Böcker

Hans har läst eller innehar böcker. En del av dem listas här.

Böckerna är sorterade enligt Dewey decimalklassifikation (DDK). DDK-systemet ersatte år 2011 de svenska bibliotekens SAB-system som Hans är van vid från sin uppväxt. https://deweysearchsv.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html


004: Datavetenskap

Referensböcker för mikrodatorer, programspråk och nätverkskommunikation.

Framsidan av bok.

Programming 8-bit PIC® Microcontrollers in C

Hans lär sig C-programmering av PIC-mikrokontroller genom en kurs på KTH år 2010. Han bygger också en apparat med 3 mikrokontrollers som ett examensarbete. Denna bok köper han för 270 SEK under kursen för att lära sig mer.

Tryckt 2008, 278 sidor.

ISBN 978-0-7506-8960-1

Lämnad till återbruket: 2023-01-09.

Beställning av bok
Beställning av böcker hos Bokus.
Framsidan av bok.

123 PIC® Microcontroller Experiments for the Evil Genius

Hans lär sig C-programmering av PIC-mikrokontroller genom en kurs på KTH år 2010. Denna bok köper han för 153 SEK under kursen för att eventuellt bygga fler projekt. Men det blir inga fler projekt.

Tryckt 2005, 339 sidor.

ISBN 978-0-07-145142-0

Lämnad vidare: 2023-01-15.

Beställning av bok
Beställning av böcker hos Bokus.
Framsidan av bok.

Getting Started with Raspberry Pi

Hans köper en Raspberry Pi för egna test och för test på jobbet, i februari 2015. Han skrotar dock hårdvaran till slut utan att han använt den själv. Även boken blir i stort sett orörd.

Tryckt 2014, andra upplagan, 184 sidor.

ISBN 978-1-4571-8612-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Linux för alla

Hans installerar Linux, som dual-boot, på en av sina datorer och vill lära sig mer om operativsystemet.

Han använder dock Linux sporadiskt hemma, men däremot mer frekvent på jobbet.

Tryckt 2005, tredje upplagan, 336 sidor.

ISBN 91-636-0864-2

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Flash 8 Bible

Hans lär sig programmera i actionscript och använder boken som referens.

Tekniken blir senare nedlagd.

Okänt tryckår, okänt 1336 sidor.

ISBN: 978-0471746768

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

CD-skivans innehåll
CD-skivans innehåll.

CD-skivans readme-fil: readme.txt.

Framsidan av bok.

Eloquent Javascript

Hans bygger webb-appar med Javascript och vill lära sig mer.

Tryckt 2015, andra upplagan, första tryckningen, 451 sidor.

ISBN 1-59327-584-6

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Javascript for Kids

Hans bygger webb-appar med Javascript och vill lära sig mer.

Tryckt 2015, första tryckningen, 309 sidor.

ISBN 1-59327-408-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

C# 3.0 in a nutshell

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok.

Hans kommer dock inte att läsa den. Istället lär han sig C++ några år senare.

Tryckt 2007, tredje upplagan, 838 sidor.

ISBN-13: 978-0-596-52757-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

MC68360 User's Manual

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok eftersom han är intresserad av den processorn.

Hans kommer att bläddra i den men inte läsa några större stycken.

Inget tryckår, många sidor.

MC68360UM/AD, REV 1

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Object-oriented modeling and design

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok.

Hans har som ambition att läsa boken, men gör det aldrig.

Inget tryckår, men copyright 1991, 500 sidor.

ISBN 0-13-630054-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Microsoft Word 6.0, Användarhandbok

Hans har en Macintosh-dator som sitt arbetsverktyg när han arbetar på reklambyrå 1994. Denna handbok medföljer programvaran och beskriver både Word för Windows och Word för Macintosh.

Boken är en verklig tungviktare, 32 mm tjock och väger 1,4 kg.

Tryckt 1994, 870 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Macworld, Guide to System 7.1

Hans har en Macintosh-dator som sitt arbetsverktyg och är dessutom systemansvarig när han arbetar på reklambyrå 1993. Denna handbok köper han för att lära sig mer.

Tryckt 1993, andra utgåvan, 376 sidor.

ISBN 1-878058-65-7.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Macintosh® Classic® Handbook

Hans har en Macintosh-dator hemma och detta är den tjocka handboken.

Tryckt 1990, 325 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer, Apple ID S030-3491-A

Lämnad till återbruket: 2023-01-09.

Andra Macintosh-handböcker
Macintosh® Introduktion, tryckt 1991, 92 sidor, Apple ID S030-3933-A.
Macintosh® Referenshandbok, tryckt 1991, 403 sidor, Apple ID S030-3934-A.
Macintosh® Nätverkshandbok, tryckt 1991, 113 sidor, Apple ID S030-3936-A.
Macintosh PowerBook 170 handböcker

Hans får en PowerBook 170 genom arbetet och till den hör några handböcker.

Macintosh PowerBook 140/170 Installation, tryckt 1991, 28 sidor, Apple ID S030-4049-A.
Macintosh PowerBook 140/170 Teknisk information, tryckt 1991, 56 sidor, Apple ID S030-4050-A.
Framsidan av bok.

StyleWriter II User's Guide

Hans har köpt en skrivare för sin Macinotosh-datorer.

Tryckt 1992, 39 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer, Apple ID Z030-2637-A

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Westermo Handbok

Hans håller tekniska kurser i telefonnät med datanät och beställer boken för att hålla sig uppdaterad om produkter för datakommunikation.

Tryckt 1996, andra utgåvan, 147 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

TCP/IP Administration

Hans håller tekniska kurser i telefonnät som delvis använder TCP/IP. Han köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm för 642 SEK.

Boken innehåller även en CD med verktyg för administration. Den använder dock inte Hans.

Tryckt 1998, 636 sidor.

ISBN 0-7645-3158-1.

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Ethernet och TCP/IP

Hans erhåller ett exemplar av ett examensarbete eftersom han känner författaren Henrik Brodahl.

En bra beskrivning av tekniken, några år innan Internet slår igenom.

Tryckt 1992, 123 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Local Area High Speed Networks

Hans arbetar med Ethernet och får en tung bok som beskriver allt. Den kostar 888 SEK och väger 1,5 kg

Tryckt 2000, första utgåvan, 665 sidor.

ISBN 1-57870-113-9.

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Adobe Premiere Elements 4, User Guide

Boken medlevereras programvaran som Hans köper.

Han låter den vara oläst.

Tryckt 2007, 195 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The FAQ Manual of Style

Boken köper Hans från Akademibokhandeln i Stockholm för 299 SEK, som en del i hans böcker på arbetet.

Den är knappt använd.

Tryckt 1999, 287 sidor.

ISBN 1-55828-498-2.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

MCSE TCP/IP for Dummies®

Hans arbetar med nätverk i jobbet och behöver lära sig lite mer. Han köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm under slutet av 1990-talet för 398 SEK. Boken innehåller även en CD-skiva.

Boken är mycket bra och innehåller också "cheat sheet".

Inget tryckår men copyright från 1998, 454 sidor.

ISBN 0-76 45-0404-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Not just Java

Hans köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm under slutet av 1990-talet eftersom det är extrapris på den. Istället för 552 SEK kostar den 195 SEK.

Hans öppnar inte boken de följande 20 åren..

Inget tryckår men copyright från 1997, 313 sidor.

ISBN 0-13-864638-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

On extensible and object-relational database technology for finite element analysis applications

Hans är åhörare vid en disputation i Linköping och får ett exemplar av doktorsavhandlingen.

Han läser delar av avhandlingen och blir förstummad av matematiken som han inte har en chans att förstå.

Tryckt 1996, 198 sidor.

ISBN 91-7871-827-9, ISSN 0345-7524.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28, eftersom boken finns tillgänglig på nätet som PDF.

Framsidan av bok.

Standards for Online Communication

Hans är på teknikinformationskonferens i Frankrike där bokens författare deltar. Han köper hennes bok. Boken innehåller även en CD-skiva.

Boken används knapp under de följande 20 åren.

Inget tryckår men copyright från 1997, 380 sidor.

ISBN 0-471-15695-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Designing the User Interface

Hans är i Stockholm och köper denna bok på The Bookhouse för 695 SEK.

Det är en tung bok och Hans öppnar den knappt de följande 20 åren.

Tryckt 1998, tredje utgåvan, 639 sidor.

ISBN 0-201-69497-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Postscript Language Reference Manual

En bok som Hans får i anslutning till jobbet.

Tryckt 1997, åttånde tryckningen, 321 sidor.

ISBN 0-201-10174-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Visual Object-Oriented Programming

En bok som Hans får i anslutning till jobbet.

Tryckt 1998, 274 sidor.

ISBN 0-13-172397-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Hypertext and Hypermedia

En bok som Hans köpt men inte läst. Internet och world-wide-web kom ju några år senare och ersatte både hypertext och hypermedia.

Inget tryckår, men copyright 1993, 296 sidor.

ISBN 0-12-518411-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

006.74: Märkspråk

SGML, XML, HTML, SVG och relaterat.

'
Framsidan av bok.

XML in easy steps

Hans arbetar med systemering av XML sedan 2008 och köper denna bok för att lära sig mer.

Tryckt 2007, andra upplagan, 192 sidor.

ISBN 1-84078-337-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Visual Quick Start Guide XML

Hans arbetar med systemering av XML sedan 2008 och köper denna bok för att lära sig mer.

Tryckt 2009, andra upplagan, 269 sidor.

ISBN 0-321-55967-3

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

SVG Essentials

Hans arbetar med olika bildformat och köper denna bok för att lära sig mer.

Tryckt 2015, andra upplagan, andra tryckningen, 345 sidor.

ISBN 978-1-449-37435-8

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

The SGML Handbook

En bok som Hans får i anslutning till sitt arbete.

En tung bok, 1,2 kg som inte används eftersom SGML till stor del ersätts av XML.

Tryckt 1995, 663 sidor.

ISBN 0-19-853737-9

Lämnad till återbruket: 2023-01-16.

Framsidan av bok.

HTML5 and CSS

Hans bygger webbsidor med HTML5 och CSS och vill vara säker på att han vet allt.

Tryckt 2012, 223 sidor.

ISBN 978-0-273-76258-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

CSS: The Missing Manual

Hans bygger webbsidor med HTML5 och CSS och vill vara säker på att han vet allt.

Tryckt 2006, första utgåvan, 476 sidor.

ISBN 978-0-596-52687-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Responsive Web Design with HTML5 and CSS

Hans bygger webbsidor med HTML5 och CSS och vill vara säker på att han vet allt.

Tryckt 2012, 305 sidor.

ISBN 978-1-84969-318-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

The DITA Style Guide

En bok som Hans köper 2012-10-30 i samband med att han håller kurser i DITA.

Boken används ganska flitigt och lånas även ut till andra.

Tryckt 2011, 248 sidor.

ISBN 978-0-9828118-1-8

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

FMV:s Introduktion till CALS

En bok som Hans får i anslutning till teknikinformationskonferens.

En mycket bra skriven beskrivning.

Tryckt 1993, 32 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2023-01-16.

030: Allmänna uppslagsverk

Xxxxx

Framsidan av bok.

Provhäfte Lilla Uppslagsboken

Provhäfte som visar hur det nya uppslagsverket Lilla Uppslagsboken ser ut, tillsammans med fakta om uppslagsverket

Tryckt 1970, andra upplagan, tredje tryckningen, 758 sidor.

ISBN: Bocken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Bokuppslag
Exempel på uppslag.
Specifikation av uppslagsverket
Specifikation av uppslagsverket.
Erbjudandebrev och beställningskort
Erbjudandebrev och beställningskort.
Framsidan av bok.

Lilla Uppslagsboken

Detta är Hans uppslagsverk som han har i bokhyllan från 1967 (?) till 2022.

Hans accepterar ett erbjudande om ett gratis band av Lilla Uppslagsboken från Förlagshuset Norden AB. Det slutar med att han blir fast i ett abonnemang och får en bok i taget tills alla 10 står i bokhyllan. I hemmet finns annars Nordisk Familjebok, men den är inte så modern.

Även om han av misstag råkade köpa uppslagsboken är böckerna trots allt använda de följande 30 åren.

Alla band är andra utgåvan och tryckta 1967–1969.

 • Band 1, A–Bor: Tryckt 1967, 1110 spalter, cirka 575 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 2, Bos–Eio: Tryckt 1967, 1164 spalter, cirka 602 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 3, Eir–Gag: Tryckt 1968, 1164 spalter, cirka 602 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 4, Gah–Imb: Tryckt 1968, 1100 spalter, cirka 570 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 5, Imc–Krå: Tryckt 1968, 1164 spalter, cirka 602 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 6, Krä–Måk: Tryckt 1968, 1156 spalter, cirka 598 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 7, Mål–Ray: Tryckt 1969, 1156 spalter, cirka 598 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 8, Raz–Spd: Tryckt 1969, 1180 spalter, cirka 610 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 9, Spe–Tru: Tryckt 1969, 1148 spalter, cirka 594 sidor, vikt 1,2 kg.
 • Band 10, Try–Öä samt Supplement: Tryckt 1969, 1092 spalter, cirka 566 sidor, samt 26 sidor supplement, vikt 1,2 kg.

ISBN: Böckerna saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Band 1: A-Bor
Exempel på sida ur band 1.
Exempel på sökord: Analys och Bil.
Band 2: Bos–Eio
Exempel på sida ur band 2.
Exempel på sökord: Bostadspolitik och Brandförsvar.
Band 3: Eir–Gag
Exempel på sida ur band 3.
Exempel på sökord: Elektriska mätinstrument och Flygplan.
Band 4: Gah–Imb
Exempel på sida ur band 4.
Exempel på sökord: Galax och Grävmaskin.
Band 5: Imc–Krå
Exempel på sida ur band 5.
Exempel på sökord: Jugoslavien och Järnväg.
Band 6: Krä–Måk
Exempel på sida ur band 6.
Exempel på sökord: Linköping och Lokomotiv.
Band 7: Mål–Ray
Exempel på sida ur band 7.
Exempel på sökord: Månen och Orienteringstävlingar.
Band 8: Raz–Spd
Exempel på sida ur band 8.
Exempel på sökord: Rymdfart och Skogsavverkning.
Band 9: Spe–Tru
Exempel på sida ur band 9.
Exempel på sökord: Sverige och Telefon.
Band 10: Try–Öä
Exempel på sida ur band 10.
Exempel på sökord: Tyskland och Västerås.
Band 10 innehåller 26 sidor Supplement. Det är uppdateringar av uppslagsord som skett efter att band 1-9 tryckts.
Framsidan av bok.

Prismas uppslagsbok

En bok som Hans köper 1987-09-11 för att ha en enkel uppslagsbok bekvämt tillgänglig. Han har ju redan 10-bands "Lilla Uppslagsboken sedan 197x, men vill ha ett enklare komplement.

Boken används ganska flitigt men är knappt använd på 2000-talet.

Tryckt 1987, sjätte upplagan, tredje tryckningen, 758 sidor.

ISBN 95-518-2013-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Norstedts bildordbok

Hans är intresserad av bilder och köper denna bildordbok som är otroligt välgjord. Varje term finns på 4 språk med utgångspunkt från en bild. Vikt 1,7 kg

Boken kanske inte är helt enkel att använda eftersom huvudsökbegreppet är via text.

Tryckt 1997, första upplagan, första tryckningen, 957 sidor.

ISBN 91-1-966042-1

Kvar i bokhyllan, kan inte lämna den vidare eftersom den är så bra.

Framsidan av bok.

Children's Illustrated Encyclopedia

Hans köper boken via bok-klubb 1993. Den är stor; 28×22×5 cm, vikt 2,7 kg.

Boken är fin men otymplig.

Tryckt 1991, första upplagan, 644 sidor.

ISBN 0-86318-629-7

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Visual Dictionary

En bok som Hans köper via bok-klubb "British Library" år 1993. Vikt 1,4 kg

Tryckt 1988, 795 sidor.

ISBN 0-948894-06-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

100: Filosofi

Xxxxx

Framsidan av bok.

Filosofilexikonet

En bok som Hans köper via bok-klubb 1994-01-22.

Knappt använd.

Inget tryckår, men copyright 1988, 606 sidor.

ISBN 91-37-10062-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

20 filosofer

En pocketbok som Hans köper via bok-klubb.

Ej läst.

Tryck 2000, första upplagan, nionde tryckningen, 251 sidor.

ISBN 91-1-970021-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

130: Parapsykologi

Parapsykologi & ockultism.

Framsidan av bok.

Sådan är du vattumannen

En bok som Hans köper för 29 SEK på Akademibokhandeln i Västerås.

Läser den inte direkt men bläddar i den 2022 och inser att en del stämmer helt medan annat inte alls stämmer.

Tryck 1997, fjärde upplagan, 119 sidor.

ISBN 91-32-43066-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Må bra med Feng Shui

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Läser valda delar i boken.

Tryck 1996, 159 sidor.

ISBN 91-46-16929-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

150: Psykologi

xxx

Framsidan av bok.

Den lärande hjärnan

Om barns minne och utveckling, vilket intresserar Hans.

Tryckt 2011, 206 sidor.

ISBN 978-91-27-11922-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

De sju intelligenserna

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Sporadiskt läst.

Tryckt 1997, andra upplagan, andra tryckningen, 399 sidor.

ISBN 91-88410-64-1

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Slump och synkronicitet

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Sporadiskt läst.

Tryckt 1998, 222 sidor.

ISBN 91-27-06481-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Pinocchioeffekten

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Sporadiskt läst.

Tryckt 2005, 284 sidor.

ISBN 91-27-35696-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Mät din egen IQ

En bok som Hans köper via bok-klubb. Boken innehåller tester som resulterar i ett IQ-värde. Testet tar drygt 2 timmar, om man struntar i exempelfrågorna i början.

År 2023 har Hans ännu inte gjort testet, och inser att han inte vill lägga tid på det.

Tryckt 1995, första upplagan, första tryckningen, 173 sidor.

ISBN 87-7741-040-8

Lämnad till återbruket: 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Vad män inte vet och kvinnor inte vill erkänna

En bok som Hans köper via bok-klubb. Han läser de första 47 sidorna och lägger sedan ner den i källaren, där den efter några år blir vattenskadad.

Tryckt 1996, 160 sidor.

ISBN 91-37-10921-9

Lämnad som hushållssopa eftersom den är fuktskadad.

Framsidan av bok.

Kärlek och ensamhet

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Han öppnar aldrig boken.

Tryckt 1987, 244 sidor.

ISBN 91-27-01755-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

På jakt efter intuitionen

En pocketbok som Hans får via bok-klubb.

Han öppnar aldrig boken.

Tryckt 1990, 94 sidor.

ISBN 91-7738-256-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Rädsla

En pocketbok som Hans får via bok-klubb.

Han öppnar aldrig boken.

Tryckt 1988, 131 sidor.

ISBN 91-7738-181-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

158.1: Personlig utveckling

Personlig utveckling och analys.

Framsidan av bok.

The Road Less Travelled

En bok som Hans köper år 1991 via bok-klubben "The English Book Club".

Ej läst.

Tryckt 1990, 316 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Who are you?

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Ej använd.

Tryckt 1986, 159 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Den fängslande verkligheten

En bok som Hans köper i samband med att han går en veckolång "lär-känna-dig-själv-kurs" vid Fönebo kursgård, Hälsingland.

Börjat läsa i början men inte fortsatt.

Tryckt 1993, 178 sidor.

ISBN 91-46-16158-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Kreativ visualisering

En bok som Hans köper i samband med att han går en veckolång "lär-känna-dig-själv-kurs" vid Fönebo kursgård, Hälsingland.

Inte läst boken.

Tryckt 1997, första upplagan, 161 sidor.

ISBN 91-87056-51-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Kreativ visualisering, arbetsbok

En bok som Hans köper i samband med att han går en veckolång "lär-känna-dig-själv-kurs" vid Fönebo kursgård, Hälsingland.

Inte använt boken.

Tryckt 1991, tredje upplagan, 139 sidor.

ISBN 91-87056-02-X

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Konstruktivt tänkande

En bok som Hans köper i via bok-klubb.

Inte läst boken.

Tryckt 2000, 309 sidor.

ISBN 91-7738-548-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Verbal Self-Defense

En bok som Hans köper för 258 SEK.

Knappt läst boken, mest för att det inte behövs.

Tryckt 2001, tredje tryckningen, 338 sidor.

ISBN 0-02-862741-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Omgiven av idioter, hur man förstår dem som inte går att förstå

En bok som Hans köper från bokhandel.

Knappt använd, intressant men orkar inte läsa boken.

Tryckt 2014, 274 sidor.

ISBN 978-91-7557-933-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Jobba effektivt

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 behöver han inte jobba effektivt längre.

Tryckt 2000, 303 sidor.

ISBN 91-7709-323-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Basics about PROPS

En bok som Hans får när han går en 3-dagarskurs i projektstyrningsmetoden PROPS.

Tryckt 1997, 44 sidor.

ISBN: Används inte, Ericsson-ID: EN/LZT 101 1783 R1

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Medföljande bok

Även en ytterligare bok ingår i kursen.

PROPS Document Guide | Tryckt 1999, 58 sidor | Ericsson-ID: EN/LZT 101 927 R1.
Framsidan av bok.

Konsen att vara kreativ

En bok som Hans köper via bok-klubb Egmont Richter.

År 2022 behöver han inte bli mer kreativ.

Tryckt 2004, 299 sidor.

ISBN 91-77-11-466-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Rörelsens helande kraft

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Boken bläddrad men inte läst.

Tryckt 1993, andra upplagan, 261 sidor.

ISBN 91-87056-42-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Att leva i ljuset

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Boken bläddrad men inte läst.

Tryckt 1999, 222 sidor.

ISBN 91-87056-65-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Uppvaknande

En bok som Hans köper i samband med andra spirituella böcker.

Boken innehåller en liten vägledning för varje dag under året och är därmed lätt att läsa.

Tryckt 1992, första upplagan, 413 sidor.

ISBN 91-87056-27-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Jag älskar dig

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Boken bläddrad men inte läst.

Tryckt 1996, 284 sidor.

ISBN 91-7374-607-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Kreativ handbok i hjärneffektiv gymnastik

En bok som Hans köper via bok-klubb från Egmont Richter.

Han läser inte boken.

Tryckt 1999, 252 sidor.

ISBN 91-7705-842-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Hur du blir en bra talare

En bok som Hans får som deltagare i en 14 lektioners kurs i personlig utveckling.

Trevlig bok som läses i samband med kursen.

Tryckt 1985, 214 sidor.

ISBN 91-27-01517-3

Lämnad till återbruket: 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Lär av de stora

En bok som Hans får i sitt arbete av leverantören DataBild AB som han arbetat med några år. Leverantören är expert på presentationsmaterial på dia och overhead.

Trevlig bok med citat bland annat ett från Winston Churchill: "Nationen hade lejonhjärtat. Jag hade turen att få avge rytandet.".

Tryckt 1985, 55 sidor.

ISBN 91-7606-005-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning

En bok som Hans får som deltagare i en 14 lektioners kurs i personlig utveckling arrangerad av Dale Carnegie®, år 198X.

Tryckt 1989, första upplagan, tredje tryckningen, 300 sidor.

ISBN 91-27-01341-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Utstrålning – Kan man lära sig det?

En bok som Hans köper från Akademibokhandeln i Stockholm för 289 SEK.

Tryckt 1996, 200 sidor.

ISBN 91-7005-093-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Träningsprogram i kommunikation och ledarskap

En övningsbok som Hans får som deltagare i en 14 lektioners kurs i personlig utveckling arrangerad av Dale Carnegie®, år 198X. Boken är huvudbok med referenser till andra böcker.

Tryckt 1978, 93 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Mindre häften

I samband med kursen får Hans även några mindre häften.

Lämnade till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.
Bli en entusiast | Tryckt 1987, 10 sidor.
Framsidan av bok.
Idéer om ledarskap | Tryckt 1987, 6 sidor.
Framsidan av bok.
Kom ihåg namn | Tryckt 1987, 10 sidor.
Framsidan av bok.
Tala effektivt | Tryckt 1987, 40 sidor.
Framsidan av bok.
Effektiva möten | Tryckt 1987, 10 sidor.
Framsidan av bok.
Lös problem! | Tryckt 1987, 16 sidor.
Framsidan av bok.

Du är kreativ

En bok som Hans börjar läsa men inte slutför.

Tryckt 1990, 206 sidor.

ISBN 91-38-90187-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Tänkvärt!

En bok som Hans köper från bok-klubb. Boken har ett tänkvärt citat på varje sida. Urvalet är bra och boken kan läsas flera gånger med behållning.

Tryckt 1997, 126 sidor.

ISBN 91-85768-56-1

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Vägen till rätt idé

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Han läser knappt boken.

Tryckt 1992, 220 sidor.

ISBN 91-7738-301-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

De 10 mentala lagarna

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Han läser några sidor år 2022.

Tryckt 2003, 137 sidor.

ISBN 91-77-15-027-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Effektiv inlärning

En bok som Hans vår i samband med jobbet som kursledare på Asea.

Innehåller en del intressanta övningar. Knappt använd.

Tryckt 2003, 190 sidor.

ISBN 91-40-70943-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Träna mentalt och förbättra ditt liv

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt använd.

Tryckt 1994, 192 sidor.

ISBN 91-27-04035-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Att lyckas på jobbet

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Som 65-åring behöver han inte boken längre.

Tryckt 1992, 173 sidor.

ISBN 91-7738-299-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Konsten att jonglera

Hans vill lära sig jonglera och lär sig 3-bollars jonglering med hjälp av denna bok.

Tryckt 1995, 215 sidor.

ISBN 91-7738-401-6

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

De 10 dummaste misstagen

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Tryckt 1995, 344 sidor.

ISBN 91-27-03385-6

Lämnad vidare.

Framsidan av bok.

Tio tankar om tid

En bok som Hans inte tagit sig tid till att läsa ännu.

Tryckt 2000, första upplagan, tolfte tryckningen, 132 sidor.

ISBN 91-7608-776-x

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Lär dig förhandla med framgång

En bok som Hans köper via bok-klubb.

En intressant bok som läses bitvis.

Tryckt 1996, 337 sidor.

ISBN 91-7738-427-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Bli mer effektiv

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 tycker Hans att han inte behöver bli mer effektivare och lämnar boken oläst.

Tryckt 1996, 234 sidor.

ISBN 91-7705-280-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Öka din kreativitet

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 tycker Hans att han inte behöver bli mer kreativ och lämnar boken oläst.

Tryckt 1995, 236 sidor.

ISBN 91-7705-102-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Arbeta, varför det

En bok som Hans köper via bok-klubb.

När Hans upptäcker boken i bokhyllan som pensionär, lämnar han boken oläst.

Tryckt 1991, 272 sidor.

ISBN 91-7738-199-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Konsten att vara ineffektiv på jobbet

En humoristisk bok som Hans får i julklapp.

Tryckt 2008, 91 sidor.

ISBN 978-91-86047-01-6

Kvar i bokhyllan.

152.43: Humor

Xxxxx

Framsidan av bok.

100 Favourite After-Dinner Stories from the Famous

En bok som Hans köper via bok-klubb 1994-02-01 som en del i hans träning i engelska.

Knappt använd.

Tryckt 1993, 106 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Alla barnen

En bok med "barnens bästa sjukisar" som Hans köper.

Tryckt 1991, 71 sidor.

ISBN 91-37-10110-2.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Alla barnen… 2

En bok med "barnens bästa sjukisar" som Hans råkar köpa för 29,50 SEK.

Tog bara några minuter att läsa boken.

Inget tryckår men troligen 1992, 64 sidor.

ISBN 91-7902-116-6.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Alla barnen… 3

En bok med "barnens bästa sjukisar" som Hans råkar köpa för 29,50 SEK.

Tog bara några minuter att läsa boken.

Tryckt 1992, första upplagan, 64 sidor.

ISBN 91-510-6482-0.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

868 roliga historier

En bok som Hans köper för 57:50 SEK.

Tryckt 1989, 142 sidor.

ISBN 91-534-1234-6.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Underkänd

En bok som Hans köper för 69 SEK för att den verkar rolig.

Innehåller elevers kreativa svar på provfrågor när de inte vet svaret.

Tryckt 2017, andra tryckningen, 128 sidor.

ISBN 978-91-7617-731-0.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Häftiga Busboken

En bok som Hans köper för han tycker den verkar trevlig.

Innehåller inte så många bus, och år 2022 är en del för gamla, exempelvis vid användning av telefonlur på fast telefon.

Tryckt 1999, andra upplagan, andra tryckningen, 28 sidor.

ISBN 91-29-64549-2.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Roliga Busboken

En bok som Hans köper för han tycker den verkar trevlig.

Innehåller inte så många bus, och år 2022 är en del för gamla, exempelvis snö i avgasröret, när många bilar är elbilar.

Tryckt 1999, andra upplagan, andra tryckningen, 28 sidor.

ISBN 91-29-64009-1.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Longitud, Den sanna berättelsen om geniet som löste sin tids största vetenskapliga problem

En bok som Hans köper via bok-klubben "Liv och ledarskap".

Hans läser den och lånar sedan ut boken till sin far, Sture, som tog med Hans och Johan till nollmeridanen i Grennwich, London år 1974.

Tryckt 1997, 188 sidor.

ISBN 91-7738-458-X.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

200: Religion

Xxxxx

Framsidan av bok.

Bibeln

Hans får boken när han börjar sin konfirmandundervisning i Johannelunds kyrka i Linköping 1971. Innehåller gamla och nya testamentet, de kanoniska böckerna.

Översättningen gillad och stadfäst av konungen år 1917. Förlag: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag, Stockholm.

Tryckt 1970, ca 1600 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Dedikation från prästen

Hans skriver sitt namn i boken när han får den. Prästen signerar boken när Hans konfirmeras.

Prästens anteckning: "Hans Sundgren den 20 maj 1972 i Johannelunds kyrka. Joh. 14.1. Sam Aurelius".
Foto
Biblen.
Framsidan av bok.

Den svenska psalmboken

Hans får boken i present av sina föräldrar när han konfirmerar sig.

Av konungen gillad och stadfäst år 1937. Förlag: Aktiebolaget P. Herzog & Söner, Stockholm samt Gustaf Melins Aktiebolag, Göteborg.

Boken är guld-förgylld, har många sidor men är liten; endast 9×7×1,5 cm.

Tryckt 1965, 622 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Anteckning

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning, med flestavat namn på kyrkan: "Konfirmationen 20 maj 1972, Johandelunds kyrka".
Foto
Psalmboken.

300: Samhällsvetenskaper

Xxxxx

Framsidan av bok.

Pengar

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant ämne, men endast sporadiskt läst.

Tryckt 1998, 430 sidor.

ISBN 91-88700-37-2.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Pengar på hjärnan

En bok som Hans köper på 2010-talet.

Tryckt 2018, första utgåvan, första tryckningen, 312 sidor.

ISBN 978-91-27-81987-0.

Kvar i bokhyllan.

302.2: Kommunikation

Xxxxx

Framsidan av bok.

Tredje språket – kommunikation med flera sinnen

En utmärkt bok utgiven av Bild och ord akademin. Vikt 1,3 kg.

Tryckt 2003, 312 sidor.

ISBN 91-7843-183-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Effektivare språk och bilder

En bok som Hans får köpa på ASEA:s omkostnad.

Tryckt 1983, första upplagan, 175 sidor.

ISBN 91-970274-7-2

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Visual games

En intressant bok som Hans köper via bok-klubb. Handlar uteslutande om bilder.

Tryckt 1988, 178 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Umgås med massmedia

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2. Hans är ansvarig för marknadskommunikation och mediakontakter.

Boken har ett lånekort fastsatt på bokens bakre omslag.

Tryckt 1983, 160 sidor.

ISBN 91-7738-017-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

ASEA-stämpel och lånekort
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Lånekortsficka på omslagets baksida.
Lånekortet med bokens metadata.
Framsidan av bok.

En ny generation utvecklingssamtal

En bok som Hans knappt öppnar även om han skaffar den för att vara beredd vid utvecklingssamtal.

Tryckt 2001, 40 sidor.

ISBN 91-631-0595-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Informera med bild och ord

En bok från Bild och Ord Akademin vars arbete Hans följer.

En bra bok med en samling av artiklar om bild och ord i samverkan.

Tryckt 1986, 104 sidor.

ISBN 91-7810-734-2

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Berätta med bilder

En bok från Bild och Ord Akademin vars arbete Hans följer.

Tryckt 1984, tredje upplagan, 59 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Business-to-business

Hans är anställd på reklambyrån "Business-to-Business Information" i Västerås. Boken får han i samband med anställningen.

Tryckt 1985, 261 sidor.

ISBN 91-86460-26-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Effektiv presentation

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Ej använd.

Tryckt 1999, 240 sidor.

ISBN 91-7709-025-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Telephone Selling Techniques that Reallky Work

En bok som Hans köper i bokaffär PT. Isawandi i Jakarta, år 1997, i samband med att han håller kurs i Indonesien.

Ej använd.

Tryckt 1992, första pocketutgåvan, 239 sidor.

ISBN 0-7499-1126-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Baksidan med prislapp

Boken kostar 37.900 IDR.

Bokens baksida med prislapp.
Framsidan av bok.

Information Design Journal

Nummer 1, 2002/2003 av en tidning som man kan prenumerera på. Men formatet är som en bok.

Hans får boken i samband med arbete i Stockholm och bläddrar lite i den.

Tryckt 2003, 99 sidor.

ISSN 0142-5471

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

370: Utbildning

Xxxxx

Framsidan av bok.

Läsebok för utbildare

I början av 1980-talet håller Hans tekniska kurser. För att bli bättre på att lära ut, får han köpa denna bok. Dock läser han den knappt.

Tryckt 1980, 220 sidor.

ISBN 91-44-17281-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Att vara lärare för vuxna

I början av 1980-talet håller Hans tekniska kurser. För att bli bättre på att lära ut, får han köpa denna bok. Dock läser han den knappt, förrän år 2022 då han ska hålla kurs.

Tryckt 1982, 95 sidor.

ISBN 91-44-19281-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

A Handbook for teachers in universitites & colleges

Hans får ta över en bok från en arbetskamrat på Ericsson.

Inget tryckår men copyright från 1991, 161 sidor.

ISBN 0-7494-0512-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

384.5: Trådlös kommunikation

Xxxxx

Framsidan av bok.

GSM-boken

Hans arbetar på Ericsson och vill lära sig mer om GSM-systemet.

En bra bok.

Tryckt 2000, 312 sidor.

ISBN 91-86296-09-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

25 Simple Amateur Band Aerials

Hans är radioamatör och köper boken för att få inspiration till att bygga antenn.

Han bläddrar i boken men använder den inte.

Tryckt 1983, 63 sidor.

ISBN 0-85934-100-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

25 Simple Indoor Window Aerials

Hans är radioamatör och köper boken för att få inspiration till att bygga antenn.

Han bläddrar i boken men använder den inte.

Tryckt 1984, 50 sidor.

ISBN 0-85934-111-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

QRP Power

Hans är radioamatör och köper boken via SSA för 160 kronor. Han vill få inspiration till att bygga en lågeffekts-transceiver.

Han bläddrar i boken men använder den inte och bygger ingen transceiver.

Tryckt 1996, 208 sidor.

ISBN 0-87259-561-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Mobile Radio Technology

Hans håller kurser i system baserat på DECT. Han vill lära sig mer om övriga trådlösa telefontekniker och köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm för 322 SEK.

Boken är mycket bra och beskriver allt man behöver veta. DECT-tekniken beskrivs på en sida.

Hålet i boken beror på att Hans använt den som mothåll vid borrning.

Tryckt 1995, 257 sidor.

ISBN 0-7506-2491-4

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

Radions och mobiltelefonins utveckling

Ett häfte som Hans får i början av 2000-talet.

Tryckt ca 2000, 24 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

DX-boken, Lyssna på kortvåg

En bok som Hans lånar ofta från biblioteken i Linköping när han börjar med hobbyn DX-ing år 1970.

På 2010-talet köper han boken från utförsäljning av biblioteket. Just detta exemplar kommer från Nybyggeskolans lärjungebibliotek.

Tryckt 1967, 64 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Lånekort
Biblioteksstämpel och lånekort.
Lista över stationer som sänder på svenska
Två uppslag listar stationer som sänder på svenska, i tidsordning per dag. Detta är en lista som Hans har stor använding av.
Framsidan av bok.

Hur det var att DX:a för sjuttio år sedan

Ett häfte som Hans beställer 2022 när han blir medlem i Sveriges DX-Förbund.

Tryckt 2014, 46 sidor.

ISSN 2245-876X

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Mittelwelle

En bok som Hans köper från Sveriges DX-Förbund år 2022 för 140 SEK. Att lyssna på mellanvåg har alltid varit roligt.

Hans' kan läsa tyska hjälpligt. Han har dock lättare att förstå teknisk tyska än "vanlig" tyska.

Tryckt 1997, 118 sidor.

ISBN 3-923-925-61-1

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Svensksändarna

En bok som Hans får som medlem i Sveriges DX-Förbund år 2022.

Boken är en tungviktare med sina 1,1 kg.

Tryckt 2022, 456 sidor.

ISBN 978-91-527-2990-8

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

The building of a World Industry – The Impact of Entrepreneurship on Swedish Mobile Telephony, Via TELDOK 28e

En bok som Hans får i samband med sitt arbete. Han bläddrar i den men läser den inte.

Information på baksidan av boken: "TELDOK was initiated in 1980 by the Board of Telia, to facilitate early and easy-to-read documentation on the use of telecommunications-based information systems".

Tryckt 1997, 68 sidor.

ISSN 0283-5266

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

384.6: Telefoni

Xxxxx

Framsidan av bok.

Elektromagnetiska störningar. Åtgärder för telesystem

Hans arbetar på Ericsson och får boken i samband med jobbet.

Tryckt 1994, första upplagan, 105 sidor.

ISBN 91-634-0649-7.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Understanding Telecommunications, 1

Hans arbetar på Ericsson och får boken i samband med jobbet.

En bra bok som Hans har nytta av när han utbildar andra.

Tryckt 1997, 493 sidor.

ISBN 91-44-00212-2. Ericsson-ID: EN/LZT 101 124 R1A.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Märkning

Hans skriver sitt namn i boken för att skilja den från andras exemplar av boken.

Märkning med namn.
Framsidan av bok.

Understanding Telecommunications, 2

Hans arbetar på Ericsson och får boken i samband med jobbet.

En bra bok som Hans har nytta av när han utbildar andra.

Tryckt 1998, 673 sidor.

ISBN 91-44-00214-9. Ericsson-ID: EN/LZT 101 1404R1A.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Märkning

Hans skriver sitt namn i boken för att skilja den från andras exemplar av boken.

Märkning med namn.
Framsidan av bok.

ERITERM. Femspråkig ordlista för telekommunikation

Hans arbetar på Ericsson och får ordlistan i samband med jobbet.

Boken väger 1,2 kg.

Enkla ordlistor omfattas inte av upphovsrätt, utan enbart av katalogskyddet i 49 § av upphovsrättslagen (1960:729), som gäller i femton år efter utgivningsåret. Därför finns hela ordlistan på webben år 2022, på Projekt Runeberg.

Tryckt 1992, 640 sidor.

ISBN 91-630-0480-1. Ericsson-ID: SV/LZT 101 820 R1.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Förord och upplägg
Förord och beskrivning av upplägg.
Framsidan av bok.

ERITERM. A five-language telecommunications glossary

Hans arbetar på Ericsson och får ordlistan i samband med jobbet.

Boken väger 1,3 kg.

Enkla ordlistor omfattas inte av upphovsrätt, utan enbart av katalogskyddet i 49 § av upphovsrättslagen (1960:729), som gäller i femton år efter utgivningsåret. Därför finns hela ordlistan på webben år 2022, på Projekt Runeberg.

Tryckt 1992, 683 sidor.

ISBN 91-630-0488-7. Ericsson-ID: EN/LZT 101 820 R1.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Förord
Det 2-sidiga förordet.

388: Transport

Xxxxx

Framsidan av bok.

Haynes VW Golf & Jetta, Owners Workshop Manual

Hans köper en fabriksny VW Golf 1988. Efter några år behöver han reparera den och köper denna reparationshandbok.

Han använder boken några gånger men inte så ofta.

Tryckt 1987, 427 sidor.

ISBN 1-85010-348-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Engelsk-svensk språknyckel

Eftersom boken är på engelska och boken köps av svensk leverantör medlevereras en Engelsk-svensk teknisk språknyckel.

Språknyckel, 32 sidor.

400: Språk

xxx.

Framsidan av bok.

The Cambridge Encyclopedia of Language

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Boken väger 1,7 kg.

Tryckt 1988, andra utgåvan, 472 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Förord och upplägg
Förord och beskrivning av upplägg.

420: Engelska

Utländska språk.

Framsidan av bok.

Modern engelsk-svensk och svensk-engelsk ordbok

Hans köper boken 11 september 1987 och använder den flitigt både i jobbet och privat. Den följer med honom till alla arbetsplatser; Aeroconsulter Väserås, Mighty Mouse Communications Västerås, AU-System Stockholm, Protang Västerås och Bombardier Västerås.

Hans använder boken så flitigt att limningen i ryggen släpper till slut.

Tryckt 1986, åttonde upplagan, femte tryckningen, 542 sidor.

ISBN 91-518-1595-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Nordstedts lilla engelska ordbok

Hans får boken som födelsedagspresent 1999-01-30.

Tryckt 1998, tredje upplagan, 922 sidor.

ISBN 91-7227-009-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Modern svensk-engelsk ordbok

Den första ordboken som Hans köper.

Hans använder boken relativt ofta.

Tryckt 1980, tredje upplagan, sjunde tryckningen, 542 sidor.

ISBN 91-518-0707-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Ägarmärkning

Hans skriver sin adress på bokens insida.

Hans adresser från 1980- till 1990-talet.
Framsidan av bok.

Modern engelsk-svensk ordbok

Ett komplement till den svensk-engelska ordboken. Hans använder boken relativt ofta.

Tryckt 1982, åttonde upplagan, nionde tryckningen, 394 sidor.

ISBN 91-518-0795-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Collins Dictionary and Thesaurus

En bok som Hans köper via bok-klubb 1988. En tungviktare som väger 1,7 kg.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1987, 1173 sidor.

ISBN 0-00-433186-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Concise Oxford Dictionary

En bok som Hans köper via bok-klubb oktober 1990.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1989, sjunde utgåvan, 1258 sidor.

ISBN 0-19-861131-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Longman Dictionary of Business English

En bok som Hans köper via bok-klubb 28 oktober 1993.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1993, 564 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Modern Humorous Quotations

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Trevlig bok men endast sporadiskt använd.

Tryckt 1990, andra tryckningen, 319 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Roget's® Thesaurus

En bok som Hans köper via bok-klubb 1993-10-28.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1992, tolfte tryckningen, 1254 sidor.

ISBN 0-582-89363-1

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

The Economist, Style Guide

En bok som Hans köper via bok-klubb i april 1994.

Faktiskt väldigt bra bok, men knappt använd.

Tryckt 1993, tredje upplagan, 144 sidor.

ISBN 0-241-00179-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The Everyday English Handbook

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1987, andra upplagan, 271 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Telephoning in English

En bok som Hans köper via bok-klubb.

En övningsbok som han inte använder.

Tryckt 1999, andra upplagan, 120 sidor.

ISBN 0-521-46985-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Beginner's Dictionary of American English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1987, 279 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

A Guide to Good English in the 1980s

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Inget tryckår, men copyright 1985, 224 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

How to be a Yank and more Wisdom

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Den är tänkt som en läsövning men öppnas aldrig.

Tryckt 1987, 120 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Longman, Guide to English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb oktober 1990.

Den är knappt använd.

Tryckt 1989, tredje upplagan, 786 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

A Dictionary of Latin Tags and Phrases

En bok som Hans köper via bok-klubb november 1993.

Den är knappt använd.

Tryckt 1993, andra upplagan, 261 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Fowler's Modern English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1986, andra upplagan, 725 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The Sunday Times, Wordpower Guide

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt använd.

Tryckt 1993, första upplagan, 440 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

English Grammar in Use

En övningsbok med både övningar och lösningar.

Hans använder den endast en kort stund och fyller i några övningar i början.

Tryckt 1997, nionde upplagan, 350 sidor.

ISBN 0-521-43680-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Modern engelsk grammatik

En bok som Hans får köpa in till sig själv när han arbetar på Asea Robotics i början av 1980-talet, på avdelning JFR.

Inkluderar även en 51-sidig övningsbok där Hans har fyllt i några övningar.

Tryckt 1980, nionde upplagan, 249 sidor.

ISBN, huvudbok: 91-24-69599-8

ISBN, övningsbok: 91-24-69825-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Proficiency English, book 3

En studiebok som Hans köper i samband med att han läser till Cambridge Certificate of Proficiency år 1982. Kostnad: 51 SEK.

Han använder den i kursen.

Tryckt 1982, andra upplagan, 125 sidor.

ISBN 0-17-555119-7, NCN 710-8558-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

430: Tyska

Utländska språk.

Framsidan av bok.

Tyskt lexikon

Hans köper ett fick-lexikon vid något tillfälle.

Knappt använd.

Tryckt 1991, 19:e upplagan, 434 sidor.

ISBN 91-518-1440-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

439.7: Svenska

Om ord och läsning.

Framsidan av bok.

Nu ska vi läsa, fjärde boken

En av Hans' skolböcker med berättelser som också illustreras. Den används på lågstadiet i Hagbyskolan där Hans går år 1964–67.

Han hittar boken på Getingstigen hösten 2022.

Tryckt 1963, sjunde upplagan 176 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

Effektiv lästeknik

En bok som Hans köper i samband med en konferens.

Han läser den och övar upp läshastigheten något.

Inget tryckår men copyright från 1984, 47 sidor.

ISBN 91-44-99141-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Bygg upp ert ordförråd

En bok som Hans har haft i bokhyllan i många år. När han bläddrar i den år 2022 upptäcker han att den är bra och planerar att läsa den och göra övningarna.

Tryckt 1999, tredje upplagan, 134 sidor.

ISBN 91-27-07287-8

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Myter och sanningar om läsning

Ett ämne som intresserar Hans och han köper boken på 2010-talet.

Tryckt 2010, första upplagan, första tryckningen, 153 sidor.

ISBN 978-91-1-302841-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Dagens Nyheters skrivregler

En bok som Hans köper 1991-10-25 för 33 SEK.

Tryckt 1990, andra upplagan, 33 sidor.

ISBN 91-7588-985-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Svenska skrivregler

En nyutgåva av boken som Hans köpte 1994.

Tryckt 2017, fjärde upplagan, andra tryckningen, 308 sidor.

ISBN 978-91-47-11149-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Svenska skrivregler

En bok som Hans köper 1994 för extrapris 119 SEK. Han köper en nyare version år 2017.

Tryckt 1993, första upplagan, 150 sidor.

ISBN 91-21-11280-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-24.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Ordning på orden

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Endast bitvis läst.

Tryckt 2001, 136 sidor.

ISBN 91-7711-146-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Orden och rubrikerna

En bok som Hans köper men knappt läser.

Tryckt 1990, 116 sidor.

ISBN 91-630-0079-2

Lämnad till återbruket: 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Exempelsamling Guldbrevet 1988–1989

Posten har en Guldbrevstävling där företag, myndigheter och organisationer kan delta. Boken visar några av de brev som nominerades till 1988 och 1989 års Guldbrevstävling.

Tryckt 1989, 32 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Postens skrivbok

En bok som Hans beställer från Postverket och som kostar endast 5 SEK.

En utmärkt handledning.

Tryckt 1982, 143 sidor.

ISBN 91-86376-00-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Företagets brev till utlandet

En bok som Hans beställer 1982 från Poststyrelsen. Boken är gratis.

En bra bok som Hans har användning för när han skriver brev till utländska företag genom sin firma Do Consult.

Tryckt 1976, 197 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Våra brev till utlandet

En bok som Hans beställer 1982 från Poststyrelsen. Boken är gratis.

Tryckt 1975, 194 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat sitt namn i boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Teknikspråk och språkteknik

En bok som Hans köper 1982 från ingenjörsförlaget.

Sparsamt använd.

Tryckt 1981, 157 sidor.

ISBN 91-7284-137-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Svenskt rim-lexikon

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 är boken fortfarande användbar men webben kan också användas.

Tryckt 1990, trejde upplagan, andra tryckningen, 323 sidor.

ISBN 91-37-07206-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Ordet som verktyg

En bok som Hans köper men inte läser.

Tryckt 1987, första upplagan, 200 sidor.

ISBN 91-7958-006-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Språklådan

En bok som Hans köper via bok-klubb september 1994.

En i och för sig trevlig bok, men knappt använd.

Tryckt 1993, andra upplagan, 58 sidor.

ISBN 91-7712-340-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

O som i ordbok

En bok som Hans får i julklapp.

Innehåller många trevliga ord och är rolig att bläddra i ibland.

Tryckt 2017, första upplagan, första tryckningen, 243 sidor.

ISBN 978-91-88419-04-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Petroleumteknisk ordlista – TNC 48

En bok som Hans får i sitt arbete på Asea/ABB.

ISBN-numret överensstämmer med TNC-numret.

Tryckt 1972, andra tryckningen, 78 sidor.

ISBN 91-7196-048-1

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Geoteknisk ordlista – TNC 59

En bok som Hans troligen får i sitt arbete på Asea/ABB.

ISBN-numret överensstämmer med TNC-numret.

Tryckt 1975, 176 sidor.

ISBN 91-7196-059-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Om teknikens språk – TNC 64

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2, juni 1983.

Boken har ett lånekort fastsatt på bokens bakre omslag.

ISBN-numret överensstämmer med TNC-numret.

Tryckt 1977, 108 sidor.

ISBN 91-7196-064-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

ASEA-stämpel
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Framsidan av bok.

Plan- och byggtermer 1989 – TNC 89

En bok som Hans troligen får i sitt arbete på Asea/ABB.

ISBN-numret överensstämmer med TNC-numret.

Tryckt 1988, 278 sidor.

ISBN 91-7196-089-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Typografisk handbok

Hans köper boken 1993 när han arbetar på reklambyrå.

