Postorderkataloger | Mail order catalogs

Varför handla på postorder?

1900-talet var postorderkatalogernas storhetstid. På 2000-talet kompletterades katalogerna med webb-tjänster.

Varför man ska handla på postorder beskrivs tydligt 1950 på baksidan av postorderkatalogen från Handelsfirman Alfa under rubriken: Det kommer per post.

Hans upptäcker postorderkataloger

Hans första kontakt med en postorderkatalog var genom katalogerna från Clas Ohlson som stod i pappas skrivbordshylla i lämplig höjd. Fast ett starkare intryck fick han när han skulle gå på toaletten hos mormor som bodde på Högnäset i Tåsjö, Ångermanland. Det var nämligen ett flersitsigt torrdass i anslutning till ladugården och där fanns det alltid en bunt sönderrivna postorderkataloger, som komplement till vanligt toalettpapper.

Kataloger i hemmet

När Hans växte upp på 60-talet i Linköping fanns det flera postorderkataloger i hemmet mer eller mindre regelbundet. Ur dessa beställdes både kläder, verktyg, byggbeskrivningar och mopeddelar.

Pappa Sture hade bland annat följande kataloger:

Mamma Agda hade bland annat följande kataloger:

Hans hade följande kataloger:

På 2000-talet började Hans intressera sig för att samla postorderkataloger och upptäckte då att dessa troligen hade spelat en stor roll för hans föräldrar. Åhlen och Holm kände han till men Oscar Ahrén var en nyhet när han stötte på den. Han frågade dock sin mamma om hon kände till Oscar Ahrén, och jovisst, det gjorde hon.

Hans föräldrar Agda och Sture föddes på 1920-talet på landsbygden i Norrland och i Östergötlands skärgård och de växte upp med bland annat följande postorderkataloger:

Hans har ett antal postorderkataloger från 1900-talet i sin privata samling.

html Postorderkataloger

Informationskälla för människor utanför storstäder

Under speciellt första hälften av 1900-talet var postorderkatalogerna en viktig informationskälla för de som bodde utanför storstäderna med dess varusortiment i affärer. Med hjälp av postorderkataloger kunde människor på landet både beställa och hålla sig a jour med nya produkter.

 


Några exempel på postorderkataloger under 1900-talet

 

Åhlén & Holm 1915 Åhlén & Holm 1944
Åhlén och Holm, 1899–1961

Åhlén och Holm grundades 1899 i Insjön i Dalarna och var det ledande postorderföretaget under första halvan av 1900-talet.

Åhlén & Holm integrerade även konkurrenten Oscar Ahrén 1958, se nedan.

Postorderverksamheten avvecklades på 1960-talet och den sista postorderkatalogen är från våren 1961(?).

 

Oscar Ahrén 1926 Oscar Ahrén 1949
Oscar Ahrén, 1911–1957

Oscar Ahrén var ett av de ledande postorderföretaget under den första halvan av 1900-talet.

Företaget integrerades med Åhlén & Holm vars kataloger från hösten 1958 och våren 1959 pryds med dubbla företagsnamn "Oscar Ahrén, Åhlen & Holm".

Åhlen & Holm 1958

Den sista egna katalogen är från våren 1957(?).

 

Gunnars fabriker 1952 Gunnars fabriker 1968
Gunnars fabriker , 1938–1968(?)

Xxxx

 

 

Hobbyförlaget 1955 Hobbyförlaget 1970
Hobbyförlaget, 1945–1971

Hobbyförlaget koncentrerade sig på hobbysaker för främst ungdomar.

Från katalogen kunde man beställa harpungevär, reservdelar till mopeder och klackringar.

Den sista katalogen är från våren 1971(?).

Hobbex 1964 Hobbex 1996
Hobbex, 1961–

Hobbex bildades 1961 och på hösten 1961 kom den första Hobbex-katalogen ut.

Xxx


 

Wiskadals 1940 Wiskadals 1964
Wiskadals fabrik, 1926–1967

Wiskadals fabrik grundades 1926 och var ett av de företag som lade grunden till Borås som postorderstad.

Företaget integrerades med Ellos vars katalog från hösten 1968 pryds med: "NU MED VISKADALS FABRIK".

Ellos 1968

Den sista egna katalogen är från våren 1967(?).