Radhuset Getingstigen 48, år 1957–2023

Detta album innehåller bilder och filmer relaterade till radhuset Getingstigen 48, Linköping, presenterade i kronologisk ordning.

1950-talet

Familjen flyttar in i ett nybyggt radhus i nytt bostadsområde; Åleryd.

Getingstigen 48, vintern 1957–1958. Foto: Sture Sundgren.

Nybyggt radhus i Åleryd

I september (?) flyttar familjen Sundgren in i sitt nybyggda radhus i Åleryd. Familjen består av Sture 36 år, Agda 32 år, Birgit 5 år och Hans 9 månader.

Birgit klär granen på övervåningen. Foto: Sture Sundgren. [Årtalet är osäkert]
Låneansökan för egnahemslån, augusti 1956

Stures arbetsgivare Saab erbjuder räntefria egnahemslån och Sture lämnar in en ansökan. Radhuset finansieras därmed enligt:

  • Banklån: 25.000 kr.
  • Statliga lån: 20.000 kr.
  • Egen insats: 5.000 kr.
  • Saab-lån: 4.000 kr.
  • Totalt: 54.000 kr.
Låneansökan, egen avskrift. Högupplöst bild.

Man kan ansöka om 40 kr/m2 och eftersom radhuset är på 99 m2, blir det 4.000 kr. Lånet är räntefritt och skrivs av med 10% varje år, under förutsättning att låntagaren fortsätter att vara anställd i bolaget.

D-instruktion för "Räntefria lån till egna hem". Högupplöst bild.
Värmesystem genom tiderna

Radhuset har ett pannrum med panna som eldas med ved. Men uppvärmningen kommer att förändras under åren:

  • Ved: Under en kort tid efter inflyttning.
  • Koks: Ger effektivare förbränning. Koksen levereras i gjutevävs-säckar och en kokslåda finns direkt utanför pannrummet.
  • Olja: Pannan kompletteras med en oljebrännare och en oljetank grävs ner på framsidan med en fyllnadspunkt i rabatten vid skjulet. Istället för koksbil kommer det en tankbil med olja då och då.
  • Elpatron: Oljan blir dyr och elen är billig. Därför byts oljebrännaren ut mot en elpatron. Den nedgrävda oljetanken saneras. Men pannrummet fortsätter att luktar olja ytterligare några år.
  • Fjärrvärme: Tekniska verken erbjuder till slut fjärrvärme och den gamla pannan kan ersättas av en mindre värmeväxlare med styrelektronik.
Nybyggda altanen med Birgit. Foto: Sture Sundgren.

Nybyggd altan

Sture bygger altan på baksidan.

Anläggning av gräsmatta och trädgårdsland. Foto: Sture Sundgren.
Området 10 år innan bostadsområdet skapas. Ringen markerar platsen där Getingstigen 48 senare uppförs. [Ekonomiska kartan. Blästad, 8F4i48, år 1948.]

Tiden före bostadsområde

Bostäderna på Getingstigen uppförs på åkermark.

Hela kartan med ring som markerar platsen där Getingstigen 48 senare uppförs. [Ekonomiska kartan. Blästad, 8F4i48, år 1948.]
Getingstigen 48 med Konsum-bussen stående på andra sidan fältet. Foto: Sture Sundgren.

Endast 50 meter till Konsumbussen

Radhusområdet är nybyggt och det saknas livsmedelsaffärer. Dock finns det en "Konsumbuss" som står endast 50 meter från radhuset.

Backen bakom Konsum-bussen, där barnen åker kälke och skidor, blir kallad "Konsumbacken". Ett namn som kvarstår även lång tid efter att bussen försvunnit.

Birgit och Hans Sundgren på kälke vid Konsum-bussen. Foto: Sture Sundgren.
Birgit med kamrat och Konsumbussen längst till höger. Foto: Sture Sundgren.
På övervåningen, december 1958
Sture med barnen på övervåningen. Foto: Agda Sundgren, troligen.
Skåpet längst ner i köket har plats för leksaker, Hans och Birgit. Foto: Sture Sundgren.

Köket

xxxxx.

Agda tvättar och klär på Hans i köket. Foto: Sture Sundgren.
Hans och Birgit i soffan i allrummet, bredvid köket. Foto: Sture Sundgren.
Agda Sundgren klipper gräset. Foto: Sture Sundgren.

Gräsmatta och äppelträd

Sture och Agda planterar gräs och två äppelträd. Runt vinkeltomten sätter de upp ett trästaket.

1960-talet

Efter 12 år byggs huset ut på gaveln. Det blir ett större allrum och stort vardagsrum i vinkel samt ett nytt sovrum för föräldrarna. Nu kan de 3 barnen få var sitt rum.

Agda, Birgit och Hans äter middag. Foto: Sture Sundgren.

Vardagsrummet

I vardagsrummet på övervåningen äter man vid högtider, som här vid juletid.

Sture på övervåningen. Foto: Hans Sundgren.

Radhuset före tillbyggnaden

Sture 46 år, blir fotograferad av Hans hemma på Getingstigen.

Sture i allrummet på markplan. Foto: Hans Sundgren.
Övervåningen mot trappan. Foto: Sture Sundgren.

Övervåningen före tillbyggnaden

År 1969 ska huset byggas till mot gaveln. Sture tar några foton på övervåningen året före.

Övervåningen mot söder. Foto: Sture Sundgren.
Övervåningen mot norr. Foto: Sture Sundgren.
Köket, 1968
I köket med Hans och Johan utklädda. Foto: Sture Sundgren.
Radhus under utbyggnad. Foto: xxxx.

Tillbyggnad av radhuset

Hösten 1969 byggs radhuset ut med en tillbyggnad på gaveln söderut.

Arbetet startar den 21 augusti och är färdigt den 31 oktober.

Dagbok över tillbyggnaden, hösten 1969

Sture skriver dagbok över arbetet med den stora tillbyggnaden av radhuset på Getingstigen 48.

Dagbok över tillbyggnaden Getingstigen 48, år 1969.
Datum Antal man Började Slutade Tid, tim Anmärkning, maskin
21/8 2 08:00 12:00 8 Start med grävningsarbete.
21/8 2 09:00 12:00 6 Grävning, lastbil.
4/9 3 10:30 12:30 6
5/9 3 07:00 16:30 24 Lastbil med singel och lastbil med sand.
8/9 2 07:00 16:30 16
8/9 1 11:00 16:30 4,5 Komprimerare 1 tim.
9/9 3 07:00 16:30 24 Totalt 1600 kr. 7 m3 betong.
10/9 2 07:00 16:30 16
10/9 1 10:30 16:30 8
11/9 4 07:00 16:30 32 Betong för balk.
15/9 4 07:00 16:30 32
16/9 2 07:00 16:30 16
17/9 2 07:00 16:30 16 Takstolar upp.
18/9 2 07:00 16:30 16
19/9 2 07:00 16:30 16
Paus
29/9 2 07:00 16:30 16 Ytterpanel spikas.
29/9 1 07:00 16:30 8
30/9 4 07:00 16:30 32
1/10 3 07:00 16:30 24
1/10 1 11:30 16:30 5
2/10 3 07:00 16:30 24 Rör drages, 2 rör monterade.
3/10 3 07:00 16:30 24
6/10 3 07:00 16:30 24 + 1/2 dag mätning.
6/10 1 10:00 16:30 6,5
7/10 3 07:00 16:30 24
8/10 3 07:00 16:30 24
9/10 3 07:00 16:30 24
10/10 1 07:00 16:30 8
13/10 1 07:00 16:30 8
13/10 2 14:00 16:30 4
14/10 1 07:00 16:30 8
14/10 2 09:00 13:00 4
15/10 1 07:00 16:30 8
16/10 1 07:00 16:30 8
17/10 3 07:00 16:00 24
20/10 3 07:00 16:30 24
21/10 3 07:00 16:30 24
22/10 2 07:00 16:30 16
23/10 2 07:00 10:00 6 Snickerier färdiga.
28/10 2 06:30 16:30 18 Plåtslagning.
29/10 2 06:30 16:30 18 Korkmatta lägges.
30/10 2 06:30 16:30 18
31/10 1 16 Hämtar skräp mm, 1/2 dag.
Sammanfattning av kostnader.
Utgift Kostnad
Byggmästarräkning 30.539,92
Rörinstallation 832,14
Totalt 31.372,06
 
Golv 883,16
Lindj.e. 517,47
Matta 220,00
Fönsterbänk 220,00
Spis + kupa 960,00
Lam... mm 297,00
Takbrädor 662,00
Ackumulerat 3.761,63
Hyllor 110,00
Persienner 146,00
Tak 99,20
Matta 365,00
Ackumulerat 4.481,83
Färg mm 440,00
Tapet + bård 390,00
Ackumulerat 5.311,83
 
Sammanfattning  
Bygg + Rör 31.372,06
Annat 5.311,83
Totalt 36.683,89

Alla anteckningar, 7 sidor, 16,5×10 cm

1970-talet

"Skjulet" som är ett hobbyrum, är välbesökt av både Sture och barnen Hans och Johan.