Tryckt 1993, 140 sidor.

ISBN 91-7324-445-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Världens dåligaste språk

Boken köpt i början av 2000-talet men inte läst förrän 20 år senare.

Tryckt 2000, 224 sidor.

ISBN 91-0-057409-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

TNC 37, Skrivregler

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2.

Tryckt 1979, 59 sidor.

ISBN 91-7196-037-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

ASEA-stämpel
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Framsidan av bok.

Avigboken

En bok som Hans får i samband med arbete med Translator Teknikinformation AB.

Tryckt 1998, upplaga 1.1, 62 sidor.

ISBN 91-630-7210-6

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Svensk handordbok

En bok som Hans köper för 402 SEK i maj 1995.

Knappt använd.

Tryckt 1993, 891 sidor.

ISBN 91-1-915512-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Prismas Främmande ord

Knappt använd.

Tryckt 1985, första upplagan, andra tryckningen, 550 sidor.

ISBN 91-518-1941-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

7000 ordspråk och talesätt

En bok som Hans köper via bokklubb.

Sparsamt använd men trevlig att bläddra i.

Tryckt 1991, 345 sidor.

ISBN 91-46-15784-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Kort och gott – Tankar och ordspråk

En bok som Hans köper på realisation för 29 SEK.

Sparsamt använd men trevlig att bläddra i.

Tryckt 1989, andra upplagan, första tryckningen, 99 sidor.

ISBN 91-29-59368-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Hur ska det heta

En bok som Hans köper via bok-klubb 1995.

Den är knappt använd.

Tryckt 1994, 176 sidor.

ISBN 91-550-4076-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Språkbitar

En bok som Hans köper via bok-klubb 1991.

Den är knappt använd.

Tryckt 2001, 185 sidor.

ISBN 91-7738-583-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

500: Naturvetenskap

xxx.

Framsidan av bok.

Kemi är roligt

En bok om hur barn själva kan göra ofarliga kemiska experiment.

Hans lånar boken många gånger från biblioteket i Johannelund i slutet av 1960-talet. Boken inspirerar honom till olika experiment.

På 2010-talet köper han boken från utförsäljning av biblioteket. Just detta exemplar kommer från Nybyggeskolans lärjungebibliotek.

Tryckt 1967, 82 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Lånekort
Biblioteksstämpel och lånekort.
Experiment och Hans' arbetsbänk
Provrörsställ som Hans bygger och ett experiment med ledande vätska.
Hans' arbetsbänk med gult provrörsställ och kemiska ämnen i glasburkar.
Framsidan av bok.

Titta det lyser

En bok för barn om ofarliga elektriska experiment.

Hans lånar boken många gånger från biblioteket i Johannelund i slutet av 1960-talet.

På 2010-talet köper han boken från utförsäljning av biblioteket. Just detta exemplar kommer från Nybyggeskolans lärjungebibliotek.

Tryckt 1966, 84 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Lånekort
Biblioteksstämpel och lånekort.
Experiment
Två av experimenten i boken som Hans utför.
Framsidan av bok.

Matematiska tabeller

Hans referensbok på högstadiet. Flitigt använd eftersom miniräknare inte finns.

Innehåller kvadratrötter, inverterade tal, sinus, cosinus, tangens, primfaktorer, potenser och närmevärden.

Tryckt 1971, 17 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2023-01-09.

Exempel på tabell
Kvadratrotstabell.
Framsidan av bok.

Pi – det fantastiska talet

Hans köper boken till sin pappa och får sedan ärva den.

Tryckt 1998, 129 sidor.

ISBN 91-7738-482-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Matematik för gymnasieskolan, formler/tabeller

En bok som Hans får när han går de första 3 åren i gymnasieskolan på Berzeliusskolan i Linköping.

Tryckt 1973, 78 sidor.

ISBN 91-542-0007-5

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Innehållsförteckning
Innehålllsförteckning och en tabellsida.
Framsidan av bok.

Sommaren, en årstidsbok

En bok som Hans får som premium när han går ut högstadiet vid Ånestadskolan 1973.

Fin bok, men knappt använd.

Tryckt 1970, 242 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Premium-etikett

Klassföreståndaren har klistrat en etikett på insidan av boken.

Etikett på insidan av boken.
Framsidan av bok.

Vetenskapens värld: Solsystemet

Hans köper boken via bok-klubb (Fogtdals Förlag).

Tryckt 1990, fjärde upplagan, 124 sidor.

ISBN 91-87012-21-9

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Relativitetsteori för alla

Hans är intresserad av ämnet och köper boken på loppmarknad under 2000-talet för 80 kronor. Ämnet är intressant men Hans läser endast små delar av boken.

Tryckt 1961, 110 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Geodesic Domes

Hans köper boken i samband med besök vid The Eden Project i Storbritannien. Anläggningen har flera "geodesic domes". Boken kostar 4.99 GBP.

Boken innehåller urklippsfigurer som man kan klistra ihop till objekt.

Tryckt 2002, 60 sidor.

ISBN 0-906212-92-8

Kvar i bokhyllan för att använda vid lek.

Framsidan av bok.

Fru Fortuna

Hans är intresserad av sannolikhetslära och köper boken för att lära sig mer.

Han läser delar av boken, men matematiken är ibland för svår.

Tryckt 1984, 270 sidor.

ISBN 91-518-1744-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Ingenjör Lundströms experiment

En bok som Hans köper via tidningen Ny Teknik.

Intressanta experiment vid den tiden. Hans lånar ut boken till sin pappa.

År 2022 är vissa experiment fortfarande aktuella men man hittar dem också på YouTube.

Tryckt 1987, första upplagan, 63 sidor.

ISBN 91-7958-008-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Pappa Stures tidningsklipp

Pappa Sture lägger in ett tidningsurklipp i boken. Det är ett tidningsurklipp som är relaterat: "Bygg en radio i ett mjölkpaket".

Stures tidningsurklipp från tidningen Ny Teknik 1987:51.
Framsidan av bok.

Mera ur Hjärnkontoret

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant, men knappt läst.

Tryckt 1997, 60 sidor.

ISBN 91-29-63913-1

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Fysik för Fakirer

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant, men knappt läst.

Tryckt 1993, första upplagan, första tryckningen, 248 sidor.

ISBN 91-40-61538-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

1001 Things Everyone Should Know about Science

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant, men knappt läst.

Tryckt 1993, tredje tryckningen, 305 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Tom Tits Experiment

En bok som Hans köper 1984.

Intressant bok som är ett faksimiltryck av bok utgiven redan år 1898.

Tryckt 1984, 287 sidor.

ISBN 91-7284-172-9

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Perpetuum Mobile och andra mysterier

En bok som Hans köper 1984 från Clas Ohlson, eftersom han vill bygga en evighetsmaskin.

Hans experimenterar med magneter på linjär bana men lyckas inte riktigt.

Tryckår okänt men boken är införskaffad 1984, 167 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Rolig elmekanik

En bok som Hans får i julklapp eller present 1967 eller 1968.

Den innehåller byggbeskrivningar och Hans bygger några av objekten. En del av dem kräver växelström och det får man från en ringledningstransformator.

Tryckt 1967, 146 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

Innumeracy

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant ämne, men knappt läst.

Tryckt 1990, 135 sidor.

ISBN 0-14-029120-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

How Not to be Wrong, the Hidden Maths of Everyday Life

Hans köper boken för 149 SEK på Akademibokhandeln. Intressant ämne, knappt läst men sparad för att läsas.

Tryckt 2015, 468 sidor.

ISBN 978-0-718-19604-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Matematik, vad som är värt att veta

En bok som Hans köper på 2010-talet för att han får syn på den hos Akademibokhandeln i Uppsala. Pris: 179 SEK.

Tryckt 2016, 208 sidor.

ISBN 978-91-7461-502-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Musikens matematik

En bok som Hans köper via bok-klubb tillsammans med "Kemins värld".

Intressant ämne.

Tryckt 2003, 58 sidor.

ISBN 91-7738-645-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Talens magi, lustläsning för talfreaks

En bok som Hans köper via bok-klubb men hinner inte läsa förrän 2022.

I början av böcker brukar anges när boken är utgiven, så även i denna bok. Men årtalet är angivet på ett "magiskt" sätt, nämligen: 10002 – 9992.

Tryckt 1999, 159 sidor.

ISBN 91-502-1371-5

Kvar i bokhyllan.

Utgivningsår angivet på magiskt sätt och rättelser
Intressant angivelse av tryckår; 10002 – 9992.
Lapp med rättelser efter tryckning.
Framsidan av bok.

Fysikhandboken, tabeller och formler

En bok som Hans får när han går de första 3 åren i gymnasieskolan på Berzeliusskolan i Linköping.

Tryckt 1971, 84 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Anteckning
Hans har antecknat sitt namn och klassbeteckning under de tre åren: T1b, T2b och El3b.
Första sidan av tre i avsnittet om fysikaliska konstanter.
Framsidan av bok.

På tal om tal, En Läsebok i Matematik

En bok som Hans köper via bok-klubb men inte läser själv utan lånar ut till sin pappa.

Boken innehåller både enkel och avancerad matematik.

Tryckt 1993, 323 sidor.

ISBN 91-630-2268-0

Kvar i bokhyllan för att ha som referens.

Pappa Stures anteckningar och tidningsklipp
Stures anteckningar i kapitel 7, "Sammanfattning av lagarna för hela tal". Han har skrivit på kladdpapper, i detta fall på gammal kursmaterial i digitalteknik.
Stures tidningsurklipp från Östgöta Correspondenten som han sparat i boken. Artikeln behandlar bland annat varför talet 37 är så speciellt.
Framsidan av bok.

A Brief History of Time

En bok som Hans köper via bokklubben "The English Book Club" i december 1999.

Har inte ro att läsa boken.

Hans köper även boken från bok-klubben år 2000 eftersom han glömt bort att han redan äger boken. Då är det fjärde tryckningen.

Tryckt 1999, andra tryckningen, 241 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

The Nothing that Is

En bok som Hans köper via bokklubben "The English Book Club".

Om "noll", intressant, men knappt läst.

Tryckt 1999, 225 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Vetenskapens värld: Människan

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Bitvis läst.

Tryckt 1991, 124 sidor.

ISBN 91-87012-20-0

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Sportens fysik

En bok som Hans köper år 1987 via tips från tidningen Ny Teknik.

Intressant, men knappt läst.

Tryckt 1987, första upplagan, 110 sidor.

ISBN 91-7958-007-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

540: Kemi

Teoretisk kemi.

Framsidan av bok.

Elkemi

Hans' övningsbok på högstadiet. Flitigt använd och ifylld.

Tryckt 1971, 45 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2023-01-09.

Anteckning på insidan och på övningssidor
Hans' anteckning på boken insida.
Exempel på Hans' svar på övningsuppgifter.
Framsidan av bok.

Kemins värld

En bok som Hans köper via bok-klubb tillsammans med "Musikens matematik".

Sporadiskt använd.

Tryckt 2003, 58 sidor.

ISBN 91-7738-649-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Ion Exchange Chromatography

Hans arbetar år 2003 i Uppsala hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi och får boken där.

Han skriver olika typer av instruktioner för apparaterna. Den här boken är beskriver principen för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på bilder.

Tryckt 1991, 119 sidor.

ISBN 91-970490-3-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Process Chromatography, a practical guide

En bok som Hans får när han år 2003 arbetar för hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på enkla bilder.

Inget tryckår men copyright från 1989, 145 sidor.

ISBN 0-12-654268-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Hydrophobic Interaction Chromatography, Principles and Methods

En bok som Hans får när han år 2003 arbetar för hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på enkla bilder.

Inget tryckår men förord från 1993, 103 sidor.

ISBN 91-970490-4-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Process Chromatography, a guide to validation

En bok som Hans får när han år 2003 arbetar för hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på enkla bilder.

Inget tryckår men copyright från 1991, 80 sidor.

ISBN 0-12-654267-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

598: Fåglar

Aves (fåglar).

Framsidan av bok.

Fåglar för alla

En fin bok, men Hans använder den knappt.

Med webbens intåg kan man läsa om fåglar och samtidigt lyssna på dem.

Tryckt 2001, 175 sidor.

ISBN 91-46-17576-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Fåglar i fält

En liten bok som passar i fickan eller ryggsäcken, köpt 1987.

Hans plastar in den och använder den några gånger vid skogspromenader.

Tryckt 1979, 192 sidor.

ISBN 91-1-824102-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han köper boken.

Hans' anteckning på boken insida.

600: Teknik

xxxx

Framsidan av bok.

Stora hobbyboken

En bok som Hans lånar många gånger från biblioteket i Johannelund i slutet av 1960-talet. Boken spänner över många olika områden, exempelvis, utomhusaktiviteter, elektromekanik, foto, tidsfördriv, trolleri, musikinstrument och djur.

Bokens omslag anger: "200 hobbyarbeten för pojkar och flickor" och visar teckningar på:

 • Modellflyg
 • Leksaker
 • Dockskå
 • Camping
 • Fototips
 • Modelltåg
 • Motormekanik
 • Musik

Under 2010-talet hittar Hans boken på en loppmarknad och blir ägare till boken. Han bläddrar i den och inser vilken stor betydelse boken hade för Hans framtida intressen.

Tryckt 1965, andra upplagan, 272 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Innehållsförteckning

Boken beskriver 200 hobbyarbeten.

Bokens innehållsförteckning.
Omslagets baksida

"En önskebok för pojkar och flickor".

Bokens baksida.
Framsidan av bok.

The Way Things Work

En bok som Hans köper vid bok-klubb år 1990.

Knappt läst. Vikt: 1,6 kg.

Tryckt 1990, femte tryckningen, 384 sidor.

ISBN 0-86318-323-9

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Fantastiska tvärsnitt

En bok med innehållsrika bilder. Formatet är dock otympligt; 36×27 cm och 25 år senare finns det ännu finare tvärsnittsbilder på webben.

Tryckt 1995, 47 sidor.

ISBN 91-27-05393-8

Lämnad till 8-åring som genast bläddrade igenom boken dirket: 2022-12-07.

Framsidan av bok.

Boken om uppfinningar

En bok som Hans köper för extrapris 89 SEK på varuhuset Åhléns.

Knappt läst.

Tryckt 1993, 318 sidor.

ISBN 91-37-09149-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Den snillrika människan. Teknik under miljoner år

Intressant bok, men endast sporadiskt läst.

Tryckt 1979, 479 sidor.

ISBN 91-29-52847-X

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Framsidan av bok.

Hur funkar det? Din guide till vardagstekniken

En bok från Kjell & Co som är mycket bra.

Boken säljs i 450.000 exemplar men år 2022 finns boken digitalt, alltid aktuell, på Kjell & Co:s webbsida.

Tryckt 2009, första utgåvan, första tryckningen, 416 sidor.

ISBN 978-91-633-5017-7

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

Ytmonterade elektronikprojekt

Hans bygger elektronik och vill få mer inspiration. Därför köper han denna bok.

Han bygger dock inget av projekten i boken.

Tryckt 1995, 173 sidor.

ISBN 91-86898-06-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Berömda papper

Papper som ändrat historiens gång. Papper som betytt skillnaden mellan liv och död.

Ett reklamhäfte från Pappersgruppen som Hans får när han arbetar på reklambyrå. Boken innehåller olika typer av historiska dokument, tryckta på "rätt" papper. Exempelvis finns Samuels Morses första meddelande och "The Declaration of Independence" med i häftet.

Tryckt någon gång under 1990-talet, 26 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokyllan.

610: Medicin och hälsa

xxxx

Framsidan av bok.

Bli frisk av dig själv

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 beslutar han sig för att läsa den.

Tryckt 1998, 326 sidor.

ISBN 91-46-17340-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Kvantmänniskan. Hälsa & Resursutveckling

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant ämne.

Tryckt 1996, 291 sidor.

ISBN 91-971977-0-X

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Doktorns bästa huskurer

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Hans har inte använt boken på 20 år, mest för att han inte visste att den fanns.

Tryckt 1998, 459 sidor.

ISBN 91-534-1662-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

En country-doktor ger råd för god hälsa

En bok som Hans får via bok-klubb.

Inte läst, men år 2022 inser Hans att det finns en del bra råd i boken.

Tryckt 1991, 298 sidor.

ISBN 91-87556-10-3

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Att skriva träningsdagbok

Hans har böjrat skriva träningsdagbok och köper detta häfte från SISU för att få mer information.

Tryckt 2003, 32 sidor.

ISBN 91-88941-74-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Medveten viktminskning

Hans önskar gå ner i vikt, köper boken, men läser den inte.

Tryckt 2007, tredje upplagan, 214 sidor.

ISBN 91-631-4253-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Jordens kristallnät

Jordens levande kristallnät och dess betydelse för global hälsa.

Hans köper häftet när han får syn på det eftersom ämnet intresserar honom.

Tryckt 1998, 14 sidor.

