Hans' skolfoton

Här finns skolfoton från Hans Sundgrens skolgång i Linköping och Norrköping. Varje år utom läsår 1970–71, tog man skolfoton som eleverna fick köpa.

Bilderna är obeskurna, såsom de levererades. Därför kan man se gymnastiksalens hängare i vänsterkanten på någon bild.

Läsår 1963–64: Toppluvan lekskoleklass

Förskolan Toppluvan ligger 350 meter från Hans' hem och promenadvägen går över "Konsumbacken". Mamma Agda följer Hans till förskolan i början men sedan klarar han sig själv.

Innan Hans går hemfrån hänger han på sig en blå plastskylt som visar att han är ett lekskolebarn.

Hans gångväg. Kartan är från år 2019.
En av 2 lekskoleklasser på Toppluvan år 1964.

Läsår 1964–65: Hagbyskolan klass 1C

Grundskolan Hagbyskolan har lågstadie och mellanstadie, årskurs 1-6. Skolan ligger 600 meter från hemmet.

Hans gångväg. Kartan är från år 2019.
Klass 1C på Hagbyskolan år 1965. Kassföreståndaren Helena Halldin är inte med i bilden.

Läsår 1965–66: Hagbyskolan klass 2C

xxxx.

Klass 2C på Hagbyskolan år 1966 med klassföreståndaren Helena Halldin.

Läsår 1966–67: Hagbyskolan klass 3C

Detta är sista året på lågstadiet som har sina lektionshus längst ner.

Klass 3C på Hagbyskolan år 1967 med klassföreståndaren Helena Halldin. Det är tidligen vinter eftersom Hans och andra har snö på pjäxorna.

Läsår 1967–68: Hagbyskolan klass 4B

Mellanstadiet årskurs 4-6 har sina lektionshus uppe på kullen.

Klass 4B på Hagbyskolan år 1968. Klassföreståndaren på fotot är en vikarie, då ordinare klassföreståndare Helena Halldin är frånvarande. Det är vinter, eftersom en del elever has pjäxor.

Läsår 1968–69: Hagbyskolan klass 5B

[text-to-be-added].

Klass 5B på Hagbyskolan år 1969 med klassföreståndaren Sonja. Det är vinter, eftersom en del elever has pjäxor.

Läsår 1969–70: Hagbyskolan klass 6B

[text-to-be-added].

Klass 6B på Hagbyskolan år 1970 med klassföreståndaren Sonja. Idag är fotoplatsen biblioteket istället för gymnasiksalen.

Läsår 1971–72: Ånestadskolan klass 8B

När Hans börjar på högstadiet på Ånestadskolan börjar han cykla till skolan. Några gånger åker han moped efter att han har fyllt 15 år i januari 1972.

Hans cykelväg. Kartan är från år 2019.
Klass 8B på Ånestadskolan år 1971 med klassföreståndare Ylva.

Läsår 1972–73: Ånestadskolan klass 9B

När Hans avslutar grundskolan 1973 har han gått i samma klass som många skolkamrater sedan lekskolan. Efter grundskolan skiljs de dock.

Klass 9B på Ånestadskolan år 1973 med klassföreståndare Ingemar.

Läsår 1973–74: Berzeliusskolan klass T1B

Efter grundskolan väljer Hans linjen 4-årig gymnasieingenjör. I Linköpig, finns den utbildningen endast på Berzeliusskolan.

När Hans börjar på Berzeliusskolan måste han cykla lite längre än till Ånestadskolan. Från hemmet till skolan är det 6 km.

Hans cykelväg. Kartan är från år 2019.
Klass T1B på Berzeliusskolan år 1973 med klassföreståndare Olaf.

Läsår 1974–75: Berzeliusskolan klass T2B

[text-to-be-added].

Klass T2B på Berzeliusskolan år 1975 med klassföreståndare Bertil.

Läsår 1975–76: Berzeliusskolan klass El3B

Det 3:e året i utbildningen till gymnasieingenjör måste man välja inriktning; maskin, bygg eller el. Hans väljer el-linjen.

Klass El3B på Berzeliusskolan år 1976.

Läsår 1976–77: Värnpliktstjänstgöring

I september 1976 inleder Hans sin värnpliktstjänstgöring i Karlskrona. Efter 3 månaders utbildning till signalmatros blir han i december stationerad på torpedbåten HMS Spica fram till 1 september 1977.

Kompani 15-3-31 vid Signalskolan, Karlskrona Örlogsskolor 1976.

Läsår 1977–78: Ebersteinska gymnasiet klass T4Kr

Hans väljer att bli elkraftsingenjör, en utbildning som inte finns på Berzeliusskolan i Linköping. Han blir därför hänvisad att pendla från Rydsvägen 298B till Ebersteinska gymnasiet i Norrköping under sitt sista 4:e år i utbildningen till gymnasieingenjör. Pendlingen börjar med cykelfärd till Bergs-rondellen och därefter samåkning i bil till Norrköping.

Hans väg från Ryd till Norrköping. Kartan är från år 2019.
Examensfoto av klass T4Kr på Ebersteinska gymnasiet år 1978.

Framtiden efter år 1978

År 1978 är det lågkonjunktur i Sverige. Hans har familj och måste försörja sig med diverse arbeten tills Asea i Västerås släpper sitt anställningsstopp.

Efter examen som elkraftsingenjör arbetar hans 3 månader i ost-packen på Ica Essve i Linköping. Därefter har han anställning i 9 månader som vaktmästarbiträde på Östgöta Brandstodsbolag, senare ombildat till Länförsäkringar Östergötland.

I maj 1979 släpper Asea sitt anställningsstopp och Hans flyttar med sin familj till Västerås för sitt första arbete som elkraftsingenjör.