Fridolf Sundgren

Fridolf Sundgren, lever större delen av sitt liv på Södra Finnö. Han föds 1891 och avlider som 67-åring 1958.

xxx.

Föds i Gryt

Fridolf Albert Sundgren föds den 22 april 1891 i Gryt. Mamma är Anna Josefina Sundgren (född Olofsdotter) och pappa är Per Adolf Sundgren.

Fridolf som konfirmand.

Blir konfirmerad

Fridolf 15 år, blir konfirmerad. Året är troligen 1906.

Det kompletta fotot, fram och baksida.

Foto: Dagmar Eriksén, Norrköping.

Fridolf som värnpliktig soldat.

Gör värnplikten

Fridolf 21 år, gör värnplikten vid Livgrenadjärregementet i Malmen, strax utanför Linköping

Under året han gör värnplikten får han rycka ut och hjälpa till vid den stora tågolyckan i Malmslätt den 16 juni.

Vid 1:a världskrigets krigsutbrott 1914 blir Fridolf inkallad och krigsplacerad vid Aspö i Blekinge. Han är med och bevakar inloppet till Karlskrona.

[Berättat av sonen Sture 2011-12-26]

Det kompletta fotot, fram och baksida.

Foto: Sw. Swenssson & Son, Linköping.

xxx.

Gifter sig och får barn

Fridolf 23 år, gifter sig med Agnes Jonsson, 22 år, den 14 mars 1914 i xxxx kyrka.

Deras första barn Mary föds några månader senare den 30 maj 1914.

Familjen Sundgren hos fotografen: Fridolf, Mary och Agnes.

Tar familjefoto

Fridolf 27 år, tar med sig familjen till fotografen för ett familjefoto.

xxx.

2:a barnet Sture föds

Fridolf 30 år, får sitt andra barn Sture, tillsammans med Agnes. Sture föds den 30 maj 1921.

Aktiebrev.

Köper aktie i Gryts Handelsförening

Fridolf 31 år, köper aktie för 100 kronor i Gryts Handelsförenings AB.

Aktiebrev No. 241, Herr Fridolf Sundgren i Lilla Getterö, som för en aktie i Gryts Handelsförenings Aktiebolag, Gryt inbetalt KRONOR ETTHUNDRA KRONOR tillförsäkras genom detta aktiebrev motsvarande andel i bolagets egendom med de rättigheter och skyldigheter lag och bolagsordning bestämmer. Bolagsordningen par. 6 innehåller bestämmelse om hembudsskyldighet i vissa fall vid akties övergång till person, som icke är aktieägare i bolaget.
Gryt den 14 Sept. 1922.
För Gryts Handelsförenings Aktiebolag: A. Svenson | Per Magnusson | -- -----
Med detta aktiebrev följa utdelningskuponger från och med år 1922.
xxx.

3:e barnet Stig föds

Fridolf 32 år, får sitt tredje barn Stig, tillsammans med Agnes. Stig föds den 15 mars 1923.

Familjen Sundgren vid Lilla Getterö: Mary med sällskap, Stig, Agnes, Sture och Fridolf.

Med familjen på Lilla Getterö

Fridolf 47 år, fotograferas hemma på gården tillsammans med familjen.

Originalfotot, endast 4 x 5 cm ?.

Foto: Okänd.

xxx.

Avlider av hjärtinfarkt

Fridolf 67 år, avlider hastigt den 4 augusti 1958 av hjärtinfarkt på Lilla Getterö, Södra Finnö.

Han är saknad av 3 barn och 6 barnbarn.

Begravningsgudstjänst hålls i Gryts gravkapell den 12 augusti.

Bouppteckning

Bouppteckningen utförs av xxxx och upptar 3 bankkonton och 3 aktier i Gryts Handelsförening AB. Dessutom listas hemmets möbler, husgeråd och diverse.

Utdrag ur bouppteckningen: Möbler, husgeråd och diverse.

Bouppteckning.

Foto-information

Stures kamera A

Voigtländer Vito B

Digitalisering 1906, 1912

Hans Sundgren

Flatbildsskanner

Xxxxx