ISBN 91-88422-10- 0

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Den tänkande kroppen

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Inte läst.

Tryckt 1997, 319 sidor.

ISBN 91-27-06751-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Må bättre med stretching

Stretching är populärt och Hans köper en bok om det.

Knappt läst.

Tryckt 2008, 128 sidor.

ISBN 978-91-552-5429-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Idrott, friskvård & hälsa

En bok som Hans köper i samband med SISU-möte.

Knappt läst.

Tryckt 1993, 222 sidor.

ISBN 91-87660-08-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Testa och träna din rörlighet

En bok som Hans köper i samband med SISU-möte.

Knappt läst.

Tryckt 1995, 147 sidor.

ISBN 91-87660-09-1

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Taichi för hälsa och motion

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Hans går en kurs i Taichi våren 1988. Boken är fin men det är svårt att läsa sig till hur man gör rörelserna.

Tryckt 1997, 63 sidor.

ISBN 91-534-1846-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Qigong, så finner du din inre energi

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Det är svårt att läsa sig till rörelserna och framförallt är det svårt att komma ihåg att man har boken.

Tryckt 1998, 144 sidor.

ISBN 91-534-1941-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Träna din kondition

En bok som Hans får via bok-klubb.

En intressant bok med mycket statistik, men Hans läser den inte.

Tryckt 1995, 199 sidor.

ISBN 91-87660-36-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Ditt bästa försvar mot åldrande

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt öppnad. År 2022 tycker Hans han vet hur han ska leva för att öka chansen att bli gammal.

Boken är tryckt 2001 och författaren avled 2003, 72 år, när han halkade på en isig trottoar i New York.

Tryckt 2001, 301 sidor.

ISBN 91-37-11733-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Hälsans Tao, det långa livets hemlighet

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt öppnad.

Tryckt 2004, andra tryckningen, 240 sidor.

ISBN 91-7738-661-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Tom Tits Experiment testar människokroppen

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt öppnad. Men år 2022 börjar Hans läsa den och tänker använda den när han umgås med barn.

Tryckt 1995, 78 sidor.

ISBN 91-7712-244-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Symptom

En bok som Hans köper via bok-klubb.

En bra bok på sin tid, men år 2022 finns det ju andra informationskällor på webben, exempelvis 1177.se.

Tryckt 1992, 426 sidor.

ISBN 91-7738-318-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Den stora tröttheten

En bok som Hans får via bok-klubb.

En pocketbok som beskriver fenomenet "kronisk utmattning".

Hans öppnar aldrig boken.

Tryckt 1991, 185 sidor.

ISBN 91-7738-292-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Bänkpress

En pocketbok som Hans får via bok-klubb.

Hans öppnar aldrig boken.

Tryckt 1991, 177 sidor.

ISBN 91-7448-643-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Din sinnliga kropp

En bok som Hans får via bok-klubb.

En bok som är bläddrad, men inte läst.

Tryckt 1989, 191 sidor.

ISBN 91-534-1210-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

The Book of Stress Survival

En bok som Hans köper via bok-klubb, troligen "The English Bookclub".

En bok som är bläddrad, men inte läst.

Tryckt 1991, 192 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

The Book of Sensual Massage

En bok som Hans köper via bok-klubb.

En bok som är bläddrad, men inte läst.

Tryckt 1990, 135 sidor.

ISBN 0-8069-7379-X.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Massage för total avslappning

En bok som Hans köper på Åhléns på realisation. Han betalar 89 SEK för en bok som kostat 280 SEK.

En bok som är bläddrad, men inte läst.

Tryckt 1992, 128 sidor.

ISBN 91-37-10784-4.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

621.3: Elektroteknik

Elekroteknik, magnetteknik, teknisk optik, kommunikationsteknik, datateknik; elektronik, belysning.

Framsidan av bok.

Elanläggning, del 1

En lärobok vid 4:e året på 4-årig teknisk linje vid Ebersteinska skolan i Norrköping år 1977–1978.

Boken är av beskrivande karaktär.

Tryckt 1974, 74 sidor.

ISBN 91-24-23192-4

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Anteckning

Hans har skrivit sitt namn och klassbeteckning.

Hans' anteckning på boken insida.
Exempel på Hans' understrykningar i kapitlet om vattenkraftsstationer.
Innehållsförteckning, del 1–5
Innehållet i de 5 delarna.
Framsidan av bok.

Elanläggning, del 2

En lärobok vid 4:e året på 4-årig teknisk linje vid Ebersteinska skolan i Norrköping år 1977–1978.

Boken är av beskrivande karaktär.

Tryckt 1976, 107 sidor.

ISBN 91-24-23759-0

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Anteckning

Hans har skrivit sitt namn och klassbeteckning.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Elanläggning, del 3

En lärobok vid 4:e året på 4-årig teknisk linje vid Ebersteinska skolan i Norrköping år 1977–1978.

Boken är av beskrivande karaktär.

Tryckt 1974, 92 sidor.

ISBN 91-24-23760-4

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Anteckning på insidan och på teorisidor

Hans har skrivit sitt namn och klassbeteckning.

Hans' anteckning på boken insida.
Exempel på Hans' anteckningar i boken; svar på kontrollfrågor till kapitel 8.
Framsidan av bok.

Elanläggning, del 4

En lärobok vid 4:e året på 4-årig teknisk linje vid Ebersteinska skolan i Norrköping år 1977–1978.

Boken innehåller matematik och teori och är därför tungläst.

Tryckt 1976, 107 sidor.

ISBN 91-24-25958-6

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Anteckning på insidan och på teorisidor

Hans har skrivit sitt namn och klassbeteckning.

Hans' anteckning på boken insida.
Exempel på Hans' anteckningar i boken.
Framsidan av bok.

ABB Handbok elkraft

Hans är elkraftsingenjör och arbetar 1988 som teknisk skribent på konsultbolaget Aeroconsulter. Hans får boken i samband med arbete åt ABB.

En av författarna är Gösta Rhodin, som var Hans' första chef när Hans började på Asea 1979.

Tryckt 1987, 432 sidor.

ISBN 91-970956-0-5

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Anteckning på insidan och numrerat exemplar

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Böckerna numreras och Hans får exemplar 209.
Framsidan av bok.

ASEAs Handbok nr 1

Om kortslutningsströmmar, deras beräkning och verkningar.

Hans får häftet i samband med arbete på ASEA. Boken är bläddrad men inte läst.

Tryckt 1967, 44 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer. ASEA id: 7844.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

ASEAs Handbok nr 2

Om skyddsjordning i elkraftanläggningar.

Hans får häftet i samband med arbete på ASEA. Boken är bläddrad men inte läst.

Tryckt 1971, 51 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer. ASEA id: 7845.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

ASEAs Handbok nr 3

Om tredje tonen i lågspänningsanläggningar för trefasström med nolledare.

Hans får häftet i samband med arbete på ASEA. Boken är bläddrad men inte läst.

Tryckt 1966, 33 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer. ASEA id: 7846.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Decimalregister, ABB Corporate Standard

Hans arbetar på ABB och använder decimalregistret för att klassificera dokument.

Boken väger 1,1 kg.

Tryckt 1989, 422 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer. ABB id: 9ADA 2-2.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

629.8: Reglerteknik

Både teori och praktik.

Framsidan av bok.

Reglerteknik, Grundläggande teori

Hans arbetar på en ABB-enhet som har produkter för adaptiv reglerteknik. Enheten har samarbete med författaren och Hans får ett exemplar av hans bok.

Han bläddrar i den och tittar mest på figurerna. Matematiken är för svår för honom.

Tryckt 1981, 200 sidor.

ISBN 91-44-17891-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Reglerteori, Moderna analys- och syntesmetoder

Hans arbetar på en ABB-enhet som har produkter för adaptiv reglerteknik. Enheten har samarbete med författaren och Hans får ett exemplar av hans bok.

Han bläddrar i den och tittar mest på figurerna. Matematiken är för svår för honom.

Tryckt 1981, 279 sidor.

ISBN 91-44-17901-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Praktisk reglerteknik

Hans går kurs i reglerteknik och boken ingår i kursen. Han får boken vid kursstart 1985-06-11.

Tryckt 1984, 232 sidor.

ISBN 91-24-31042-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

629.13: Flygteknik

xxx.

Framsidan av bok.

Flyghandbok Civilair Model L1P

En bok som är kurslitteratur när Hans lär sig flygteori 1983.

Boken är utgiven av Luftfartsverket och är ett exempel på en flyghandbok för ett fiktivt flygplan. Ett flikregister delar upp boken i följande delar:

 • Allmänt
 • Operativa begränsningar
 • Nödförfaranden (röd flik)
 • Normalförfaranden
 • Prestanda
 • Bilagor

Tryckt 1982, utgåva 14, 109 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Svenska Flygfält

Pärm med inflygningskartor över alla Sveriges flygfält. Med pärmen följer ett abonnemang och nya kartor skickas ut så fort de finns tillgängliga.

Pärmen innehåller även annan information som är bra att ha. Dessutom är den förvaring av gradskiva och Airtour CRP-1 Computer. Flikregister:

 • Allmänt
 • KSAK Notam, planering
 • Flygplats- och frekvensregister
 • Met
 • BCL
 • Tull, nöd
 • Fk och lokala föreskrifter
 • Pilottips, KSAB katalog
 • Flygplatskartor i bokstavsordning på ort

Tryckt 1983, men uppdaterad fortlöpande.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Detaljer

Xxxx.

xxxxx.
xxxxx.

640: Hemkunskap

Hemkunskap och familjekunskap.

Framsidan av bok.

Din första kokbok. För nybörjare i alla åldrar

Hans får boken av sin syster när han fyller 19 år den 30 januari 1976.

En av de böcker som Hans använt mest.

Tryckt 1975, 109 sidor.

ISBN 91-46-12227-3

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Rutiga kokboken

En komplett bok som väger 2,0 kg.

Tryckt 1996, fjärde utgåvan, andra tryckningen, 768 sidor.

ISBN 91-534-1600-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Den hemlige kocken

Hans köper boken 2021 för att lära sig mer om livsmedelsindustrin.

Tryckt 2015, 280 sidor.

ISBN 978-91-7037-389-3

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Vinkännare på nolltid

En bok som Hans får via bok-klubb.

Han bläddrar i den och läser litegrann.

Tryckt 1995, 160 sidor.

ISBN 91-7738-397-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Ytterligare exemplar av boken

Hans får även ett exemplar av boken i samband med vinprovningskurs. Den har gul rygg istället för vit.

Vinkännare på nolltid | Tryckt 1996, första upplagan, tredje tryckningen, 160 sidor.
Framsidan av bok.

Trenditionellt svensk mat på nytt sätt

ICA-kuriren ger ut boken inför sitt Stora Matår 1998.

Alldeles för otymplig bok; 32×24 cm. Många fina bilder där Fägerblads Repro i Västerås gjort repro och Amilcare Pizzi i Milano tryckt boken.

Tryckt 1997, 30 sidor.

ISBN 91-534-1895-6

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Vår goda mat

En bok som Hans får via bok-klubb.

Han bläddrar i den men använder den inte.

Tryckt 1991, 91 sidor.

ISBN 91-7143-000-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Livets goda sidor: Mat som sänker blodfetterna.

Hans har höga blodfetter och får häftet av en vän. Boken innehåller många bra råd.

Boken är utgiven av Föreningen Svenska Margarintillverkare och kostar 20 SEK.

Tryckt 1988, andra upplagan, 28 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Annas mat

En bok som Hans får i present 1983.

Ej använd.

Tryckt 1981, 116 sidor.

ISBN 91-34-48-776-0

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Boken om vinäger

En bok som Hans antagligen köper via bok-klubb.

Han bläddrar i den men använder den inte.

Tryckt 1995, 64 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad vidare till annan person: 2022-12-10.

Framsidan av bok.

Hemmets handbok

En bok som Hans köper via bok-klubb. Vikt: 1,0 kg.

Bra bok med fina illustrationer, ej läst. År 2022 hittar man tips på YouTube.

Tryckt 2003, femte upplagan, andra tryckningen, 201 sidor.

ISBN 91-518-3896-6

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Forums stora praktiska handbok

En bok som Hans köper via bok-klubb. Vikt: 1,4 kg.

Bra bok med fina illustrationer, men knappt använd.

Tryckt 2002, 518 sidor.

ISBN 91-37-11505-7

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Framsidan av bok.

Självhushållning

En bok som Hans köper år 1982 när han drömmer om att bo på landet.

En mycket bra bok.

Tryckt 1982, första upplagan, fjärde tryckningen, 256 sidor.

ISBN 91-34-50058-8

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Häst eller traktor, exempel

Ett exempel på informationen som ges i boken.

Tabell på sida 41.
Framsidan av bok.

Kärringråd för hushållet

En bok som Hans får via bok-klubb.

Knappt använd men innehåller många bra ekologiska råd.

Tryckt 1995, 126 sidor.

ISBN 91-550-4201-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Städhjälpen

Ett gratishäfte som Hans beställer år 1981 från Konsumentverket.

Tryckt 1980, 53 sidor.

ISBN 91-7398-122-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

659: Reklam och PR

xxx

Framsidan av bok.

47 Printing Headaches

En bok som Hans köper via bok-klubb när han arbetar på reklambyrå.

Knappt använd och år 2022 är trycktekniken förändrad.

Tryckt 1990, 136 sidor.

ISBN 0-89134-366-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Reklam som säljer

En bok som Hans köper via bok-klubb när han arbetar på reklambyrå.

Knappt använd.

Tryckt 1990, 284 sidor.

ISBN 91-40-30953-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Industrireklam inifrån

Hans arbetar på reklambyrå och får boken som anställd.

Tryckt 1986, 151 sidor.

ISBN 91-38-61608-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Ogilvy on Advertising

En bok som Hans köper 1987-12-04 på Akademibokhandeln för reapriset 110 kronor .

Läst en tredjedel av boken.

Tryckt 1985, tredje tryckningen, 224 sidor.

ISBN 0-330-26985-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Reklam från början

En bok som Hans köper 1982 för reapriset 9 SEK.

Tryckt 1977, 222 sidor.

ISBN 91-23-03042-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Effektiv reklam

En bok som Hans får 23 december 1993 när han arbetar på reklambyrå.

Tryckt 1990, 120 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

The do-it-yourself direct mail handbook

En bok som Hans köper för 1 £.

Inte läst även om det var ambitionen.

Tryckt 1986, 218 sidor.

ISBN 0-939951-01.0.

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Anteckning på insidan

Det finns stämplar på insidan.

"North Tyneside libraries, withdrawn and sold."

670: Tillverkning

xxx.

Framsidan av bok.

Mekartips, del 2

En bok som Hans köper via tips i tidningen Ny Teknik.

Läst och försökt memorera tipsen.

Tryckt 1994, 81 sidor.

ISBN 91-630-2699-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

741: Teckningskonst

Teckningskonst och teckningar.

Framsidan av bok.

PratBubblan: En bok om serier

År 1986 går Hans en kurs i hur man ritar enkla bilder på serietecknarmanér. Lärare är Sture Hegerfors som skrivit denna bok som Hans får vid kursens slut.

Tryckt 1978, 144 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Dedikation från författaren
Dedikation: "SVisch! Hans, Glada hälsningar! Tillgivne Sture H. 2.12.86."
Framsidan av bok.

WHAAM! Seriens språk

På 1980-talet går Hans en kurs i hur man ritar enkla figurer på serietecknarmanér. Lärare är Sture Hegerfors som senare ger ut denna bok som Hans köper.

Tryckt 2001, 128 sidor.

ISBN 91-85488-57-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

How to draw cartoons

En bok som Hans köper via bok-klubb. En bok som uteslutande är textad och tecknad med penna. Boken innehåller inte någon "tryckt" bokstav, inte ens i början med angivande av copyright och ISBN-nummer.

Boken är en gulgruva för den som vill lära sig att rita enkla figurer.

Tryckt 1991, 95 sidor.

ISBN 1-85479-078-1

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Teckna med högra hjärnhalvan

Hans köper boken på rea för 79 SEK.

Egentligen inte använd men intressant för att läsa senare.

Tryckt 1995, 215 sidor.

ISBN 91-37-08136-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Teckna med konstnären inom dig

Hans köper boken på rea för 149 SEK.

Egentligen inte använd.

Tryckt 1996, 250 sidor.

ISBN 91-37-09232-4

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Framsidan av bok.

The New Guide to Illustration and Design

Hans köper boken vid bok-klubb.

Ämnet är intressant, men 30 år senare inte längre så aktuell information.

Tryckt 1991, 176 sidor.

ISBN 0-7472-7948-9

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Teckna Dragon Ball Z – Den kompletta teckningskursen

Osäkert varför Hans köper denna bok.

Boken följer japansk läsriktning; bakifrån och framåt och från höger till vänster.

Tryckt 2003, 160 sidor.

ISBN 91-638-4259-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

744: Kommunikationsdesign

Kommunikationsdesign, visuell design, grafisk design.

