Agda Sundgren fotoalbum

Agda Lindman föds i Tåsjö i Ångermanland den . Hon är ett av Frans och Sara Lindmans 10 barn.

Som 20-åring flyttar hon till Stockholm där hon träffar Sture Sundgren 1950. De förlovar sig den och gifter sig den .

Efter några år i Stockholm flyttar Agda och Sture med sin dotter Birgit till Linköping. Där föds sönerna Hans och Johan.

1920-talet

Agda föds på Högnäset, Tåsjö, Ångermanland.

Agdas syskon
Alla barn till Sara och Frans Lindman.
Namn Född Död
Sigfrid 1915-12-07 1961-01-21
Erik 1918-02-26 1968-09-16
Lydia 1920-03-15 1998-08-14
Martina 1922-03-19 1963-12-16
Anna-Märta 1923-03-29 2012-01-27
Agda 1925-03-09 2007-08-21
Betty 1926-12-28
Irma 1931-12-24
Mary 1933-01-03
Laila 1936-12-03 2019-05-25

1930-talet

Folkskola, konfirmation och första arbetet.

Agda på första raden på konfirmationskortet.

Konfirmation i Kyrktåsjö

Agda Lindman konfirmeras i kyrkan i Kyrktåsjö.

Hela konfirmationskortet.
Konfirmationsfotos baksida
Fotografens stämpel Alrik Berglund, Kyrktåsjö på baksidan av kortet som är kopierat på fotopappret Agfa Lupex.
Agdas avgångsbetyg från folkskolan 1938.

Examen från folkskolan

Agda 13 år, avslutar den 6-åriga folkskolan och får ett betyg för hela årskurs 1 till 6. Betyget är undertecknat av läraren Xxx xxxx samt H. E. Henriksson, ledamot.

Agdas betyg från folkskolan.
Ämne Vitsord Motsvarande betyg
Kristendomskunskap Godkänd B
Modersmål, tal och läsövningar Med nöje godkänd Ba
Modersmål, skrivning och språklära Med nöje godkänd Ba
Räkning och geometri Godkänd B
Geografi Icke fullt godkänd BC
Naturkunnighet Icke fullt godkänd BC
Historia Godkänd B
Välskrivning Med beröm godkänd AB
Teckning Med nöje godkänd Ba
Sång Godkänd B
Gymnastik med lek och idrott Godkänd B
Slöjd Med nöje godkänd Ba
Uppförande Mycket gott A
Ordning Mycket god A

1940-talet

Arbete som hembiträde i Sollefteå. Flyttar till Stockholm och arbetar först som hembiträde och sen som kontorist och försäkringstjänsteman.

Agdas intyg från tjänst som hembiträde 1943–1944.

Hembiträde i Sollefteå

Agda 18 år, är hembiträde på Storgatan 101 i Sollefteå under 8 månader. Här är hennes tjänstgöringsbetyg:

Lindman Agda född den 9.3, år 1925, har under tiden fr.o.m. den 20/10 1943 t.o.m. den 14/6 1944 varit anställd hos undertecknad som hembiträde.

Familjens storlek: 2 vuxna, 2 barn (9 o 5 år, 1 finsk baby (6 mån.).
Våningens storlek: 4 rum, kök, jungfrukammare.
Kunnighet husmanskost: Kunnig.
Kunnighet servering: Mindre kunnig.
Kunnighet bakning: Kunnig.
Kunnighet städning: Kunnig.
Kunnighet strykning: Kunnig.
Kunnighet Tvätt: Kunnig.
Handlag med barn: Varit vänligt med de stora barnen. Finska babyn har jag helt skött själv.
Allmänna egenskaper: Gladlynt, flitig, rask, ärlig, villig.
Allmänna egenskaper: Gladlynt, flitig, rask, ärlig, villig.
Hälsotillståndet har under anställningstiden varit: Gott.
Anledningen till att anställningen upphör: Krav på högre lön.

Sollefteå den 14/6 1944, Gunnel Petri, Storgatan 101, Sollefteå, tel. 1016.
Agdas intyg från tjänst som hembiträde 1944–1945.

Hembiträde i Sollefteå

Agda 19 år, är hembiträde i Sollefteå under 8 månader. Här är hennes tjänstgöringsbetyg:

Fröken Agda Lindman har varit anställd såsom Hembiträde, från den 5/6 1944 till den 28/2 1945.

Avflyttar på egen begäran med följande vitsord:
Uppförande: Gott
Flit: God

Kunskaper: Kunnig i enkel matlagning och bakning. Ärlig och pålitlig.

Sollefteå den 28/2 1945, Greta Ivarsson, Sollefteå, tel. 257.
Agdas intyg från tjänst som ensamjungfru 1945–1946.

