "diskjockey" finns inte vid denna tid, men det är den uppgiften han har.

Berättat av Sture [inspelning senare].

Apoteksrecept, Vänersborg, juni 1945

Sture besöker lasarettsläkare Doktor Ivar Vennerholm, vid centrallasarettet i Vänersborg, öron- näs- och halsavdelningen den 12 juni 1945. Receptet innehåller:

 • Borsyra (Acid borie)
 • Glycerin
 • Spisxxx ad
 • ? D.S. Örondroppar

Han utnyttjar receptet, och får senare stämplar från apotek i 3 andra städer:

 • 1945-09-06: Apoteket Svanen, Trollhättan
 • 1946-xx-22: Apoteket Ödlan, Stockholm
 • 1961-09-23: Apoteket Lärkan, Linköping
Receptets fram- och baksida, inklusive stämplar och anteckningar fram till år 1961.
Receptkuvert som används för att förvara receptet, från sista uthämtningsstället Apoteket Lärkan i Linköping.
Tjänstgöringsbetyg från Lundqvist Radio AB, juli 1945

Sture har tjänst hos Lundqvist Radio i Norrköping från 1941-09-19 till 1945-07-14, med avbrott för militärtjänstgöring och operation av blindtarm och öra. Sista halvåret arbetar han hos Lundqvist Radio i Trollhättan.

Tjänstgöringsbetyg som täcker in arbetet hos Lundqvist Radio i både Norrköping och Trollhättan.
Betyg. Herr Sture Sundgren har varit i vår tjänst såsom radio-reparatör under tiden 19/9 1941 – 22/1 1945 i vår Norrköpingsaffär och 23/1 1945 – 14/7 1945 i Trollhättan.
Herr Sundgren har handhaft alla reparationer hos oss, och då han på ett förtjänstfullt sätt utfört sina åliggande och dessutom är ärlig, nykter och skötsam, kunna vi på det bästa rekommendera honom, då han nu på egen begäran lämnar sin anställning.
Trollhättan den 24 juli 1945. LUNDQVIST RADIO AKTIEBOLAG, John Lundqvist.
Rummet på Dukvägen i Stockholm

Sture hyr rum hos Ekströms på Dukvägen 17 i Bromma.

På bänken finns ett inramat foto från Södra Finnö och ett på brodern Stig.

Rummet på Dukvägen och anteckning på baksidan av fotot.
Firar jul på Södra Finnö, december 1945

Sture firar jul hos föräldrarna hemma på Lilla Getterö, Södra Finnö.

Julgranen har levande ljus och till höger står radiomottagaren.

Julgran på föräldrahemmet Lilla Getterö.Foto: Sture Sundgren.
Sture laborerar tillsammans med Jonasson och Westerlind vid Tekniska Läroverket, Thorildsplan.Foto: Okänd.

Börjar läsa till ingenjör i Stockholm

Sture 25 år, tar i februari anställning vid Standard Radiofabrik. Det företaget var egentligen hans riktiga mål i Stockholm. Han kommer att arbeta där med radiomottagare och radiosändare under 3 år till 1949. Han får titeln "ingenjör" fast han inte är det.

På höstterminen börjar han en 4-årig kvällskurs vid det Högre Tekniska Läroverket i Stockholm, för att läsa till teleingenjör. Under 4 år kommer han att kombinera arbetet dagtid på Standard Radio med studier kvällstid.

Sture berättar om Kungs Radio och Standard Radio

Den 27 december 2019 berättar Sture kort om Kungs Radio:

"När jag lagade radio-apparater i Stockholm fick jag åka spårvagn till de olika radio-innehavarna och fick därmed lära känna staden lite mer.
Affären Kungs Radio låg vid Tulegatan och jag bodde då i ett rum på Hagagatan, nära Odenplan. Det blev nära till jobbet. Dock stannade jag inte så länge hos Kungs Radio heller. Jag slutade i februari 1946 efter 4 månader. Blev då anställd på radiolaboratoriet vid Standard Radio, Ulvsunda."
Skidutflykt till Kärsön, februari 1946

Sture hyr ett rum på Dukvägen 17 i Riksby. Stures arbetskamrat Ragnar Ryhage bor i närheten och tillsammans gör de en skidutflykt till Kärsön.

Sture på skidor. Foto: Ragnar Ryhage med Stures kamera.
Det finns mycket snö detta år. Foto: Sture Sundgren.
Ragnar Ryhage. Foto: Sture Sundgren.
Ragnar och Sture tar en vilopaus. Foto: Sture Sundgren och Ragnar med Stures kamera.
Saknar realexamen men går sommarkurs

För att bli antagen till Högre Tekniska Läroverket krävs inträdesprov i några ämnen, förutom realexamen. Men Sture har ju endast 6-årig folkskola.

Skolan anordnar dock en specialkurs på semestertid i några veckor, på Kungsholmens läroverk. Det är lektioner i matematik, kemi och fysik på realskolenivå varje dag, utom söndag, som är vilodag.

Av 90 sökanden till den 4-åriga kvällskursen på Högre Tekniska Läroverket, ska 30 antas. Sture blir en av dem och börjar aftonskolan den 2 september.

Arbetet på Standard Radio

Den 27 december 2019 berättar Sture kort om Standard Radio:

På Standard Radio jobbade flera som också var sändareamatörer. Men det hade varit förbud för radioamatörer att sända under hela krigstiden, 1940-1945. Men 1946 hävdes detta förbud och de fick börja sända igen. En kompiskille på labbet där jag var, riggade upp en konstantenn för 10-meterbandet. Med den anslutes till en Hallicrafter-mottagare fick vi in amerikanska soldater i Okinawa."

Sture är med och bygger radiosändaren CT-4000 som bland annat levereras till marinens kustradiostationer.

Framsidan av Stures exemplar av handboken för sändaren CT-4000.

Sture berättar att fabriken gjorde selenlikriktare som luktate fränt. Det minns även en av Stures arbetskamrater; Jan Kuno Möller som skriver om det i artiklar. Sture och Jan Kuno skriver till varandra under 2010-talet.

Vid läroverket
Läroverket vid Thorildsplan är alldeles nybyggt. Foto: Vykort.
Laboration med Holm, Lundqvist, Virén och Lars Algotsson.Foto: Okänd.
Laboration med Lööv, Johansson, Bo-Lennart och Ringström.Foto: Okänd.
Laboration med Holm, Virén, Norén och Lundqvist.Foto: Okänd.
Sture på samlingsbilden. Foto: Åqvist foto, Stockholm.

Sture på sysslingars dubbelbröllop

Sture 26 år, deltar vid sina sysslingars bröllop i Stockholm.

Hela bilden. Foto: Åqvist foto, Stockholm.
Om bröllopsbilden, juni 1947

Det är ett dubbelbröllop där två av Stures farfars brorsdöttrar gifter sig.

Rad 1, plats 1: Elly Eurenius 28 år (jobbar på posten).
Rad 2, plats 3 och 4: Bröllopspar Gurli Sundgren 46 år och Karl (från Dalarna), plats 5 och 6: Bröllopspar: Birgitta Sundgren 40 år och Gustav Persson.
Rad 3, plats 2: Viola Sundgren 36 år, plats 4: Knut Eurenius (gift med Elly)
Rad 4, plats 2: Sture Sundgren 26 år. Foto: Åqvist foto, Stockholm.
Bildomslaget från Åqvist foto, Agnegatan 41, Stockholm. Fodral 247×186 mm och positiv 225×165 mm.
Sture berättar om sina arbetstider

Sture berättar om hur hans dagar såg ut när han både arbetade och studerade på kvällstid.

"Ordinarie arbetet var 08:30–17:00.
Skolan varade 18:00–22:00, måndag till fredag.
Mellan 17:00-18:00 åt jag middag."

[Nedskrivet av Sture år 2019]

Anteckningen nedskriven med bläckpenna på ett kladdpapper som är baksidan av lunchlistan för några dagar i mars år 2019.
Utflykt till Uppsala med Vasa Ungdomsring

Sture är med i Vasa Ungdomsring och en dag gör de en utflykt till Uppsala. Han har med sig kamera och fotograferar.

Universitetsbyggnad. Foto: Sture Sundgren.
Promenad i Linnéträdgården. Foto: Sture Sundgren.
Vid Uppsala Högar. Foto: Sture Sundgren.
Stures noteringar i fotoalbumet.
Årsbetyg från Läroverket efter 1:a läsåret, juni 1947
Årsbetyg, 2 terminer. Högupplöst bild.
ÅRSBETYG | Lärjungen Sture Sundgren som tillbragt 2 terminer i 1 klassen av ELEKTROTEKNISKA FACKSKOLAN med afton-undervisning vid HÖGRE TEKNISKA LÄROVERKET i STOCKHOLM har för läsåret 1946–1947 erhållit följande vitsord:
Vitsord
Läro- och övningsämnen Vitsord för insikter och färdigheter
Matematik B
Fysik B
Kemi
Mekanik
Hållfasthetslära och grafostatik
Ritteknik B
Projektionslära och projektionsritning B
Maskinteknik
Elektricitetslära och mätteknik
Elektrisk kraftteknik
Teleteknik
Handelsteknik
Svenska Ba
Tyska B
Engelska
Gymnastik
Ordning A
Uppförande A
   
Frånvarande med giltigt förfall 53 timmar
Sen ankomst – ggr
Lärjungen flyttar till II-klassen.
Allmänt upprop för nästa läsår äger rum Tisdagen den 26/8 1947 kl. 18:30.
Stockholm den 6 juni 1947 [Xx Trulsson], Klassföreståndare.
Legitimationskort i Telis elevkår.

Medlem i Telis elevkår

Sture 27 år, går det 2:a året på kvällskursen vid det Högre Tekniska Läroverket för att läsa till teleingenjör. Han är också medlem i Telis elevkår på skolan.

Legitimationskort, 4 sidor, 10,5×7,5 cm.

Årsbetyg från Läroverket efter 2:a läsåret, juni 1948
Årsbetyg, 2 terminer. Högupplöst bild.
ÅRSBETYG | Lärjungen Sture Albert I. Sundgren som tillbragt 2 terminer i II klassen av ELEKTROTEKNISKA FACKSKOLAN med afton-undervisning vid HÖGRE TEKNISKA LÄROVERKET i STOCKHOLM har för läsåret 1947–1948 erhållit följande vitsord:
Vitsord
Läro- och övningsämnen Vitsord för insikter och färdigheter
Matematik 2
Fysik 2
Kemi 2
Mekanik 1
Hållfasthetslära och grafostatik 2
Ritteknik
Projektionslära och projektionsritning
Maskinteknik
Elektricitetslära och mätteknik 4
Elektrisk kraftteknik
Teleteknik
Handelsteknik
Svenska
Tyska
Engelska
Gymnastik
Ordning A
Uppförande A
   
Frånvarande med giltigt förfall 40 timmar
Sen ankomst – ggr
Lärjungen medgives rätt till prövning vid höstterminens början;
medgives rätt att kvarstå i klassen.
Inträdes- och flyttningsprövningar börja tisdagen den 10/8 1948 kl. 19..
Allmänt upprop för nästa läsår äger rum tisdagen den 24/8 1948 kl. 18:30.
Stockholm den 4/6 1948 [Xx Ingelstam], Klassföreståndare.
Musik under arbetet: "Cavalleria Rusticana"

Sture arbetar på Standard Radiofabrik vid Ulvsunda. Där har man "musik under arbetet" och en dag får han och hans arbetskamrat Stig Holmqvist höra väldigt vacker musik från högtalarna. Stures arbetskamrat går till växeln och frågar vad stycket heter. Svaret blir: "Operan På Sicilien". [Berättat av Sture i maj år 2010]

Stycket de hört är Intermezzo från Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni och det blir ett av Stures favoritstycken.

67 år senare, år 2015, läser Sture 94 år, i tidningen Östgöta Correspondenten att operan Cavalleria Rusticana ska spelas i Linköpings konserthus. Han är naturligtvis med på föreställningen.

Sture applåderar vid operans avslutning.
Konsertbiljetten.
Sture berättar om när han mår illa på Stureplan

Exakt årtal är okänt men det är i slutet av 1940-talet

"Jag bodde på Gliavägen och fick besök av kompisar som hade sprit med sig. Vi gick först till Gröna Lund, sedan på restaurang och åt lax med spenat. Jag kommer ihåg det för när vi gick hem skulle jag visa en kompis till Vanadisplan där kompisen skulle övernatta men vid Svampen vid Stureplan mådde jag så dåligt att jag spydde under Svampen. Sedan kändes det bättre och jag kunde visa vägen. Därefter tog jag mig hem till Gliavägen och gick och la mig."
"Dagen efter upptäcker jag ett krossat glas i handfatet. En olycka jag troligen orsakat under natten."

[Berättat av Sture den 26 december år 2011]

Sture berättar om hur han skulle lära sig simma

Exakt årtal är okänt men det är i slutet av 1940-talet

"Ann-Marie Sylvan skulle lära mig simma på badhuset vid Sankt-Eriksbron."

[Berättat av Sture den 10 mars år 2011]

Stures laboratorieuppsättning på Karolinska Institutet. Foto: Okänd.

Forskningsassistent vid Karolinska

Sture 28 år, är forskningsassistent åt docent Bertil Jacobson som forskar inom akustisk interferometri vid Karolinska Institutet på Hantverkargatan 2, på Kungsholmen i Stockholm. Bertil mäter kompressabiliteten i vätskor, bland annat snigelblod och hästblod med stora molekyler.

Forskningsområdet blir senare klassat som "Medicinsk teknik" där Bertil Jacobson blir en frontfigur.

Sture får bland annat cykla till slakthusområdet vid Enskede för att hämta grisblod att experimentera på. Han ritar även diagram som ingår i Bertils doktorsavhandling.

Tekniken utvecklas i framtiden till medicinsk ultraljudsundersökning.

Medlem i pensionskassan SPP, januari 1949

Sture blir medlem i Svenska Personal-Pensionskassan.

Försäkringsbesked i SPP.
Anmäld årslön: 6060 kr.
Månatlig pensionsavgift, arbetsgivare: 50,82 kr.
Månatlig pensionsavgift, anställd: 40,40 kr.
Pensionsförmån, egenpension: 3636 kr/år.
Pensionsförmån, familjepension: 1515 kr/år.
Tjänstgöringsbetyg från Standard Radiofabrik, april 1949

Sture har tjänst hos Standard Radiofabrik i 3 år, från 1946-02-16 till 1949-04-15.

Tjänstgöringsbetyg från Standard Radiofabrik.
Betyg. Ingenjör Sture Sundgren har varit anställd vid A.-B. Standard Radiofabrik från den 16 februari 1946 till den 15 april 1949, då han på egen begäran lämnade sin anställning.
Ingenjör Sundgren har tjänstgjort på vårt radio-laboratorium, där han assisterat vid konstruktionsarbetet på flera typer radiosändare och radiomottagare för kortvåg och ultrakortvåg, och utfört olika mätningar och undersökningar på denna materiel.
Ingenjör Sundgren har visat intresse och fallenhet för arbete av denna art, och förvärvat sig god erfarenhet på området. Vi ha städse varit nöjda med hans tjänster; hans uppförande har varit oklanderligt och vi kunna giva honom våra bästa rekommendationer.
Bromma den 1 maj 1949. A.-B. STANDARD RADIOFABRIK, Tekniska avdelningen. F. HAMMAR.
Sture om arbetet vid Karolinska Institutet

Sture berättar om sin anställning.

"Jag blev anställd av (ung. medicine kandidat) Bertil Jacobson för arbete med den elektroniska delen i Bertils forskning. Arbetet bestod av apparater med ultraljud för bestämning av olika molekylers kompressibilitet (sammanpressningsförmåga).
Grunden för dessa försök var mätning av ljuds hastighet m/sek i olika kemiska blandningar. Ur dessa värden kunde ämnets kompressibilitet räknas fram."

[Nedskrivet av Sture år 2019]

Årsbetyg från Läroverket efter 3:e läsåret, juni 1949
Årsbetyg, 2 terminer. Högupplöst bild.
ÅRSBETYG | Lärjungen Sture Albert Sundgren som tillbragt 2 terminer i III klassen av ELEKTROTEKNISKA FACKSKOLAN med afton-undervisning vid HÖGRE TEKNISKA LÄROVERKET i STOCKHOLM har för läsåret 1948–1949 erhållit följande vitsord:
Vitsord
Läro- och övningsämnen Vitsord för insikter och färdigheter
Matematik
Fysik
Kemi
Mekanik
Hållfasthetslära och grafostatik
Ritteknik
Projektionslära och projektionsritning
Maskinteknik 2
Elektricitetslära och mätteknik 4
Elektrisk kraftteknik 3
Teleteknik
Telefonteknik 4
Handelsteknik 2
Svenska
Tyska
Engelska 2
Gymnastik
Ordning A
Uppförande A
   
Frånvarande med giltigt förfall 38 timmar
Sen ankomst – ggr
Lärjungen flyttar till IV klassen;
Allmänt upprop för nästa läsår äger rum torsdagen den 25/8 1949 kl. 18:20.
Stockholm den 3 juni 1949 [Xx Xxxx], Klassföreståndare.

1950-talet

Sture tar ingenjörsexamen och träffar Aida Lindman i Stockholm. De gifter sig år 1951 och får sitt första barn Birgit år 1952. Sedan flyttar de till Linköping och får sitt andra barn Hans år 1957.

1940-talet: Aida några år tidigare i Stockholm. Foto: Okänd.

Träffar Aida på Skansen

Sture 29 år, får avgångsbetyg som ingenjör efter 4 års kvälls-studier. Det firar han med att skaffa sitt första pass och åka på bussresa till Nordkalotten i juli.

Han slutar på Karolinska Institutet i augusti och börjar direkt sin anställning vid FOA Frösunda. Han kommer att vara där 6 år och vara delaktig i utvecklingen av radar.

Största händelsen är att han träffar sin blivande fru Aida, på Skansen hösten 1950. Senare kommer hon att byta förnamn till Agda.

Aida Lindman är 25 år, och flyttar som 20-åring från Ångermanland till Stockholm. Hon har arbetat i Stockholm i 5 år, först som hembiträde men senare som kontorist. När Sture träffar Aida är hon kontorist på Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen.

Aida skriver dikt till Sture, 1950

Aida Lindman arbetar på Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen. Hos skriver ner en liten dikt till Sture.

Dikten nedskriven på bolagets brevpapper.
Du vet att jag väntar varenda minut,
skall inte min väntan en gång ta ett slut.
Min dag är så ödslig min natt utan ro,
du vet att jag väntar, jag vill på dig tro.
Om du löftet bröt, och med andra lekt,
skall jag glömma och förstå.
Om du andra kysst, om du andra smekt,
tag farväl av dem och gå.
Du vet att jag väntar varenda minut,
om bara du kommer blir allt som förut.
Avgångsbetyg från ingenjörsexamen, Stockholm, juni 1950
Avgångsbetyg sida 3 och 4.
HÖGRE TEKNISKA LÄROVERKET I STOCKHOLM tilldelar Sture Albert Ingemar Sundgren som, född i Gryts församling, Östergötlands län, den 30 maj 1921, den 2 september 1946 intogs i läroverket, där han tillbragt – läseterminer med dagundervisning och 8 läseterminer med aftonundervisning följande AVGÅNGSBETYG från Elektrotekniska fackskolans teletekniska linje:
Betyg
Ämne Betyg; Lärare
Matematik Godkänd Ingelstam
Fysik Godkänd Ingelstam
Kemi Godkänd Perje
Ritteknik Godkänd Trulsson
Projektionslära Godkänd Trulsson
Mekanik Godkänd Sjöberg
Hållfasthetslära och grafostatik Godkänd Eeg-Olofsson
Maskinteknik Väl godkänd Ulvås
Elektricitetslära och mätteknik Med beröm godkänd Lindström
Elektrisk kraftteknik, allmän kurs Väl godkänd Linderholm
Telefonteknik Med beröm godkänd Kruse
Radioteknik Med beröm godkänd Glas
Byggnadslära Väl godkänd Fridén
Fältmätning Godkänd Wale
Handelsteknik Godkänd Frejd
Industriell ekonomi Väl godkänd Björkman
Svenska Väl godkänd Hagbarth
Engelska Godkänd Hassler
Tyska Godkänd K. Hjelmström
Gymnastik

Examensbetyg alla 4 sidor.

Under sin vistelse vid läroverket har Ingemar Sundgren ådagalagt myckt god ordning och mycket gott uppförande.
Enligt § 45 i stadgan för tekniska fackskolor och tekniska gymnasier förklaras ovannämnde Ingemar Sundgren hava blivit godkänd i fackskolans ingenjörsexamen.
Stockholm den 1 juni 1950 [Axel Nordxxxx], rektor.
Stures första pass, juli 1950

Sture behöver ett pass eftersom han kommer att åka in i Finland under sin semesterresa.

Passet utfärdas 1 juli 1950.

[EJ INFÖRT].

Passet utfärdas 1 juli 1950. Omslag och sida 1.
Sida 2 och 3 med Stures data. Det finns en plats för "Hustru / Epouse / Wife / Ehefrau" som blir överkryssad. Sture anar inte att om ett år har han en fru.
Sida 4 och 5 med foto och stämpel från Överståthållarämbetet som utfärdar passet.
Sida 6 och 7 med 9-kronors märke för betalning av passet.

Stures pass.

Resa till Nordkalotten, juli 1950

Sture gör en semesterresa norrut, med buss till Nordkalotten.

[EJ INFÖRT].

Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx
Tjänstgöringsbetyg från Karolinska Institutet, augusti 1950

Sture har tjänst vid Karolinska Institutet i 1 år och 4 månader, från 1949-04-16 till 1950-08-31.

Tjänstgöringsbetyg från Karolinska Institutet.
Ingenjör Sture Sundgren har varit anställd vid Karolinska Institutets kemiska institution under tiden 16 april 1949 - 31 augusti 1950. Han har avlönats med anslag från Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, som undertecknad erhållit för undersökningar rörande radiofrekventa spektra hos makromolekyler samt kompressibilitet hos vattenlösningar.
Ingenjör Sundgren har varit sysselsatt med konstruktion av oscillatorer för mätändamål, mätförstärkare, oscillograf samt pulssändare och mottagare för ultraljud. Samtliga dessa uppgifter har han utfört självständigt och väl förstått att anpassa dem till de mycket speciella ändamål de varit avsedda för. Han har även assisterat vid mätningar på kompressibiliteter hos lösningar.
Ingenjör Sundgren har visat intresse och skicklighet i detta arbete. Han har haft stor anpassningsförmåga och fantasi, samt visat utomordentligt gott omdöme vid de många svåra avgörandena mellan vetenskapliga önskemål och praktisk utförbarhet. Hans uppförande har i alla avseenden varit oklanderligt. Han slutar på egen begäran.
Stockholm den 15 januari 1951. Bertil Jacobson (Docent, t.f.professor).
Går teaterkurs, hösten 1950 och våren 1951

Sture går teaterkurs höstterminen 1950 och vårterminen 1951 på Stockholms Borgarskolas dramatiska linje, Kungstensgatan 4. Där får han bland annat lära sig att andas rätt samt att göra talövningar. Det är en kunskap som han bär med sig och praktiserar även efter teaterkursen.

Även på 2020-talet kan man höra Sture göra sina talövningar på morgonen; "Li-la-li-la-li-la …".

Sture sminkad inför teaterföreställningen "Jeppe på berget".(?) Foto: Okänd.
Inskrivningsbevis på Stockholms Borgarskola, framsida och baksida, 10,5×7 cm.
Att Sture Sundgren, Gliavägen 51A, Bromma är inskriven som elev vid Stockholms Borgarskola, Dramatiska linjen
 • höstterminen 1950 intygas härmed [Linjens föreståndare]
 • vårterminen 1951 intygas härmed [Linjens föreståndare]

Kvitto på erlagd avgift för vårterminen 1951; 25 kronor, 20,5×14,5 cm.

Bröllopsbilden. Foto: Ateljé Bellander.

Förlovning och giftermål

Sture 30 år, förlovar sig med Aida den 3/3 1951. Platsen restaurangen på Södertälje Stadshotell.

Foton som tas i samband med förlovning.Foto: Polyfoto Studio.
Skickar telegram till fästmön Aida, mars 1951

Sture är på besök i föräldrahemmet på Södra Finnö och skickar telegram från ön till sin fästmö Aida i Stockholm. Aida är inneboende hos familjen Wallis på Karlavägen 55.

Telegrammet som levereras till Agda.
Från: N 177 SÖDRA FINNÖ 14 W 26/3 1830 =
Till: FRÖKEN AIDA LINDMAN KARLAVÄG 55 ADR WALLIS STOCKHOLM =
Text: ANKOMMER STOCKHOLM CENTRAL 16.15 27/3 = STURE +
Telegrammets baksida med stämpel: Om stängt eller ej hemma nedlägges telegrammet i brevlådan.

Den 1:a april flyttar de ihop till en 2-rumslägenhet på Lagerlöfsgatan 4 vid Marieberg.

Den 7/7 1951 gifter de sig i Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm.

Agda i brudklänning. Foto: Ateljé Bellander.
Flyttar ihop i egen lägenhet, april 1951

Sture bor i hyrt rum i Bromma och Agda bor i centrala Stockholm. Nu flyttar de ihop i en egen hyreslägenhet på Lagerlöfsgatan 4. Hyresvärden är Gålöstiftelsen och hyran är 154 kronor per månad (1850 kronor per år) och betalas kvartalsvis.

Lägenheten beskrivs som: "Lägenhet nr 13 om 2 rum, kök, tambur, badrum och balkong belägen 1 trappa upp".

Del av hyreskontraktet.

Hyreskontraktet, 4 sidor 36×22 cm.

Hyreskontraktet upphör den 1 november 1952 när familjen flyttar till Linköping.

Får bosättningslån, juni 1951

För att köpa möbler och husgeråd får Sture och Agda ett bosättningslån från Statens Bosättningslånefond. Lånet är på 2000 kronor med 4 procents ränta, och avbetalas med 100 kronor per månad fram till 1956.

Med pengar från lånet kan de köpa möbler, bland annat det skrivbord som alltid kommer att vara Stures skrivbord.

Låneansökan görs en vecka före bröllopet och i ansökan anges "Lyst 3 gången d. 1/7 1951. Den 3 juli beviljas lånet av Sveriges Riksbank, enligt stämpel.

Del av låneförbindelsen.

Låneförbindelsen, 2 sidor 36×23 cm.

I PM:et från Sveriges Riksbank anges omfattningen av bosättningslånet:

Trolovade eller äkta makar kunna under vissa villkor av riksbanken erhålla lån från statens bosättningslånefond. Lån beviljas för inköp av
l) möbler eller andra bosättningsföremål;
2) redskap, verktyg eller liknande föremål, vilka kunna underlätta hemarbetet eller vara av betydelse för hemmets trevnad eller familjens försörjning; ävensom
3) sådana husdjur, vilkas avkastning till avsevärd del är avsedd att förbrukas inom det egna hushållet.
Såsom allmän förutsättning gäller, att inköpen skola vara föranledda av äktenskapets ingående.

Bosättningslån, PM, 4 sidor 21×15 cm.

Bosättningslån, information, 1 sida 21×15 cm.

Om bröllopsbilderna, juli 1951
Bröllopsbilderna är tagna av Ateljé Bellander, Drottninggatan 80 i Stockholm.
Gratulationer, juli 1951
Gratulationskort från Stures sysslingar med makar; Gurli och Kalle, Birgitta och Gustav, Viola och Walter, Elly och Knut. Sture var med på Gurlis och Birgittas dubbelbröllop år 1947 och Ellys bröllop år 1945.
Fotolicens för Skansen

För att fotografera på Skansen krävs fotolicens som kostar 50 öre. Licensen gäller dock hela året.

Fotolicens, fram och baksida 84×53 mm.
FOTOLICENS SKANSEN 1951.
[Innehavarens egenhändiga namnteckning] har tillstånd att fotografera på Skansen t.o.m 31 dec. 1951 med iakttagande av på kortets baksida angivna villkor. Detta kort gäller icke som inträdeskort till Skansen.
50 öre | 1951.
Kortet skall på begäran uppvisas för vakt. Vakt äger rätt kontrollera namnteckningen.
Gäller icke för fotografering inomhus i de kulturhistoriska byggnaderna.
Kortet är personligt och får ej överlåtas. Tillstånd att reproducera eller ekonomiskt utnyttja på Skansen tagna bilder måste för varje tillfälle sökas hos Skansens programavdelning.
Lagerlöfsgatan 4
Lagerlöfsgatan 4. Sture och Agda har lägenheten på 1:a våningen direkt till höger om ingången. Man ser deras köksfönster, balkong och öppna rumsfönster.
Hyreshuset, sett från Rålambshovsparken som ligger bredvid.
Närliggande Norrmälarstrand.
I lägenheten på Linnégatan 17. Birgit är 5 månader och ligger på golvet framför julgranen. Foto: Sture Sundgren.

Flyttar från Stockholm till Linköping

Sture 31 år, arbetar som forskningsingenjör på Försvarets forskningsanstalt i Stockholm. Men han blir i november utlånad till Försökscentralen Malmslätt utanför Linköping.

Första barnet Birgit föds på Sabbatsbergs sjukhus, onsdagen den 30 juli 1952. Sankt Göran ligger egentligen närmare men har kanske inte BB.

Familjen vill byta till en lugnare plats. I november flyttar de från lägenheten på Lagerlöfsgatan i Stockholm till en lägenhet på Linnégatan i Linköping.

Foto: Sture Sundgren.

Skaffar hobbyrum på Stora Essingen, januari 1952

Sture och Agdas lägenhet är för liten för att Sture ska kunna laborera och bygga. Därför hyr han en källarlokal på Stenkullavägen 27 på Stora Essingen.

Hyran är 15 kronor per månad och betalas halvårsvis.

Del av hyreskontraktet.

Hyreskontraktet, 4 sidor 36×22 cm.

Hyreskontraktet upphör den 1 november när familjen flyttar till Linköping.

Beställning till Clas Ohlson, januari 1952

Sture ska bygga en ? och lägger en beställning på el-komponenter och annat i januari 1952. Eftersom det är ont om plats i lägenheten hyr han ett hobbyrum i en villa på Stora Essingen.

Ifylld beställningsblankett.
Beställning med bilder från katalog 1951–52
Bild An-
tal
Varans namn Nr. Pris
 4 Rattar 50 mm T 103 0:52
 2×12 Bananstift T 28 1:85
 4 Vägguttag T 744 1:20
 2 Portföljlås M 829 1:55
 2 Handtag M 854 0:80
 2×12 Lådavskiljare M 565 0:35
 2×12 Lövsågsblad K 110 0:60
  1 Radiorör 5Y3GT V 126 5:00
  Totalt 21:32
Katalogdetaljer

Utsnitt ur Clas Ohlson postorderkatalog 1951–52 med de artiklar som Sture beställde.

Clas Ohlson postorderkatalog 1951–52, 217×114 mm, 116 sidor.
Ratt sida 81. | Bananstift sida 78.
Vägguttag sida 69. | Portföljlås sida 44.
Handtag sida 44. | Lådavskiljare sida 42.
Lövsågsblad sida 39. | Om radiorör sida 80.
Förarbevis av 3:e klass för fartyg, mars 1952

Sture är uppvuxen i skärgården men saknar förarbevis för framförande av båt. Det ordnar han i Stockholm genom att gå en kurs hos TBV.

Sida 3 av Stures förarbevis av 3:e klass.

Förarbevis, alla 4 sidor.

Förarbeviset kräver också ett läkarintyg som Sture inhämtar några dagar före examen.

Läkarintyg med undersökning av syn och hörsel.

Läkarintyg, båda sidor.

Antagningsbevis Försvarets forskningsanstalt, april 1952

Sture får ett antagningsbevis som specificerar lönegrad. FOA3 är avdelningen för radar och elektronik.

Intyg. Högupplöst bild.
ANTAGNINGSBEVIS.
Sundgren, Sture Albert Ingmar född den 30 maj 1921, såsom laborant i lönegrad Ce 19 enligt statens allmänna avlöningsreglemente vid försvarets forskningsanstalt, avdelning 3 med rätt att åtnjuta avlöningsförmåner enligt gällande bestämmelser och med skyldighet att ställa sig till efterrättelse för tjänsten gällande föreskrifter.
Försvarets forskningsanstalt den 4 april 1952, [Magnusson], [Johansson].
Ansökan om ledighet för flytt, november 1952

Sture begär ledighet, utan löneavdrag för flyttbestyr.

Ansökan om ledighet. Högupplöst bild.
KUNGL FLYGFÖRVALTNINGEN, Tjänsteföreskrifter V:63. Malmslätt den 1/11 1952. C..M, insändes via CPER.
Ansökan om tjänstledighet.
Undertecknad får härmed anhålla om tjänstledighet utan avdrag f o m den 3/1 1952 t o m den 4/11 1952.
Anledning: Arbete i samband med flyttning från Stockholm 28§ p. 9.
Adress under ledigheten: Linnégatan 17I, Linköping.
x) Anst. FOA 1/9-50 - 30/10 52, Karolinska inst. 16/4-49 - 31/8-50.
Stockholm som ovan, Sture Sundgren, ingenjör, lönegrad/klass: Cg22, avd/byrå: Mät/Fe.
Sture med Birgit utanför Linnégatan i Linköping.Foto: Agda Sundgren med Stures kamera.

Med 1:a barnet Birgit

Sture 32 år, med dottern Birgit.

Sture med Birgit i köket.Foto: Agda Sundgren med Stures kamera.
Besök hos Agdas föräldrahem i Tåsjö, Ångermanland

Sture åker tåg med Agda och Birgit till Agdas föräldrahem Högnäset, i Tåsjö, Ångermanland.

Sture blir presenterad för sin svärmor Sara Lindman 58 år och svärfar Frans Lindman 73 år.

Sture passar Birgit medan makan Agda tvättar kläder nere vid Tåsjön.Foto: Okänd med Stures kamera.
Får sitt första glasögonrecept, september 1953

Sture går till en ögondoktor och får ett glasögonrecept. Han kommer därefter att bära glasögon men kommer alltid att se bra på nära håll, utan glasögon.

Båda ögonen kommer senare att opereras för gråstarr varvid han får plastlinser.

Första glasögonreceptet från Doktor W. Berns, Hospitalstorget 1, Linköping.

Glasögonrecept 2 sidor

Glasögonreceptet från Ögonkliniken, Regionssjukhuset, Linköping.
Glasögonreceptet från Doktor N. O. Norinder, Rosengatan 3, Linköping.
Receptkuvert från Apoteket Lärkan i Linköping. Kuvertet används för att förvara glasögonrecepten.
Sture med dottern Birgit.Foto: Agda Sundgren med Stures kamera.

Vid lägenheten

Sture 33 år, utanför lägenheten i Linköping.

Segelbåt på Roxen

Sture är uppvuxen med båtar och skaffar segelbåt i Linköping. Det är en blekingesnipa med roder i ek, format som ett rep med knop i änden.

Båten är (troligen) byggd år 1896 i Karlshamn och renoverad på Åland. Båten har en gaffelrigg med storsegel och fock och i kajutan finns fotogenkök och husgeråd. Eftersom familjen saknar bil måste Sture cykla ner till hamnen, ibland med segel. [Berättat av Sture på 2020-talet.]

Segelbåten förtöjd vid Linköpings småbåtshamn.Foto: Sture Sundgren.

Makan Agda är inte alltför intresserad av båtliv och efter några år säljs båten. Istället blir det fler båtar vid sommarstället på Södra Finnö.

Den gamla ekan som Sture fick av xxxx och som han tjärar varje år.Foto: Sture Sundgren.
På 1970-talet köper Sture en plastbåt med liten ruff och utombordsmotor; Cresent 435 Kompis.Foto: Sture Sundgren.
Stures laboratoriekamrat Wayne Engström vid Saab på Platensgatan 25. Foto: Sture Sundgren.

Teleingenjör på Saab

Sture 35 år, börjar den 15 mars på Saab:s elektronikavdelning. Han har sin arbetsplats på Platensgatan 25. Det ligger centralt bredvid en mjölkaffär. Hemmet på Linnégatan ligger endast 1,5 km därifrån.

Sture och Wayne Engström delar på samma labb. Bland övriga ingenjörer finns det en del som senare gör avtryck på andra bolag, exempelvis Bengt-Gunnar Magnusson som blir en av AXE-växelns huvudarkitekter.

Tjänstgöringsbetyg från FC Malmslätt, mars 1956

Sture har tjänst vid Försökscentralen Malmslätt under 3,5 år från 1952-11-01 till 1956-03-14.

Tjänstgöringsintyg från Försökscentralen Malmslätt.
Flygvapnets tjänstgöringsbetyg. På begäran lämnas härmed följande tjänstgöringsbetyg för ingenjören Sture A I Sundgren, som varit anställd vid Kungl Flygförvaltningens Försökscentral i Malmslätt under tiden 1/11 1952 - 14/3 1956 såsom teleingenjör vid mätsektionen.
Ingenjör Sundgren har varit sysselsatt med konstruktion och utprovning av teletekniska apparater för mätändamål såsom RC-oscillatorer, förstärkare, diskriminatorer, mätbryggor, utrustning för accelerationsregistrering medelst piezoelektriska givare, ett flertal riktantenner av Yagi-typ, RF-förstärkare för 1500 MC/s ca 80 watt, LF-filter, stämgaffeloscillator mm samt har utfört ombyggnader och förbättringar av radiomottagare och bandspelare, kalibreringar och temperaturprov m m.
Sundgren har dessutom vid flera tillfällen omhänderhaft dopplerradarmätutrustning vid fältprov och därvid svarat för materielens sammanställning, transport, uppmontering och skötsel.
Ingenjör Sundgren som på egen begäran slutat sin anställning har på ett hedrande sätt fullgjort sitt arbete och visat sig vara en mycket kunnig teletekniker.
Malmslätt den 23 april 1956. Å Sundqvist, Chef för Försökscentralen. Utan avgift.
Läser språklära för realskolan, på Hermods distanskurs

Stures chef Ellqvist, ger honom 20 tekniktidningar att läsa. Därför känner Sture att han behöver en kulturell motpol till all teknik. Han börjar därför läsa svenska på Hermods.

Litteraturvetenskapen går bra ända tills han kommer fram till nutid med Fröding och andra. Då blir det för mycket att läsa och Sture avslutar kursen, även fast den är förbetald.

[Berättat av Sture i december år 2011]

Betyg från Hermods.
BETYG över genomgången kurs vid Hermods Korrespondensinstitut, Malmö.
Herr Sture Sundgren, Linköping,
har fullständigt genomgått hermodskursen
Språklära för realskolan
och på grundval av i kursen förelagda och utförda arbeten tilldelats vitsordet
Icke utan beröm godkänd.
Malmö den 23 november 1959. Gunnar Gaddén, Direktör. Börje Holmberg, Rektor, fil.dr, avdelningschef.
Betygsgrader:
Berömlig
Med utmärkt beröm godkänd
Med beröm godkänd
Icke utan beröm godkänd
Godkänd
Resa till Högnäset, Tåsjö, juli 1956

Familjen åker tåg upp till Tåsjö för att hälsa på Agdas far och mor och en del av hennes syskon.

Resgodsbiljett SJ vid hemresan från Hoting till Linköping, 57×30×1 mm.
Extrajobb åt Försökscentralen, oktober 1956

Sture har sitt dagliga arbete på Saab. Hans tidigare arbetsgivare, Kungliga Flygförvaltningen, Försökscentralen Malmslätt, ger dock honom ett uppdrag att konstruera och tillverka en "flygburen trippeltonsoscillator för akustisk avståndsindikering". Uppdraget faktureras enligt "bok och räkning".

Sture arbetar oftast med projektet kvällstid och skriver tidrapport.

Tidrapport över "Teletekniskt konstruktionsarbete, år 1956.
Datum Dag Börjar Slutar Tid, tim Kostnad, kronor
1/10 Mån 18:30 21:30 3,00 36
2/10 Tis 18:30 21:30 3,00 36
4/10 Tor 17:00 20:30 3,50 42
5/10 Fre 17:00 19:30 2,50 30
8/10 Mån 17:00 20:30 3,50 42
9/10 Tis 17:00 20:30 3,50 42
11/10 Tor 18:30 21:30 3,00 36
12/10 Fre 17:30 21:30 4,00 48
13/10 Lör 14:30 16:30 2,00 24
18/10 Tor 05:00 08:00 3,00 36
27/10 Lör 14:00 16:30 2,50 30
30/10 Tis 18:30 21:30 3,00 36
1/11 Tor 18:15 22:30 4,75 57
6/11 Tis 18:15 21:30 3,75 45
6/12 Tor 18:15 20:00 2,25 27
En konstruktionsskiss relaterad till projektet.
Första räkningen avseende 31 timmar med timpriset 12 kronor.
Andra räkningen avseende 16,25 timmar.
Sluträkning för material och arbetskostnad.

Beställning från Kungliga Flygförvaltningen

Bygger bandspelare, 1956

Sture bygger en bandspelare Brush Soundmirror BK416 där den mekaniska delen kommer färdig. Han kompletterar med förstärkare, mikrofon och "magiskt öga" för inspelningskontroll.

Allt byggs in i ett skåp.

Årtalet är ungefärligt men det finns datummärkt inspelning från februari 1957.

Bandspelarmekanismen urtagen ur sitt skåp.

Bandspelaren ersätts i slutet av 1960-talet av en begagnad Tandberg Modell 2 som senare ersätts av olika portabla kassettbandspelare.

Getingstigen 48, vintern 1957–1958. Foto: Sture Sundgren.

Flyttar till nybyggt radhus

Sture 36 år och Agda 32 år, får sitt 2:a barn Hans som föds onsdagen den 30 januari 1957.

I september (?) flyttar de med sina två barn från sin lägenhet på Linnégatan till ett nybyggt radhus i Åleryd. Där kommer Sture att bo resten av livet, till år 2022 då han är 101 år.

Låneansökan för egnahemslån

Stures arbetsgivare Saab erbjuder räntefria egnahemslån och Sture lämnar in en ansökan. Radhuset finansieras därmed enligt:

 • Banklån: 25.000 kr.
 • Statliga lån: 20.000 kr.
 • Egen insats: 5.000 kr.
 • Saab-lån: 4.000 kr.
 • Totalt: 54.000 kr.
Låneansökan, egen avskrift. Högupplöst bild.

Man kan ansöka om 40 kr/m2 och eftersom radhuset är på 99 m2, blir det 4.000 kr. Lånet är räntefritt och skrivs av med 10% varje år, under förutsättning att låntagaren fortsätter att vara anställd i bolaget.

D-instruktion för "Räntefria lån till egna hem". Högupplöst bild.
Semester i hyrd stuga i Askeby, juli 1957

Sture tar familjen med tåg till Askeby, 1,5 mil öster om Linköping, för 3 veckors semester.

Birgit och Agda framför huset med Hans i barnvagn. Foto: Sture Sundgren.
 Sjunger med Birgit, 1957

Sture sjunger Mors lilla Olle med Birgit.

Årtalet för inspelningen är osäkert.

Sture och Birgit sjunger

Transkription
Birgit och Sture
Moooo! Mors lilla Olle i skogen gick. Rosor på kinden och solsken i blick. Läpparna små utav bär äro blå. Bara jag slapp att så ensam här gå.
Brummeli brum vem lufsar där. Buskarna knaka en vovve visst det är. Lurvig är pälsen men Olle blir glad. Oh en kamrat, det var bra, se goddag.
Klappar så björnen med händer små. Räcker fram korgen, se här smaka på. Nallen han slukar ju allt vad det är. Hördu jag tror att du tycker om bär.
Buuu. Buuu.
Sture med Birgit och Hans. Foto: Agda Sundgren, troligen.

Julafton 1958

Sture 37 år, i finrummet på radhusets övervåning.

Sture tar en kvällskurs i gitarrspel. Årtalet är osäkert. Foto: Okänd.
Söker jobb som byråingenjör, november 1958

Sture ser en annons där Kungliga Flygförvaltningen söker en byråingenjör i mätteknik, med placering vid Malmslätt. Han söker jobbet och blir förordad det. Han tackar dock sedan nej efter en löneförhandling med sin nuvarande arbetsgivare Saab.

Platsannonsen i en tidning.
Förordnande av tjänsten med önskan om skriftligt besked om tillträdesdag.
Sture med Hans väntar på tåget hem till Linköping. Foto: Agda Sundgren med Stures kamera.

Semester på Öland

Sture 38 år har med sig fru och barn på semester på Öland. De åker tåg till Oskarshamn och därifrån färja till Öland. De hyr en stuga i Trosnäs, Persnäs.

Agda, Hans och Birgit på stranden. Foto: Sture Sundgren.
Resgodsbiljett Linköping – Oskarshamn, juli 1959

Familjen har 25 kg resgods med sig enligt resgodsbiljetten som kostar 3:25 kr.

Resgodsbiljett från Linköping till Oskarshamn, 126×75 mm.
Med barnen på skogsutflykt

Sture tar ibland med barnen på skogsutflykter

Kameran han har med sig har självutlösare som används ibland, exempelvis vid tagning av denna bild.

Hans, Birgit och Sture. Foto: Självutlösare med Stures kamera.
Personalförteckning Saab:s systemavdelning, november 1959
Sture tillhör Systemavdelningen / Högfrekvensteknik / Telegrupp 2.
Personalförteckning för hela systemavdelningen.

1960-talet

Tredje barnet Johan föds och somrarna spenderas vid sommarstugan på Södra Finnö.

Sture fotograferar och filmar flitigt. Dessutom gör han ljudupptagningar på sin hemmabyggda bandspelare. Därför finns det många foton, filmer och ljudklipp på hans familj och vänner – men desto färre på honom själv.

xxxxx

Utvecklar elektronik

Sture 39 år, utvecklar delar till målsökande robot och fiskebåtsradar under sin tid hos Saab på Platensgatan.

Mikrovågsteknik, 1960

Sture har en bok om mikrovågsteknik på jobbet. Senare, när han slutar på Platensgatan tar han hem boken.

Boken Mikrovågsteknik, skriven år 1958 av E Danielsson, 306 sidor.
En sida ur boken Mikrovågsteknik.
Sture med Johan vid dopet som sker i radhusets övervåning på Getingstigen. Foto: Okänd med Stures kamera.

3:e barnet Johan föds

Sture 40 år och Agda 36 år, får sitt 3:e barn Johan som föds lördagen den 21 januari 1961.

Sture tar körkort och köper sin första bil, en fabriksny Saab 96.

Stures första körkort.
Vaccinering mot polio, april 1961

Sture börjar ta sina 5 sprutor vaccin mot polio:

 • 1:a sprutan: 1961-04-18 hos stadsläkare Conrad Hahn.
 • 2:a sprutan: 1961-05-04 hos stadsläkare Conrad Hahn.
 • 3:e sprutan: 1962-05-04 hos stadsläkare Conrad Hahn.
 • 4:e sprutan: 1972-09-04 hos SAAB:s Läkarmottagning.
 • 5:e sprutan: 1977-05-12 hos SAAB:s Läkarmottagning.
Vaccinationskort med de fyra första vaccinationstillfällena, 75×105 mm.
Vaccinationskort med det sista vaccinationstillfället, 105×75 mm.
Tar körkort, maj 1961

Sture lär sig köra bil hos Waséns bilskola och får sitt körkort den 13 maj 1961.

Stures körlärare och Sture får magsår samtidigt. Han får sedan en ny lärare, Wasén själv som är sträng. [Berättat av Sture 2011-03-10]

Körkort, 12×13 cm, i fodral från Waséns bilskola.
Köper sin första bil, juni 1961

Sture köper en fabriksny Saab 96 de Luxe 1961 den 26 juni. Registreringsnumet blir E72848, där E står för Östergötland.

Bilen har en motor på 38 hk (28 kW) och han har bilen till den 6 mars 1972 då han säljer den och köper en begagnad Ford Cortina.

Registreringsbevis, hämtat från Riksarkivet 2024-02-16
Med nya bilen till Sätravallen, hösten 1961

Friluftsområdet Sätravallen ligger 2 mil söder om Linköping. En dag hösten 1961 tar Sture sin familj och åker dit i sin nyinköpta Saab 96 med registreringsnummer E72848.

Hans, Birgit och mamma Agda vid parkeringsplatsen. Foto: Sture Sundgren.
Birgit och hans vid Sätrasjön. Foto: Sture Sundgren.
Sture tar ett foto sin familj; Birgit, Hans, Johan och Agda. Foto: Sture Sundgren.

Kamera: Voigtländer Vito B | Film: 135 diapositiv | Digitalisering: Hans Sundgren, 2007.

Sture bär Johan i bärstol på ryggen. Foto: Agda Sundgren, med Stures filmkamera av typ dubbelåtta.

Ny arbetsplats vid Saab Tannefors

Sture 41 år, övergår den 1 mars, till avdelning för test och mätteknik. Han flyttar från Platensgatan och får nu sin arbetsplats vid Tannefors inom flygdivisionens produktionsavdelning.

Han kommer att arbeta där de följande 24 åren tills han går i pension.

Han cyklar normalt till jobbet. Vid lunch cyklar han hem till Getingstigen där fru Agda har maten klar. Efter en liten tupplur cyklar han tillbaka till jobbet.

Tjänstgöringsintyg från Saab:s Elektronikavdelning, augusti 1962

Sture har tjänst vid elektronikavdelningens telekontor under 6 år från 1956-03-15 till 1962-03-01.

Tjänstgöringsintyg från Saab.
INTYG. På begäran intygas härmed att ingenjör Sture Sundgren, född den 30.5.1921, varit anställd vid elektronikavdelningens telekontor från den 15 mars 1956 till den 1.3.1962, då han överflyttat till en annan avdelning inom företaget.
Ingenjör Sundgren har under denna tid först arbetat med utveckling av delar till och prov med mottagare för ett teletekniskt navigeringssystem, senare lett utveckling av ett instrument för noggrann frekvensjämförelse (noggrannhet 10-10) med kort mättid (1 sek) och en radarekosimulator att användas för provning av avståndsföljande radarstationer. Vidare har ing. Sundgren utvecklat en statisk omformare med transistorer samt transistorförstärkare för integratorer.
Linköping den 8 augusti 1963. SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET, Elektronikavdelningen, Telekontoret, Gunnar Cervin-Ellqvist, Civ.ing.
Med Johan på ryggen

Vid skogspromenader får Johan åka i bärstol på Stures rygg.

 Sjunger sång av Evert Taube

Sture sjunger den första strofen på "Balladen om Ernst Georg Johansson" av Evert Taube. Makan Agdas slammer med porslin hörs i bakgrunden.

Årtalet för inspelningen är osäkert.

Ljudbandet med inspelningen.

Sture sjunger

Transkription
Sture
Ha-haa, ha-ha.
Vi kom från blå...
Nej nu ska jag sjunga, ska sjunga väldigt fint först.
Vi kom från blå Atlanten, och havets majestät, och mötte gula strömmen som går ut från River Plate. Där bakom skrov och master på flodens södra strand, låg staden Buenos Aires, där vi nu gick iland.
xxxx.

Fortsatta ljudinspelningar

Sture 42 år, fortsätter att spela in barnen på sin bandspelare.

 Sture frågar Johan hur djur låter

Årtalet är osäkert.

Sture och Johan pratar

Transkription
Sture Johan
Johan, hur säger en kossa då? Hur säger en kossa, Johan? Inte vet.
Vet du inte, men en vovve då? Mmm. Vovve inte.
Hur säger en vovve? Voff, voff.
En kissekatt då? Katten mjau.
Säger han? Mmm.
Hur säger en häst då? Hoppla hej, hoppla hej.
[skratt] Nej, den säger oui. [ej hörbart].
Hur säger ett lamm då?  
 Sture leker med Hans; båtfärd och torskfiske

Sture har en ritningstub av papp som han slår på så att det låter som en gammal tändkulemotor. Uppdraget är att åka ut och fiska torsk.

Årtalet är osäkert.

Sture leker torskfiske med Hans.

Transkription
Sture Hans
Nu ska Hans och jag fara ut och fiska. Hm.
Ska vi se om vi får igång motorn. Nu ska vi prova då. [Motorljud.]  
Ja det gick ju bra att få igång den. Nu ska vi bara fara. Nu backar vi väl ut här. Så ska vi, titta om vi får någon torsk där. Tror du vi får det Hans? Jaa.
Nu är vi framme vid torskstället. Ska vi stanna motorn. [Motorljudet avstannar.]  
Nu ska vi meta då här.  
Nu. Det var dåligt med fisken här. Vi har inte fått ett napp alltså. Jag tror vi ger oss iväg igen och far ut till den, till den där, fyren som står där ute på kobben där alltså. Vi far förbi där. Eller hur Hans? Jaa.
Du fick inget napp du heller va? Nae.
Har vi så det räcker i motorn. Ja. Ska vi se om vi får igång den igen då. [Motorljud.]  
Den vill visst inte gå igång nu. [Motorljud.]  
Nu gick den väldigt fort. [Motorljud.]  
Nu går den nog ja. Nu går den bra igen.  
Det kommer en annan båt här borta, ser du det? Mm.
Vem är det? Det är farbror Harald. Mm.
Han kanske har fått strömming han. Mm, kan han ha fått.
Nej nu, nu tror jag vi stannar här ute då. Vi kastar ett ankare här, så kan vi fiska här lite. Här är det bra, här ja. Ska vi se, här är det nog torsk.  
Sture med Johan och Hans på förstutrappan till svärmors hus på Högnäset, Västertåsjö. Hela familjen har åkt bil dit på semestern. Foto: Okänd med Stures kamera.

Bygger sommarstuga av sjöbod

Sture 43 år, köper en skogstomt på Södra Finnö av sin bror Stig. Till tomten flyttar de en sjöbod som står nere vid Käftviken.

Sture inreder sedan sjöboden med köksdel, kamin, en garderob och 4 sängar. Hela familjen kan sova i stugan, men Sture får ligga på golvet.

På Södra Finnö. Träd tas ner på tomten för att göra plats för sjöboden. Foto: Sture Sundgren.
Anteckningar vid prov hos LM Eriksson, mars 1964

Sture gör anteckningar i sin anteckningsbok när han besöker LM Eriksson för prov av utrustning. Anteckningsboken används senare för loggning av radhustillbyggnad.

Anteckningar om provet.
LME 24/3 -64.
Vid svepn. lossade kristallstr. proppen. Vid återupprepade svepningar för att se när proppen (ringen) lossnade (3×30 min) gick två kondensatorers tilledningar av. Frekvensen var 390–400 Hz. Kondensatorerna kunde ej observeras under provet.
Betr. kontrollmärkning. LM vill ej stämpla. En generell bestämmelse angående apparatmärkning bör träffas.
Leveransplan
20 st 1/6 -64
20 st 1/10
20 st 1/1 -65
20 st 1/3 -65.
Avstyckningskarta, Södra Finnö, december 1964

xxx.

Karta med sjöboden inritad.
xxx

Vid sjöboden

Sture 44 år, xxx.

Enligt anteckningar byggs nya stugan detta år.

Sture tar farväl av familjen vid Mjölby centralstation. Foto: Hans Sundgren.

Låter Agda och barn åka till Högnäset själva

Sture 45 år, är hemma medan resten av familjen åker tåg upp till hans svärmor på Högnästet.

Han kan då koncentrera sig på att bygga nya sommarstugan på Södra Finnö (?).

Sture i allrummet på markplan. Foto: Hans Sundgren.

Hemma på Getingstigen

Sture 46 år, blir fotograferad av Hans hemma på Getingstigen.

Sture på övervåningen. | Fotografen med kameran som fotona är tagna med.Foto: Hans och Sture Sundgren.
Sommarstugan vid Gruvhagen, Södra Finnö. Foto: Hans Sundgren.

Vid sommarstugan på Södra Finnö

Sture 47 år, har en sjöbod på sin sommarstugetomt. Nu bygger han en ny sommarstuga på berget ovanför sjöboden.

Sture bygger stugan själv förutom eldstaden.

Sture med sonen Johan i sommarstugans allrum. Foto: Hans Sundgren.
Cykeltur till Grebo, juli 1968

Sture tar med sig sonen Hans på en cykeltur till Grebo som ligger 20 km från Getingstigen.

Sture vid cykelturspaus. Foto: Hans Sundgren med Stures kamera.
Sture och Hans fikar. Foto: Hans och Sture Sundgren med Stures kamera.
Sture och Johan vilar hand-i-hand, direkt på gräset, på vägen hem till Linköping. Foto: Hans Sundgren.

Bilresa till Limhamn

Sture 48 år, åker i juli med hela familjen till Limhamn där två av Agdas systrar bor.

Familjen tar även en tur över till Köpenhamn.

Sture bygger en kanot i garaget med ritning från postorderföretaget Hobbex. Johan och Hans i kanoten vid Långvik. Foto: Sture Sundgren med Hans' kamera. [Originalbild]
Sportlovsresa till Svärdsjö, februari 1969

Under sportlovet hyr Sture en stuga i Svärdsjö. Övriga familjemedlemmar som följer med är Agda 43, Hans 12, och Johan 8.

Hans och Johan framför huset i Svärdsjö. Foto: Sture Sundgren.
Tillbyggnad av radhuset, augusti 1969

Sture skriver dagbok över arbetet med den stora tillbyggnaden av radhuset på Getingstigen 48. Arbetet startar den 21 augusti och är färdigt den 31 oktober.

Alla anteckningar, 7 sidor, 16,5×10 cm

1970-talet

Stures 3 första barnbarn Tobias, Klas och Jens föds.

Sture med arbetskamrat firar ett hemligt projekt. Foto: Okänd.

Firar projekt i naturen

Sture 49 år, arbetar som elektronikingenjör på Saab:s flygdivision och där råder fotoförbud. När ett projekt avslutas åker man dock ut i naturen för att fira och tar då foton.

Projektgruppen ute i det fria. Foto: Okänd.
Kortvågslyssning HCJB Equador, mars 1970

Stures son Hans har just börjat med kortvågslyssning, DX-ing, på den gamla rör-radion AGA Baltic. Även Sture provar på och skriver ner en lyssnarrapport i sin anteckningsbok.

Anteckningar över programmet från radiostationen HCJB, Quito, Equador.
19/3 kl. 21.30 (19.46 m)
Kvinnoröst inleder: _ _ _ _ vi sänder på 13, 16 och 19 metersbanden.
Lokala nyheter:
"Ett nytt .... skall uppföras i Quito. _ _ _.
Borrning efter olja på 40 meters djup. _ _ _
21.40 "Vad bjöd du på för musikstycke Sonja? Två musikstycken från Ecuador spelas, den ena en av de mest berömda låtarna. Därefter spelas Bachs sonat nr 2 för violin och klaviatur.
21.45 Predikan på danska ur Lukasevangeliet (Svårt att uppfatta på grund av störningar, interferens).
21:50 Talet ej uppfattbart. Psalmsång. "I morgon har vi ett program för dx-are och nu adjö för den här gången".

Alla anteckningar, 4 sidor, 16,5×10 cm

Skalan på AGA Baltic med två kortvågsband längst ner. [Foto från 2022]
Resa till Agdas mamma i Tåsjö 1970

Sture och Agda tar bilen upp till Ångermanland för ett besök hos Agdas mamma Sara som bor på Högnäset.

Sture och Agda vid Högnäset. Foto: Sara Lindman med Stures kamera.
Hemma på Getingstigen 1970
Sture med Agda, Agdas syster Irma och Johan i soffan på övervåningen. Foto: Okänd.
Skriver meritförteckning, oktober 1970

Sture skriver en meritförteckning, osäkert varför.

Meritförteckning.
MERITFÖRTECKNING
Undertecknad, som är född den 30 maj 1921 och gift,
har studerat Radioteknisk ingenjörskurs vid NKI-skolan,
har varit anställd som felsökare på radiomottagare vid Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB Nefa,
har varit anställd som radioreparatör vid Lundquist Radio AB, Trollhättan, fr.o.m 19 sept. 1941 t.o.m 14 juli 1945 med undantag av 18 månaders värnpliktstjänstgöring,
har under min värnpliktstid vid Lv 2, Linköping, tjänstgjort som radiotekniker fr.o.m 9 maj 1944 t.o.m 30 dec. 1944,
har varit anställd på radiolaboratorium vid AB Standard Radiofabrik, Bromma fr.o.m. 16 febr. 1946 t.o.m 15 april 1949 och där deltagit i utveckling av radiosändare,
utexaminerades vid Högre Tekniska Läroverket i Stockholm den 1 juni 1950
har varit anställd på kemiska institutionen vid Karolinska Institutet, Stockholm, fr.o.m. 16 april 1949 t.o.m. 31 aug. 1950 och där utvecklat mätutrustningar för medicinsk-teknisk forskning,
har varit anställd vid Försvarets Forskningsanstalt avd. 3, Frösunda fr.o.m. 1 sept. 1950 t.o.m. 14 mars 1956 med tjänstgöring vid FC fr.o.m. 1 nov. 1952 t.o.m. 14 mars 1956. Arbete vid Foa: Utvecklingsarbete på teletekniska navigeringssystem, vid FC: Mätteknisk apparatutveckling,
är sedan 15 mars 1956 anställd vid Saab. Var 1956 till 1962 sysselsatt bl.a. med frekvensmätningsapparater och radarsimulator vid Saabs avionikavdelning. Arbetar sedan 1962 med testmetodik och framtagning av testutrustningar för produktion, underhåll och utprovning vid Saabs avdelning FPHE.
Linköping den 12/10 1970
Sture Sundgren
Sture på övervåningen, Getingstigen. Foto: Okänd med Stures kamera.

Fyller 50 år

Sture 50 år, har börjat använda mustasch och får en födelsedagsnotis i lokaltidningen.

Födelsedagsnotis i Östgöta Correspondenten.
Kurs i integrerade kretsar, mars 1971

Stures går en kurs i integrerade kretsar hos Ingenjörsförbundet TLI i Stockholm.

Intyg. Högupplöst bild.
SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN, INGENJÖRSFÖRBUNDET TLI, KURSVERKSAMHET.
INTYG | Härmed intygas att Ingenjör Sture Sundgren deltagit i kursen INTEGRERADE KRETSAR under tiden 10 –12 mars 1971. Antal kurstimmar: 20.
Stockholm den 12 mars 1971, Gösta Ekström.
Hyr ut rum i radhuset, december 1971

Sture och Agda börjar hyra ut Birgits gamla rum och får lite inkomster.

Pengarna sätts in på en bankbok och insättningarna sträcker sig mellan 2 december 1971 till 25 september 1972.

Kapitalsamlingsbok från Postbanken.
Första insättningarna.

Hela bankboken [senare]

Paus på vägen hem från Norge. Gasolkök, kaffepanna och 5 liter vattendunk. Foto: Hans Sundgren.

Semesterresa till Norge

Sture 51 år, reser på semester till Norge tillsammans med Agda, Hans och Johan.

I september avlider hans mamma Agnes på ålderdomshemmet i Sankt Annan.

Sture fikar med Agda vid tiden när björklöven slår ut. Foto: Okänd med Stures kamera.
Stures syssling Viola med sin man Erik besöker Getingstigen och familjen ställer upp för fotografering: Agda, Johan, Hans, Sture och Erik. | Brevkortet från Viola och Erik där de bifogar fotot. Foto: Viola.
Vid Södra Finnö, vår och sommar 1972
Sommarstugans södra gavel. Foto: Sture Sundgren.
Johan vid farfarsekan uppdragen nere vid Långvik. Foto: Sture Sundgren.
Ekan förtöjd vid ön Strömmingens västra del. Foto: Sture Sundgren.
Sture och Johan utanför Legoland i Billund. Foto: Hans Sundgren med Stures kamera.

Bilsemester i Danmark

Sture 52 år, åker med sönerna på semester i Danmark 3-8 augusti.

De åker färja från Göteborg, badar i Västerhavet vid Fanö och besöker Legoland, bland annat.

Plastbåten förtöjd vid ön Strömmingen (?). Foto: Sture Sundgren.
Kurs i elektriska störningar, februari 1973

Stures går en kurs hos STF i Stockholm.

Intyg. Högupplöst bild.
STF ingenjörsutbildning.
INTYG | Härmed intygas att Sture Sundgren deltagit i kursen Elektriska störningar i mät- och styrsystem under tiden 6–8 februari 1973. Antal timmar: 16.
Stockholm den 8 februari 1973, Åke Fridell.
Släktträff vid Getingstigen, juni 1973

I juni 1973 arrangerar Sture en liten släktträff med sina närmaste släktingar.

Några av deltagarna; Sture, Agda Inger, Stig, Inga-Britt och hennes dotter Anna. Foto: Okänd med Stures kamera.
Sture och Johan i en park i London. Foto: Hans Sundgren.

Med sönerna i London

Sture 53 år, tar med sig sönerna på en flygresa till London i augusti.

På Södra Finnö har Sture tre båtar nere vid båtplatsen vid Långvik; plastbåten Cresent 435 Kompis, den gamla farfarsekan och kanoten som han byggt själv. Foto: Sture Sundgren.
Sture, står som uppfinnare på en patentansökan som SAAB-SCANIA lämnar in. Uppfinningen har benämningen "Kopplingsanordning för fastställande av störspänningar".
Patentansökan
Kretsschema, augusti 1974

Sture läser elektroniktidningar på jobbet och när han hittar något bra ritar han av kretsar. Såsom denna wienoscillator från Wireless World med den flitigt använda operationsförstärkaren 741.

Kretsschema nedtecknat på ett kladdpapper. | Framsida och baksida
Stures bästa julklapp; en kombinerad arm- och bensträckare. Foto: Hans Sundgren.

Blir påkörd av bil

Sture 54 år, cyklar dagligen mellan jobbet vid Tannefors och Getingstigen. En dag blir han påkörd av en bil på Skogsgatan. Han blir inlagd på sjukhus med skador i ansikte och händer.

Sture på lasarettets avdelning öra, näs hals, efter trafikolyckan. Foto: Hans Sundgren.
Semester på Mallorca, mars 1975

Sture och Agda semestrar på Mallorca.

Sture njuter av solen. Foto: Agda med Stures kamera.
Vid Södra Finnö, sommaren 1975
Den gamla sjöboden. Foto: Sture Sundgren.

Sture, Agda och Johan åker ut till Fårholmen för att solbada.

Johan vid plastbåten som Sture har försett med rorkult. Foto: Sture Sundgren.
Agda solbadar på Fårholmen. Foto: Sture Sundgren.
Kurs i digitalteknik, december 1975
Stures diplom efter 56 timmars kurs i digitalteknik. Högupplöst bild.
SIFU DIGITALTEKNIK | Sture Sundgren LINKÖPING har deltagit i ovannämnda kurs omfattande 56 timmar teoriundervisning och laborationer speciellt anordnad för Saab-Scania AB, Linköping den 2–3, 8–10, 16–17 december 1975:
Kursinnehåll:
Talsystem och talrepresentation
Kontaktlogik och Booles algebra
Elektroniska grindar
Kombinatoriska grindnät
Vippor
Fördröjningselement
Pulsrättande element
Digitala räknare
Digitala register
Bussystem
Minnen
Koder och kodomvandlare
DA/AD omvandlare
Stockholm den 17 december 1975.
STATENS INDUSTRIVERKS ENHET FÖR FÖRETAGSUTVECKLING.
S Pantzerhielm, T f direktör | Xxx, Sektionschef | Xxx, Kursledare.
Sture med Tobias i Smålandsstenar. Foto: Per Persson. Tidpunkten är ungefärlig.

Med barnbarnet Tobias

Sture 55 år, åker ner till Smålandsstenar och läser saga för sitt barnbarn Tobias.

Stures och Agdas 1:a barnbarn Tobias föds 1976.

Stures nya körkort som gäller i 10 år, 105×75 mm.
Från vänster bakre raden: Svea Jonsson, David Jonsson, Agda Sundgren, Stig Sundgren, Ingrid Sundgren, Sture Sundgren och Georg Eklund. Foto: Karin Persson.

Surströmmingsfest på Södra Finnö

Sture 56 år, är på surströmmingsfest hos närmaste grannen, Eklund på Mjältholmsvägen, Södra Finnö.

Fotot får Sture och Agda från Karin och George som ett Post-a-photo från Kungsfoto.
Sture och Klas vid Dagsberg, Norrköping. Foto: Hans Sundgren.

Med barnbarnet Klas

Sture 57 år, åker till Norrköping på utflykt. Stures och Agdas 2:a barnbarn Klas föds 1977.

Provar vindsurfingbräda på Södra Finnö

Birgit och Pelle har med sig en vindsurfingbräda som Sture provar vid sommarstugan. Den provas dock utan segel.

Sture på surfbräda utan segel i Långvik. Foto: Per Persson.
Kurs i engelska, hösten 1978

Sture går en engelska-kurs "Englsih Afternoon Tea", hos Kursverksamheten vid Linköpings Universitet.

Sånghäfe med engelska sånger, bland annat; My bonny lies over the ocean, There's a hole in my bucket, och I am a Londoner.
Sture och Agda tillsammans med födelsedagsbarnet Elly. Foto: Okänd.

Firar kusin i Stockholm

Sture 58 år, är med och firar kusin Elly Eurenius (född Sundgren), som fyller 60 år.

Födelsedagsfesten avhålls på restaurang Rasten, Ulvsunda i Stockholm.

Semester på Sicilien, mars 1979

Sture och Agda åker till Cefalu på Sicilien. De var också där i mars 1978.

Sture och Agda med Siri och Evert har picknick på Cefalo-klippan på Sicilien. Foto: Evert med Stures kamera.

1980-talet

Sture går i pension och det 4:e barnbarnet Emma föds.

Sture vid sommarstugan. Foto: Agda Sundgren med Stures kamera.

Vårbruk på Södra Finnö

Sture 59 år, gräver i det lilla trädgårdslandet vid sommarstugan.

Fest på Saab, Sture längst till höger. Foto: Okänd.

Fest på Saab

Sture 60 år, deltar på Saab-fest. Orsaken okänd.

Kurs i tyska, våren 1981

Innan Sture börjar kursen får han göra ett skriftligt språktest. Har man under 60 poäng bör han välja en kurs på nivå 1. Sture får 20 poäng på testet.

Del av språktestet med resultat.
Kursintyg.
Medborgarskolan i Linköping | INTYG 1981-06-23
Härmed intygas att Sture Sundgren under vårterminen 1981 har deltagit i en kurs i tyska, som anordnats av Medborgarskolan i Linköping.
Kursen har omfattat 45 lektionstimmar och kursavgiften var kr 165:-.
MEDBORGARSKOLAN I LINKÖPING, Katarina Hallberg, Språkkonsulent
Resa till London, september 1981

År 1974 var Sture med Hans och Johan i London. I år åker han och Agda dit.

Även denna gång bokar han resan med Atlasresor, och med ospecificerat hotell.

Förmånsbevis från Atlasresor.
Sture läser godnattsaga för Tobias, Jens och Emma i deras hem i Smålandsstenar. Foto: Per Persson.

Med barnbarnen i Smålandsstenar

Sture 61 år, åker ibland ner till Smålandsstenar där han har tre av sina barnbarn; Tobias född 1976, Jens född 1977 och Emma född 1981.

Gemensam körning av båten. Foto: Hans Sundgren.

Med barnbarn i Långvik

Sture 62 år, med barnbarnet Klas på väg hem in i Långvik.

Påskpyssel på Getingstigen med barnbarnen. Foto: Per Persson.

Med barnbarn på Getingstigen

Sture 63 år, i köket med barnbarnen Tobias, Jens, Emma och dottern Birgit.

Han tar ut 3-dagars delpension från jobbet på Saab.

Stures sista krigsplaceringsorder

Krigsplacerad som radaringenjör

Sture 64 år, blir krigsplacerad på flygflottiljen F17 Kallinge som radaringenjör. Han behöver dock inte tjänstgöra någon gång.

Han är sedan tidigare krigsplacerad vid flygflottiljen F15 Söderhamn.

Krigsplaceringsordern som den levereras i form av rekommenderat brev som inte får eftersändas till utlandet.

Krigsplaceringsorder

Identitetsbricka från F15 Söderhamn
Stures ID-bricka tillsammans med kuvert.
Kuvertet är ordentligt uppmärkt med både revision, år och månad samt antal exemplar som tryckts: "M7102-120270 Utgåva 1 (VPV) 1969 mars. 1 400 000 ex.".
Berättelse om Sjöboden på Södra Finnö, juni 1985

Sitter här i Sjöboden och skriver. Klockan är 21:40 på kvällen men här är ganska ljust ännu. Det är lite halvmulet. Allt är stilla utom en del fåglar som låter sig höra.

Bussresa till Rüdesheim am Rhein, oktober 1985

Sture och Agda tar en bussresa ner till Tyskland 3–9 oktober 1985.

BILD Saknas.

Busspass 1985-10-03.

Sture och Agda vid flyguppvisning på Bromma flygplats. Foto: Hans Sundgren, [fotomontage].

Blir pensionär

Sture 65 år, blir pensionär men tar några kortare uppdrag efter pensioneringen.

Han besöker Stockholm och går bland annat på flyguppvisning vid Bromma flygplats. Han bodde sex år i Bromma mellan år 1945 och 1951. Han var även med vid servicearbeten på flygfyr vid landningsbanans norra ände.

 Recenserar trafiken vid hemfärd från Saab, april 1986

Sture ska snart gå i pension. En fredag tar han med sig en liten kassettbandspelare i bilen och spelar in när han recenserar trafiken vid hemfärd från jobbet.

Han startar från arbetsplatsen på Saab, Tannefors och åker hem till garaget på Getingstigen, i sin Saab 900.

Ungefärlig färdväg. Karta från Google maps, 2021.

Sture kör bil

Transkription
Sture, 64 år Bilradio
Jag kör mot järnvägen här nere, i Tannefors. [P1, nyhets-uppläsning]
Det är kö här vid järnvägen. Det har väl varit … bommarna har väl varit fällda. Eller om dom är fällda. Nej dom är inte fällda men det är ändå kö här. Får stå och vänta här i kön ett tag. Det är mycket trafik på gam… på Gamla Tanneforsvägen här, så det är svårt att komma ut här. [P1, nyhets-uppläsning]
Det tog en evig tid här. Det är en massa taxibilar efter varandra. Det har väl kommit nå't flygplan till Saab nyligen, kanske och landat. Det är därför det är taxibilar. Det tar en väldig tid, det kryper ut här bara. Nu försöker jag komma över järnvägen här. Det gick. Nu är jag ute på gamla Tanneforsvägen. [P1, nyhets-uppläsning]
Jag ska höra vad det är på Radio Luxemburg. Här är Luxemburg. [Radio Luxemburg, musik]
Nu vart det rött här, vid Nya Tanneforsvägen, får jag vänta. [Radio Luxemburg, musik]
Nu vart det grönt, här. Plötsligt vart det grönt. [Radio Luxemburg, musik]
Nu svänger jag in på Tullbron … nej Braskens Bro, heter det. Jag förväxlar alltid Tullbron med Braskens bro men här står det Braskens bro, faktiskt. Nu passerar jag bensinmackarna OK och … och Shell. [Radio Luxemburg, musik]
Jag går tillbaka. Nu är det stopp här vid Söderleden, här. Det går så långsamt allting. Nu kom jag över. De kör väldigt hårt ikväll, det gör dom på fredagkvällarna. Det är mycket hårdare trafik då. Alla har så bråttom, liksom. [P1, nyhets-uppläsning]
Nu ska jag svänga in på Skogsgatan här. Nu är jag inne på Storgatan, nej på Skogsgatan. [P1, nyhets-uppläsning]
Här står det en figur mitt på, vägen. Det är väl en … ett mopedbud. Han hade en massa last på cykeln. Nu passerar jag Johannelundsvägen. [P1, nyhets-uppläsning]
Och nu … kommer … närmar jag mig Stekelvägen. Nu svänger jag in på Stekelvägen här. Och så ska jag åka in till garaget … och ställa in bilskrället. [P1, nyhets-uppläsning]
Nu är jag framme vid garaget. [P1, nyhets-uppläsning]
Chefens tal vid Stures pensionering, april 1986

Stures chef Lennart Lindgren håller följande tal vid Stures pensionering 1986-04-30.

Det var en gång. Ja så brukar alla våra berättelser börja! Och även så denna lilla resumé över Stures Saab-tid.
Du kom en vår år-62 till en liten tapper skara, där fanns Roland – Björnsson och jag, så det var ingen fara.
Fram i maj detta år, jag minns det som igår, liten Maj kom in, förgyllde våret teim!
Åren de gick och vi blev några fler. Från norr och söder mången var kallad, en del stannade kvar, en del ville ej mer.
Varje år du kopplat och donat, etsat och borrat, inget don, ingen diod har du skonat, varje misstag varje framgång har dig sporrat.
Vi tycker åren 24 hastigt runnit iväg, känns inte detta underligt så säg!
Nu du slipper Björnson – Majsan och oss andra, du kan i frihet vandra, ut i vårens underbara tid fri från stämpelur och jäkt, du kan snickra – måla – odla ta det lungt, resa bort till nya världar.
Talet nedskrivet, sida 1.

Talet, 2-sidor.

Återbesök vid Högre Tekniska Läroverket, augusti 1986

När Sture är i Stockholm passar han på att besöka skolan där han tog kvällskurser under 4 år i slutet av 1940-talet.

Sture vid ingången till Thorildsplans Gymnasium, tidigare Högre Tekniska Läroverket. Foto: Hans Sundgren.
Sture som pensionär på sin favoritplats. Foto: Hans Sundgren.

Pensionär med visstidsanställning

Sture 66 år, hemma på Getingstigen.

Även om han gick i pension förra året, är han visstidsanställd på Saab-Scania för mindre uppdrag.

Förlängning av visstidsanställning, januari 1987

Sture får förlängd visstidsanställning fram till mars 1987 inom avdelning Elektronisk provutrustning, Sektor Produktion, avdelning TPBE.

Avtal om förlängning om visstidsanställning 1987-01-31 till 1987-03-31.
Träningskort för motionscentralen på Saab

Även om Sture är pensionär får han träna på motionscentralen och får ett besökskort med streckkod.

Stures träningskort, med ett 16 år gammalt foto från när han fyllde 50 år.
Sture, Agda och Hans. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.

Fika på altanen

Sture 67 år, och Agda får besök i juli och bjuder på fika på altanen.

Stures berättelse om farfarsbåten

Sture köper en plastad träbåt som ersätter den gamla tjärade farfarsbåten.

10 år senare skriver Sture om farfarsbåten.

Den maskinskrivna berättelsen. Den är nedskriven – som vanligt – på kladdpapper, i detta fall gamla vattenräkningar.
I början av 70-talet snickrade jag till en ny mast och spristång av gran till den gamla farfarsbåten. Jag sydde nytt segel av grov lakansväv. Det gamla seglet av linne-väv var lappat och skört och trasigt. (såg ut som det ständiga nederlagets fana, med Hemingways språk).
Mast och spristång var långa och tunga, för ett stort "lättvindssegel". Jag minskade segelarean avsevärt i det nya seglet och mast och spristång blev lättare att hantera. Det blev dock inte så lyckat. Jag var en dålig segelsömmare och inseglingen blev heller inte bra.
Hans brukade iallafall segla och ro till badholmen medan vi andra for med plastbåten. Men han fick ösa ofta för den läckte.
Mer finns att läsa i dagboken 10 februari 1993.
I april 1988 köpte jag den båt som vi nu har, av Börje på Mjältholmen. Han hade köpt den på Åland och själv haft den några år och då plastat den utvändigt så den blev tät.
Den gamla farfarsbåten blev då liggande på land. Färgen flagnade av så att den gamla ek-ytan kom fram men den angenäma tjärdoften var kvar.
Den 10 februari 1993 sågade jag av det gamla skrovet midskepps, med en fogsvans. De 100-åriga ekborden var ganska friska och väl indränkta med tjära. Den främre delen reste jag upp till vindskydd för "nordosten". Där är två sittplatser och när man sitter där och pratar eller sjunger upplever man en egendomlig akustik.
Akterdelen sågade jag i korta bitar. En del blev ved, men de rakaste bitarna tog jag undan till slöjdvirke. De har blivit en högtalarlåda och lite ramlist. Med sin mörka doftande yta liknar de "sjödränkt ek".
Besöker Västerås, maj 1988

Sture och Agda besöker Hans i Västerås.

Sture och Agda vid Prästbron som är under renovering. Foto: Hans Sundgren.
Sture vid bygget för Västerås första skyskrapa vid korsningen Stora Gatan och Kopparbergsvägen. Foto: Hans Sundgren.
Får lyfta blicken för att se toppen av kranen. Foto: Hans Sundgren.
Sture och Agda går runt Långvik. Foto: Hans Sundgren.

Promenad på Södra Finnö

Sture 68 år, och Agda tar med sig Hans och barnbarnet Klas ut på Långskag för fiske. De måste då gå runt längst in vid Långvik

Hela bilden med Klas längst bak.
Sture nere i Falkenberg i svärsonens företag. Foto: Hans Sundgren.

1990-talet

Stures 5:e barnbarn Mimmi föds.

Sture och Agda äter kvällsmat i sommarstugan. Foto: Hans Sundgren.

I sommarstugan på Södra Finnö

Sture 69 år, och Agda i sommarstugan.

Provar hopfällbar båt i Västerås, juni 1990

Sture och Hans provar en hopfällbar båt vid Lövudden i Västerås. Hans har hämtat båten i Stockholm inför ett eventuellt köp men vill ha pappa Stures omdöme innan köp.

Stures (och Agdas) omdöme blir: "Absolut inte godkänd".

Sture och Hans ute på Västeråsfjärden. Foto: Agda Sundgren med Hans' kamera.
Sture har tagit fram sin basker och poserar för fotografen. Foto: Hans Sundgren.

Akvarellfärger i 70-årspresent

Sture 70 år, får ett målarset i födelsedagspresent.

Akvarellmålning av Sture. Motiv: Borgafjäll i södra Lappland.
Akvarellmålning av Sture. Motiv: Vy från altanen på Getingstigen.
Vid S:t Petersburg. [SENARE]Foto: Sture Sundgren.

Reser till Ryssland

Sture 71 år, åker bussresa med Agda till S:t Petersburg.

Sture blickar österut över Grövelsjön med Agda lite längre fram på stigen. Foto: Hans Sundgren.

Fjällvandring vid Grövelsjön

Sture 72 år, går en 7 km vandring på västra sidan av Grövelsjön, med makan Agda och sonen Hans.

Sture fotograferar framför fartyget Pommern. Foto: Hans Sundgren.

Med barnen till Mariehamn

Sture 73 år, bjuder barnen med respektive på en båtresa till Mariehamn, Åland.

Där går de bland annat ombord på museifartyget Pommern som Sture läst om.

Hela bilden. Foto: Hans Sundgren.
Ombordstigning på Pommern samt ovanför fartyget. Foto: Hans Sundgren.
Sture och Agda i köket. Foto: Hans Sundgren.

Diskar efter gröten

Sture 74 år, diskar under överseende av Agda på julaftonskvällen. Det har varit kvällsmat med risgrynsgröt.

Skrivarstuga, hösten 1995

Sture börjar en skrivkurs i pensionärsuniversitetets regi i oktober. Kursen fortsätter flera år.

Sture och en annan elev i skrivarstugans klassrum. Foto: Okänd.
Deltagarförteckning Deltagarförteckning i original
Bakom skogsbacken vid Sländestigen/Guldvingestigen. Sture, Johan med Mimmi och Pelle. Foto: Hans Sundgren.

Promenad runt området

Sture 75 år, får besök av sina barn när han fyller 75 år. De tar en promenad runt området.

Sture med Mimmi 1,5 år i trädgården på Getingstigen. Foto: Hans Sundgren.

Med barnbarnet Mimmi

Sture 76 år, träffar ofta sitt 5:e barnbarn Mimmi, eftersom hon bor nära Sture i Linköping.

Mimmi är född 1995.

Skrivarstuga, våren 1997

Sture har gått skrivkurs sedan 1995.

Deltagarförteckning och placering i klassrummet Deltagarförteckning i original
Besök vid sändaranläggningen Grimeton, augusti 1997

Vid semesterresa i södra Sverige besöker Sture och Hans sändaranläggningen Grimeton. Sture har varit med om att producera en del av utrustningen vid hans till på Standard Radiofabrik där han arbetade år 1946-1949.

Sture vid sändarens effektdel, tillverkad av Standard Radio. Foto: Hans Sundgren.
Sture med kretsschemat för sändaren. Foto: Hans Sundgren.

Sture köper bok och blir medlem i vänföreningen som startats ett år tidigare.

Minnesskrift, 72 sidor, om bygget av radiostationen 1922–23. | Dekal från Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner.
Sture med Mimmi 3 år i hennes hem i Skeda. Foto: Hans Sundgren.

Julafton hos Mimmi

Sture 77 år, hos Mimmi och hennes föräldrar hemma i Skeda.

Stures tavla med motiv från altanen.

Målar akvarell

Sture 78 år, målar akvarell med det målarset han fick i 70-årspresent.

Postgirots betalningsbevakning, maj 1999

Sture har postgirokonto sedan många år och betalar sina räkning genom att skriva betalningsuppdrag. Som kvittens får han brev med specifikation av liggande betalningsbevakningar.

Betalningsbevakningar med Stures avprickning mot karbonkopian av inskickade betalningsuppdrag.

Kontoutdrag som detta på A4-papper, delar han i två delar och använder sedan som kladdpapper i A5-format.

2000-talet

Stures maka Agda avlider efter 57 års äktenskap och han blir ensam i radhuset. Sonen Johan finns dock kvar i Linköping som stöd.

Sture beundrar Mimmis lekstuga. Foto: Hans Sundgren.

Vid Mimmis lekstuga

Sture 79 år, besöker barnbarnet Mimmi.

Sture och Agda vid Berg. Foto: Hans Sundgren.

Firar 50-årig bröllopsdag

Sture 80 år och Agda 76 år, firar sin 50-åriga bröllopsdag i juli med sin familj vid Bergs Slussar, utanför Linköping.

Fyller 80 år och får en faxmaskin, maj 2001

Sture får en fax i födelsedagspresent av sina barn. De firar hans födelsedag under helgen, lördagen den 26 maj.

Sture packar upp sin present. Foto: Birgit Persson.

Faxen är kopplad på Stures och Agdas hemtelefon 013-160528, men inställd så att den "svarar" först efter 5 ringsignaler. Det betyder också att när Sture eller Agda inte hinner svara inom 5 ringsignaler vid ett vanligt telefonsamtal, så går faxen igång och personen som ringer får höra "pipsignaler".

Sture med fru, barn med respektive och barnbarn med respektive. Underst från vänster: Hans, Kristina, Mimmi, Johan, och Pelle. Överst från vänster: Tobias, Lena, Birgit, Sture, Agda, Jens, och Ullis. Foto: Okänd med Birgits kamera.
Funktionsinställningar på faxen. Den ska svara efter 5 ringsignaler.
Faxbrev, maj 2001

Sture skriver tackbrev och skickar iväg på sin nya fax.

Brevet i original.
Tack för gratulationer igår!
Här var ett väldigt högt ljud hela dan. Saab-arna först, som sjöng så det dånade. Sju starka gubbröster. Representanten för Statspensionärerna skulle just gå när de kom. Jag fick en doftranka av henne.
Av de andra som kom fick jag två Phalaenopsis så nu har vi fyra sådana.
Sen var det buketter från Irma och Rolf (jag har skickat fax-tack idag), från Ingemar och Berit och från Stig med barnen och från Inga-Britt och Arne.
Just som Saab-arna gick så kom Stig, med Inger och Anna Christina och Petter och framåt kvällen kom Arne och Inga-Britt. De var kvar till 21:00-tiden.
Idag har jag vilat ute i solen och läst.
Vi önskar er en trevlig resa till Frankrike!
Hälsningar!
Sture vid Birgits födelsedagskalas. Foto: Hans Sundgren.

Firar Birgits 50-årsdag

Sture 81 år och Agda, är med och firar sitt första barns 50-årsdag i hennes hem i Falkenberg.

Födelsedagsbarnet Birgit, 50 år. Foto: Hans Sundgren.
Sture på sin morgonpromenad. Foto: Hans Sundgren.

Morgonpromenad

Sture 82 år, tar en morgonpromenad varje dag efter frukost. Han går runt förskolan, upp för Konsumbacken och in i skogen och tar vägen över gräsplanen hem.

Ett litet leende åt fotografen. Foto: Hans Sundgren.
Sture justerar kikare och papper för att projicera solen med Venuspassagen. Foto: Hans Sundgren.

Försöker se Venuspassagen

Sture 83 år, vill gärna se Venuspassagen. Det är den astronomiska händelse som inträffar när planeten Venus passerar framför solen sett från jorden, eller annan planet. Senast det hände var år 1882.

Stures avbildning av Venus som passerar solen. Det är dock svårt att urskilja någon planet framför solen. Foto: Hans Sundgren.
NASA:s bearbetade bild av Venuspassagen. Foto: NASA.
Sture cyklar träningscykel, i lilla rummet. Foto: Birgit Persson.

Morgongymnastik med cykling

Sture 84 år, gör morgongymnastik.

Träningspasset börjar med ca 5 minuters cykling i lilla rummet på nedervåningen. Därefter går han upp till övervåningen och gör styrkeövningar med P2:s klassiska musik i bakgrunden.

Nedskrivet träningsprogram, 2005
08:00–08:30
1. Träningscykel, 264 trampvarv. Vila 5 minuter.
2. Ryggläge på golvet med PET-flaska under knä. Benlyftning, 10 gånger vardera.
3. Ryggläge med händer knäppta under upplyfta knän. Djupandning och utblåsning så att mage och mellangärde höjes och sänkes i stora rörelser!
4. Kvar på rygg med höftlyftning. Fötterna mot golvet, 15 gånger.
5. Sittläge, benen platt mot golvet. Armsträckning så att händerna når tårna, 10 gånger.
6. Ryggläge, platt mot golvet, utan huvudkudde. Böjer huvudet och ser tårna, några gånger.
7. Sittande med huvudvridning åt båda hållen och uppåt, mot taket.
Vila med musiklyssning några minuter mellan varje moment.
Stures anteckningar av träningsprogrammet.
Sture har just gått sin morgonpromenad och stannar till för att titta på växtligheten med sin Saab i bakgrunden. Foto: Hans Sundgren.

Beundrar växtligheten vid radhuset

Sture 85 år, beundrar växtligheten i asfalten.

Blommor från Stures trädgård har spritt sig ut i gatan. Foto: Hans Sundgren.
Sture och Agda på promenad hand-i-hand, i Gamla Linköping. Foto: Hans Sundgren.

Makan Agda avlider

Sture 86 år, går med makan Agda 82 år, i Gamla Linköping efter en lunch med barnen Hans och Johan.

Några veckor senare avlider Agda hastigt den 21 augusti.

Sture blir därmed ensam i radhuset på Getingstigen. Dottern Birgit bor i Falkenberg och sonen Hans bor i Västerås. Men sonen Johan finns i Linköping och besöker sin pappa flera gånger i veckan.

Agda och Sture vid Hans' 50-årskalas i Tropikhuset, Trädgårdsföreningen, i Linköping, där några av Stures släktingar även deltar. Foto: Hans Sundgren.
Agdas begravningsgudstjänst, augusti 2007

Agdas begravningsgudstjänst sker vid Aska kyrkogård utanför Linköping. Tre av hennes systrar bevistar begravningen.

Hennes aska placeras vid Sundgrens familjegrav i gamla kyrkogården vid Gryts kyrka.

Agdas dödsannons införd i tidningen Östgöta Correspondenten.
Sture får trädgårdshjälp av Johan. Foto: Hans Sundgren.

Får hjälp med radhuset

Sture 87 år, får hjälp att sköta trädgård och hus av sonen Johan som bor endast 6 km från Sture.

Johan och Sture. Foto: Hans Sundgren.
Eftermiddagskaffe på altanen, juli 2008

Sture fikar med sina söner.

Sture fikar med Hans och Johan. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.
Utanför staketet sprider sig Stures blommor och växter in i asfalten. Foto: Hans Sundgren.
Sture tittar ut över skärgården. Foto: Hans Sundgren.

Båtresa i Östergötlands skärgård

Sture 88 år, bjuder Hans, Johan och barnbarnet Mimmi, på en skärgårdstur med M/S Saga Lejon. Resan går genom Östergötlands skärgård från Nyköping till Västervik.

Resan påminner om den tur som Sture tog 1930 från Södra Finnö till Stockholm, då med ångfartyget Tjust.

Sture i samspråk med medpassagerare. | Sture fotograferar fyren på Häradsskär vid passage. Foto: Hans Sundgren.
Tidningen Östgöta Correspondenten har en artikelsida om veteranbilar där Sture är med på bild. Bildtexten lyder: "Sture Sundgren gillar gamla bilar men kanske allra mest den här Chryslern från 1931". Artikel

2010-talet

Sture får 7 barnbarnsbarn under 2010-talet. Sonen Johan hjälper till med radhuset när det behövs.

Sture trimmar en LC-krets för 77,5 kHz. Samma grundprinciper som han lärde sig på 1930-talet gäller fortfarande. L=Induktans, C=Kapacitans. Foto: Hans Sundgren.

I elektroniklabbet hemma

Sture 89 år, hjälper sonen Hans med att bygga och trimma en sändare som simulerar den tyska sändaren DCF77 som sänder en tidssignal över långvåg.

Sture får som radio/elektroniktekniker vara med om utvecklingen från radio-rör på 1930-talet till transistorer på 1950-talet, till integrerade kretsar på 1960-talet och slutligen fiberoptik på 1980-talet, då han blir pensionär. Han fortsätter dock med egna elektronik-konstruktioner och -byggen i sitt egna elektroniklabb hemma på Getingstigen.

Byggteknik
Exempel på Stures labbteknik. Han löder ihop elektronikkomponenterna "i luften", kallat "råttbo". Foto: Hans Sundgren.
Bygger musikinstrumentet Theremin

Sture konstruerar och bygger sin egen version av det elektroniska musikinstrumentet Theremin, år 2009.

Förutom att bygga instrumentet dokumenterar han sin konstruktion både i form av blockschema och kretsschema.

Stures ritade kretsschema på den Theremin han konstruerar och bygger.
Dagboksanteckning 16 april 2010
Länge sen jag skrev i boken. Ensam, som jag är sedan Agda avled den 21 augusti 2007.
Ringde Anna. Hon var ganska svag.
Ringde Gunda. Sade att Ragnar avlidit i januari i år. Han var den sista av "Mjältholmspojkarna", som var våra lekkamrater. Det var Lennart, Joel, Börje, Karl-Olle, Ragnar och Herbert.
Anteckning i den lilla dagboken.
Cyklar på sin 3-hjuling, juli 2010

Dottern Birgit ser till att Sture får en 3-hjulig cykel att cykla på.

Den blir senare ombyggd av Johan till en elcykel.

Sture cyklar till Vidingsjö motionsgård. Foto: Hans Sundgren.
Dagboksanteckning 3 september 2010
Annas begravning i Söderköping. Hon avled 28/7. Fick värk i höger fot och kunde inte vara där.
En lugn och vacker höstdag m. solsken, men kall natt 8º.
De vackra äpplena Oranie lyser i solen här uppe. Jag dricker kaffe, men känner värken i foten, fotsvamp.
En sån här klar höstdag och jag mår bra, trots åldern, är tillvaron underbar. Jag tänker på mamma och pappa och deras föräldrar. De fick slita hårt i sin tillvaro. Jag vill tacka dem för att jag har en så skön dag i ålderns höst.
Livet består ju av olika epoker. Barndomen, ungdomen, vuxenlivet (det strävsamma) till pensionen, när ålderdomen börjar. Ja känner mig inte så gammal men det är 24 år sen pensionen började.
Anteckning i den lilla dagboken.
Sture med sin iPad. Han har startat appen Star Walk där han kan se stjärnhimlen med stjärnor planeter och satelliter i den riktning som surfplattan pekar. Foto: Hans Sundgren.

Med sin första surfplatta

Sture 90 år, får en iPad i födelsedagspresent av sina barn. Eftersom födelsedagen är en måndag firas 90-årsdagen på söndagen. Förutom besök på Getingstigen blir det Skype-samtal med barnbarn i Göteborg på den nya iPaden.

Tidningen Östgöta Correspondenten har en artikelsida om Sture med rubriken Sture skriver om sin barndoms ö. Artikel
Egen e-postadress, maj 2011

Surfplattan är laddad med appar, Skype för videosamtal och ett epostkonto med adressen sture@sundgren.se. Sture använder senare epost för beställningar på webb-butiker och brev till släkt, vänner, barn och barnbarn. Han föredrar dock att skriva brev på vanligt sätt, med penna på papper. Pennan ska helst vara en bläckpenna.

Exempel på bild som Sture ser i appen Star Walk.
SIM-kortet i storlek Micro SIM som hör till iPaden och som gör att Sture kan surfa utan att ha fiberanslutning till radhuset.

Den 10 mars 2022 byts surfplattan ut mot den senaste versionen som klarar FaceTime videosamtal. Det gamla SIM-kortet måste då bytas ut mot ett i storlek Nano SIM.

Brev-växling med arbetskamrat från 1946, september 2011

Med hjälp av sin nya surfplatta söker Sture efter gamla arbetskamrater och hittar Stig H, från sin tid vid Standard Radio. Hans skriver ett vanligt pappersbrev till honom och får ett tillbaka.