Framsidan av bok.

The Thames and Hudson Manual of Typography

En bok som Hans köper i London i samband med tillfälligt arbete där. Den kostar endast 6.95 GBP.

Knappt använd.

Tryckt 1988, 216 sidor.

ISBN 0-500-68022-1

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Symbollexikonet

En bok som Hans köper via bok-klubb 1994.

Boken väger 1,5 kg och är knappt använd.

Tryckt 1993, 576 sidor.

ISBN 91-37-10418-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-24.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

744.72: Frimärken

xxx

Framsidan av bok.

Nordens frimärken i färg

Hans samlar frimärken och förstadagsbrev. Därför behöver han en katalog som han köper för 16:75 SEK.

Boken används flitigt 1975 men inte senare.

Tryckt 1974, 359 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

770: Fotografi

Fotografi, datorkonst, filmfotografi och videofotografi.

Framsidan av bok.

Natur- och djurfotografering

En bok som Hans köper eller får i present.

Delvis läst, speciellt avsnitten om kamera- och film-teknik.

Tryckt 1982, 245 sidor.

ISBN 91-1-824312-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Hjälpreda i bildhantering

En bok som Hans köper via tidskriften "Aktuell fotografi".

Tryckt 1988, 142 sidor.

ISBN 91-85246-91-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Bildbehandling

En bok som Hans köper i samband med att han börjar med digital fotografering.

År 2022 har tekniken utvecklats och bokens innehåll är inte aktuellt längre".

Tryckt 2002, 254 sidor.

ISBN 91-636-0708-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Go Digital, Keep the Past Alive

I samband med att Hans ska börja skanna många analoga foton och diabilder köper han boken för extrapris 149 SEK.

Boken ger dock inte så mycket mer information än det han redan vet.

År 2022 är informationen, till stor del, inte aktuell längre.

Tryckt 2006, 160 sidor.

ISBN 3-8228-5791-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Scanning negatives and slides

I samband med att Hans ska börja skanna många analoga foton och diabilder köper han boken som även innehåller en CD.

Boken ger dock inte så mycket mer information än det han redan vet.

Tryckt 2007, första utgåvan, 239 sidor.

ISBN 1-933952-01-6

Kvar i bokhyllan.

Beställning av bok
Beställning av böcker hos Bokus.
Framsidan av bok.

Color Correction and Enhancement with Adobe Photoshop

I samband med att Hans skannar många analoga foton och diabilder köper han boken för att lära sig mer.

Tryckt 2004, 126 sidor.

ISBN 1-58428-123-5

Kvar i bokhyllan.

Beställning av bok
Beställning av böcker hos Bokus.

780: Musik

xxx

Framsidan av bok.

Sång och spel

Hans' skolbok när han går mellanstadiet på Hagbyskolan i Linköping.

Boken har trevliga illustrationer insprängda och användes ofta i skolan.

Tryckt 1963, femte upplagan, tredje tryckningen, 256 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Anteckning på insidan
Hans märkning med namn på insidan.
Uppslag
Uppslag.
Innehåll
Innehållsförteckning.
Framsidan av bok.

Barnvisor och sånglekar, till enkelt komp

Hans umgås med små barn på 1990-talet och vill ha lite inspiration till sånger.

Tryckt 1992, 155 sidor.

ISBN 91-970659-1-9.

Kvar i bokhyllan

Framsidan av bok.

Sing it

Att sjunga jazz, pop och gospel.

Hans vill lära sig sjunga ordentligt och går en kurs i Stockholm "Alla kan sjunga". Boken köper han någon gång på 1990-talet för 200 SEK.

Boken innehåller även en CD-skiva.

Tryckt 1995, 72 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan

Framsidan av bok.

Sjung svenska folk

Sångbok för skola och samhälle.

En bok i fickformat som Hans köper via bok-klubb. Knappt använd. Boken innehåller melodistämmor och ackordanalys för gitarr eller piano.

Tryckt 1993, fyrtioförsta upplagan, 232 sidor.

ISBN 91-21-15019-2.

Kvar i bokhyllan

Framsidan av bok.

Allsång på Skansen, 2

Hans arbetar i Stockholm år 1998 och passar på att gå på "Allsång på Skansen" en sommarkväll. Han köper boken i samband med besöket.

Tryckt 1998, 84 sidor.

ISBN 91-522-1804-X.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Framsidan av bok.

Vispop, 7

Hans köper boken för 138 SEK på 1990-talet men använder den knappt.

Tryckt 1992, 125 sidor.

ISBN 91-86758-25-X.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Framsidan av bok.

Pop, Rock, Schlager och Visa, del 2

Hans köper boken på 1990-talet men använder den knappt.

Tryckt 1994, andra tryckningen, 236 sidor.

ISBN 91-85870-77-3.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

786: Tangentinstrument

Tangentinstrument, mekaniska instrument, elektrofoner, slagverk.

Framsidan av bok.

Pianospelets A.B.C.

Detta är Hans' mammas bok som hon har som läromedel vid kurs. Hans hittar boken i pianopallen och använder boken när han lär sig spela piano som barn. Hans spelar igenom i nästan alla musikstyckena i boken.

När mamma Agda säljer pianot ser Hans till att spara alla pianohäften.

Första upplagan av boken ges ut 1938.

Tryckt 1948, andra upplagan, 61 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Från not till ton

Detta är Hans' mammas bok som hon har som läromedel vid kurs. Hans tittar igenom boken men föredrar andra notböcker.

Tryckt 1954, 88 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Easy Classics to Moderns

Detta är Hans' systers bok när hon lär sig spela piano. Styckena är bitvis lite svåra och Hans spelar endast några få ur boken.

Tryckt 1957, 160 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Klingende Melodien

Detta är troligen Hans' systers bok när hon lär sig spela piano. Styckena är bitvis lite svåra och Hans spelar endast några få ur boken.

Saknar tryckår men troligen 1950-talet, 55 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Kända melodier, första samlingen

Detta är Hans' mammas bok som ligger i pianopallen. Hennes favorit är Silver Threads Among the Gold som hon spelar ofta på 1960- och 1970-talet. Hans spelar många melodier ur boken och är speciellt förtjust i Liebestraum. Arrangemangen är enkla utan alltför många förtecken.

Ursprungsboken försvinner men Hans köper ett nytryck, faksimil av boken på 2010-talet.

Tryckt 1957, 36 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Julens melodibok

En klassiker som finns i föräldrahemmet och som tas fram varje jul.

Ursprungsboken försvinner men Hans köper ett nytryck, faksimil av boken på 2010-talet.

Tryckt 1957, 64 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Vi spelar piano

Detta är Hans' mammas bok som ligger i pianopallen. Detta är Hans' favorit-notbok och han spelar ofta ur boken. Det finns så många stycken som han gillar: Bourré, Längtans vals, Vaggsång, Vårvindar friska och Hertigens dans.

Tryckt 1965, 39 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Pianoskola av Karl Wohlfart

Detta är Hans' mammas bok som ligger i pianopallen. Hans spelar endast något enstaka stycke.

Trycktår saknas men troligen 1940-talet, 80 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Diller-Quaile Andra solo boken

Detta är Hans' systers bok som hon har som läromedel vid kurs. Hans spelar endast några få stycken ur boken.

Första upplagan av boken ges ut 1919.

Tryckt 1946, 33 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

The Complete Keyboard Player, Book 3

Hans köper boken för 65 SEK när han skaffar sitt första keyboard, ett enkelt Casio.

Boken innehåller melodistämma samt ackord som är tänkta att förfinas via keyboardets funktion exempelvis genom "single finger chord". Hans spelar flera stycken ur boken, bland annat I left my heart in San Francisco och Chanson d'amour.

Tryckt 1984, 48 sidor.

ISBN 0-7119-0596-7.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

100 lätta låtar, piano/keyboard

Hans köper boken för spela ackord på piano. Men använder knappt boken.

Tryckt 2009, 144 sidor.

ISBN 978-91-85662-26-5.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Jazz på svenska

Hans tycker om Jan Johanssons spelstil och köper boken. Favoritstycket är Visa från Utanmyra som Hans klarar hyfsat.

Tryckt 1977, 22 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Piano-mix

Hans köper boken för 185 SEK i samband med att han köper pianot. Boken innehåller många populära låtar med rimligt svårt arrangemang. Hans lär sig spela några av dem bland annat As time goes by och Svenska hjärtan.

Tryckt 1997, 136 sidor.

ISBN 91-86758-98-5.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Kompa på piano, del 1

Hans kan spela piano efter noter men har aldrig lärt sig hur man ackompanjerar med ackord.

Han läser boken men har inte tålamod att bli bra på ackompanjemang. Köpt för 160 SEK.

Tryckt 1995, 128 sidor.

ISBN 91-88496-06-6.

Kvar i bokhyllan.

Kassettband

Med boken följer ett kassettband.

Kassettband.
Framsidan av bok.

Rhapsody In Rock

Han beundrar Robert Wells och köper notbok med en del av de låtar han spelar. Hans lär sig spela några stycken, exempelvis Aurora Borealis och Intermezzo.

Tryckt 1991, andra tryckningen, 71 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Rhapsody In Rock, part two

Han beundrar Robert Wells och köper notbok med en del av de låtar han spelar. En del av styckena är skrivna av Robert själv, exempelvis A.F och Pastorale.

Tryckt 1991, 90 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Julgodis, 14 melodier för piano

Boken innehåller arrangemang som passar Hans nivå. Han köper boken för 125 SEK under 2000-talet när han köpt ett riktigt piano.

Tryckt 1991, 36 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Against All Odds

Hans köper boken för att spela på keyboard men tycker det är för svårt för det är många förtecken på de flesta låtarna. Boken innehåller även sångstämma och gittarackord.

Tryckt 1984, 32 sidor.

ISBN 0-89898-278-2.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Whitney Houston

En bok med 10 av hennes mest kända låtar. Hans köper boken för att spela på keyboard och lär sig några stycken hjälpligt bland annat The greatest love of all.

Tryckt 1986 59 sidor.

ISBN 0-89898-465-3.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Spela piano. Om instrumentet och tio stora kompositörer.

En bok med tillhörande CD-skiva..

Tryckt 1997 48 sidor.

ISBN 91-7712-772-2.

Lämnad till återbruket: 2023-01-02.

787: Stränginstrument

Stränginstrument (kordofoner).

Framsidan av bok.

Spelbok för Lillsittran

När Hans är runt 10-årsåldern år 1967 bygger hans far Sture en Lillsittra tillsammans med Hans. Det är ett enkelt instrument med endast 8 strängar men Hans kan spela några enkla melodier på den.

Hans köper denna bok på 2000-talet när han får syn på den på en loppmarknad.

Tryckt 1939, 72 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Spela gitarr idag

Hans köper en mini-gitarr av bra kvalitet år 1981. Denna bok köper Hans för 30,50 SEK och med hjälp av den lär han sig spela ackord.

Tryckt 1980, 64 sidor.

ISBN 91-500-0353-4.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Framsidan av bok.

Visor på gitarr

Hans lär sig spela några melodier ur detta häfte med fingerspel, det vill säga flera olika toner samtidigt.

Hans köper boken 1981.

Tryckt 1960, 16 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-12.

Anteckning på insidan
Hans anteckning när han köper boken.

788: Blåsinstrument

Blåsinstrument (aerofoner).

Framsidan av bok.

Flöjtpop 2

Hans köper en tvärflöjt och lär sig spela på den. Den här boken har inspirerande stycken.

Hans köper boken ca 1991.

Tryckt 1991, 48 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Disney Movie Favorites

Hans köper boken på 1990-talet från Eriks Nothandel i Stockholm för 75 SEK. Boken innehåller många kända melodier men Hans fastnar speciellt för Beauty and the Beast som är tillräckligt enkel och som blir hans favoritlåt på tvärflöjt.

Tryckt 1994, 32 sidor.

ISBN: 0-7935-3262-0.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Prislapp Eriks Nothandel
Prislapp.
Framsidan av bok.

The Joy of Flute

Boken innehåller både flöjt-stämma och pianoackompanjemang. Ett supplement visar endast flöjstämman. Hans köper boken från Music Sales Limited för 5.95 GBP.

Tryckt 1993, 48 sidor.

ISBN: 0-7119-3259-X.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Complete Method for the Flute, part 1

Hans köper boken på loppmarknad för 100 SEK men använder den inte.

Boken är tvåspråkig med både engelsk och tysk text, exempelvis; "A dot after a note adds to that note half its original value. / Der Punkt neben der Note verlängert dieselbe um die Hälfte ihres ursprünglichen Werthes."

Tryckår är okänt, men copyright 1911, 44 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Take Up the Flute, repertoire book two

Hans köper boken för 160 SEK men använder den endast sporadiskt.

Arrangemang för 2 flöjter och piano. Ett supplement visar endast de två flöjtstämmorna.

Tryckt 1991, 39 + 21 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Flute 4

Hans köper boken för 9.95 USD. Boken innehåller flöjtstämma från kända melodier ur musikaler. Hans lär sig spela några av dem, bland annat Memory från Cats och Climb ev'ry mountain från Sound of Music.

Tryckår okänd men senaste copyright är 1981, 15 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

The sound of music

Hans tycker om melodierna i musikalen och köper boken som kostar 3.95 USD men 60 kronor på loppmarknad i Rocklundahallen.

Tryckår 1992, 16 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Themes from the soaps

Hans kan inte undgå att köpa boken när han ser extrapriset 35 SEK hos Eriks Nothandel i Stockholm. Ordinarie pris 75 SEK.

Flöjtstämma med pianoackompanjemang och supplement med enbart flöjtstämma.

Tryckår 1987, 35 sidor samt 12 sidor supplement.

ISBN 0-86359-415-8.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

Framsidan av bok.

Lär dig spela munspel

Hans köper munspel och vill lära sig grunderna. Därför köper han denna lärobok för 150 SEK.

Ett kassettband ingår också.

Tryckt 1989, 64 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till kommunala musikskolan 2023-01-02.

790: Idrott, spel

Idrott, spel & underhållning.

Framsidan av bok.

Self-working Card Tricks

Hans köper boken från trollerifirma i samband med beställning av trollerisaker.

Tryckt 1976, 113 sidor.

ISBN 0-486-23334-0.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Expert Card Technique: Close-up Table Magic

Hans köper boken från trollerifirma i samband med beställning av trollerisaker.

Tryckt 1974, 448 sidor.

ISBN 0-486-21755-8.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Nu ska vi leka

Hans lånar boken på biblioteket i Linköping flera gånger och lär sig trollkonster från boken. På 2000-talet köper han boken när Västerås Stadsbibliotek säljer ut böcker som makulerats.

Tryckt 1974, 144 sidor.

ISBN 91-37-05624-7.

Kvar i bokhyllan.

Bibliotekets stämpel
Stämpel från stifts- och landsbiblioteket i Västerås.
Trollkonster
Ett uppslag i boken.
Framsidan av bok.

Lek & spel tips

Hans köper boken när Västerås Stadsbibliotek säljer ut böcker som makulerats.

Den är värdefull när Hans ska hitta på lekar för barn.

Tryckt 1981, 62 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Makulerad-stämpel
Lånekortssidan längst bak.
Framsidan av bok.

Kul för alla, 101 lekar för barn och vuxna i alla åldrar

Hans köper boken från SISU Idrottsböcker men glömmer bort att han har den.

År 2022 tar han fram den och läser.

Tryckt 1996, 64 sidor.

ISBN 91-88940-01-2.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Finurliga figurer

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Tittat i den ibland och löst uppgifter.

Tryckt 1987, 63 sidor.

ISBN 91-34-50925-9.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Unglaubliche Optische Illusionen

En tyskspråkig bok som Hans köper under semesterresa i Tyskland.

Intressant ämne men Hans öppnar knappt boken.

Tryckt 2005, 208 sidor.

ISBN 3-85492-922-69.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Tankenötter

En av de första "riktiga" böcker som Hans får. Det är troligen en julklapp år 1968 när Hans är 11 år.

Han läser den nog och löser många av tankenötterna i boken.

Problemen i boken är hämtade ur Fifty Observer Brain-Twisters (1962) och One Hundred Brain-Twisters (1966).

Tryckt 1967, 95 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Anteckning på insidan och baksidan

Hans har skrivit sitt namn i boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Bokens baksida med en liten träningsuppgift.
Framsidan av bok.

De bästa miniproblemen

Hans köper boken 1984 från Ingenjörsförlaget.

Han läser den och försöker lösa några av problemen. Problemen presenteras på en sida och lösningen på baksidan.

Tryckt 1984, 128 sidor.

ISBN 91-7284-136-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Anteckning på insidan

Hans har skrivit sitt namn i boken och när han fick den, om än otydligt.

Hans' anteckning på boken insida.

796: Idrott, utomhus

Idrott samt spel och lekar som utövas utomhus.

Framsidan av bok.

Radio Orienteering, the ARDF Handbook

Hans är radio-orienterare och köper boken så fort den kommer ut.

Tryckt 2007, 106 sidor.

ISBN 9781-9050-8627-6

Lämnad vidare till annan radio-orienterare: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Introduction to scout radio orienteering

Hans får boken av annan radio-orienterare som köpt boken direkt av författaren Nic Holter, år 1976.

Tryckt 1975, 126 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad vidare till annan radio-orienterare: 2022-11-14.

Inköpskvitto

Inköpskvitto från utlandsgiro på bokens insida.

Inköpskvitto på bokens insida. Boken kostar 20 norska kronor vilket blir 15,80 svenska kronor.
Framsidan av bok.

Börja segla bräda

Hans går en 4-dagars windsurfingkurs där denna bok ingår som kursmaterial.

Tryckt 1982, 80 sidor.

ISBN 91-534-0690-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Bumerangboken

En bok som Hans köper vid utförsäljning från Västerås Stadsbibliotek.

Han vill läsa den eftersom han och hans pappa täljde en bumerang vid sommarstugan på 1970-talet, som fungerade.

Tryckt 1983, 36 sidor.

ISBN 91-7502-113-7.

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Framsidan av bok.

VOF 40 år: Jubileumsskrift för Västmanlands Orienteringsförbund

En bok som Hans får i egenskap av ansvarig för Västerås Radioklubbs radio-orienteringssektion, som är medlem i VOF. Förbundet fyller 40 år 1998 och producerar denna jubileumsskrift.

Hans bidrar till boken genom att på en sida beskriva aktiviteten i Västerås Radioklubb.

Tryckt 1998, 121 sidor med 10 bilagor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Presentation av Västerås Radioklubb

Hans beskriver sporten radio-orientering.

Sidan 45 i boken.

796.5: Friluftsliv

xxx

Framsidan av bok.

Överleva i vildmarken

En bok som Hans köper på realisation för 139 SEK. Det är en rikt illustrerad bok med ett uppslag per uppgift, exempelvis "Att välja lägerplats".

Knappt använd och till slut inser Hans att han inte behöver överleva i vildmarken.

Tryckt 1995, 192 sidor.

ISBN 91-37-10648-1

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Konsten att överleva

Bläddrad men som 65-åring inser Hans att han inte behöver överleva i vildmarken.

Tryckt 1986, 200 sidor.

ISBN 91-20-07044-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Göran Kropp

En bok som Hans köper via bok-klubb.

År 2022 har han ännu inte läst boken, men det vill han göra med tanke på äventyret och den utförliga beskrivningen baserad på dagböcker och videomaterial.

Tryckt 1998, 170 sidor.

ISBN 91-7588-215-9

Kvar i bokhyllan.

800: Litteratur

xxx

Framsidan av bok.

Spillran av ett moln, Anteckningar i färdaboken.

Hans får boken av sin pappa Sture på 2000-talet som tycker att Hans bör läsa boken.

Sture har köpt boken i bokhandeln för 11,20 kronor, troligen på 1970-talet.

Tryckt 1968, 176 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Baracken, den permanenta exilen

Hans arbetar på samma säljavdelning som författaren Frank Kusán från 1979 till 1981; ASEA:s apparatsektor (SF). Hans sitter några skrivbord bort från Frank och uppskattar hans humor och personlighet vid fika-pauserna.

När Hans slutar på apparatsektorn 1981 får han boken – med dedikation av Frank.

Tryckt 1978, 277 sidor.

ISBN 91-29-51743-5

Kvar i bokhyllan.

Dedikation från författaren

Hans har antecknat när han får boken tillsammans med dedikationen.

Dedikation: "Till Hans, med hjärtliga hälsningar, Frank". Något barn får senare tag i boken och ritar lite på sidan.
Framsidan av bok.

Gösta Berlings saga

Vid påskhelgen 2019 är Hans på semester i Värmland. I samband med besök vid Selma Lagerlöfs hem köper han denna pocketbok för 89 SEK.

Boken är år 2022 ännu inte läst men sparad för att läsas.

Tryckt 2016, 198 sidor.

ISBN 978-91-88275-01-1

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Skaparkriser

En bok som Hans får via bok-klubb.

Boken lämnas oläst.

Tryckt 1992, 198 sidor.

ISBN 91-27-03447-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Beverloo

George Beverloo tecknade sportbilder och skämtbilder i olika tidningar och boken innehåller många av dem. Hans tycker om hans manér och humor och köper boken via bok-klubb.

Boken har ett ovanligt format; 14 cm bred och 31 cm hög. Vikt 0,6 kg.

Tryckt 1983, 224 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Maypoles, Crayfish and Lucia

Boken är bra men läses inte.

Tryckt 2000, tredje utgåvan, tredje tryckningen. 47 sidor.

ISBN 91-520-0564-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Kosmisk cocktail

En bok som Hans får köper bok-klubb.

Intressant på många sätt men ändå inte läst.

Tryckt 1997, 299 sidor.

ISBN 91-518-3061-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

En hacker i systemet

En pocketbok som Hans sträckläser med nöje.

Tryckt 1996, 343 sidor.

ISBN 91-7738-435-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Svenska hackare

En bok som Hans läser och vill läsa igen.

Tryckt 2011, första upplagan, andra tryckningen, 316 sidor.

ISBN 978-91-1-303044-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Hjältarna på Telefonplan. Lär dig kommunicera, tjäna miljarder

Hans har arbetat som konsult på Ericsson sedan 1995 och får boken i samband med arbetet i oktober 2002.

En mycket intressant berättelse och boken innehåller även en CD-skiva.

Tryckt 2002, 205 sidor.

ISBN 91-7055-278-9

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

På spaning efter ett företags själ. Ett grupporträtt

En bok som Hans får av sin pappa år 1987. Boken innehåller texter om Saab-Scania där pappan arbetade innan han blev pensionär.

Tryckt 1987, 71 sidor.

ISBN 91-7886-019-9

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Pappa Sture har skrivit en hälsning i boken.

Stures anteckning på boken insida.

Med boken följer också ett 3-sidigt brev.

Framsidan av bok.

Handbok för snyltare

En pocketbok som Hans köper och läser 1982.

Tryckt 1980, 152 sidor.

ISBN 91-970348-8-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Peter Rätz

En pocketbok som Hans läser med nöje.

Tryckt 2010, första utgåvan, 305 sidor.

ISBN 978-91-7429-111-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Forbidden places

En pocketbok som Hans får gratis via specialerbjudande.

Ej läst.

Tryckt 1996, 671 sidor.

ISBN 0-75280-348-4

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Framsidan av bok.

The testament

En pocketbok som Hans får via bok-klubb i december 1999.

Ej läst.

Tryckt 1999, 435 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-07.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Maria Scherer Nattord

En bok som Hans får via bok-klubb.

Tryckt 1986, 74 sidor.

ISBN 91-7160-767-6

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Exit PG

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Det var aktuellt ämne år 1994 men inte 2022 när Hans upptäcker boken i bokyllan.

Tryckt 1994, 254 sidor.

ISBN 91-7054-726-2

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

80 romaner för dig som har bråttom

En underbar bok som Hans får i julklapp. Varjer roman, exempelvis trilogin "Sagan om ringen", beskrivs med 3 serieteckningsrutor.

Tryckt 2007, 165 sidor.

ISBN 978-91-89632-79-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Åtta kärleksbrev

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Tryckt 1991, 112 sidor.

ISBN 91-7003-081-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Världens bästa citat

En bok som Hans köper via bok-klubb juni 1991.

Tryckt 1990, 105 sidor.

ISBN 91-7608-400-0

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.

808.81: Poesi

Dikter och verser.

Framsidan av bok.

Världens bästa lyrik i urval

En bok som Hans köper via bok-klubb.

En tjock bok som Hans tänker läsa men som står orörd i bokhyllan.

Tryckt 1993, tredje utgåvan, tredje tryckningen, 533 sidor.

ISBN 91-27-03035-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Så länge du har lust

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Kärleksvers och dikter i bokstavsordning efter diktarnas namn.

Tryckt 1989, 263 sidor.

ISBN 91-7160-930-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Den inre resan

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Det är en antologi med dikter, citat, sång eller ordspråk för varje dag. Men Hans använder inte boken.

Tryckt 1999, 192 sidor.

ISBN 91-32-32263-1

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Tack! Sätt och vett för att uttrycka uppskattning

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt använd.

Tryckt 1999, 115 sidor.

ISBN 91-89086-01-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

900: Historia

Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper.

Framsidan av bok.

Ingenjörerna

Intressant bok som Hans får i present år 2022.

Tryckt 2021, sjätte tryckningen, 365 sidor.

ISBN 978-91-0-018074-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Linköping under femtiotalet

En bok som pappa Sture innehar och som Hans ärver.

Boken innehåller bland annat ett flygfoto på området Åleryd när radhusen på Getingstigen byggs. Det radhus som Sture och Agda köper 1957.

Tryckt 2013, 268 sidor.

ISBN 978-91-978342-5-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Flygutprovning på Malmen

En bok som Hans köper till pappa Sture och som Hans sedan ärver.

Sture arbetar på FC, Försökscentralen 1952–1956.

Tryckt 2019, 303 sidor.

ISBN 978-91-639-2513-9 och ISBN 978-91-639-2512-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Grimeton

Hans köper boken vid besök till sändaranläggningen Grimeton.

Boken är en redogörelse för arbetet med mastfundament, vägar, byggnader och jordnät etc. utfört under tiden augusti 1922 – november 1923. Boken är utgiven av Telia Mobitel AB, Göteborg.

Tryckt 1995, 72 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2023-04-17.

Framsidan av bok.

Skolplanschernas Sverige

När Hans går i skolan används skolplanscher i inlärningen. Hans köper boken på 2000-talet för att nostalgiskt blicka tillbaka. Boken är välgjord men Hans känner inte igen så många av de planscher som visas.

Tryckt 2005, 143 sidor.

ISBN 91-46-21004-0

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

The Measure of all Things

Hans har alltid varit intresserad av mätteknik och köper denna bok via bok-klubb. Men det är mest en historiebok.

Knappt läst.

Tryckt 2002, första upplagan, 456 sidor.

ISBN 0-316-85989-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

Försvinnande god, en svensk läskhistoria

Intressant ämne. Hans bläddrar i boken och läser delar av den.

Tryckt 2001, 136 sidor.

ISBN 91-7108-475-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Framsidan av bok.

FTI 35 år, Föreningen Teknisk Information 1964–1999

Hans är med i föreningen FTI sedan 1987 och sedan 1998 är han även styrelsemedlem.

Jubileumshäftet är i A4-format och Hans är omnämnd både som styrelsemedlem och föredragshållare.

Tryckt 1999, 67 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Adressetikett

Boken levereras per post.

Adressetikett på baksidan.
Framsidan av bok.

Historien om Sverige

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Ska läsas i sin helhet senare.

Tryckt 1997, 535 sidor.

ISBN 91-1-962792-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

History of the Eagle's Nest

"A complete account of Adolf Hitler's alleged 'Mountain Fortress'". En bok som Hans köper vid besök på Örnnästet i södra Tyskland sommaren år 1999.

Boken är mycket utförlig. Vikt 0,9 kg.

Tryckt 1998, andra utgåvan, 196 sidor.

ISBN 3-922590-77-2

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Obersalzberg under 3:dje Riket

En detaljerad fotobok som Hans köper vid besök på platsen. Boken ges ut av ett lokalt förlag i Berchtesgaden och finns på flera språk.

Okänt tryckår men antagligen 1982, 88 sidor.

ISBN 3-922590-33-0

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Deutschland im Krieg

En tyskspråkig bok med många foton som Hans köper under semesterresa i Tyskland år 2005. Vikt 1,4 kg.

Tryckt 2003, 256 sidor.

ISBN 3-8118-1023-5.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Tredje riket

En bok som Hans köper via bok-klubb 1983.

Tryckt 1979, 144 sidor.

ISBN 91-7024-005-1.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Dictionary of World History

En bok som Hans köper via bok-klubb april 1994.

Det verkar som en bra bok men han använder inte boken de följande 25 åren.

Tryckt 1993, 699 sidor.

ISBN 0-09-177152-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Bra Böckers Världshistoria

En bok som Hans får år 1983 som medlem i bok-klubb. Detta är band 14 av totalt 15 band. Band 14 behandlar "Tre världar 1945–1965".

Boken läses sporadiskt men när Hans bläddrar i boken år 2022 inser han hur bra den är.

Tryckt 1983, 280 sidor.

ISBN 91-86102-96-6

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Det andra världskriget 1939–45

En bok som Hans köper på rea för 69 SEK.

Boken läses sporadiskt.

Tryckt 1985, 530 sidor.

ISBN 9-550-3074-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Teknikkriget som förändrade världen

En bok som Hans köper från Ingenjörsförlaget.

Boken läses sporadiskt.

Tryckt 1985, 140 sidor.

ISBN 91-7284-194-X

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Tsar Putin

En pocketbok som Hans köper för att läsa år 2014. Men boken blir kvar oläst i bokhyllan.

Tryckt 2014, 315 sidor.

ISBN 978-91-7037-739-6

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Svenska snilleblixtar 2

En bok som Hans köper på rea för 39:90 SEK.

Intressant svensk teknikhistoria.

Tryckt 1994, 95 sidor.

ISBN 91-27-03899-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Teknikinformation i ett historiskt perspektiv

Ett häfte med föredrag vid TNC:s årsmöte år 1987.

Tryckt 1987, 39 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Människans förlängda arm

Hans arbetar på ABB Robotics i början av 1980-talet och denna bok beskriver en del av den historien.

Tryckt 2000, 171 sidor.

ISBN 91-7736-455-4

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

Här gör vi generatorer

En bok som Hans köper i samband med besök på museum.

Tryckt 1990, 119 sidor.

ISBN 91-97-0290-4-1

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

J. Sigfrid Edström

En bok som ges ut inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870.

Hans får boken när han är anställd på ASEA.

Tryckt 1970, 66 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Highlights of the ASEA Group, 1883-1983

Ett häfte som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Innehåller samma bilder som den svenska versionen.

Tryckt 1983, 24 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Tio ASEA-decennier, 1883-1983

Ett häfte som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Innehåller samma bilder som den engelska versionen.

Tryckt 1983, 24 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Från Wenström till Amtrak

Ett bok som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Tryckt 1983, 92 sidor.

ISBN 91-7260-767-X

Kvar i bokyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Leveranskort

Boken levereras med ett kort.

Leveranskort.
Framsidan av bok.

Electrifying Experience, A Brief Account of the Fist Century of The ASEA Group of Sweden

En fin bok som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Tryckt 1983, 112 sidor.

ISBN 91-7260-766-1

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

ASEA under hundra år

En fin bok som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Tryckt 1983, 367 sidor, vikt 1,7 kg.

ISBN 91-7260-764-5

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Teknik i ASEA

En fin bok som Hans får år 1983 som anställd på ASEA inför ASEA:s 100-årsfirande.

Tryckt 1983, 151 sidor.

ISBN 91-7260-765-3

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

ASEAs tidning 50 år

En bok som Hans får under sin tid som anställd på ASEA.

Tryckt 1958, 120 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat sitt namn på insidan.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Marcus Wallenberg, en epok i ASEA 1930 - 1976

En bok som Hans får 1980 när han är anställd på ASEA:s apparatsektor.

Boken innehåller anföranden som Marcus Wallenberg och andra höll vid ASEA:s bolagsstämma 1976 kompletterat med bilder. Bilderna är till övervägande delen samman som visades vid multivisions-spelet. Detta bildspel blev sedan permanent nära ASEA:s representationsmatsal, med bio-känsla. Hans är ofta där med kunder eller säljrepresentanter när han arbetar på säljavdelningen. Han kommer även att vara där senare när han arbetar på andra markndsavdelningar inom ASEA/ABB.

Tryckt 1976, 75 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Vad stod det på mjölkpaketen

En bok som Arla ger ut och som Hans köper eller får.

Tryckt okänt år men omkring 1980, 46 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-31.

Pekplanscher för vetgiriga barn.

I slutet av boken finns information om hur man beställer planscherna: "Bondgården", "Kon", och "Mejeriet". Hans beställer alla 3 planscherna genom att skicka in 15 kronor i form av frimärken.

Bokens första uppslag med Hans' anteckning.
Bokens sista uppslag.
Framsidan av bok.

Ur Datasaab:s historia, Tema flyg

Hans sommarjobbar på Datasaab i början av 1970-talet och denna bok beskriver en del av den historien.

Tryckt 1995, 104 sidor.

ISBN 91-972464-17

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Framsidan av bok.

SAAB-Minnen, del 20

Hans köper boken från Veteranklubben SAAB för 155 SEK i samband med besök vid datamuseet i Mjärdevi tillsammans med pappa Sture.

Hans köper boken från Veteranklubben SAAB för 155 SEK i samband med besök vid datamuseet i Mjärdevi tillsammans med pappa Sture.

Tryckt 2010, 176 sidor.

