Stures dagböcker, översikt

Här finns en översikt över Stures dagböcker samt allmän information om dem.

Översikt

Lista över Stures dagböcker
År Ålder Dagbok [länk] Sida, exempel
1930-talet
1939 18 år
1940-talet
1940 19 år
1941 20 år
1942 21 år
1943 22 år
1944 23 år
1945 24 år
1948 27 år
1960-talet
1967 46 år
1968 47 år
1969 48 år
1970-talet
1970 49 år
1971 50 år
1972 51 år
1973 52 år
1974 53 år
1975 54 år
1978 57 år
1979 58 år
1980-talet
1984 63 år
1986 65 år
1990-talet
1990 69 år
1991 70 år
1992 71 år
1993 72 år
1994 73 år
1996 75 år
2000-talet
2007 86 år
2010-talet
2012 91 år
2013 92 år
2014 93 år
2015 94 år
2020-talet
Några av dagböckerna.

Om dagböckerna

Sture avlider år 2022. Vid genomgång av hans inventarier hittar barnen flera dagböcker som delvis varit okända för dem. Den första dagboken skriver Sture som 18-åring.

Dagböckerna är avskrivna av sonen Hans och kommenterade av honom och andra.

Exempel på textändringar.

Textändringar vid avskrift

Avskriften av de handskrivna dagboksanteckningarna är exakt återgivna såsom Sture skrivit ner dem. Några förändringar har dock gjorts för tydlighetens skull.

Justering av originaltexten
Område Korrigering för tydlighetens skull
Versal Alla meningar inleds med stor bokstav. Ibland är stor bokstav i mening ändrad till liten bokstav.
Kursivering Sångtitlar, filmtitlar, fartygsnamn och namn på spel är kursiverade.
Förkortningar Förkortningar är ibland expanderade.
Kända personer Namnet är stavat på vedertaget sätt.
Personligt pronomen "jag" När Sture skriver om sig själv använder han ibland kortformen "ja". Detta personliga pronomen är ändrat till "jag".
Konjunktion "och" Ibland förkortar Sture ordet "och" till "o" och någon gång skriver han "ock". Detta är ändrat till "och".
Temperatur Sture skriver ibland ºC men också temperatur som "grader kallt". Alla temperaturangivleser är ändrade till ºC med plus/minus-tecken.
Tidsangivelser Sture skriver tidsangivelser exempelvis som "klockan 10 i 10" och "kl. 7". Alla tider är normaliserade till motsvarande 21:50 och 07:00.
Modern stavning I dagbok Ny stavning
20-de 20:e
bagarn bagaren
begraves begravs
cakao kakao
condis konditori
dan dagen
dar dagar
de det (när det är relevant)
emellan mellan
finge fick
gingo gick
ha har
ida idag
ingengör ingenjör
marcipan marsipan
mej mig
midda middag
morron morgon
nån någon
prästgårn prästgården
satt satte
sej sig
slöt slutade
talade vid talade med
tale talade
vart blev
å till (riktning)
äro är
söndan söndagen
Dagbokssida.

År 1939

Platser: Södra Finnö | Söderköping | Norrköping.

Dagbok 1939

Anteckningsbok som fungerar som dagbok år 1939–40, samt NKI-kalender för 1939.
Dagbokssida.

År 1940

Platser: Södra Finnö | Söderköping | Norrköping.

Dagbok 1940

Anteckningsbok som fungerar som dagbok år 1939–40.
Dagbokssida.

År 1941

Platser: Södra Finnö | Söderköping | Norrköping.

Dagbok 1941

Anteckningsbok som fungerar som dagbok år 1940–41.
Dagbokssida.

År 1942

Platser: Linköping | Norrköping | Söderköping | Valdemarsvik | Södra Finnö | Norra Finnö.

Dagbok 1942

Låsbar dagbok som används år 1942 och 1943.
Dagbokssida.

År 1943

Platser: Stockholm | Norrköping | Linköping.

Dagbok 1943

Låsbar dagbok som används år 1943 och 1942.
Dagbokssida.

År 1948

Platser: Stockholm.

Dagbok 1948

Fickdagbok.
Dagbokssida.

År 1970

xxxxx.

Dagbok 1970

Fickdagbok.
Dagbokssida.

År 1980

xxxxx.

Dagbok 1980

Dagbokssida.

År 1983

xxxxx.

Dagbok 1983

Dagbokssida.

År 1996

xxxxx.

Dagbok 1996

Dagbokssida.

År 1998

xxxxx.

Dagbok 1998