Konferenser

Hans Sundgren har deltagit i ett antal konferenser. Några av dessa finns här som referens.

Konferensmaterial.

International Technical Communicators Conference, FORUM 2003

Hans 46 år, deltar som fördragshållare i 3-dagarskonferensen "FORUM 2003, International Technical Communicators Conference" i Milano.

Konferensen samlar xx deltagare från xx länder.

Conference programme med Hans bidrag på sida 30.
Artikel i tidningen FTI-nytt 2/2003.

Conference Programme, 54 sidor A4

Hans på rad 3, plats 9 från höger.

FTI vårkonferens

Hans 46 år, deltar vid FTI:s vårkonferens i Tieto Enators lokaler i Älvsjö.

Conference Preceedings.

Technical Communication Congress COMTEC'97

Hans 40 år, deltar som fördragshållare i 2-dagarskonferensen "Technical Communication Congress" som arrangeras av Conseil des Rédacteurs Techniques på konferenshotellet Abbaye de Royaumont utanför Paris.

Konferensen samlar 84 deltagare från 12 länder.

Conference preseedings med Hans bidrag på sida 63-64.

Conference Preceedings, 66 sidor A4

Förstasidan från föreläsningsdokumentation från en 2-timmars föreläsning som kommunikationsexperten Jan V. White håller.

Trialog '88

Hans 31 år, deltar i konferensen "Trialog '88" som arrangeras av Populär Kommunikation samt Bild och Ord Akademien.

Konferensdata.

Trialog '87

Hans 30 år, deltar i konferensen "Trialog '87" som arrangeras av Populär Kommunikation. Temat är "Kommunicera i ord och bild".