Datasaab 1974

Hans 17 år, har praktikantjobb på Saab-Scanias Datasaabdivision i Linköping från den 15 juli till den 9 augusti.

Han börjar direkt efter att ha gjort 1 månads "miljöpraktik" under juni-juli på Jungstedsta gymnasiet, samt därefter sprungit O-Ringens 5-dagars orienteringstävling i Skåne.

Brevhuvud från Datasaab, som egentligen är Datasaabdivisionen inom Saab-Scania.

På ekonomiavdelningen Datasaab

Hans arbetar på ekonomi/marknadsavdelningen med sammanställning och sortering av ekonomiska rapporter i form av långa datorutskrivna "pyamaspappers-listor".

Det är stordatorerna D21, D22 och D23 som är aktuella.

Utdrag ur Hans' dagboksanteckningar 15 juli 1974:

måndag

Började jobba på Datasaab. Jättekul.

Kontoret ligger på Sankt Larsgatan 3 dit Hans cyklar från Åleryd.

Hans' praktikantbetyg.

Sista dagen, efter 4 veckor

Hans slutar sin praktik.

Utdrag ur praktikantbetyg från Saab-Scania Datasaabdivisionen: "Hans Sundgren har varit placerad på Datasaabdivisionen, där han utfört administrativa arbetsuppgifter såsom räknearbete, sammanställningar, uppföljningar etc.".

Utdrag ur Hans' dagboksanteckningar 9 augusti 1974:

fredag

Hämtade ut lönen 1067 kronor.

Bjöd på tårta. Gick tidigare.

Nästa sommar 1975 får Hans praktikantjobb på Tekniska Verken.