Ensamjungfru i Stockholm

Agda 20 år, flyttar från Sollefteå till Stockholm. Där arbetar hon som ensamjungfru på Roslagsgatan 4, under ett år. Här är hennes tjänstgöringsintyg:

Fröken Agda Lindman har varit i min tjänst ett år såsom ensamjungfru. Hon är glad och tjänstvillig, kunnig i enklare matlagning och städning.

Hon har även skött om veckotvätt och strykning, bakning och alla i ett hem förekommande göromål till min belåtenhet.

Hon är glad och vänlig mot barn, ärlig och har på egen begäran slutat sin plats hos mig. Jag kan varmt rekommendera henne.

Stockholm den 31-1-46, Marianne Sinclair-Löthman, Roslagsgatan 4, tel 208259.

"Ensamjungfru" är en titel som används vid denna tid i Stockholm och som är ungefär detsamma som "hembiträde".

Agda, 20 år hos porträttfotografen.

Porträttfoto i Stockholm

Agda Lindman har flyttat till Stockholm och tar ett antal porträttfoton hos fotograf.

Fler porträttfoton
Någonstans i Stockholm.
Någonstans i Stockholm.
Någonstans i Stockholm.

Foto: Studio

Agdas betyg från sin tjänst som kontorist 1946–1947.

Kontorist hos Speceristernas Varuinköp

Agda 21 år, börjar som kontorist hos Aktiebolaget Speceristernas Varuinköp.

Hon arbetar där i 11 månader med reskontra och ordersedlar. Här är hennes tjänstgöringsbetyg:

Fröken Aida Alexina Sundgren, född den 9/3 1925, har under tiden 3/6 1946 till den 30 april 1947 varit anställd vid vårt företag.

Fröken Lindman har tjänstgjort dels på vår reskontraavdelning och dels i "prissättningen", där hon haft hand om framplockning av ordersedlar för debitering.

Då Fröken Lindman varit ärlig och ordentlig och fullgjort sina åligganden till belåtenhet, rekommendera vi henne, då hon nu på egen begäran slutar sin befattning hos oss.

Stockholm den 30 april 1947, Aktiebolaget Speceristernas Varuinköp, J. Rudolf Liwendahl [stämpel].

J. Rudolf Liwendahl är en av grundarna till ICA.

Agdas betyg från sin tjänst som försäkringstjänsteman 1947–1952.

Försäkringstjänsteman på försäkringsbolag

Agda 22 år, börjar en tjänst på debiteringsavdelningen hos Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen.

Hon blir ordinarie försäkringstjänsteman den 1 januari 1951.

Hon arbetar på försäkringsbolaget i 5 år till april 1952, då hon tar tjänstledigt för graviditet. Här är hennes tjänstgöringsbetyg:

Fru Aida Alexina Sundgren, född den 9.3.1925, har varit anställd på vårt kontor sedan den 16.5.1947 t.o.m. den 31.10.1952, då hon på egen begäran slutar sin anställning. Under de sista 6 månaderna har fru Sundgren varit tjänstledig på grund av barnsbörd.

Fru Sundgren blev ordinarie försäkringstjänsteman den 1.1.1951 och har hela tiden varit knuten till vår debiteringsavdelning. Hon har alltid med intresse och till vår belåtenhet utfört sig ålagda arbetsuppgifter.

Stockholm den 4-11-1952, Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen - ömsesidigt -, Sven André, Arne Olsson.

1950-talet

Agda träffar Sture i Stockholm, de gifter sig år 1951 och får sitt första barn Birgit år 1952. Sedan flyttar de till Linköping och får sitt andra barn Hans år 1957.

Telegrammet som levereras till Agda.

Telegram från Sture till Agda

Sture är på besök i föräldrahemmet på Södra Finnö och skickar telegram från ön till sin fästmö Agda i Stockholm.

Agda är inneboende hos familjen Wallis på Karlavägen 55.

Från: N 177 SÖDRA FINNÖ 14 W 26/3 1830 =

Till: FRÖKEN AIDA LINDMAN KARLAVÄG 55 ADR WALLIS STOCKHOLM =

Text: ANKOMMER STOCKHOLM CENTRAL 16.15 27/3
       = STURE +
Baksidan
Telegrammets baksida med stämpel: Om stängt eller ej hemma nedlägges telegrammet i brevlådan.
Bröllopsbilden.

Förlovning och giftemål

Agda är 25 år när hon förlovar sig med Sture Sundgren 29 år, i Stockholm den 3/3 1951.

Den 7/7 1951 gifter de sig i Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm. Agda får därefter efternamnet Sundgren.

Gratulationer
Gratulationskort från Stures kusiner med makar; Gurli och Kallle, Birgitta och Gustav, Viola och Walter, Elly och Knut.
Agda, 27 år i Roslagen.

Semester i Roslagen i maj

Agda semestrar i Roslagen tillsammans med maken Sture. Hon är tjänstledig från sitt arbete på Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen.

