Stures dagböcker, översikt

Här finns en översikt över Stures dagböcker.

Exempel på textändringar.

Textändringar vid avskrift

Avskriften av de handskrivna dagboksanteckningarna är exakt återgivna såsom Sture skrev ner dem. Några förändringar har dock gjorts ibland för tydlighetens skull.

Justering av originaltexten
Ord Korrigering för tydlighetens skull
Versal Alla meningar inleds med stor bokstav.
Förkortningar Förkortningar är ibland expanderade.
Kända personer Namnet är stavat på vedertaget sätt.
Personligt pronomen "jag" När Sture skriver om sig själv använder han ibland kortformen "ja". Detta personliga pronomen är ändrat till "jag".
Konjunktion "och" Ibland förkortar Sture ordet "och" till "o". Detta är ändrat till "och".
Tillägg och förklaringar
Platsinformationen per dag är tillagd.
Ibland finns tillägg och förklaringar, skrivna år 2023 och senare. De är markerade med hakparenteser: [tillägg].
Dagbokssida.

År 1939

xxxxx.

Dagbok 1939

Anteckningsbok, 100-sidig som fungerar som dagbok år 1939–40.
Dagbokssida.

År 1940

xxxxx.

Dagbok 1940

Anteckningsbok, 100-sidig som fungerar som dagbok år 1939–40.
Dagbokssida.

År 1941

xxxxx.

Dagbok 1941

Anteckningsbok, 100-sidig som fungerar som dagbok år 1940–41.
Dagbokssida.

År 1942

xxxxx.

Dagbok 1942

Låsbar dagbok som används år 1942 och 1943.
Dagbokssida.

År 1943

xxxxx.

Dagbok 1943

Låsbar dagbok som används år 1943 och 1942.
Dagbokssida.

År 1948

xxxxx.

Dagbok 1948

Fickdagbok.
Dagbokssida.

År 1970

xxxxx.

Dagbok 1970

Fickdagbok.
Dagbokssida.

År 1980

xxxxx.

Dagbok 1980

Dagbokssida.

År 1983

xxxxx.

Dagbok 1983

Dagbokssida.

År 1996

xxxxx.

Dagbok 1996

Dagbokssida.

År 1998

xxxxx.

Dagbok 1998