Böcker

Hans har läst eller innehar böcker. En del av dem listas här.

Böckerna är sorterade enligt Dewey decimalklassifikation (DDK). DDK-systemet ersatte år 2011 de svenska bibliotekens SAB-system som Hans är van vid från sin uppväxt. https://deweysearchsv.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html


004: Datavetenskap

Referensböcker för mikrodatorer, programspråk och nätverkskommunikation

Framsidan av bok.

Getting Started with Raspberry Pi

Hans köper en Raspberry Pi för egna test och för test på jobbet, i februari 2015. Han skrotar dock hårdvaran till slut utan att han använt den själv. Även boken blir i stort sett orörd.

Tryckt 2014, andra upplagan, 184 sidor.

ISBN 978-1-4571-8612-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Linux för alla

Hans installerar Linux, som dual-boot, på en av sina datorer och vill lära sig mer om operativsystemet.

Han använder dock Linux sporadiskt hemma, men däremot mer frekvent på jobbet.

Tryckt 2005, tredje upplagan, 336 sidor.

ISBN 91-636-0864-2

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

C# 3.0 in a nutshell

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok.

Hans kommer dock inte att läsa den. Istället lär han sig C++ några år senare.

Tryckt 2007, tredje upplagan, 838 sidor.

ISBN-13: 978-0-596-52757-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

MC68360 User's Manual

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok eftersom han är intresserad av den processorn.

Hans kommer att bläddra i den men inte läsa några större stycken.

Inget tryckår, många sidor.

MC68360UM/AD, REV 1

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Object-oriented modeling and design

En av Hans arbetskamrater slutar och Hans får ta över hans bok.

Hans har som ambition att läsa boken, men gör det aldrig.

Inget tryckår, men copyright 1991, 500 sidor.

ISBN 0-13-630054-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Microsoft Word 6.0, Användarhandbok

Hans har en Macintosh-dator som sitt arbetsverktyg när han arbetar på reklambyrå 1994. Denna handbok medföljer programvaran och beskriver både Word för Windows och Word för Macintosh.

Boken är en verklig tungviktare, 32 mm tjock och väger 1,4 kg.

Tryckt 1994, 870 sidor.

ISBN: Används inte.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Adobe Premiere Elements 4, User Guide

Boken medlevereras programvaran som Hans köper.

Han låter den vara oläst.

Tryckt 2007, 195 sidor.

ISBN: Används inte.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The FAQ Manual of Style

Boken köper Hans från Akademibokhandeln i Stockholm för 299 SEK, som en del i hans böcker på arbetet.

Den är knappt använd.

Tryckt 1999, 287 sidor.

ISBN: 1-55828-498-2.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

MCSE TCP/IP for Dummies®

Hans arbetar med nätverk i jobbet och behöver lära sig lite mer. Han köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm under slutet av 1990-talet för 398 SEK. Boken innehåller även en CD-skiva.

Boken är mycket bra och innehåller också "cheat sheet".

Inget tryckår men copyright från 1998, 454 sidor.

ISBN 0-76 45-0404-5

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Not just Java

Hans köper boken på Akademibokhandeln i Stockholm under slutet av 1990-talet eftersom det är extrapris på den. Istället för 552 SEK kostar den 195 SEK.

Hans öppnar inte boken de följande 20 åren..

Inget tryckår men copyright från 1997, 313 sidor.

ISBN 0-13-864638-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

On extensible and object-relational database technology for finite element analysis applications

Hans är åhörare vid en disputation i Linköping och får ett exemplar av doktorsavhandlingen.

Han läser delar av avhandlingen och blir förstummad av matematiken som han inte har en chans att förstå.

Tryckt 1996, 198 sidor.

ISBN 91-7871-827-9, ISSN 0345-7524.

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Standards for Online Communication

Hans är på teknikinformationskonferens i Frankrike där bokens författare deltar. Han köper hennes bok. Boken innehåller även en CD-skiva.

Boken används knapp under de följande 20 åren.

Inget tryckår men copyright från 1997, 380 sidor.

ISBN 0-471-15695-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Designing the User Interface

Hans är i Stockholm och köper denna bok på The Bookhouse för 695 SEK.

Det är en tung bok och Hans öppnar den knappt de följande 20 åren.

Inget tryckår men copyright från 1998, 639 sidor.

ISBN 0-201-69497-2

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Hypertext and Hypermedia

En bok som Hans köpt men inte läst. Internet och world-wide-web kom ju några år senare och ersatte både hypertext och hypermedia.

Inget tryckår, men copyright 1993, 296 sidor.

ISBN 0-12-518411-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The DITA Style Guide

En bok som Hans köper 2012-10-30 i samband med att han håller kurser i DITA.

Boken används ganska flitigt och lånas även ut till andra.

Tryckt 2011, 248 sidor.

ISBN 978-0-9828118-1-8

Kvar i bokhyllan.

030: Allmänna uppslagsverk

Xxxxx

Framsidan av bok.

Prismas uppslagsbok

En bok som Hans köper 1987-09-11 för att ha en enkel uppslagsbok bekvämt tillgänglig. Han har ju redan 10-bands "Lilla Uppslagsboken sedan 197x, men vill ha ett enklare komplement.

Boken används ganska flitigt men är knappt använd på 2000-talet.

Tryckt 1987, sjätte upplagan, tredje tryckningen, 758 sidor.

ISBN 95-518-2013-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

100: Filosofi

Xxxxx

Framsidan av bok.

Filosofilexikonet

En bok som Hans köper via bok-klubb 1994-01-22.

Knappt använd.

Inget tryckår, men copyright 1988, 606 sidor.

ISBN 91-37-10062-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

152.43: Humor

Xxxxx

Framsidan av bok.

100 Favourite After-Dinner Stories from the Famous

En bok som Hans köper via bok-klubb 1994-02-01 som en del i hans träning i engelska.

Knappt använd.

Tryckt 1993, 106 sidor.

ISBN: Används inte.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

302.2: Kommunikation

Xxxxx

Framsidan av bok.

Umgås med massmedia

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2. Hans är ansvarig för marknadskommunikation och mediakontakter.

Boken har ett lånekort fastsatt på bokens bakre omslag.

Tryckt 1983, 160 sidor.

ISBN 91-7738-017-7

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

ASEA-stämpel och lånekort
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Lånekortsficka på omslagets baksida.
Lånekortet med bokens metadata.
Framsidan av bok.

En ny generation utvecklingssamtal

En bok som Hans knappt öppnar även om han skaffar den för att vara beredd vid utvecklingssamtal.

Tryckt 2001, 40 sidor.

ISBN 91-631-0595-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Informera med bild och ord

En bok från Bild och Ord Akademin vars arbete Hans följer.

En bra bok med en samling av artiklar om bild och ord i samverkan.

Tryckt 1986, 104 sidor.

ISBN 91-7810-734-2

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Business-to-business

Hans är anställd på reklambyrån "Business-to-Business Information" i Västerås. Boken får han i samband med anställningen.

Tryckt 1985, 261 sidor.

ISBN 91-86460-26-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Information Design Journal

Nummer 1, 2002/2003 av en tidning som man kan prenumerera på. Men formatet är som en bok.

Hans får boken i samband med arbete i Stockholm och bläddrar lite i den.

Tryckt 2003, 99 sidor.

ISSN 0142-5471

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

370: Utbildning

Xxxxx

Framsidan av bok.

Läsebok för utbildare

I början av 1980-talet håller Hans tekniska kurser. För att bli bättre på att lära ut, får han köpa denna bok. Dock läser han den knappt.

Tryckt 1980, 220 sidor.

ISBN 91-44-17281-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Att vara lärare för vuxna

I början av 1980-talet håller Hans tekniska kurser. För att bli bättre på att lära ut, får han köpa denna bok. Dock läser han den knappt, förrän år 2022 då han ska hålla kurs.

Tryckt 1982, 95 sidor.

ISBN 91-44-19281-9

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

A Handbook for teachers in universitites & colleges

Hans får ta över en bok från en arbetskamrat på Ericsson.

Inget tryckår men copyright från 1991, 161 sidor.

ISBN 0-7494-0512-0

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

384.5: Trådlös kommunikation

Xxxxx

Framsidan av bok.

25 Simple Amateur Band Aerials

Hans är radioamatör och köper boken för att få inspiration till att bygga antenn.

Han bläddrar i boken men använder den inte.

Tryckt 1983, 63 sidor.

ISBN 0-85934-100-3

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

25 Simple Indoor Window Aerials

Hans är radioamatör och köper boken för att få inspiration till att bygga antenn.

Han bläddrar i boken men använder den inte.

Tryckt 1984, 50 sidor.

ISBN 0-85934-111-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

420: Engelska

Utländska språk.

Framsidan av bok.

Nordstedts lilla engelska ordbok

Hans får boken som födelsedagspresent 1999-01-30.

Tryckt 1998, tredje upplagan, 922 sidor.

ISBN 91-7227-009-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Modern svensk-engelsk ordbok

Den första ordboken som Hans köper.

Hans använder boken relativt ofta.

Tryckt 1980, tredje upplagan, sjunde tryckningen, 542 sidor.

ISBN 91-518-0707-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Ägarmärkning

Hans skriver sin adress på bokens insida.

Hans adresser från 1980- till 1990-talet.
Framsidan av bok.

Modern engelsk-svensk ordbok

Ett komplement till den svensk-engelska ordboken. Hans använder boken relativt ofta.

Tryckt 1982, åttonde upplagan, nionde tryckningen, 394 sidor.

ISBN 91-518-0795-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Collins Dictionary and Thesaurus

En bok som Hans köper via bok-klubb 1988. En tungviktare som väger 1,7 kg.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1987, 1173 sidor.

ISBN 0-00-433186-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Concise Oxford Dictionary

En bok som Hans köper via bok-klubb oktober 1990.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1989, sjunde utgåvan, 1258 sidor.

ISBN 0-19-861131-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Longman Dictionary of Business English

En bok som Hans köper via bok-klubb 28 oktober 1993.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1993, 564 sidor.

ISBN: Används inte.

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Modern Humorous Quotations

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Trevlig bok men endast sporadiskt använd.

Tryckt 1990, andra tryckningen, 319 sidor.

ISBN: Används inte.

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

Roget's® Thesaurus

En bok som Hans köper via bok-klubb 1993-10-28.

Endast sporadiskt använd.

Tryckt 1992, tolfte tryckningen, 1254 sidor.

ISBN 0-582-89363-1

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

The Economist, Style Guide

En bok som Hans köper via bok-klubb i april 1994.

Faktiskt väldigt bra bok, men knappt använd.

Tryckt 1993, tredje upplagan, 144 sidor.

ISBN 0-241-00179-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The Everyday English Handbook

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1987, andra upplagan, 271 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Beginner's Dictionary of American English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1987, 279 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

A Guide to Good English in the 1980s

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Inget tryckår, men copyright 1985, 224 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

How to be a Yank and more Wisdom

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Den är tänkt som en läsövning men öppnas aldrig.

Tryckt 1987, 120 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Longman, Guide to English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb oktober 1990.

Den är knappt använd.

Tryckt 1989, tredje upplagan, 786 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

A Dictionary of Latin Tags and Phrases

En bok som Hans köper via bok-klubb november 1993.

Den är knappt använd.

Tryckt 1993, andra upplagan, 261 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Fowler's Modern English Usage

En bok som Hans köper via bok-klubb år 1988.

Knappt använd.

Tryckt 1986, andra upplagan, 725 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

The Sunday Times, Wordpower Guide

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Knappt använd.

Tryckt 1993, första upplagan, 440 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

English Grammar in Use

En övningsbok med både övningar och lösningar.

Hans använder den endast en kort stund och fyller i några övningar i början.

Tryckt 1997, nionde upplagan, 350 sidor.

ISBN: 0-521-43680-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Modern engelsk grammatik

En bok som Hans får köpa in till sig själv när han arbetar på Asea Robotics i början av 1980-talet, på avdelning JFR.

Inkluderar även en 51-sidig övningsbok där Hans har fyllt i några övningar.

Tryckt 1980, nionde upplagan, 249 sidor.

ISBN, huvudbok: 91-24-69599-8

ISBN, övningsbok: 91-24-69825-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Proficiency English, book 3

En studiebok som Hans köper i samband med att han läser till Cambridge Certificate of Proficiency år 1982. Kostnad: 51 SEK.

Han använder den i kursen.

Tryckt 1982, andra upplagan, 125 sidor.

ISBN 0-17-555119-7, NCN 710-8558-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

430: Tyska

Utländska språk.

Framsidan av bok.

Tyskt lexikon

Hans köper ett fick-lexikon vid något tillfälle.

Knappt använd.

Tryckt 1991, 19:e upplagan, 434 sidor.

ISBN 91-518-1440-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

439.7: Svenska

Om ord och läsning.

Framsidan av bok.

Effektiv lästeknik

En bok som Hans köper i samband med en konferens.

