Radio orienteering

Hans has practised radio-orienteering since 1985.

His best international results are 1:st place in the Nordic Championships 144 MHz in year 1998 and 2006.

Vad är det?

Radio orienteering

Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start. Sporten har smeknamnet "rävjakt" och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och uppsöker dem. Den som tagit flest kontroller på kortast tid.

Swedish radio orienteering site

Swedish web site: Swedish Radio Orienteering

Try virtual radio-orienteering