Stures dagbok år 1980

Sture Sundgren fyller 59 år i maj. Han skriver endast ner en anteckning.

Stures dagbok för 1980.

Dagbok 1980

Sture skriver en anteckning i en kalender han fått från jobbet från företaget Rohde & Schwartz.

xxxx: "xxxx".

Texten är återgiven exakt såsom Sture skriver den. Platsinformationen per dag är tillagd och namn på kända personer och stor bokstav är ändrat vid några få tillfällen för tydlighetens skull.

Ibland finns tillägg och förklaringar, skrivna år 2023 och senare. De är markerade med hakparenteser: [tillägg].

Januari 1980

lördag
Linköping > Västerås

Åkte till Hans o Kristina i Västerås, 0º, lite snö.

Februari 1980

[Inget anteckning.]

Mars 1980

[Inget anteckning.]

April 1980

[Inget anteckning.]

Maj 1980

[Inget anteckning.]

Juni 1980

[Inget anteckning.]

Juli 1980

[Inget anteckning.]

Augusti 1980

[Inget anteckning.]

September 1980

[Inget anteckning.]

Oktober 1980

[Inget anteckning.]

November 1980

[Inget anteckning.]

December 1980

[Inget anteckning.]