Repetitionsutbildning på HMS Spica, år 1981

I september 1981 åker Hans Sundgren 24 år, från Västerås ut till torpedbåtsbasen på Gålö för att göra sin första repetitionsutbildning på HMS Spica. Övningen är en krigsförbandsövning KFÖ-81.

Hans kommer även att göra övningar 1985, 1986 och 1987.

Besättningen på fördäck med Hans som bär flytväst.
Hans på signalbryggan i klart skepp, iförd flamskyddshuva.

Klart för strid på signalbryggan

Dörren till bryggan är stängd och signalmannen kommunicerar via hjälm med hörtelefon och strupmikrofon.

För att tåla översköljning har han stormställ och flytväst.

Babords signallampa och kulspruta Ksp 58.
Motormekaniker Jens på signalbryggan.

Besök på signalbryggan

Motormekaniker Jens sköter om de tre gasturbinerna i maskinrummet. Ibland kopplar han av och går upp på signalbryggan för att få se skärgården.

Motormekaniker på signalbryggan. [Foto: Befäl]
Även sjukvårdaren kommer upp på signalbryggan. [Foto: Befäl]
HMS Virgo T126 och HMS Ystad T142.

Systerfartygen Virgo och Ystad

Spica övar tillsammans med torpedbåtarna HMS Virgo T126 och HMS Ystad T142.

Ystad är torpedbåt men hon kommer något år senare att byggas om till robotbåt med beteckningen R142.

HMS Ystad T142 deltar också på övningarna.
Torpedbåtarna ligger inne i en vik i väntan på att löpa ut.
HMS Älvsborg M02 och isbrytaren Atle.

Målfartyg att bekämpa

Spica behöver målfartyg under sina övningar.

Isbrytaren Atle och minfartyget HMS Älvsborg M02 fungerar som fingerade mål. [Foto: Befäl]

Här förbereds för att Virgo T126 ska bogsera Spica T121. [Foto: Befäl].

Bogseringsövning

Bogsering av torpedbåtar är ett av övningsmomenten.

Sekonden som manöverofficer (MO) på Spica [Foto: Befäl].
Minlastning på HMS Spica T121. [Foto: Befäl].

Ombestyckning till minor

HMS Spica är i första hand en torpedbåt men hon är även förberedd för att lägga ut minor. Torpedtuberna kan monteras bort och frilägga minräls.

Här lastas minor på akterdäck en dimmig morgon någonstans i Stockholms skärgård. Minan är märkt "OFARLIG" för säkerhets skull.

Efter att ha lastat ett antal minor på styrbords och babords minräls, utför Spica en minutläggning enligt order. [Foto: Befäl]

Torpedskjutning HMS Spica T121. [Foto: Befäl].

Torpedskjutning med laddad torped

Torped avlossas från babords främre torpedtub.

Under övningen får besättningen prova på skjutning med stridsladdad torped.

Vattenkaskad vid skjutning av stridsladdad torped mot en ö. [Foto: Befäl]
HMS Spica T121 i bergrum. [Foto: Befäl].

Spica och Virgo i bergrum

HMS Spica och HMS Virgo i bergrum någonstans i Stockholms skärgård. [Foto: Befäl]

Under maskeringsnätet när Spica ligger vid krigsförtöjningsplats. [Foto: Befäl].

Maskerat fartyg

HMS Spica ligger förtöjd och maskerad vid krigsförtöjningsplats.

Sjukvårdaren är en spjuver och leker fiende sista dagen. När Spica ligger förtöjd vid krigförtöjningsplats, tar han med sig kulsprutan Ksp 58 från signalbryggan och smyger upp på land. Där börjar han skjuta. Det blir stort larm nere på Spica: Klart skepp, klart skepp! [Foto: Befäl]

HMS Spica under maskeringsnät.
Kocken Finnström skeppsnummer 41, tillagar ärtsoppa i byssan. [Foto: Befäl].

Förplägnad

Maten är som alltid god.

Besättningen under KFÖ 1981, samlad på fördäck. [Foto: Befäl].

Besättning HMS Spica KFÖ-81

Under slutet av övningen KFÖ 1981 tas en bild med hela besättningen på HMS Spica. Hans är iförd flytväst längst till höger.

Besättningslista HMS Spica KFÖ 1981.
Skepps­nummer Befattning Typ Grad Del av namn
901 Fartygschef (FC) Stamanställd Örlogs-kapten West
902 Sekond (S) Reservofficer Kapten Ande
903 Torpedofficer (TO) Stamanställd Kapten Gust
904 Artilleriofficer (AO) Reservofficer Löjtnant Pers
905 Stridslednings-officer (SLO) Reservofficer Kapten Sten
937 Navigeringsstyrman (NS) Stamanställd Kapten Nils
961 Maskintjänstchef, chief (MTjC) Värnpliktig Fänrik Fors
11 Pjäsbefäl (PB) Reservofficer Sergant Gust
22 MvB Stamanställd Sergant Sund
34 Torpeduppbördsman (TU) Stamanställd Sergant Karl
1 Signalmatros Värnpliktig Furir Sund
2 Signalmatros Värnpliktig Menig Olss
3 Matros Värnpliktig Menig Husu
4 Matros Värnpliktig Menig Olss
5 Rrm Värnpliktig Furir Brol
6 Matros Värnpliktig Menig Ling
12 Artillerimatros (AM) Värnpliktig Furir Ande
13 Artillerimatros (AM) Värnpliktig Menig Nord
21 MvB Värnpliktig Sergant Wörm
23 Motormekaniker Värnpliktig Menig Morb
24 Motormekaniker Värnpliktig Menig Erik
26 Elmekaniker Värnpliktig Menig Jako
32 Radiosignalist Värnpliktig Menig Erik
33 Radiosignalist Värnpliktig Menig Tång
36 Eldte Värnpliktig Sergant Terb
41 Kock Värnpliktig Furir Finn
42 Kock Värnpliktig Menig Edlu
44 Sjukvårdare Värnpliktig Menig West

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera

Agfamatic 2000

Kamera

Kodak Instamatic

Film

Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm.

Digitalisering 110

Hans Sundgren

Digitalisering Instamatic

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED