Kurser

Hans Sundgren har deltagit i ett antal kurser för egen utbildning. Några av dessa finns här som referens.

Kurspärmen med kursmaterialet.

Etapp 2 The Technical Writing Workshop

Hans 58 år, går en 2-dagarskurs i att skriva teknikinformation på engelska.

Hans fick dispens från att gå etapp 1 av kursen eftersom han har lång erfarenhet av att skriva teknisk information på engelska.

Detta är en mycket bra kurs, som borde vara obligatorisk för alla som arbetar inom området.

Sidor från kursmaterialet med Hans' egna anteckningar.

Under kursen går man igenom bland annat:

 • Lämplig/olämplig vokabulär
 • Simplified English
 • Skiljetecken, grammatik
 • Listor, dimensioner
 • Instruktioner, prepositioner
 • Typiska fel i teknisk dokumentation
 • Säkerhetstexter, problemområden
 • Effektiv meningsbyggnad.
Kurspärmen med kursmaterialet.

Affärsmannaskap

Hans 42 år, går en företagsintern utbildning i sälj- och förhandlingsteknik.

Första delen innefattar affärsmannaskap och säljteknik och består av 4-timmarslektioner under 6 eftermiddagar med 2 veckors mellanrum, på kontoret.

Andra delen behandlar förhandlingsträning och genomförs under 2 heldagar på konferensgården Skytteholm.

Sida från kursmaterialet samt Hans' egna anteckningar.
Hans' egna anteckningar från förhandlingsdelen med uppföljning av "riktiga" säljsamtal.

Kursen består av följande dagar, men Hans är inte med vid alla tillfällen:

 • 1999-03-23
 • 1999-04-09 [ Hans på semester i Gällivare ]
 • 1999-04-23
 • 1999-05-07
 • 1999-05-21
 • 1999-06-04
 • 1999-06-xx
 • 1999-06-xx

Följande delar avhandlas: Avslutningsteknik | Prisfrågans behandling | Kommunikation.

Kurspärmen med kursmaterialet: "Fundamentals of the UNIX System".

UNIX Grundkurs

Hans 41 år, håller tekniska kurser där det bland annat ingår en UNIX-dator. Han behöver därför mer kunskap om operativsystemet och går en 4-dagarskurs hos Hewlett Packard.

Sida från kursmaterialet med Hans' anteckningar.
Övningsuppgifter med Hans' anteckningar.

Hans deltar följande dagar:

 • 1998-09-07
 • 1998-09-08
 • 1998-09-09
 • 1998-09-10

Följande delar avhandlas: Introduction to UNIX | Logging in and general orientation | Navigating the file system | Managing files | File permissions and access | Introduction to the vi editor | Mailers | Shell basics | Shell advanced features | File name generation | Quoting | Input and output redirection | Pipes | Process control | Introduction to shell programming | Shell programming, branches | Shell programming, loops | Shell programming, signal and traps | Offline file storage | Using network services | Using CDE | Overview of HP VUE.

Kurspärmen med material, övningar och anteckningar.

Privatundervisning i engelska

Hans 41 år, håller tekniska kurser på engelska och känner att han behöver utveckla språket lite mer. Han har redan tagit Cambridge Certificate of Proficiency för många år sedan och fastnar nu för privatundervisning som företaget betalar.

Kurserna sker genom lärarledda privatlektioner med Diana hos Intensiv Språkutbildning på Klippgatan 16 i Solna.

Exempel på lärarhandledning och Hans noteringar.
Hans kom-ihåg-lapp.

Hans deltar följande eftermiddagar:

 • 1998-01-29
 • 1998-02-12
 • 1998-02-25
 • 1998-03-19
 • 1998-04-14
 • 1998-05-12
 • 1998-06-11
 • 1998-09-30
Kurspärmen med kursmaterialet.

Wide Area Networking and Telecommunications

Hans 40 år, tycker om Learning Trees kurser och deltar i en slogan-tävling. Han vinner då en gratisk kurs och väljer en 4-dagars-kurs i London om data- och telekommunikation.

Sidor från kursmaterialet med Hans' anteckningar samt hans egna noteringar.

Hans deltar följande dagar:

 • 1997-10-28
 • 1997-10-29
 • 1997-10-30
 • 1997-10-31

Följande delar avhandlas: Overview and fundamentals | Transmission | Error control and data link layer | Switching and multiplexing | Signaling and routing | Interworking | Compression | Voice, video and CTI applications | Packet-switched data services on the Internet | Building and managing networks.

Kursböcker.

Teorikurs för privatflygarcertifikat

Hans 26 år, vill ta flygcertifikat och börjar en teorikurs hösten 1983.