Stig är också född år 1921 och bor nu i Djursholm i Stockholm. Det är alltså två 90-åringar som skriver brev till varandra.

Stig inleder sitt brev på följande sätt:

Djursholm, den 16 september 2011.
Hej Sture!
Det gladde mig verkligen att få en hälsning från Dig med påminnelse om vår gemensamma tid vid Standard Radio. Det förvånar mig, att Du kommer ihåg mig och att Du har kunnat finna mitt namn och adress.
Det har gått många år sedan dess och under de gångna 65 åren har vi båda upplevt mycket. Jag hoppas, att Du har haft ett händelserikt och intressant liv och att Du nu har det bra.
...
Stigs brev till Sture. Brevet, 2 sidor.
Sture i trädgården på baksidan. Foto: Hans Sundgren.

På Getingstigen

Sture 91 år, xxxx

Sture gör en av övningarna i träningsprogrammet. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.

Morgon-yoga

Sture 92 år, gör styrketräningsövningar på övervåningen varje morgon, samtidigt som han lyssnar på klassisk musik. Övningarna har han hittat på själv kan liknas vid enkel yoga, ibland med redskap såsom boll och vattenfylld PET-flaska.

Sture ställer in radion på Sveriges Radio P2 med klassisk musik. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.
Städinstruktion, mars 2013

Sture har städhjälp varannan vecka och skriver ner en städinstruktion.

Städinstruktion för båda våningarna i radhuset.
Nedervåning
Sovrum: Damning, dammsugning, våtmoppning.
Kök: Dammsugning, våtmoppning.
Matrum: Damning, dammsugning, torrmoppning.
Badrum och hall: Dammsugning, våtmoppning.
Lilla rummet: Dammsugning, våtmoppning.
Toalett: Våtmoppning, golv, tvätt, toalettstol.
Övervåning
Dammsugning av mjuka mattor och sittmöbler.
Fuktig moppning på trägolv och trappa.
Toalett: Som nere.
Dammtorkning av fönsterbänkar.
Sture Sundgrens morgon-yoga på DVD-skiva, juli 2013

Övningarna spelas in och en DVD-skiva skickas till familj och släkt.

DVD-fodralet. Kategori: Hälsa&Fitness. Format: PAL 4:3.

Distributionsbrev till familj och släkt.

En dag med Sture, oktober 2013

Hans är på besök och filmar några tillfällen under dagen. Vid lunchen ansluter Johan.

Självporträtt, 31 december 2013

Sture tar en serie foton på sig själv med iPad:en.

Sture i sin fåtölj framför TV:n. Foto: Sture Sundgren.
Sture i lunchmatsalen på Skänninge stadshotell. Foto: Hans Sundgren.

Lunch och promenad i Skänninge

Sture 93 år, äter lunch på Skänninge stadshotell.

Efter lunch, en promenad i Skänninge. Sture har köpt en hopfällbar rullator och Johan har byggt på ett fäste för käppen. Foto: Hans Sundgren.
Sture berättar om hur han upplevde nyheten att kriget var slut. Foto: Hans Sundgren.

Berättar om krigsslutet

Sture 94 år, har sparat några gamla dagstidningar som kom ut i samband med slutet på 2:a världskriget år 1945.

Johan med familj bjuder över Sture och Hans på grillkväll. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.
Den 3-hjuliga cykeln får eldrift

Sture blir lite svagare i benen och Johan ser till att Stures 3-hjuling får assisterad eldrift. Det gör att Sture kan fortsätta cykla till servicehuset "Räknestickan" Ekholmsvägen 100, som ligger 1,3 km från Getingstigen.

Sture tar ut el-cykeln från förrådet. | Framhjulet har nu en elmotor. Foto: Hans Sundgren.
Egen blogg, november 2015

Sture får en egen blogg; "Stures funderingar" med adress sture.sundgren.se. Han skriver ett första inlägg med hjälp av Hans: "Min cykel har fått eldrift".

Två år senare, 1 mars 2017, skriver han själv ett inlägg:

Vardag
Min tre-hjuling blev alltså motordriven! Det är roligt att bara sitta och rulla fram på en cykelbana och. välja hastighet med högra handens tumme. Trampmöjligheten finns ju kvar men också latheten! Dock kan det ibland bli så kallt att sitta orörlig trampningslusten vinner över latheten och den åstadkomna värmen känns bra! Trampningen värmer också mina höft.
Bloggen med sista inlägget från Sture.

Instruktion för bloggen.

Får bläckpenna som inte fungerar som förr

Sture önskar en ny bläckpenna och Hans köper en Parker till honom. Sture är dock inte helt nöjd med den. Den är lite för stel.

Sture testar pennan på ett kladdpapper och skriver: "Den här Parker är inte så bra. Den är stel och stum. Den fjädrar inte som den borde. Ingen skillnad på bla och ha.".
Beställning av penna.
Sture beskriver vad som finns i fotoalbumet för sin brorsdotter Inger och systerdotter Inga-Britt. Foto: Hans Sundgren.

Berättar om gamla tider

Sture 95 år, får besök av familj och släkt på sin födelsedag. Han får då berätta om gamla tider i skärgården med utgångspunkt från bilder i ett fotoalbum.

Sture omgiven av lyssnare; dottern Birgit, brorsdotter Inger och systerdotter Inga-Britt. Foto: Hans Sundgren.
Sture med barnbarnsbarn, maj 2016

Sture får besök av barnbarnen Tobias och Anne. De har med sig sina barn Anton och Livia, Stures barnbarnsbarn.

Sture 95 år, på altanen med barnbarnsbarnet Livia 2 år, i knät.Foto: Hans Sundgren.
Första pausen vid Fåfallasjön mellan Falerum och Valdemarsvik. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.

Utflykt till Gryt

Sture 96 år, gör tillsammans med sina söner Hans och Johan, en bilutflykt till Gryt, Fyrudden och Söderköping.

De letar även efter gården Skräddarbo där Stures morföräldrar Jonas och Gustava Jonsson bodde sin sista tid.

Lunch vid Fyrudden. Foto: Okänd med Hans' kamera.
Sture fikar med Johan i trädgården. Foto: Hans Sundgren.

Under äppelträdet på Getingstigen

Sture 97 år, går med rullator inomhus. Utomhus vill han dock helst bli skjutsad av Johan i rullstol.

Intresse för människor

Även om Sture är ingenjör är han också en humanist. Han kommer exempelvis ihåg namnen på hemtjänstens utförare och deras familjesituation.

Sture går nerför trappan. Foto: Hans Sundgren.

Går försiktigt upp och ner i trappan

Sture 98 år, har en rullator på nedervåningen och en på övervåningen. Men mellan våningarna måste han gå i trappan

På övervåningen finns böcker, skrivbord och musik-kassetter. På nedervåningen finns sovrum, kök, TV-rum, badrum och pannrum.

Sture startar robotgräsklipparen från laddstationen. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.
Sture om sin situation, 2019

Sture skriver ner lite hur han ser på sin situation.

"Har inte skrivit sedan 2017. Är nu ganska återställd efter artrosvärk och fel medicinering.
Trehjulingen står där i uthuset fulladdad och åk-klar.
Men jag har nu hemtjänst med utepromenad ibland.
Tillvarosituationen är inte ljus för oss alla här på klotet. Flyktingströmmar, jordbävningar och översvämningar. Det får vi höra och se i radio och TV. Och klimatet ändras. Vi känner inte igen våra somrar med lagom regn och sol.
Min lokala situation är trots åldern lite ljusare sedan jag blev av med värk i ben och knän.
Jag går med rullator och får promenadsällskap av hemtjänsten varje fredag. Söndag och onsdag följer Johan med när jag går."

[Nedskrivet av Sture år 2019.]

[Med "fel medicinering" menar Sture att han fick morfin som gjorde honom virrig, inaktiv och orkeslös. Han slutade på eget initiativ med medicinen och mådde sedan bättre.]

Anteckningen nedskriven med bläckpenna på ett kladdpapper.
Inköpslista, juli 2019

Sture skriver ner vad som ska handlas, som vanligt på ett kladdpapper. Listan är avsedd för Hans som åker till Ekholmens centrum.

Längtan. [skivat, mörkt bröd]
Rostbröd.
Mjölk, 1 liter, laktosfri.
Nyponsoppa, osötad.
Svartvinbärssaft.
Cider, Kopparberg.
Rödbetor, skivade.
Lönnebergaskinka.
Skorpor, stor påse.
Diskhandskar, XL.
Vin, LAB, Portugal. [Det finns systembolad i Ekholmens centrum]
Hirudoidkräm.
Tandborste.

Hans kompletterar även i svart text innan han åker för att handla:

Öl.
Toapapper, Serla 18 st.
Inköpslistan till Hans.

2020-talet

Sture bor hemma på Getingstigen men har hjälp med städning och lunch. Hans 8:e barnbarnsbarn föds och han firar sin 100-årsdag med släkt och vänner i trädgården.

Sture äter frukost med Hans. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.

Frukost i köket

Sture 99 år, äter frukost med Hans som är på besök. Rullatorn är parkerad vid bordet.

Utomhus vill Sture helst bli skjutsad i rullstol av Johan som besöker honom varje onsdag och söndag.

Sture på rullstolspromenad vid Skalbaggestigen. Johan kör och Hans går bredvid. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.
USB-minnen med TV-inspelningar

Sture använder USB-stickor för att spela in TV-program, mest konserter.

Stickorna lagras i en liten ask nära TV:n.

Han har även USB-stickor med gamla foton och filmer som han fått från Hans.

Asken med USB-stickor.
Några av USB-minnena med innehållsetikett.
Ask med dödsannonser

Sture läser Östgöta Correspondenten. Ibland ser han dödsannonser för gamla arbetskamrater och lunchsällskap från restaurang Räknestickan.

Han sparar annonser och annat läsvärt i en liten ask.

Asken med dödsannonser.
Asken.
Sture på altanen dagen efter sin födelsedag med alla blommor som han fått. Foto: Hans Sundgren.

100-årsdag

Sture fyller 100 år och får besök av släkt och vänner hemma på Getingstigen.

Problem med banken när Sture börjar sitt 100:ade år

Sture har bankkonto i Nordbanken. Det mesta sköts via telefonbank. Men när han ska knappa in sitt personnummer blir det problem. Personnumret ska anges med 10 siffror och det betyder att hans födelseår "21" tolkas som "2021", istället för "1921".

Efter en del kommunikation per telefon blir det till slut rätt.

Covid-vaccin, februari 2021
Vaccinationskort för dos 1 och 2.
Brev från kungen och drottningen, maj 2021
Några dagar tidigare får Sture gratulationsbrev från H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.
Födelsedagen inomhus och utomhus, maj 2021
Sture kollar sin iPad. Foto: Hans Sundgren.
Sture vid ett av borden när hans systerdotter just läst upp en berättelse. | Från vänster: Lisa – svärdotter, Petter – brorsdotters man, Pelle – svärson, Inga-Britt – systerdotter, Johan – son, Sture, Björnsson – arbetskamrat från Saab. Foto: Hans Sundgren.
Tackkort, juni 2021

Sture skickar tackkort efter uppvaktningarna.

Tackkort.
Sture vid eftermiddagsfika tillsammans med sina barn. Foto: Per Persson.

Hemma på Getingstigen

Sture firar sin 101-årsdag hemma på Getingstigen tillsammans med sina 3 barn.

Dottern Birgit har gjort födelsedagstårtan som hon brukar göra.

Stures hörsel är nedsatt sedan något år, därför använder han en samtalsförstärkare med hörlurar; Bellman Mino. Han har köpt den själv eftersom den apparat han fått av kommunen inte har tillräckligt med inställningsmöjligheter.

Dagboksanteckning 12 februari 2022

Sture blir i februari inlagd på Linköpings Universitetssjukhus, GAVA - Medicinska och geriatriska akutkliniken. Han skriver där noteringar om vad som hände.

GAVA, Linköping 12/2-22.
Fastnade i min lilla toalettstol vid entréingången. Räddades till sist av hemtjänsten efter minst en kvart. Med ambulansen kom jag sedan hit till GAVA.
Har lite skador på bl.a. ett knä sedan jag satt fastlåst på toalettstolen. Här får jag mycket vård och bra mat. Tre lagade mål mat och ett par "fikamål".
Tyvärr vet jag inte vart jag hamnar när jag ska härifrån. Men jag valde Åleryds (sjukhem). Sedan beror det på om det finns ledig plats där!
Men jag skulle vilja flytta hem till "48, Getingstigen" efter reparation och renovering av min toalett där.
Gryts kyrka någon timme innan begravningsgudstjänsten startar. Foto: Östgöta begravningsbyrå.

Avlider midsommarveckan

Sture avlider hastigt den 21 juni, på ett korttidsboende vid Garnisonen. Det är samma plats där han tjänstgjorde 80 år tidigare, år 1942 vid Östgöta luftvärnsregemente.

Sture och hans familj har planer för framtiden. Han ska skaffa nya glasögon och får beviljat långtidsboende samma dag som han avlider.

Han är saknad av släkt och vänner, 3 barn, 5 barnbarn och 8 barnbarnsbarn.

Begravningsgudstjänst i Gryt, juli 2022

Stures begravningsgudstjänst sker i Gryts Kyrka den 29 juli 2022. Begravningen bevistas av barnen, alla barnbarn, och de flesta barnbarnsbarn. Dessutom finns fyra syskonbarn närvarande.

Dödsannonsen publiceras i Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar.

Stures dödsannons införd i tidningen Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar.
Minnesalbum från begravningsgudstjänsten.

Minnesalbum.

Urnsättning i Gryt, oktober 2022

Stures tre barn möts vid Ringarums kyrka den 31 oktober. Där hämtar de urnan i kapellet och sedan för de den till Gryts kyrkogård för urnsättning på familjegraven.

Urnan är stämningsfullt placerad i kapellet på Ringarums kyrkogård, för avhämtning.
Bilfärden från Ringarum till Gryt.
Johan, Birigt och Hans efter att Johan fört ner urnan på Gryts kyrkogård.

Foto-information

Stures kamera A

Voigtländer Vito B

Hans' kamera A

Kodak Brownie Starmite

Hans' kamera B

Nikon FG-20.