Han läser den och övar upp läshastigheten något.

Inget tryckår men copyright från 1984, 47 sidor.

ISBN 91-44-99141-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Dagens Nyheters skrivregler

En bok som Hans köper 1991-10-25 för 33 SEK.

Tryckt 1990, andra upplagan, 33 sidor.

ISBN 91-7588-985-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Ordet som verktyg

En bok som Hans köper men inte läser.

Tryckt 1987, första upplagan, 200 sidor.

ISBN 91-7958-006-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Språklådan

En bok som Hans köper via bok-klubb september 1994.

En i och för sig trevlig bok, men knappt använd.

Tryckt 1993, andra upplagan, 58 sidor.

ISBN 91-7712-340-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

O som i ordbok

En bok som Hans får i julklapp.

Innehåller många trevliga ord och är rolig att bläddra i ibland.

Tryckt 2017, första upplagan, första tryckningen, 243 sidor.

ISBN 978-91-88419-04-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Om teknikens språk – TNC 64

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2, juni 1983.

Boken har ett lånekort fastsatt på bokens bakre omslag.

Tryckt 1977, 108 sidor.

ISBN 91-7196-064-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

ASEA-stämpel
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Framsidan av bok.

Plan- och byggtermer 1989 – TNC 89

En bok i bokhyllan som Hans inte har en aning om när han fick.

Tryckt 1988, 278 sidor.

ISBN 91-7196-089-9

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

Framsidan av bok.

Typografisk handbok

Hans köper boken 1993 när han arbetar på reklambyrå.

Tryckt 1993, 140 sidor.

ISBN 91-7324-445-7

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Världens dåligaste språk

Boken köpt i början av 2000-talet men inte läst förrän 20 år senare.

Tryckt 2000, 224 sidor.

ISBN 91-0-057409-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

TNC 37, Skrivregler

En bok som Hans får från ASEA:s bibliotek när han arbetar på Asea Innovation, avdelning KX2.

Tryckt 1979, 59 sidor.

ISBN 91-7196-037-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

ASEA-stämpel
ASEA-bibliotekets stämpel på titelsidan.
Framsidan av bok.

Avigboken

En bok som Hans får i samband med arbete med Translator Teknikinformation AB.

Tryckt 1998, upplaga 1.1, 62 sidor.

ISBN 91-630-7210-6

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Svensk handordbok

En bok som Hans köper för 402 SEK i maj 1995.

Knappt använd.

Tryckt 1993, 891 sidor.

ISBN 91-1-915512-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Prismas Främmande ord

Knappt använd.

Tryckt 1985, första upplagan, andra tryckningen, 550 sidor.

ISBN 91-518-1941-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-26.

Framsidan av bok.

7000 ordspråk och talesätt

En bok som Hans köper via bokklubb.

Sparsamt använd men trevlig att bläddra i.

Tryckt 1991, 345 sidor.

ISBN 91-46-15784-0

Kvar i bokhyllan.

Framsidan av bok.

Hur ska det heta

En bok som Hans köper via bok-klubb 1995.

Den är knappt använd.

Tryckt 1994, 176 sidor.

ISBN 91-550-4076-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

540: Kemi

Teoretisk kemi.

Framsidan av bok.

Ion Exchange Chromatography

Hans arbetar år 2003 i Uppsala hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi. Han skriver olika typer av instruktioner för apparaterna. Den här boken är beskriver principen för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på bilder.

Tryckt 1991, 119 sidor.

ISBN 91-970490-3-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Process Chromatography, a practical guide

En bok som Hans får när han år 2003 arbetar för hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på enkla bilder.

Inget tryckår men copyright från 1989, 145 sidor.

ISBN 0-12-654268-6

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Process Chromatography, a guide to validation

En bok som Hans får när han år 2003 arbetar för hos Amersham Biosciences med apparater för jonbyteskromatografi.

Han bläddrar i den och tittar mest på enkla bilder.

Inget tryckår men copyright från 1991, 80 sidor.

ISBN 0-12-654267-8

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

598: Fåglar

Aves (fåglar).

Framsidan av bok.

Fåglar för alla

En fin bok, men Hans använder den knappt.

Med webbens intåg kan man läsa om fåglar och samtidigt lyssna på dem.

Tryckt 2001, 175 sidor.

ISBN 91-46-17576-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

629.8: Reglerteknik

Både teori och praktik.

Framsidan av bok.

Reglerteknik, Grundläggande teori

Hans arbetar på en ABB-enhet som har produkter för adaptiv reglerteknik. Enheten har samarbete med författaren och Hans får ett exemplar av hans bok.

Han bläddrar i den och tittar mest på figurerna. Matematiken är för svår för honom.

Tryckt 1981, 200 sidor.

ISBN 91-44-17891-3

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Reglerteori, Moderna analys- och syntesmetoder

Hans arbetar på en ABB-enhet som har produkter för adaptiv reglerteknik. Enheten har samarbete med författaren och Hans får ett exemplar av hans bok.

Han bläddrar i den och tittar mest på figurerna. Matematiken är för svår för honom.

Tryckt 1981, 279 sidor.

ISBN 91-44-17901-4

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

Framsidan av bok.

Praktisk reglerteknik

Hans går kurs i reglerteknik och boken ingår i kursen. Han får boken vid kursstart 1985-06-11.

Tryckt 1984, 232 sidor.

ISBN 91-24-31042-5

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

744.72: Frimärken

xxx

Framsidan av bok.

Nordens frimärken i färg

Hans samlar frimärken och förstadagsbrev. Därför behöver han en katalog som han köper för 16:75 SEK.

Boken används flitigt 1975 men inte senare.

Tryckt 1974, 359 sidor.

ISBN: Används inte.

Kvar i bokhyllan.

780: Musik

xxx

Framsidan av bok.

100 lätta låtar, piano/keyboard

Hans köper boken för spela ackord på piano. Men använder knappt boken.

Tryckt 2009, 144 sidor.

ISBN: 978-91-85662-26-5.

Kvar i bokhyllan.

796.5: Friluftsliv

xxx

Framsidan av bok.

Överleva i vildmarken

En bok som Hans köper på realisation för 139 SEK. Det är en rikt illustrerad bok med ett uppslag per uppgift, exempelvis "Att välja lägerplats".

Knappt använd och till slut inser Hans att han inte behöver överleva i vildmarken.

Tryckt 1995, 192 sidor.

ISBN 91-37-10648-1

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

800: Litteratur

xxx

Framsidan av bok.

En hacker i systemet

En pocketbok som Hans sträckläser med nöje.

Tryckt 1996, 343 sidor.

ISBN 91-7738-435-0

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

808.81: Poesi

Dikter och verser

Framsidan av bok.

Så länge du har lust

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Kärleksvers och dikter i bokstavsordning efter diktarnas namn.

Tryckt 1989, 263 sidor.

ISBN 91-7160-930-X

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

900: Historia

Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper.

Framsidan av bok.

Dictionary of World History

En bok som Hans köper via bok-klubb april 1994.

Det verkar som en bra bok men han använder inte boken de följande 25 åren.

Tryckt 1993, 699 sidor.

ISBN 0-09-177152-8

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.

910.2: Resehandböcker

Handböcker om ämnen och länder.

Framsidan av bok.

Indien, reseguide

Hans åker till Indien på tjänsteresa mars 2018 och innan resan köper han en reseguide i fickformat.

Han använder boken sparsamt under resan.

Tryckt 2017, 256 sidor.

ISBN 978-91-7425-508-9

Lämnad till återbruket: 2022-09-19.

Framsidan av bok.

Earth eyes destinations, Hyderabad, India

Hans åker till Hyderabad på tjänsteresa mars 2018 och innan resan beställer han en bok om staden, för att vara förberedd.

Boken är sammanfattning av information från bland annat Wikipedia-artiklar och är trots allt läsvärd. Förlaget säger:

"Earth Eyes Destinations represents a new publishing paradigm, allowing disparate content sources to be curated into cohesive, relevant, and informative books. To date, this content has been curated from Wikipedia articles and images under Creative Commons licensing, although as we increase in scope and dimension, more licensed and public domain content is being added. We believe books such as this represent a new and exciting lexicon in the sharing of human knowledge."

Okänt tryckår men Hans beställer boken 2018, 332 sidor.

ISBN: Boken saknar ISBN-nummer.

Lämnad till återbruket: 2022-09-12.

920: Biografi

Biografi, genealogi, insignier.

Framsidan av bok.

I afton dans

En bok som Hans köper via bok-klubb.

Sporadiskt bläddrad.

Tryckt 1991, 251 sidor.

ISBN 91-7055-048-4

Lämnad till återbruket: 2022-10-03.