Följande kursböcker ingår:

 • Flygtekniska ämnen
 • Flygnavigation
 • Flygmeteorologi
 • Flygmedicin
 • Flygradiotelefoni för piloter
 • Frågehäfte, grundflygutbildning
Flygtekniska ämnen, 160 sidor A4, med Hans' anteckningar. [ISBN 91-40-11632-8]
Flygnavigation, 75 sidor A4, med Hans' anteckningar. [ISBN 91-40-10217-3]
Flygmeteorologi, 84 sidor A4, med Hans' anteckningar.
Flygmedicin, 32 sidor A4, med Hans' anteckningar. [ISBN 91-40-10216-5]
Frågehäfte med 1077 frågor, 324 sidor A4, med Hans' svar.
Flygradiotelefoni, 84 sidor A4, med Hans' anteckningar.
Kassettband.
Avionik, 82 sidor A4. Hans köper boken 1985 eftersom han vill lära sig mer om apparaterna i flygplanet. [ISBN 951-95244-2-8]
Övriga trycksaker: Arbetsbok "Från Karlstad till Bromma, en teoretisk flygning inför din PFT", 33 sidor A4. | Färdplansblankett, 1 sida A4.
Bestämmelser för civil luftfart (BCL-T), Trafikregler, 46 sidor A4.
Aeronautical Information Circular (AIC-A 4/1986 och AIC-B 124/1984), 12 respektive 18 sidor A4.
Kursböcker.

Reglerteknik 1

Hans 28 år, har börjat arbeta på en Asea-enhet som säljer avancerade reglersystem. Han behöver därför fräscha upp sina kunskaper i reglerteknik och går därför en 4-dagarskurs.

Hans' senaste utbildning i reglerteknik var från Ebersteinska gymnasiet 1977-78.

Arbetsboken Praktisk reglerteknik 82 sidor A4. [ISBN 91‑24‑31368‑8]
Övningsboken Reglerteknisk analys och optimering 71 sidor A4, med Hans' anteckningar. [ISBN 91‑40‑53530‑4]
Kursböcker.

Cambridge Certificate of Proficiency

Hans 25 år, arbetar med internationella kontakter på Asea och behöver bli bättre på engelska.

Han går en engelskakurs för "Cambridge Certificate of Proficiency in English" men slutför inte examinationen.

Kursboken 1: Language and Composition 180 sidor 217×135 mm, med Hans' anteckningar. [ISBN 0‑17‑555117‑0]
Kursboken 2: Reading Comprehension 180 sidor 217×135 mm, med Hans' anteckningar. [ISBN 0‑17‑555118‑9]

15 år senare beställer Hans en kurs i hur man pratar i telefon på engelska, "Telephoning in English". Kursen består av 2 kassettband med 8 lektioner över totalt 97 minuter.

Kassettband "Telephoning in English". [ISBN 0‑521‑46986‑4]
Kurskompendium med instruktioner samt kassettband.

Kurs i tal- och röstteknik

Hans 25 år, håller tekniska kurser på engelska och företaget erbjuder kassettbands-kurs i tal- och röstteknik från Sokratesinstitutet.

Hans börjar med de första lektionerna. Han lyssnar inte av alla band, på grund av hög arbetsbelastning, vilket är dumt eftersom kursen är bra.

Exempel på skriftliga instruktioner.
Kassettband.
Del av intyget som erhålls efter kursen.

Speaking and writing effectively in English

Hans 24 år, arbetar på Asea och får gå en 1-veckas intensivkurs i engelska, tillsammans med arbetskamrater från S-divisionen (apparat-divisionen).

Kursen är en internatkurs, måndag till fredag, på kursgård i Grangärde, södra Dalarna.

Följande kursmoment ingår: Planning and preparing to communicate | General tactics and techniques for effective speaking | Planning and preparing technical presentations | Designing visual material | Handling visual aids | Modern functional English for formal and informal conversations | Speaking persuasively | Talking on the telephone in English | Presenting a paper at a meeting | Form and style for correspondence.

Del av intyget som erhålls efter kursen.

Ungdoms- och assistentledarkurs i gymnastik

Hans 23 år, är gymnastikledare i VGF och går en 2-dagars kurs i Västerås.

Del av intyget som erhålls efter kursen.

Förarintyg för segel- och motorbåtar

Hans 19 år, gör sin värnpliktstjänstgöring i flottan och de första 3 månaderna gör han grundutbildning i Karlskrona. Han passar då på att ta förarintyg, inte för att han behöver det, utan för att det kanske kan vara bra att ha.

Den 2 december skriver han i sin dagbok: "Navigationsexamen 18:00. Tog Förarintyg med alla rätt på provet. Det kostade 25 kronor."

Del av intyget som erhålls efter kursen.

Ungdomsledarkurs i orientering

Hans 18 år, har orienterat för Linköpings Orienteringsklubb sedan 1968 och blir nu uttagen till en ungdomsledarkurs.

Kursen är en 2-dagarskurs i Mjölby.