Foto: Sture Sundgren

Agda 27 år, hemma med nyfödda dottern Birgit.

Första barnet Birgit föds

Dottern Birgit föds på Sabbatsbergs sjukhus. Sture och Agda bor då i en 2-rumslägenhet på Lagerlöfsgatan 4 vid Marieberg.

Agda med Birgit
Agda med Birgit som är 2 veckor gammal.
Agda med Birgit i Berga hage.
Agda styr blekinge-ekan "Eka" på Roxen med Birgit bredvid.
Glassätande någonstans.

Foto: Sture Sundgren

Linnegatan 17.

Flytt från Stockholm till Linköping

Agda 27 år flyttar med maken Sture och dottern Birgit från Stockholm till en lägenhet i Linköping.

Foto: Sture Sundgren

Birgit får klappa kalv under överseende av mamma Agda.

Besök på föräldrahemmet Högnäset

Agda är 28 år och åker tåg upp till föräldrahemmet Högnäset, i Tåsjö, med dottern Birgit och maken Sture.

Agda får presentera både maken Sture och dottern Birgit för sin mamma Sara Lindman 58 år och pappa Frans Lindman 73 år.

Foto: Sture Sundgren

Agda och Birgit på stranden.

Semester på Gotland

Agda, Sture och Birgit har semester på Gotland.

Foto: Sture Sundgren

Agda 31 år i fällstoll på balkongen, Linnégatan i Linköping.

Det nya hemmet i Linköping

Agda och Sture med dottern Birgit flyttar från Stockholm till Linnégatan i Linköping.

Foto: Sture Sundgren

Paus i slottern.

Med bror Erik vid Högnäset

Agda vid Högnäset, tillsammans med brodern Erik Lindman med fru Rut och barnet Bengt, Agdas dotter Birgit och några sommarbarn.

Hästen heter Pärla.

Foto: Sture Sundgren

I köket på Linnégatan i Linköping

Agda gör äppelkräm på Linnégatan under uppsikt av dottern Birgit.

Foto: Sture Sundgren

Andra barnet Hans föds

Agda 32 år, under en semester vid Askeby utanför Linköping med barnen Hans och Birgit. Resan dit gör de med rälsbuss eftersom de saknar bil.

Hans föds den .

Agda och Hans
Xxxxx.
Agda och Hans i köket.

Foto: Sture Sundgren

Handarbete

Agda 33 år, stickar barnkläder på Getingstigen 48 i Linköping.

Dottern Birgit är 6 år och sonen Hans är 1 år.

Agda och Sture fikar vid påsk.

Foto: Sture Sundgren

Agda sjunger med Hans

Agda sjunger "Har du sett min lilla katt" med sonen Hans, nyss fyllda 2 år.

Maken Sture spelar in sången på sin hembyggda bandspelare Brush Soundmirror BK416 och får liten tillrättavisning av Agda under inspelningen.

Agda och Hans sjunger.
Transkription: "Har du sett min lilla katt"
Agda Hans
Kiss, kiss, kiss. Mjao, mjao, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.  
Har du sett min lilla gris, lilla gris, lilla gris. Han är inte från Paris, inte från Paris. Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff. Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.  
Och så ska man inte ge kommentarer medan, för då förstår man alltihopa.  
Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff. Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff. Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff. Kui, kui, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.
Mjao, mjao, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Mjao, mjao, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.  
Det var sång av Hans och mamma. Hans fyllde 2 år igår.  

Semester på Öland

Agda 34 år, och familjen tar färjan till Öland.De hyr stuga i Trosnäs, Persnäs.

Foto: Sture Sundgren

1960-talet

Tredje barnet Johan föds och somrarna spenderas vid sommarstugan på Södra Finnö.

Midsommar i Tällberg

Agda 35 år, vid Tällberg under midsommar, tillsammans med Hans, Birgit och syster Irmas man Rolf.

Foto: Sture Sundgren

Jul på Getingstigen

Agda 36 år, i juletid på Getingstigen med Hans och Birgit.

Agda och Johan
Agda med Johan vid dopet på Getingstigen.

Foto: Sture Sundgren

Tredje barnet Johan föds

Agda 37 år, matar sonen Johan med tårta på hans 1-årsdag på Getingstigen i Linköping.

Johan föds den .

Foto: Sture Sundgren

Agda 36 år, promenerar med Johan insvept i Saab-filt. Hans är är också med på fotot.

Vinterpromenad med barnen

Vinterpromenad med Johan och Hans. Året innan köper Sture och Agda sin första bil, en Saab 93. Bilfilten fungerar även som värmare i barnvagnen.

Foto: Sture Sundgren

Sommar i trädgården

Agda kopplar av i trädgården på Getingstigen.

Foto: Sture Sundgren

Sommarstugan på Södra Finnö

Agda vilar i hängmattan vid sommarstugan på Södra Finnö efter att ha lagat lunchen för familjen.

Foto: Sture Sundgren

Förbereder lunchen

Agda 43 år, rensar fisk vid båtplatsen nere vid Långvik på Södra Finnö.

Foto: Sture Sundgren

1970-talet

Barnbarnen Tobias, Klas och Jens föds.

Agda solbadar på ön Strömmingen, väster om Kalvholmen.

Semester på Södra Finnö

Somrarna tillbringas på Södra Finnö. Ibland åker de ut med båten till någon holme.

Agda solbadar på ön Fårholmen med Väggö i bakgrunden.

Foto: Sture Sundgren

Paus på vägen hem från Norge. Bakom kaffepannan syns gasolköket och i den blå dunken förvaras dricksvatten.

Semesterresa till Norge

Agda 47 år reser på semester till Norge tillsammans med Sture, Hans och Johan.

Foto: Hans Sundgren

Semester på Mallorca

Agda 50 år, på Mallorca-semester med Sture.

Foto: Sture Sundgren

Agda matar Klas hemma på Getingstigen.

Barnbarn

Agda 52 år, har fått besök av barnbarnet Klas som är hennes 2:a barnbarn. Tobias föddes förra året 1976.

Klas föds den .

Foto: Hans Sundgren

Agda 53 år, och Sture med vänner på picknick på Cefalo-klippan på Sicilien.

Semester på Sicilien

xxxxx.

Foto: Sture Sundgren

Agda och Sture tillsammans med födelsedagsbarnet Elly.

Födelsedagsfirande

Agda 54 år, är med och firar Stures kusin Elly Eurenius (född Sundgren), som fyller 60 år. Födelsedagsfesten avhålls på restaurang Rasten, Ulvsunda i Stockholm.

Foto: Okänd

1980-talet

Barnbarnet Emma föds.

Agda gräver i trädgårdslandet vid sommarstugen.

Vårbruk i trädgårdslandet

Vid sommarstugan på Södra Finnö finns ett litet trädgårdsland som ska underhållas. Agda och Sture hjälps åt med arbetet.

Foto: Sture Sundgren

Resa till Tåsjö

Agda 61 år, tar fikapaus på väg upp till Tåsjö med Sture.

Foto: Sture Sundgren

Agda 61 år med sin mamma Sara Lindman 92 år på ålderdomshemmet i Kyrktåsjö.

Agda hos sin mamma Sara

Agda med sin mamma Sara Lindman på ålderdomshemmet i Kyrktåsjö.

Sara föds i Bellvik 1894 som Sara Näsström, och dör i Västertåsjö 1987 som Sara Lindman.

Foto: Sture Sundgren

1990-talet

Barnbarnet Mimmi föds.

Agda och Sture Sundgren har picknick på fjället vid Grövelsjön.

Fjällvandring vid Grövelsjön

Agda 68 år, går Grövelsjön runt med maken Sture 72 år och sonen Hans 36 år.

Foto: Hans Sundgren

Agda 71 år, på Getingstigen med barnbarnet Mimmi Sundgren.

Det 5:e barnbarnet

Agdas 5:e barnbarn Mimmi föds den 7 december 1995. Agda har nu 5 barnbarn:

  • Tobias Persson född 1976 i Smålands Stenar.
  • Klas Sundgren född 1977 i Linköping.
  • Jens Persson född 1977 i Smålands Stenar.
  • Emma Persson född 1981 i Smålands Stenar.
  • Mimmi Sundgren född 1995 i Linköping.

Männen kommer senare att ta namnen Tobias Sundgren, Klas Lindqvist och Jens Lindman.

Foto: Hans Sundgren

2000-talet

Xxxxxxxxxx.

Sture och Agda vid vid Berg.

50-årig bröllopsdag

Agda 76 år, och Sture 80 år, firar sin 50-åriga bröllopsdag i juli med sin familj vid Bergs Slussar, utanför Linköping.

Foto: Hans Sundgren

Agda och Sture på promenad hand-i-hand, i Gamla Linköping.

Promenad i Gamla Linköping

Agda 82 år, med maken Sture 86 år, i Gamla Linköping efter en lunch med barnen Hans och Johan.

Agda avlider hastigt några veckor senare den 21 augusti av brusten kroppspulsåder.

Hon är saknad av sin make och barn.

Foto: Hans Sundgren

Om fotografierna

Foton 1952–1986

Fotograf: Sture Sundgren | Kamera: Voigtländer Vito B | Film: 135 diapositiv 24x36 mm samt några negativ | Digitalisering: Hans Sundgren, 2008.

Kameran

Foton från 1986

Fotograf: Hans Sundgren | Kamera: Xxxx | Film: xxxx| Digitalisering: Hans Sundgren, 2008.

Kameran