Torpedbåten HMS Spica, i kalla krigets fotspår

Lördagen den 16 september 2017 är Hans passagerare på den torpedbåt han tjänstgjorde på vid sin tid i flottan. Det är Föreningen T121 Spica Vänner som står för arrangemanget.

Spica kastar loss från Gålöbasen 13:00 och lägger till igen 15:00 efter en tur runt Muskö via Hårsfjärden och Mysingen.

Färväg med bil från Västerås till Gålö.

Från Västerås till Gålöbasen

Lördag förmiddag åker Hans och Lena bil till Gålöbasen för att åka torpedbåt.

Lunchpaus vid bilen
Stopp för att äta medhavd lunch i skogen några hundra meter från grinden till Gålöbasen. Foto: Hans Sundgren med självutlösare.

Färdväg med bil:GPX file Garmin data

Hela utflykten Västerås - Gålö - Muskö - Västerås:GPX file FIT file Garmin data

Spicas färdväg loggad med GPS-enhet.

Spicas färdväg

Så här presenteras turen:

"Vi följer i spåren efter några av samtidens mest uppmärksammade händelser, bland annat jagarkatastrofen och 1980-talets ubåtsjakt i Hårsfjärden. Turen bjuder på både fullfartskörning och lugna passager och genomförs i rote tillsammans med R142 Ystad. Utgångsläget är Södra hamnen på Gålöbasen.
Losskastning, ut på Mysingen ned mot Märsgarnsviken och vi tar en titt på jagamonumentet som restes efter Hårsfjärdenkatastrofen. Ut igen på Hårsfjärden och vi går igenom händelserna under ubåtsjakten 1982. Vidare ner förbi den mäktiga anläggningen i Musköberget innan vi via Skramsösund rundar Muskös sydspets.
Styrbordsgir, och nu kopplar vi in samtliga turbiner och tar upp farten på vår väg ner mot Mälsten. Vi girar sedan 180 grader och sätter kurs upp mot Mysingen. På vår vänstra sida passerar Älvsnabben innan vi girar in och går mot Gålö igen."

Färdväg med Spica: GPX file Garmin data

Program
Programmet.
Berga örlogsskolor. Foto: Hans Sundgren.

Berga örlogsskolor

Efter att ha lämnat Gålöbasen passerar torpedbåten Berga örlogsbas.

En stor försvarsmaktsövning är på gång; Aurora 17. Även Spica kommer senare att vara med i den övningen som "fiende".

Berga
Några av flottans moderna korvetter, som ingår i fjärde sjöstridsflottiljen, ligger vid kajen. Foto: Hans Sundgren.
Hans under saneringsduschen. Foto: Hans Sundgren.

Under saneringsduschen

Hans undrar om saneringsduschen är kvar och ja, det är den. Han ställer sig under den för ett foto.

Saneringsduschen
Saneringsduschen används när fartyget blivit utsatt för ABC-stridsmedel (Atom, Biologisk, Kemisk), på engelska benämnt NBC (Nuclear, Biological, Chemical). I detta fall måste personer utomhus, t ex signalmatros Sundgren saneras. Foto: Hans Sundgren.
Muskö med de mäktiga ingångshålen till underhållsdockorna i berget. Foto: Hans Sundgren.

Musköbergets hemliga tunnlar

När Spica passerar Muskös västra sida vid Norra Skramsösund, kan man se de mäktiga ingångshålen till underhållsdockorna i berget.

Detta var ett skyddsområde ända fram till år 2012. Fram till dess hade endast flottans fartyg tillåtelse att gå i denna farled. Sjöfartsverkets Ufs (Underrättelser för sjöfarande), från 2012-02-22 specificerar att skyddsområde Muskö har upphört att gälla.

Ingångstunnlar Musköberget
Under sin värnpliktstid i flottan spenderade Hans en påskhelg i torrdockan där Spica var upplagd för underhåll. Detta var år 1977. Genom att fartyget låg långt inne i berget fanns ingen möjlighet att lyssna på radio eller se på TV. Toaletten fanns bakom en atombombsäker dörr längre in i berget. Foto: Hans Sundgren.
Stridsledningscentralen med artillerisystemet. Foto: Hans Sundgren.

Stridsledningscentralen

Vid passage av Muskös sydspets går Hans inombords med assistans av en hjälpsam besättningsmedlem. Han förevisar det hemligaste, det vill säga stridsledningscentralen. Eftersom han varit värnpliktig torpedoperatör under sin tid i flottan känner han till det mesta i det trånga rummet.

Artillerisystemet
Förutom torpeder så har Spica en kanon som styrs av det första digitala artillerisystemet i flottan; ARTE 62B. De digitala funktionerna är realiserade med diskreta komponenter. Det finns alltså inte några integrerade kretsar. För mer information om Spicas tekniska system se www.t121spica.se/ Foto: Hans Sundgren.
Robotbåten R142 Ystad. Foto: Hans Sundgren.

Robotbåten R142 Ystad

Spica har under turen sällskap med, en för dagen utpekad rotebåt; R142 Ystad.

R142 är en robotbåt av Spica-II-klass. Fartyget är en vidareutveckling av Spica som torpedbåt men klassades om som robotbåt när den år 1981 fick svenska sjömålsrobotar Robot 15.

När Hans gjorde värnplikten 1976-1977 var Ystad en torpedbåt med beteckningen T142. För mer information om R142 se www.robotbatar.se/.

Robotbåten R142 Robotbåten R142 Robotbåten R142
Robotbåten R142 Ystad. Foto: Hans Sundgren.
Helikopter med R142. Foto: Hans Sundgren.

Sjöräddningsövning

Sjöfartsverkets nya helikopter AgustaWestland AW139 övar tillsammans med R142.

Först skickar helikoptern ner en ytbärgare till fartyget. Sedan hämtas en skadad person upp i helikoptern.

Helikopter och R142 Helikopter AgustaWestland
Helikopter med R142. Foto: Hans Sundgren.
Djupvik, Gålö. Foto: Hans Sundgren.

Åter till Gålöbasen

Från Mysingen rundar båten till slut Oxnö huvud vid Gålös sydspets, och får syn på hemmahamnen; den gamla torpedbåtsbasen längst inne i Djupvik.

Djupvik
Den gamla torpedbåtsbasen längst inne i Djupvik. Här spenderade Hans 9 månader under sin tjänstgöring på Spica 1976–1977. Spica var då ett av fartygen i 11:e torpedbåtsdivisionen med hemmahamn Gålö. Foto: Hans Sundgren.
Karta
Färdvägen ut och in till Gålöbasen.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren

Kamera A

Nikon Coolpix S9900

Kamera B

Apple Iphone 6