Översikt – Sture Sundgren

Översikt över händelser relaterade till Sture Sundgren.

År

Ålder

Familj, födda och gifta

Familj, avlidna

Bostad

Utbildning/militärtjänstgöring

Arbete

Arbetsbefattning

Anmärkning

1921

0 år

Sture föds * 30 maj

Farfar Per-Adolf Sundgren, † 23 oktober, 70 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1922

1 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1923

2 år

Brodern Stig föds * 15 mars

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1924

3 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1925

4 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1926

5 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1927

6 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1928

7 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 1, Södra Finnö

Gamla skolan vid Finnfjärden, söder om Finnkroken.

1929

8 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 2, Södra Finnö

Gamla skolan vid Finnfjärden, söder om Finnkroken.

1930

9 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 3, Södra Finnö

Nya skolan vid vägkorset.

1931

10 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 4, Södra Finnö

Nya skolan vid vägkorset.

1932

11 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 5, Södra Finnö

Nya skolan vid vägkorset.

1933

12 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Folkskola, årskurs 6, Södra Finnö

Nya skolan vid vägkorset.

1934

13 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Fortsättningsskola, Engelholm

Endast januari och februari.

1935

14 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Fortsättningsskola, Engelholm

Endast januari och februari.

1936

15 år

Mormor Gustava Jonsson † 30 juni, 73 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Lantbruk Abel Jonsson, Lilla Getterö

Lantarbetare

1937

16 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

Lantbruk Erik Andersson, Sundö

Lantarbetare

• Hos Erik Andersson från 1937-11-20.

1938

17 år

Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt

1) Lantbruk Erik Andersson, Sundö
2) Hemma på gården, Lilla Getterö

1) Lantarbetare
2) Lantarbetare

• Slutar hos Erik 1938-09-20.

1939

18 år

1) Lilla Getterö, Södra Finnö, Gryt
2) Söderköping

1) Hemma på gården
2) Söderköpings Elektriska Affär, Söderköping

1) Lantarbetare
2) Radioreparatör och installatör

• Söderköpings Elektriska Affär från 1939-11-20, Karl Knutssonsgatan 5.

1940

19 år

1) Söderköping
2) Norrköping

1) Söderköpings Elektriska Affär, Söderköping
2) Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB, NEFA, Norrköping

1) Radioreparatör
2) Testare och felsökare

• Söderköpings Elektriska Affär till 1940-11-10.
• NEFA från 1940-11-11.

1941

20 år

Norrköping

1) Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB, NEFA, Norrköping
2) Lundqvist radio, Norrköping

1) Testare och felsökare
2) Radioreparatör och installatör

• NEFA till 1941-09-17.
• Lundqvist radio från 1941-09-19.

1942

21 år

Norrköping

Militärtjänstgöring, Linköping och Stockholm

Lundqvist radio, Norrköping

Radioreparatör och installatör

Grundläggande militärtjänstgöring Östgöta luftvärnsregemente A10 och Arméns signalskola K1(?), Frösunda från 1942-04-09 till 1943-02-03.
• Sjukskriven 1942-11 till 1943-01-27.

1943

22 år

Norrköping

Militärtjänstgöring, Linköping

Lundqvist radio, Norrköping

Radioreparatör och installatör

Grundläggande militärtjänstgöring Östgöta luftvärnsregemente Lv2

1944

23 år

Norrköping

Militärtjänstgöring, Linköping

Lundqvist radio, Norrköping

Radioreparatör och installatör

Lv2, "Tygan" från 1944-05-09 till 1944-11-09.

1945

24 år

1) Norrköping
2) Trollhättan
3) Stockholm

Militärtjänstgöring, Linköping

1) Lundqvist radio, Norrköping
2) Lundqvist radio, Trollhättan
3) Möller radio, Trollhättan och Vänersborg
4) Lagercrantz, Stockholm
5) Kungs radio, Stockholm

1) Radioreparatör och installatör
2) Radioreparatör och installatör
3) Radioreparatör och installatör
4) Installatör
5) Radioreparatör och installatör

• Lundqvist radio Norrköping till 1945-01-22.
• Lundqvist radio Trollhättan från 1945-01-23 till 1945-07-14.
• Möller radio fram till september.
• Lagercrantz från september.
• Kungs radio från november, Tulegatan.

1946

25 år

Morfar Jonas Jonsson † 27 maj, 89 år

Stockholm

Högre tekniska läroverket, Stockholm

1) Kungsradio, Stockholm
2) Standard Radiofabrik, Stockholm

1) Radioreparatör och installatör
2) Radioingenjör

• Kvällskurs, teleteknisk linje, Drottningholmsvägen 82 från 1946-09-02.
• Standard Radiofabrik från 1946-02-16, Ulvsunda.

1947

26 år

Stockholm

Högre tekniska läroverket

Standard Radiofabrik, Stockholm

Radioingenjör

1948

27 år

Gliavägen 55, Bromma

Högre tekniska läroverket

Standard Radiofabrik, Stockholm

Radioingenjör

1949

28 år

Gliavägen 55, Bromma

Högre tekniska läroverket

1) Standard Radiofabrik, Stockholm
2) Karolinska Institutet, Stockholm

1) Radioingenjör
2) Forskningsingenjör

• Standard Radiofabrik till 1949-04-15.
• Karolinska Institutet från 1949-04-16.

1950

29 år

Sture träffar Agda Lindman i Stockholm

Gliavägen 55, Bromma

Högre tekniska läroverket

1) Karolinska Institutet, Stockholm
2) Försvarets Forskningsanstalt FOA, Stockholm

1) Forskningsingenjör
2) Forskningsingenjör

• Examen från teleteknisk linje, 1950-06-01.
• Karolinska Institutet till 1950-08-31.
• FOA3 från 1950-09-01, Frösunda.

1951

30 år

Sture och Agda förlovar sig ❤️ 3 mars (3/3)
Sture och Agda gifter sig ❤️ 7 juli (7/7)

1) Gliavägen 55, Bromma
2) Lagerlöfsgatan 4, Stockholm

Försvarets Forskningsanstalt FOA, Stockholm

Forskningsingenjör

1952

31 år

Dottern Birgit föds * 30 juli

1) Lagerlöfsgatan 4, Stockholm
2) Linnégatan 17B, Linköping

1) Försvarets Forskningsanstalt FOA, Stockholm
2) Försökscentralen FC, Malmslätt

1) Forskningsingenjör
2) Forskningsingenjör

• Lagerlöfsgatan till 1952-10-01.
• FC från 1952-11-01.

1953

32 år

Linnégatan 17B, Linköping

Försökscentralen FC, Malmslätt

Forskningsingenjör

1954

33 år

Linnégatan 17B, Linköping

Försökscentralen FC, Malmslätt

Forskningsingenjör

1955

34 år

Linnégatan 17B, Linköping

Försökscentralen FC, Malmslätt

Forskningsingenjör

1956

35 år

Linnégatan 17B, Linköping

1) Försökscentralen FC, Malmslätt
2) Saab, Platensgatan, Linköping

1) Forskningsingenjör
2) Elektronikingenjör

• FC till 1956-03-14.
• Saab från 1956-03-15, Platensgatan 25.

1957

36 år

Sonen Hans föds * 30 januari

1) Linnégatan 17B, Linköping
2) Getingstigen 48, Linköping

Saab, Platensgatan, Linköping

Elektronikingenjör

Elektronikavdelningens telekontor.

1958

37 år

Far Friolf Sundgren † 4 augusti, 67 år

Getingstigen 48, Linköping

Hermods korrespondenskurs, Språklära för realskolan

Saab, Platensgatan, Linköping

Elektronikingenjör

1959

38 år

Getingstigen 48, Linköping

Hermods korrespondenskurs, Språklära för realskolan

Saab, Platensgatan, Linköping

Elektronikingenjör

1960

39 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Platensgatan, Linköping

Elektronikingenjör

1961

40 år

Sonen Johan föds * 21 januari

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Platensgatan, Linköping

Elektronikingenjör

1962

41 år

Getingstigen 48, Linköping

1) Saab, Platensgatan, Linköping
2) Saab, Tannefors, Linköping

1) Elektronikingenjör
2) Elektronikingenjör

• Saab Platensgatan till 1962-03-01.
• Saab Tannefors från 1962-03-02.

1963

42 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

Saab:s produktionsavdelning, test och mätteknik

1964

43 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1965

44 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1966

45 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1967

46 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1968

47 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1969

48 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1970

49 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1971

50 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1972

51 år

Mor Agnes Sundgren † 18 september, 80 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1973

52 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1974

53 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1975

54 år

Syster Mary Björklund † 13 februari, 60 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1976

55 år

Barnbarn Tobias föds * 5 februari

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1977

56 år

1) Barnbarn Klas föds * 18 juni
2) Barnbarn Jens föds * 4 december

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1978

57 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1979

58 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1980

59 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1981

60 år

Barnbarn Emma föds * 3 augusti

Getingstigen 48, Linköping

Språkkurs i tyska, Medborgarskolan

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

Kurs under vårterminen.

1982

61 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1983

62 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1984

63 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1985

64 år

Getingstigen 48, Linköping

Saab, Tannefors, Linköping

Elektronikingenjör

1986

65 år

Getingstigen 48, Linköping

1) Saab, Tannefors, Linköping
2) Pensionär

1) Elektronikingenjör
2) Pensionär

Pensionär från 1 maj,

1987

66 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1988

67 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1989

68 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1990

69 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1991

70 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1992

71 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1993

72 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1994

73 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1995

74 år

Barnbarn Mimmi föds * 7 december

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1996

75 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1997

76 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1998

77 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

1999

78 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2000

79 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2001

80 år

Bror Stig Sundgren † 2 juli, 78 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2002

81 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2003

82 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2004

83 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2005

84 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2006

85 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2007

86 år

Maka Agda Sundgren † 21 augusti, 82 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2008

87 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2009

88 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2010

89 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2011

90 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2012

91 år

Barnbarnsbarn Anton föds * 18 juli

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2013

92 år

Barnbarnsbarn Felix föds * 4 februari

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2014

93 år

1) Barnbarnsbarn Linnea föds * 9 juni
2) Barnbarnsbarn Livia föds * 9 juni
3) Barnbarnsbarn Nike föds * 11 september

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2015

94 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2016

95 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2017

96 år

Barnbarnsbarn Ida föds * 5 mars

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2018

97 år

Barnbarnsbarn Rio föds * 11 september

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2019

98 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2020

99 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2021

100 år

Barnbarnsbarn Malva föds * 15 april

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär

2022

101 år

Sture † 21 juni, 101 år

Getingstigen 48, Linköping

Pensionär