Mobiliseringsövning på HMS Spica, år 1986

Torsdagen den 12 juni 1986 åker Hans Sundgren 29 år, från Västerås till Gålö, söder om Stockholm, för en 3-dagars mobiliseringsövning på torpedbåten T121 Spica.

Signalbryggan på Spica.
Hans på signalbryggan med headset för internkommunikation.

Signalmatros igen

Hans får permisson från jobbet på Aeroconsulter i Västerås och tar tåg, pendeltåg och buss till Gålö.

Hans får praktisera optisk signalering ytterligare en gång.

Spica blir senare ett museifartyg med egen förening.

Luftvärnskanonen skjuter mot flygplansmål.

Kanon klar

Spicas kanon övningsskjuter på flygplan under formering till kolonn med systerfartyg.

Målflygplanet i sikte från signalbryggan.

Kanonen är en allmålspjäs Bofors 57 mm 7101. Den kan alltså skjuta både på fartyg och flygplan.

  • Ammunition: 57 mm.
  • Magasin: 40 skott.
  • Ammunitionstyper: Sjömålsgranat, spränggranat och kulspränggranat, samt övningsgranat.
Tillfällig besökare på signalbryggan.

Signalbryggan

Även maskinpersonalen tycker om att komma ut i friska luften ibland. Signalbryggan är den naturliga platsen att vara på.

Utsikt inifrån manöverbryggan ut mot signalbryggan med klot hissat. Klotet visar att Spica ligger för ankar och inte kan manövrera.
Spicas ligger förtöjd på Gålö sommaren 1986.

Kväll på Gålö-basen

Radio-antennerna syns extra tydligt. De vertikla spröten är kortvågsantenner och "raketerna" är UKV-antenner.

Hans' lönespecifikation.

Lönespecifikation

Hans får 304 kronor för lördagens insats. Men dessutom erhåller han 54 kronor i sjötillägg.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera

Agfamatic 2000

Film

Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED