Tidningar

Hans prenumererar, eller har prenumererat på ett antal tidningar. I vissa fall är det gratistidningar eller gruppförsändelser.

Tidningarnas fram och baksida visas. Innehållet i tidningarna kommer kanske att bli sökbart i framtiden via andra webbsidor.

ABB Tidning

ABB Tidning / ABB Review

-

En gratisprenumeration av en ypperlig tidskrift med djup teknisk information om ABB:s produkter. Sista numret Hans erhåller är nr. 4 från 2002. Gamla nummer av tidningen finns att ladda ner från ABB:s webbplats.

Hans läste tidningen som anställd redan 1979 då han började på Asea som sedan blev ABB.

ABB Tidning adress

http://abb.com

Tidningen som Hans får hem i brevlådan är till slut på engelska; "ABB Review".

Aktiv träning

Aktiv träning

-talet, då och då

http://aktivtraning.se

Bergsport

Bergsport

https://bergsport.se

Dagens industri

Dagens industri

-

Tidvis prenumerant när det är extra billigt, exempelvis 99 kronor under en månad september 2015, december 2016 och juli 2018.

Från och med år 2015 finns tidningen även som PDF-tidning.

https://www.di.se

Datateknik

-

Tidningen lades ner 2001.

Datormagazin

Datormagazin

-

Datormagazin

http://www.datormagazin.se

Från juni 2020 upphör tidningen som egen tidning och blir istället inbladad i tidningen Mobil, en "tidning i tidningen" som chefredaktören beskriver det.

Tidningen Digitalfoto för alla

Digitalfoto för alla

Tidvis -, -

Tidningen innehåller också en CD-ROM med diverse material.

CD CD CD

digitalfotoforalla.se

Elektronik-tidningen

Elektronik-tidningen

En mycket bra tidning som dessutom blir bättre för varje år. Gratis prenumeration.

-

Adressetikett

etn.se

Ericsson Review

Ericsson Review

-

En gratisprenumeration av en mycket bra tidskrift med tekniskt djup.

Hans läser tidningen från 1995 då han börjar på Ericsson och en bit in på 2000-talet då han 2008 avslutar sitt uppdrag på Ericsson.

Ericsson Review

http://ericsson.com

Elektronik-tidningen

Etteplan News

-

En tidning om och för Etteplans kunder och medarbetare i Sverige.

etteplan.com

Friskvårdsmagasinet

Friskvårdsmagasinet

En tidning från Axelsons med information om kurser och utbildningar men även mycket bra reportage.

-

axelsons.se/friskvardsmagasinet

Elektronik-tidningen

Kollega

"Din kompis i arbetslivet". En tidning som man får som medlem i fackförbundet Unionen."

Adressetikett

www.kollega.se

Industriell datateknik

Industriell datateknik

Hans läser tidningen på cirkulation vid arbete på Asea och prenumererar sedan själv på tidningen när den byter namn till Datateknik och Datateknik 3.0.

Svarskort
Kommunicera

Kommunicera

"Sveriges magasin för kommunicerande människor". Tidningen ingår i medlemsskapet i FTI.

Före juli 2013 heter magazinet Popkom.

www.popkom.se

Modern psykologi

Massage och kroppsvård

-

Mobil

Mobil

Tidningen Datormagazin upphör som egen tidning juni 2020 på grund av minskad försäljning, orsakad av Corona-pandemin. Istället får man Datormagazin som en 24 sidig del längst bak i den 92-sidiga tidningen Mobil.

-

mobil.se/

Modern psykologi

Modern Psykologi

-

modernpsykologi.se/

Målföret

Tidningen ingår i medlemsskapet i föreningen "Nya tungomålsgillet".

Det sista numret av tidningen är nummer 4, år 2007.

Nonstop

Nonstop

-

Nonstop är en kundtidning från Mälarenergi. Den skickas ut som gruppförsändelse till alla hushåll i regionen, eftersom den är klassad som samhällsinformation.

Nonstop

Den sista pappersversionen av Nonstop, blir nummer 1, 2020. Därefter blir tidningen ett digitalt nyhetsbrev, distribuerat via epost.

Norrköpings tidningar

Norrköpings Tidningar

-

nt.se

Ny Teknik

Ny Teknik

-

Hans pappa Sture är ingenjör och prenumererar på Ny Teknik redan på 1960-talet. Hans läser även dessa tidningar.

Ny Teknik

www.nyteknik.se

Popkom

Popkom

-

Från juli 2013 heter magazinet Kommunicera.

www.popkom.se

QTC

QTC

-

Hans har livstidsmedlemskap i föreningen SSA och får tidningen som del av medlemsskapet.

www.ssa.se

Tidningen Situation

Situation

Lösnummerköp tidvis från .

www.situationsthlm.se/

Skogssport

Skogssport

-

Tidskriftscirkulation inom Västerås Radioklubb sedan .

Skogssport

Soldat ocht teknik

Soldat & teknik

-

Hans upptäckte tidningen i december 2015. Han köpte lösnummer och började direkt en prenumeration.

soldatteknik.se

Tidningen läggs ner 2018 på grund av för få annonsintäkter och sista numret är nr 3 i april 2018.

Språk

Språk

-

 Adressetikett Adressetikett

spraktidningen.se

Språkvård

Tidskrift utgiven av Språkrådet.

Tidskriften har 6000 prenumeranter när den läggs ner 2007 för att släppa fram den nya tidningen Språk.

-

Det sista numret av tidningen är nummer 2, år 2007.

Svensk Idrott

Svensk Idrott

-

Tidskriftscirkulation inom RPO-sektionen i Västerås Radioklubb.

Tidningen läggs ner 2013 och sista numret är nr 9 i november 2013.

På riksidrottsstyrelsens möte den 11 oktober beslutade styrelsen att RF:s officiella kungörelseorgan Tidningen Svensk Idrott läggs ner från och med årsskiftet. Tidningen har funnits sedan 1929.

Riksidrottsförbundet/

Teknikhistoria

Teknikhistoria

-

nyteknik.se

Faktura
Tidning

Valdemarsviksbladet

-

En gratistidning med postutdelning. Hans får tidningen eftersom han är delägare i fastighet i Valdemarsviks kommun.

Tidningen utkommer med några nummer inför varje sommar.

Tidning

Vasalöparen

-

Sveriges största magasin för elit och motionärer intresserade av skidåkning, cykling och löpning. Är man anmäld i t ex Kortvasan får man tidningen automatiskt 4 gånger per år.

vasaloppet.se

Hösten 2020 beslutas att Vasalöparen lägg ned. Den sista utgåva blir nummer 4/2020 som utkommer den 27 november. "Av hållbarhetsskäl och besparingsskäl kommer vi inte längre att ge ut tidningen Vasalöparen. Istället utökar vi satsningen på våra digitala kanaler, däribland Vasaloppet.TV."

Vestmanlands läns tidning

Vestmanlands Läns Tidning

-

vlt.se

Tidningsframsida

WWF Magasin / WWF Eko

Adressetikett

I september 2018 byter tidningen namn från WWF Eko till WWF Magasin.

Tidningsframsida

WWF Magasin

Vestmanlands läns tidning

Östgöta Correspondenten

-

-

corren.se

Lösnummer

Hans köper lösnummer av intressanta tidskrifter från tidningshandlare. Här listas några av dem.

Allt om elektronik

Elektroniktidning med många kretsscheman och byggbeskrivningar. En svensk version av Elektor.

Elektor

Elektroniktidning med många kretsscheman och byggbeskrivningar.

Eye spy

Intelligence magazine.

Stalltipset

Kundtidning från DeLaval. Hans får tidningen i samband med att han arbetar hos företaget.

Tåg

Svenska järnvägsklubbens tidskrift.

Svenska järnvägsklubben