Om träningsdagboken

Träningsdagboken är Hans' personliga logg av sin träning.

Hans började skriva träningsdagbok i mars 2002 efter en axeloperation. Därefter har han kompletterat med tidigare år när det funnits något nedtecknat i dagböcker och annat.

Tillgängliga träningsdagböcker

2020 2021 2022 2023
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999
1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979
  –    –    –    –  1964 1965 1966  1967  1968  1969
                                   –    –   –   

Symboler

Följande symboler finns i träningsdagboken:

fästing, hans sundgren = antal fästingar som plockas bort någon dag efter träningen.

stygn, hans sundgren = antal stygn som sys efter träningen (2005).

gpx file symbol = länk till GPX-datafil.

tcx file symbol = länk till TCX- och FIT-datafil.

Track files

De första GPX-filerna från träningspassen lagrade endast position och höjd. Därefter kompletterades med .TCX filer som även lagrar puls och kadens. Slutligen kom .FIT filer som lagrar alla möjliga data.

2005  2009  2014
.GPX  .GPX  .GPX
    .TCX  .TCX
       .FIT

Mätvärden

Före GPS-klockan loggades bara tid och distans manuellt. När träningsklockorna kom kan tid och distans läsas ut från GPX filen. När pulsband började användas fick man även medelpuls och max-puls under träningspasset. Med kadensmätarens intåg kan man räkna steg per minut. 2014 kom pulsband med inbyggd accelerometer som kan ge en mängd olika mätvärden, olika för olika sporter.

          1972  2007  2009  2013  2014
Distance      • 1)  • 2)  •   •   •
Time        •   •   •   •   •
Pulse              •   •   •
Efficiency            • 3)  •   • 2)
Cadence                 • 4)  • 5)
Stride length              • 3)  • 2)
SpO2%                  •   •
Vertical oscillation              •
Ground contact time              •
VO2 Max                    • 
Training effect                •
SWOLF                     •
___________________________________________________
1) Manual reading
2) Measured by clock
3) Manually calculated by formula
4) Via foot pod
5) Via pulse belt

Distance

Manually read if running on a track with known lenght or automatically recorded by device.

Time

Manually read or automatically recorded by device.

Pulse

Automatically recorded by heart rate monitor connected to device.

Efficiency

Manually calculated as a heartbeat/km value.

Efficiency in b/km = average-heart-rate x total-time / distance where
average-heart-rate is in beats/min
moving-time is in min
distance is in km

Automatically calculated by device.

Cadence

Running cadence recorded by foot pod or by heart rate monitor with integrated accelerometer.

Stride length

Manually calculated based on cadence and time values.

Step-length in cm = average-run-cadence x moving-time / distance / 10 where
average-run-cadence is in strides/min
moving-time is in min
distance is in km

Automatically calculated by device.

Vertical oscillation

Automatically calculated by device.

Ground contact time

Automatically calculated by device.

VO2 Max

Automatically calculated by device. Simply put, VO2 max is a measurement of your body’s max ability to use oxygen at maximum effort. VO2max stands for maximal oxygen uptake and refers to the amount of oxygen your body is capable of utilizing in one minute. It is a measure of your capacity for aerobic work and can be a predictor of your potential as an endurance athlete. Although there are many factors that affect your VO2max, it is a commonly accepted measure of cardio respiratory fitness. VO2 Max Estimator requires the use of a Heart Rate Monitor and will be calculated after the first 10 minutes of your run. It is measured in milliliters.

The FirstBeat Technologies algorithm takes into in account the following variables and inserts them into an algorithm:
Heart Rate Variability + Heart Rate (HR) + Speed + Distance
In order to generate a VO2 max estimate, you must run for a minimum of 10 minutes. Walking in most cases will not provide you with a VO2 Max estimate.

Training effect

Automatically calculated by device. Measures the load applied to the body and displays the impact in relation to the current fitness level. Training Effect is calculated based on user profile, heart rate, and the difficulty of an activity.

SWOLF

Automatically calculated by device. The sum of the time and the number of strokes it takes to swim a pool length. For example, 30 seconds and 10 strokes to swim the length of a pool will equal a SWOLF score of 40. A lower score is better.

Swim efficiency 25m

Automatically calculated by device. The sum of the time and the number of strokes it takes to swim 25 meters. The efficiency index allows comparisons of swimming efficiency to other pools or open water workouts. A lower swim efficiency index is better.

Målsättning

Hans har haft en målsättning med träningen; en målsättning som har reviderats under tiden.

Målsättningar, reviderade över tiden
Som första delmål, springa milen på 60 minuter.
Springa milen på 55 minuter, vilket är den tid Jan Palmquist brukar ha. Om det går bra gäller målet att få ner tiden till 50 minuter.
Vara högst 3 minuter efter Jan Palmquist på 10 km september 2004.
Vara högst 3 minuter efter Jan Palmquist på 10 km juni 2004.
Vara högst 5 minuter efter Jan Palmquist på 10 km september 2003.
Vara högst 1 minut efter Jan Palmquist på 10 km våren 2003.
Vara högst 1 minut efter Jan Palmquist på 10 km den 10 oktober.
Vara högst 1 minut efter Jan Palmquist på 10 km den 28 augusti.
Vara högst 1 minut efter Jan Palmquist på 10 km den 15 maj.

Målsättning, nedtecknad efter axeloperationen 2002

Vision

Kunna konkurrera med övriga svenska radiopejlorienterare i Sverige, oavsett ålder, under NM i juli och SM i augusti.

Mål

Mars 2002: Vara högst 1 minut efter Jan Palmquist på 10 km den 15 maj. [ denna målsättning reviderades senare ett antal gånger ]

Medel

Rampa upp träningen till att springa/motionera varannan dag.

Börja med Friskis och Svettis.

Börja med gym-träning för överkroppen som del i återhämtningen efter operationen.