ISBN 91-974476-7-6

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Meet the Locomotive

En bok som Hans köper i samband med att han åker ångloksdrivet tåg i Wales åår 2010.

Boken var först publicerad redan 1947 och i inledningen står det: "This is a facsimile reprint of a original edition first published i 1947, and as such, all advertisements are no longer valid.".

Tryckt 2008, 48 sidor.

ISBN 0-7110-2695-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Företagsledning och utveckling i Facit

Hans och hans pappa besöker teknikmuseum i Åtvidaberg och köper denna bok vid besöket.

Intressant svensk teknikhistoria.

Tryckt 2004, tredje tryckningen, 102 sidor.

ISSN 1104-0726

Kvar i bokhyllan.

Utan omslag
Bokens förstasida, med avlägsnat omslag.
Framsidan av bok.

Förvandlingen

En bok som Hans köper via Ingenjörsförlaget.

Aktuell svensk teknikhistoria. Delvis läst.

Tryckt 1984, 95 sidor.

ISBN 91-7284-174-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Uppfinningarnas historia

Det Bästas illustrerade lexikon om snilleblixtar som förändrat världen. En fin bok med bra beskrivningar som Hans köper vid något tillfälle.

Knappt läst. Lite fuktskadad från förvaring i källarutrymme på Tessingatan. Vikt 1,4 kg.

Tryckt 1985, 360 sidor.

ISBN 91-7030-109-3

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Världshistoriens 100 vansinnigaste uppfinningar

En bok som Hans får i julklapp 2011.

Tryckt 2010, 251 sidor.

ISBN 978-91-97873-1-8-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

The ugly duckling

Hans arbetar på Ericsson med trådlös telefonteknik av typ DECT.

Han får denna bok eftersom den beskriver mobiltelefonhistoria men också DECT-systemet Hans arbetar med.

Tryckt 1997, 167 sidor.

ISBN 91-630-5452-3

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Östergötlands läns brandstodsbolag, 1841–1941

Hans arbetar som vaktmästarbiträde på Brandstodsbolaget i Linköping. Han får minnesskriften i samband med sitt arbete år 1979.

Innehållsrik bok som spänner över 100 år. Vikt 1,3 kg.

Tryckt 1941, 443 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Överlämningskort
Överlämningskort.
Framsidan av bok.

Mål och riktlinjer för Östgöta Brandstodsbolag

En bok som hans får 1979 när han är anställd på Östgöta Brandstodsbolags huvudkontor i Linköping.

Boken vänder sig till bolagets personal, ombud och fullmäktige samt försäkringstagare och övritga av verksamheten berörda.

Tryckt 1975, 32 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

The Ericsson Chronicle: 125 years in telecommunications

Hans arbetar som konsult på Ericsson och får detta praktverk i samband med arbetet år 2001.

Otroligt innehållsrik bok. Vikt 1,9 kg.

Tryckt 2000, 480 sidor.

ISBN 91-7736-464-3

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Makten över Ericsson

Hans bok som Hans köper via bok-klubb när han arbetar som konsult på Ericsson.

Intressant och Hans läser delar av boken.

Tryckt 2002, 159 sidor.

ISBN 91-89617-20-7

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

En bok om Saab-Scania

Saab fyller 50 år, 1987 och Hans besöker jubileumsaktiviter i Linköping. Hans' pappa Sture arbetade på Saab i Linköping 1956-1986.

Boken får Hans i samband med jubileumsaktiviterna.

Tryckt 1987, 167 sidor.

ISBN 91-7886-014-8

Lämnad till återbruket: 2022-11-14.

Framsidan av bok.

Die Festung Thyborøn

En bok som Hans köper 2007-06-29 i samband med besök på Thyborøn under semesterresa i Danmark.

Tryckt 2001, 96 sidor.

ISBN 87-89155-54-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Engelsbergs bruk

En bok som Hans köper vid besök på bruket som är världsarv.

Tryckt 2002, 48 sidor.

ISBN 91-630-1400-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Gustavsberg, verktyg för en idé

En bok som Hans köper i samband med besök på Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Intressant svensk teknikhistoria.

Tryckt 1991, 332 sidor.

ISBN 91-7486-965-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Att dömas till döden

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Intressant men skrämmande historia. Hans läser endast delar av boken,

Tryckt 1996, 207 sidor.

ISBN 91-7151-054-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Östergötland – STF:s årsbok 1983

En bok som Hans köper 1983-06-21 som medlem i Svenska Turistföreningen.

Beskriver Hans' födelselandskap. Men han bor nu, sedan 1979, i Väsmanland.

Tryckt 1983, 310 sidor.

ISSN 0347-6081

Kvar i bokhyllan av nostalgiska skäl.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Mest om järn – STF:s årsbok 1989

En bok som Hans köper som medlem i Svenska Turistföreningen.

Intressant men inte läst.

Tryckt 1989, 216 sidor.

ISSN 0283-2976

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Sten – STF:s årsbok 1990

En bok som Hans köper som medlem i Svenska Turistföreningen.

Intressant men inte läst.

Tryckt 1989, 216 sidor.

ISSN 0283-2976

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Love, sex and marriage in ancient Greece

En bok som Hans får i samband med bok-klubb.

Aldrig läst.

Tryckt 1997, tredje utgåvan, 87 sidor.

ISBN 960-90162-0-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

910: Geografi

Geografi och resor.

Framsidan av bok.

Philip's Concise World Atlas

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Endast sporadiskt läst och 30 år senare, år 2022 finns det bättre sätt att hitta informationen.

Tryckt 1990, femte utgåvan, andra tryckningen, 208 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Vårt hotade hem

En antologi om en planet i kris, sammanställd av Rolf Edberg.

En bok som Hans köper år 1983 via bok-klubben och förlaget Bra Böcker.

Intressant, men endast sporadiskt läst.

Tryckt 1982, 192 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Världsarv, naturens mästerverk

En stor bok med fina fotografier, vikt 1,3 kg. Boken är Årets Pandabok 2001, som utses av Världsnaturfonden där Hans är medlem sedan 1996.

Fina bilder, men endast sporadiskt läst.

Tryckt 2000, 224 sidor.

ISBN 91-89204-25-5

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Sverige, ljus och landskap

En stor bok med fina fotografier, vikt 2,2 kg.

Intressant, men endast sporadiskt läst.

Tryckt 2004, tredje tryckningen, 280 sidor.

ISBN 91-89204-27-1

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Planeten Jorden: Översvämningar

En bok som Hans köper år 1983 via bok-klubb.

Aldrig läst.

Tryckt 1983, 176 sidor.

ISBN 91-7024-112-0

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Planeten Jorden: Glaciärer

En bok som Hans köper år 1983 via bok-klubb.

Aldrig läst.

Tryckt 1983, 175 sidor.

ISBN 91-7024-121-X

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Planeten Jorden: Jordbävningar

En bok som Hans köper år 1983 via bok-klubb.

Aldrig läst.

Tryckt 1983, 176 sidor.

ISBN 91-7024-097-3

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Jordgubbar med mjölk, om bönder och odlingslandskap

En bok som Hans får när han arbetar som konsult på ett företag i Tumba som gör maskiner för robotiserad mjölkning. Storlek 28×24×2,5 cm, vikt: 1,6 kg.

Endast sporadiskt läst.

Tryckt 1983, 334 sidor.

ISBN 91-36-03177-1

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Jorden sedd från himlen

Ett porträtt från luften av vår planet. En bok som Hans får i present när han slutar som konsult på Ericsson år 2004? Boken är både stor och tung; 37×30×4 cm, vikt 4,6 kg.

Trevlig att bläddra i men otymplig.

Tryckt 2002, 455 sidor.

ISBN 87-91238-01-3

Lämnad till återbruket: 2022-11-21.

Framsidan av bok.

Drömvägar: Storbritannien

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Trevlig att bläddra i med stora foton, men otymplig; 35×25×2 cm.

Tryckt 1989, 186 sidor.

ISBN 91-7024-339-5

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Drömvägar: Frankrike

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Trevlig att bläddra i med stora foton, men otymplig; 35×25×2 cm.

Tryckt 1989, 207 sidor.

ISBN 91-7024-340-9

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

Framsidan av bok.

Drömvägar: Västtyskland

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Trevlig att bläddra i med stora foton, men otymplig; 35×25×2 cm.

Tryckt 1989, 196 sidor.

ISBN 91-7024-324-7

Lämnad till återbruket: 2022-11-28.

910.2: Resehandböcker

Handböcker om ämnen och länder.

Framsidan av bok.

Azores, Rother walking guide

Hans åker på semester till Azorerna. På plats köper han denna bok för 9:95 EUR.

Boken beskriver vandringsleder och används bland annat vid promenad runt Lagoa das Furnas.

Tryckt 2003, första utgåvan, 141 sidor.

ISBN 3-7633-4818-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Azores, the living nature

Hans åker på semester till Azorerna. På plats köper han denna bok för utflykter.

Tryckt 2006, femte utgåvan, 208 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Natural Walks in S. Miguel – Açores

Under semester till Azorerna köper Hans denna vandringsguide för 5:00 EUR.

Boken beskriver vandringsleder på ön.

Tryckt 2004, 80 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2023-01-16.

Framsidan av bok.

Storbritannien, reseguide

Hans åker på semester till Wales år 2010 och köper en stor reseguide för 369 kr. Den väger 1 kg.

Tryckt 2006, femte utgåvan, 672 sidor.

ISBN 91-7886-409-7

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Insight Guide Germany

Hans åker på semester till Tyskland år 1999 och köper en stor reseguide. Den väger 0,8 kg.

Tryckt 1998, tredje utgåvan, 407 sidor.

ISBN 962-421-436-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Insight Guide Austria

Hans åker på semester till Österrike år 2008 och köper denna reseguide.

Tryckt 2006, fjärde utgåvan, 320 sidor.

ISBN 981-258-342-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Turen går till Kreta

Hans åker på semester till Kreta och köper denna bok som förberedelse och guide under vistelsen.

Tryckt 1991, 96 sidor.

ISBN 91-534-1355-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

STF Vandrarhem och Fjäll 2000

Hans köper boken på Bokia för 118 SEK.

Boken behöver inte användas.

Tryckt 1999, 284 sidor.

ISBN 91-7156-165-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Island, allt du behöver veta

Hans arbetar på AU-System i Stockholm som gör en konferensresa till Island i september år 1999.

Resan har ett förutbestämt program med konferens och utflykter men för att vara lite förberedd köper Hans en liten reseguide.

Tryckt 1998, 128 sidor.

ISBN 91-518-3450-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Colombia travel survival kit

Hans åker till Colombia på tjänsteresa år 1996. Innan resan köper han en reseguide i fickformat på Akademibokhandeln i Stockholm för 274 SEK.

Han bor två veckor i Bogota och hinner knappt öppna boken på grund av allt arbete.

Tryckt 1995, andra utgåvan, 531 sidor.

ISBN 0-86442-234-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Indien, reseguide

Hans åker till Indien på tjänsteresa mars 2018 och innan resan köper han en reseguide i fickformat.

Han använder boken sparsamt under resan.

Tryckt 2017, 256 sidor.

ISBN 978-91-7425-508-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Earth eyes destinations, Hyderabad, India

Hans åker till Hyderabad på tjänsteresa mars 2018 och innan resan beställer han en bok om staden, för att vara förberedd.

Boken är sammanfattning av information från bland annat Wikipedia-artiklar och är trots allt läsvärd. Förlaget säger:

"Earth Eyes Destinations represents a new publishing paradigm, allowing disparate content sources to be curated into cohesive, relevant, and informative books. To date, this content has been curated from Wikipedia articles and images under Creative Commons licensing, although as we increase in scope and dimension, more licensed and public domain content is being added. We believe books such as this represent a new and exciting lexicon in the sharing of human knowledge."

Okänt tryckår men Hans beställer boken 2018, 332 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Britain, the rough guide

Hans är på semester i Storbritannien och köper boken för att planera färden. Den kostar 318 SEK och har fler än 1000 sidor och väger 0,7 kg.

Tryckt 2000, tredje utgåvan, 1147 sidor.

ISBN 1-85828-513-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Discover Bed & Breakfast 2002/2003

Hans är på semester i Storbritannien och köper boken för att planera färden.

Boken är värdefull för planeringen.

Tryckt 2002, 216 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Bed & Breakfast 2001

Hans är på semester i Storbritannien år 2002 och köper ytterligare en bok för planering av färden. Den är kompakt och väger 0,8 kg.

Tryckt 2000, 704 sidor.

ISBN 0-7495-2529-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Scotland Bed & Breakfast 2002

Hans är på semester i Storbritannien och Skottland år 2002 och köper boken i förväg från Skottska turistbyrån för 5,99 GBP.

Tryckt 2001, 384 sidor.

ISBN 0-85419-614-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-17.

Framsidan av bok.

Europe Atlas, 1:1000 000, Kümmerly+Frey

Hans är på semester i Storbritannien och köper denna kartbok för 195 SEK för att hitta.

Okänt tryckår, inte angivet, 420 sidor.

ISBN 3-259-01501-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-24.

Framsidan av bok.

Schwarzwald

Hans är på semester i Tyskland för att finna Donaus källa och köper boken för att vara förberedd.

Resehandboken innehåller även en karta i skala 1:200.000.

Tryckt 2003, 445 sidor.

ISBN 3-87504-557-2

Lämnad till återbruket: 2022-10-24.

Framsidan av bok.

På fjälltur, Abisko, Kebnekaise, Stora Sjöfallet

Hans är sugen på fjällvandring och köper en turbeskrivning i fickformat.

Det blir dock endast en liten tur i Ljungdalen 1991.

Tryckt 1990, 192 sidor.

ISBN 91-7156-067-X

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Detta är Kebnekaise

Hans köper boken via Svenska Turistföreningen.

Tryckt 1987, 192 sidor.

ISBN 91-34-50910-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Cykelkarta Storstockholm

Hans skaffar övernattningslägenhet i Hägersten, Stockholm i juli 1995. Även om han inte har cykel i Stockholm är han intresserad av cykelvägarna, bland annat för löpning.

Tryckt 1995, 224 sidor.

ISBN 91-7171-003-5

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

Framsidan av bok.

Reseguide, Västerås och Västmanland

En påkostad, innehållsrik guide i bokformat, utgiven av stiftlesen WestmannaTurism.

Tryckt 1999, 322 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Kulturminnen

En guide till kulturminnen i Västmanland.

Tryckt 1982, 103 sidor.

ISBN 91-970290-2-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Naturreservat i västra Mälaren

Ett häfte.

Tryckt 1986, 66 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Rum & frukost i skärgården

Hans planerar att bo över helgen i skärgården och använder häftet för planering.

Tryckt 1997, 28 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-10-10.

920: Biografi

Biografi, genealogi, insignier.

Framsidan av bok.

Steve Jobs – en biografi

Hans får boken i julklapp år 2011. Boken är tjock med sina 666 sidor men det spelar ingen roll, Hans sträckläser den på en gång.

Steve Jobs föddes 1955 och Hans 2 år senare. Hans har använt Steves produkter från 1986 och framåt och ser skönheten i dess enkelhet. Sammanfattningsvis: Hans beundrar Steves framsynthet och förmågan att omsätta detta i produkter.

Tryckt 2011, andra tryckningen, 666 sidor.

ISBN 978-91-0-012708-4

Kvar i bokhyllan.

Anteckning på insidan

Hans har antecknat när han får boken.

Hans' anteckning på boken insida.
Framsidan av bok.

Hans Rosling, hur jag lärde mig förstå världen

Tryckt 2018, första upplagan, sjunde tryckningen, 332 sidor.

ISBN 978-91-27-15487-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

J. P. Åhlén, Minnesskrift

En bok som Hans köper via Tradera på 2010-talet.

Han har intresse av postorderkataloger och J. P. Åhlén är ju den som grundade postorderföretaget Åhlén & Holm. Företaget gav ut sin första katalog (priskurant) år 1899.

Tryckt 1969, 99 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i i bokhyllan.

Framsidan av bok.

I afton dans

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Sporadiskt bläddrad.

Tryckt 1991, 251 sidor.

ISBN 91-7055-048-4

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Vem är det 1957

Svensk biografisk handbok 1957

En bok som Hans köper vid loppmarknad på 2010-talet av nostalgiska skäl eftersom han är född 1957.

Tryckt 1956, 1158 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Disgen 8, handledning

En bok som Hans får i samband med att han köper släktforskningsprogrammet DISGEN 8 för Windows och blir medlem i Föreningen DIS.

Hans' pappa släktforskar och Hans matar in informationen i programmet.

Tryckt 2003, femte tryckningen, 103 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-12-05.

Bokrelaterat

Inte böcker, men annat som har med böcker att göra.

Framsidan av bok.

Hur en ny bok bör förvaras!

Under 1960- och 1970-talet levereras stora böcker med en instruktion om hur de ska öppnas första gången och hur de ska förvaras.

Detaljer
Större bild.