Bilen GMU340

Hans köper en ny Golf 1988. Bilen måste skrotas 1999 efter att Hans kört på en trafikdelnings-stolpe 100 meter från hemmet.