Alla färder med HMS Spica

Hans Sundgren har åkt med torpedbåten HMS Spica ett flertal år. Under 1970- och 80-talet är han på båten som en del av sin militärtjänstgöring. Under 2010-talet är han passagerare på båten som då blivit ett museifartyg, ingående i veteranflottiljen.

Här finns en översikt över de olika tillfällena, med länkar till mer information.

HMS Spica vid Gålöbasen vintern 1976/1977.

År 1976–1977: Militärtjänstgöring

Hans 19 år, mönstrar på HMS Spica den 15 december 1976 efter 3 månaders grundläggande utbildning i Karlskrona.

Han tjänstgör fram till september 1977 som signalmatros med skeppsnummer 1.

Fotoalbum 1977 | Dagbok 1977

HMS Spica T121 förbereder att bli bogserad av HMS Virgo T126, hösten 1981.

År 1981: Krigsförbandsövning

Hans 24 år, gör sin första repetitionsutbildning på HMS Spica i september.

Han tjänstgör som signalmatros med skeppsnummer 1.

Fotoalbum 1981

HMS Spica vid krigsförtöjningsplats någonstans i Stockholms skärgård, hösten 1985.

År 1985: Krigsförbandsövning

Hans 28 år, gör sin andra repetitionsutbildning på HMS Spica under 22 dagar i september.

Han tjänstgör som signalmatros med skeppsnummer 1.

Fotoalbum 1985 | Dagbok 1985

HMS Spica övningsskjuter på luftmål, sommaren 1986.

År 1986: Mobiliseringsövning

Hans 29 år, gör en 3-dagars mobiliseringsövning på HMS Spica i juni.

Han tjänstgör som signalmatros med skeppsnummer 1.

Fotoalbum 1986

Utsikt från signalbryggan [1985].

År 1987: Mönstringsgenomgång

Hans 30 år, gör en 2-dagars mönstringsgenomgång på HMS Spica i maj.

Han tjänstgör som signalmatros med skeppsnummer 1.

Fotoalbum 1987

HMS Spica vid kaj på Rindö, efter avslutad förflyttning från Gålö, sommaren 2012.

År 2012: Från Gålö till Rindö

Hans 55 år, åker med HMS Spica från Gålö till Waxholm. Resan tar 3,5 timmar.

Han är passagerare på museifartyget.

Fotoalbum 2012

HMS Spica inne i Mälaren på väg till Västerås, sommaren 2016.

År 2016: Från Stockholm till Västerås

Hans 59 år, åker med HMS Spica från Galärvarvet i Stockholm till Västerås. Resan tar 6 timmar.

Han är passagerare på museifartyget.

Fotoalbum 2016

HMS Ystad R142 akter om HMS Spica sommaren 2017. Robotbåten är en för dagen utpekad rotebåt.

År 2017: Runt Muskö

Hans 60 år, åker med HMS Spica från Gålö, runt Muskö via Hårsfjärden och Mysingen. Resan tar 2 timmar. Temat är "I kalla krigets fotspår".

Han är passagerare på museifartyget.

Fotoalbum 2017