Konsumbutiken slår igen 1976.

Två av barnen flyttar hemifrån; Birgit flyttar 1971 och Hans 1977.

Birgit i sitt rum. På stafflit sitter hennes målning av pojkvännen Pelle.Foto: Hans Sundgren.

Lilla rummet på undervåningen

Birgit har sitt rum direkt vid ingången. Där har hon bland annat en egen radio Philips BX253U och skivspelare.

På övervåningen. Foto: Okänd med Stures kamera.

Övervåning

Birgit flyttar hemifrån.

Stures syssling Viola med sin man Erik besöker Getingstigen och familjen ställer upp för fotografering: Agda, Johan, Hans, Sture och Erik. Foto: Viola.

Sommar på baksidan

Xxxx.

Några av deltagarna; Sture, Agda Inger, Stig, Inga-Britt och hennes dotter Anna. Foto: Okänd med Stures kamera.

På tomten

Sture arrangerar en liten släktträff med sina närmaste släktingar.

En del av skjulet. Foto: Hans Sundgren.

Skjulet

I hobbyrummet "skjulet" finns det både elektroniksaker och slöjdverktyg.

En del av skjulet. Foto: Hans Sundgren.
Pianot, Stures skrivbord, och AGA radioapparat med extrautrustning för DX-lyssning. Foto: Hans Sundgren.

Övervåningen

xxx.

Väggen mot öster och väggen mot väster. Foto: Hans Sundgren.
Skivspelaren vid stereoanläggningen. Foto: Hans Sundgren.
Utsikter, augusti och oktober 1974
Utsikt från övervåningen mot Vivelvägen i augusti.
Utsikt från övervåningen mot Vivelvägen i oktober. Foto: Hans Sundgren.
Utsikt från altanen. Foto: Hans Sundgren.
Utsikt mot Konsumbutiken och rabatten på sydsidan. Foto: Hans Sundgren.
Soffgruppen på övervåningen, med Hans. Foto: Sture Sundgren.

Övervåningen

xxx.

Konsumbutiken som ligger bredvid radhuset. Foto: Hans Sundgren.

Konsumbutiken upphör

Konsumbutiken som byggdes i början av 1960-talet läggs ner.

Skylten anger: "Butiken upphör 30 april. Vi hälsar er i fortsättningen välkommen till Domus stormarknad, Ekholmen samt konsumbutikerna Skogslyckegtan och Berga centrum. Foto: Hans Sundgren.
Lastkajen på baksidan sedd från radhusets övervåning. Foto: Hans Sundgren.
Den före detta Konsumbutiken, december 1976
Byggnaden i december 1976. Observera den orangea lyktan på stolpen som indikerar att här finns en larmtelefon. Foto: Hans Sundgren.
Skrivbordet i Johans rum på övervåningen. Bordet behålls även efter att Johan flyttat ut.och blir ett elektroniklabb.Foto: Hans Sundgren.

Pojkarnas rum

Hans och Johan får egna rum i samband med utbyggnaden år 1969. Pappa Sture tillverkar "skrivbordsbänkar" med hurst till pojkarna. Bordsskivan är täckt av tålig linoleummatta.

I hörnet på Hans' rum på övervåningen. Foto: Hans Sundgren.
Vinterbilder, 1976
Vy mot "Konsumbacken i januari och februari". Foto: Hans Sundgren.
Det är mycket snö i december. Foto: Hans Sundgren.
Det hänger meterlånga istappar från taket. Foto: Hans Sundgren.
Radio för kortvågslyssning, januari 1976

Radion är en gammal rör-radio från mitten av 1950-talet men den har fått ett antal tillägg i en panel ovanför: Antennavstämning, preselector och anslutning för hörtelefon.

Tusse på altanen. Foto: Hans Sundgren.
Katten Tusse, augusti 1976
Tusse på altanen. Foto: Hans Sundgren.
Snöhögar på och utanför tomten. Foto: Sture Sundgren.

Snöhögar på tomten

Vintern 1977 kommer det mycket snö.

Snöhögar norrut på Getingstigen. Foto: Sture Sundgren.
Utomhus, januari 1977
Framsidan mot skjulet. Foto: Sture Sundgren.
Framsidan mot Vivelvägen. Foto: Sture Sundgren.
Baksidan mot Stekelvägen. I päronträdet till vänster skymtar en julkärve. Det är medlemmar i Linköpings Orienteringsklubb, där Hans är medlem, som säljer julkärvar vid dörren.Foto: Sture Sundgren.
Vy från uteplatsen med 1976 års gran liggande på snöhögen. Foto: Sture Sundgren.

1980-talet

xxxx.

Påskpyssel i köket med barnbarn. Foto: Per Persson.

I köket

xxxxx.

Sture, Agda och Hans vid eftermiddagsfika under taket på altanen. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.

Altan

Altanen är välutnyttjad under sommaren.

1990-talet

xxxx.

Stures skrivbordshörna. Foto: Sture Sundgren.

Vardagsrummet på övervåningen

Sture tar några diabilder på övervåningen.

Musikhörnan med hifi-anläggning, skivor och kassettband. | Finhörnan med vägguret.Foto: Sture Sundgren.
Agda och Sture diskar på julafton. Foto: Hans Sundgren.

I köket

I köket är det handdisk som gäller.

Under en tid används en liten bänkdiskmaskin som senare installeras under bänken. Men eftersom den är liten, är det ingen större tidsvinst och den skrotas.

Hans målar takplåt. Foto: Sture Sundgren.

Målningsarbeten

Johan gör största jobbet med att måla huset. Hans hjälper till lite på slutet med höghöjdsarbete.

2000-talet

xxxx.

Sture beundrar växlighet i asfalten. Foto: Hans Sundgren.

Växlighet som sprider sig

En del växter sprider sig från tomten ut i asfalten.

Vissa år är det frodig växtlighet vid trottoaren.

Blommor från trädgården har spritt sig ut i gatan. Foto: Hans Sundgren.
Övre toalett, december 2006
Handduksväggen i toaletten.Foto: Hans Sundgren.
Tandborststället från 1950-talet. Varje familjemedlem har en egen plats för tandborste och kopp.Foto: Hans Sundgren.
Forsythia på baksidan. Foto: Hans Sundgren.

Forsythia

Forsythian på baksidan är lika fin varje år. Det finns även några Forsythia på framsidan.

Forsythia på framsidan. Foto: Hans Sundgren.
Elektroniklabb på övervåning, augusti 2007

Stora sovrummet på övervåningen är både sovrum och elektroniklaboratorium.

Väggen mot söder. Foto: Hans Sundgren.
Väggen mot väster. Foto: Hans Sundgren.
Johan klipper buskar mot Vivelvägen under Stures övervakning. Foto: Hans Sundgren.

Buskar och träd mot Vivelvägen

Varje år måste växter och träda klippas ner för att inte blockera trottoaren.

Johan klipper buskar med elektrisk häcksax. Foto: Hans Sundgren.
Fika på altanen. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.
Sture och Hans under äppelträden. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.

Under fruktträden

Fruktträden ger svalka under varma juli-dagar.

2010-talet

xxxx.

Gratulanter till Sture skålar. Foto: Hans Sundgren.

På övervåningen

Övervåningens vardagsrum är platsen för högtider.

Bokhyllan på övervåningen. Foto: Hans Sundgren.

Infälld bokhylla

När radhuset byggdes ut på gaveln år 1969 blev hålet för fönstret omvandlat till en infälld bokhylla med marmorskiva längst ner.

Fönstret på som omvandlades till bokhylla vid utbyggnaden. Foto: Sture Sundgren.
Lilla sovrummet, mars 2012
Lilla sovrummet efter att Hans övernattat där. Foto: Hans Sundgren.
Bokhyllan med Radio & Television och andra böcker. Foto: Hans Sundgren.
Vardagsrummet, mars 2012
Matsalsbordet. Foto: Hans Sundgren.
Vardagsrummet med steroanläggningen. Foto: Hans Sundgren.
Soffgruppen med två stora högtalare som också fungerar som hylla för jordglob och växt. Foto: Hans Sundgren.
Trappan. Foto: Hans Sundgren.
Skrivbordsplatsen, mars 2012
Skrivbordsplatsen är placerad längst in i vardagsrummet mot öster. Foto: Hans Sundgren.
Stringhylla från golv till tak. Foto: Hans Sundgren.
Baksidan på skrivbordet har inbyggd bokhylla. Foto: Hans Sundgren.
Gammal sjömanskista från "farbror" Albert och faxmaskin. Foto: Hans Sundgren.
Krokus i gräsmatta, mars 2012
Krokus vid södra väggen. Foto: Hans Sundgren.
Krokus i gräsmattan. Foto: Hans Sundgren.
Sture tar ut sin 3-hjuling. Foto: Hans Sundgren.

Uthuset

I uthuset förvaras cyklar och trädgårdsredskap.

Uthus. Foto: Hans Sundgren.
Vardagsrummet på övre våningen. Foto: Hans Sundgren.

Vardagsrum på båda våningarna

Vardagsrummet på övervåningen är "finrum" medan vardagsrummet på markplan är mer vardagligt med TV.

Vardagsrummet på markplan med TV. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.
Johan och Sture vid eftermiddagsfika. Foto: Hans Sundgren.

Fikaplatser

Vid fika är det skönast att sitta i vardagsrummet mot söder men ibland är det fika i köket.

Sture på sin plats i köket. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.
Johan och Sture vid eftermiddagsfika. Foto: Hans Sundgren.

Under äppelträd

I juli är det oftast skönast att sitta under äppelträdet vid eftermiddagsfika.

Inomhusfika i vardagsrummet. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.
Sture i trappan. Foto: Hans Sundgren.

Nedför trappan

Trappan mellan våningarna är oförändrad sedan 1957. Stegen har fortfarande den bruna lineoleum-mattan från 1957.

2020-talet

xxxx.

Sture och Hans äter frukost vid köksbordet. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.

Köket

Köksklockan hänger nu lite längre ner för att Sture ska kunna nå den och ställa in den, utan att kliva upp på en stol.

Fika under päronträdet. Foto: Hans Sundgren.

Under päronträdet

Fruktträden på tomten utnyttjas för att ge skugga vid utomhusfika.

Kvällsmat under taket. Foto: Hans Sundgren, självutlösare.
Vardagsrummet, 2021
Vardagsrummet. Foto: Hans Sundgren.
Födelsedagsfika med 101-åring i vardagsrummet. Foto: Per Persson.

Vardagsrummet

Vardagsrummet på nedervåningen är det mest använda rummet. Där finns plats för många runt matsalsbordet och där finns också TV och skrivbord.

Foto från försäljningsprospekt. Foto: Okänd.

Radhus till försäljning

I oktober 2022 läggs huset ut till försäljning.

Foton från försäljningsprospekt. Foto: Okänd.
Planritning
Undervåning
Övervåning
Ingång och hall
Huvudingången inifrån med toalett till vänster och "Birgits rum" till höger. Foto: Okänd.
Hallen. Foto: Okänd.
Undervåning, rum
Lilla rummet. Foto: Okänd.
Stora rummet. Foto: Okänd.
Vardagsrummet. Foto: Okänd.
Undervåning, badrum
Badrummet med dörr mot pannrum. Foto: Okänd.
Badrummet har numera endast en dusch, handfat och tvättmaskin. Tidigare fanns det ett badkar och räfflad tvättbalja. Foto: Okänd.
Undervåning, toalett
Toaletten på markplan med litet handfat. Foto: Okänd.
Undervåning, kök
Xxxxxx. Foto: Okänd.
Övervåning, sovrum
Lilla sovrummet. Foto: Okänd.
Stora sovrummet. Foto: Okänd.
Övervåning, vardagsrum
Vardagsrum, södra sidan. Foto: Okänd.
Vardagsrum, norra sidan. Foto: Okänd.
Övervåning, toalett
Toalett. Foto: Okänd.
Hans parkerar sin bil på framsidan och lämnar huset för sista gången. Foto: Hans Sundgren.

Radhuset övertas av en ny familj

Den 1 april 2023 övertas huset av en ny familj som sätter sin egen prägel på radhuset.

Foto-information

Stures kamera A

Voigtländer Vito B

Hans' kamera A

Kodak Brownie Starmite

Hans' kamera B

Agfamatic 2000

Hans' kamera C

Nikon FG-20.