Aeroconsulter / Multicom / BBI

Hans 29 år, börjar på teknikinformations-konsultbolaget Aeroconsulter AB den 1 augusti 1986.

Bolaget blir senare Multicom och därefter Business-to-Business Information i Västerås AB och sedan Multicom igen.

Hans stannar på kontoret i 4 år och slutar i februari 1990.

Anställningskontraktet.

Anställningskontrakt

I april får Hans ett avtal per brev som han signerar och skickar tillbaka.

VD:n avslutar i ett separat brev:"I övrigt ser jag fram emot om Du kan börja så snart som möjligt. Vi behöver verkligen förstärkning.".

Anställningskontraktet specificerar bland annat:

Befattning: Teknikinformatör.
Lön: 13.500,-/mån. i 1986 års löneläge.
Rikskuponger: Ja.
Arbetstid: 40 tim./vecka med möjlighet att flexa. Dag före "röd" dag stänger vi kl. 13."

1986-04-07 Brev från VD

Logotyp från brevpapper.

Aeroconsulter

Hans börjar på Aeroconsulter i augusti.

Hans' visitkort 1986.
Klisteretikett med företagsinformation.

Teknikinformationsföretaget Aeroconsulter AB bildas 1962 på Bromma flygfält. Från början var verksamheten helt inriktad på produktion av bruksanvisningar för flygindustin och flygvapnet.

Teknikinformatören Lars Malmberg spelar klarinett och den tekniska illustratören Sven-Erik Färdigsson spelar trumpet.

Musiker på företaget

Några veckor efter Hans börjat sin anställning är det kräftskiva på kontoret. Hans upptäcker då att det finns musiker på kontoret.

Musikuppträdande.
Hans med samtalar med David Pover, engelsk skribent från Storbritannien.
Hans med sin nya systemkamera Nikon FG20.
Korridoren mot ingången.

Dagen efter kräftskivan

Hans ingår i städpatrullen dagen efter kräftskivan. Innan han startar städningen tar han några foton på lokalen. Det ser ut som efter en vanlig kräftskiva.

Kontoret dagen efter.
Företagets mest erfarna illustratör; Daniel Sundell i sitt arbetsrum på Retortgatan 6.

Illustratörer på företaget

Inom teknisk dokumentation är illustrationer lika viktiga som text, kanske ännu viktigare. Och på Aeroconsulter finns det tre erfarna illustratörer.

Illustratören Sven-Erik Färdigsson i sitt arbetsrum.
Klistermärke med det nya bolagsnamnet.

Multicom

Från den 1 januari 1987 heter bolaget Multicom. Västeråskontorets logotyp inkluderar siffran 1. Det finns även andra kontor i Multicom-gruppen.

Hans' visitkort vid Multicom.
Bolagets logotyp från brevpapper.

Business-to-Business Information (BBI)

År 1987 bildas BBI AB genom ett samgående mellan reklambyrån Anderson & Lembke i Helsingborg och Multicom-grupppen.

BBI är specialiserade på industriell reklam och marknadsföring, teknisk dokumentation och utbildningsmaterial.

Hans är nu anställd hos Business-to-Business Information i Västerås AB.

En BBI-skrift om "Att producera teknisk dokumentation". En av publikationerna på bilden är "Micronic Series 500" en handbok som Hans har producerat.
Adresser till alla kontor i BBI-koncernen; BBI AB Helsingborg (moderbolag), Helsingborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Cambridge England.
Urklipp från informationsbroschyr för Västeråskontoret.

BBI i Västerås AB

BBI:s kontor i Västerås är ett dotterbolag till till BBI AB och består av 16 personer. Av dessa är 5 engelskspråkiga från Storbrittanien och Irland.

Bolaget presenterar sig på följande sätt:

BBI i Västerås kan ge den professionella hjälp Du behöver. Projektledare, copywriters, och teknikinformatörer med teknisk utbildning och kompetens och med mångårig erfarenhet från industrin. Skickliga tecknare och kreatörer. Engelsmän som skriver copy och teknikinformation direkt på engelska – en förutsättning för att Din exportsatsning skall lyckas.
Utsnitt av Hans i brochyren.
Hans' visitkort vid BBI.
Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist.

BBI i konkurs

Moderbolaget Business-to-Business Information och därmed även dotterbolaget i Västerås, försätts i konkurs vid midsommar 1989. Den 29 juni får Hans och de andra ett besked om uppsägning från konkursförvaltaren. Hans har 3 månaders uppsägningstid.

Verksamheten vid Västeråskontoret fortsätter dock.

Anställningsavtalet.

Anställd i Multicom igen

Hans är uppsagd, med 3 månaders uppsägningstid, från Business-to-Business Information BBI i Västerås AB i konkurs från torsdagen den 29 juni 1989. Men från och med lördagen den 1 juli 1989 är han anställd på Multicom AB.

Anställningsavtalet specificerar bland annat:

Befattning: Projektledare/teknikinformatör.
Lön: 17.500:-/månad.
Subventionerad lunch i form av rikskuponger ska utgå.
Arbetstid: Heltid.
Tjänstgöringsbetyg.

Avslutar anställning och börjar på reklambyrå

Hans är trött på att arbeta med papper och dessutom trött på alla företagsombildningar sedan han började på Aeroconsulter för 4 år sedan. Därför säger han upp sig, utan att ha något annat arbete.

Tjänstgöringsbetyget specificerar bland annat:

"Hans Sundgrens arbetsuppgifter har varit att som projektledare/teknikinformatör, med utgångspunkt från basdokument och intervjuer med konstruktörer, självständigt utarbeta pedagogiskt upplagda tekniska handböcker och beskrivningar.
I hans arbetsuppgifter har även ingått att för uppdragsgivares räkning producera säljdokumentation såsom broschyrer och datablad. Han har i de flesta fall svarat för hela produktionskedjan från idé till färdig trycksak."

Den 18 februari, börjar han på reklambyrån Mighty Mouse Communications som öppnar upp ett kontor i Västerås.

Fotoinformation

Fotograf

Hans Sundgren.

Kamera

Nikon FG-20.

Film

Diapositiv 24×36 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren .

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED.