Microlearning topics

Översikt över de microlearning-fragment som Hans producerat.

Översikt per kategori
PRINCIP TEXT BILD XML
Om dessa microlearning-moduler Använd rätt specialtecken Optimera foton för publikationer Även MS Word skapar XML-filer
Använd begreppet ”tittare” Använd korrekta citattecken Använd text för att rita SVG-bild Ny standard: Lightweight DITA
Om syntax och semantik Om ”Controlled Language” Rätt filformat för rasterbilder Semantik hjälper chatbotar
Organisationer inom teknikinfo Låt datorn läsa upp din text Möjligheter med interaktiv SVG Element-centrerad granskning
Använd rätt filnamnskonvention Använd korrekta primtecken Använd lämplig bildtyp  
  Att ange tid Hitta rätt symboler  
  Att ange datum Om GIF-formatet  
  Att ange tidsrymd Rita med skrivtecken  
  Att räkna tecken i en text    
  Använd rätt streck-tecken    
       
Översikt i kronologisk ordning
ALLMÄNT
Om dessa microlearning-moduler
Med dessa moduler kan professionella informatörer och illustratörer få vägledning och inspiration.
TEXT
Använd rätt specialtecken
Om du använder rätt specialtecken kommer maskiner kunna tolka texten rätt. Dessutom kommer människor att få bättre förståelse.
XML
Även MS Word skapar XML-filer
Om någon frågar om du kan leverera ett dokument som XML så kan du egentligen leverera en .docx-fil. Men det är nog inte det som frågeställaren förväntade sig.
PRINCIP
Använd begreppet ”tittare”
Använd – åtminstone i ditt eget huvud – benämningen ”tittare” på de som ska använda de instruktioner och beskrivningar som du producerar.
BILD
Optimera foton för publikationer
Om man optimerar foton innan de infogas i publikationer kan de bli tydligare. Tittaren kan då lättare tolka bilden även om den inte visar helt korrekta färger eller skärpa.
TEXT
Använd korrekta citattecken
Applikationer såsom Microsoft Word, Adobe Illustrator och XML-editorer, hanterar citattecken på olika sätt. För att få korrekta citattecken är det bra att veta skillnaden.
BILD
Använd text för att rita SVG-bild
SVG-formatet har både fördelar och nackdelar. För att förstå hur bildformatet är uppbyggt kan man själv prova att skapa bilder med en texteditor.
PRINCIP
Om syntax och semantik
Inom informationsteknik används begreppen syntax och semantik, exempelvis den ”semantiska webben”. Det kan vara bra att ha förståelse för dessa begrepp.
TEXT
Om ”Controlled Language”
Begreppet ”Controlled Language” används inom informationsproduktion. Ett exempel på Controlled Language är ASD-STE100, Simplified Technical English.
BILD
Rätt filformat för rasterbilder
Det finns många filformat för rasterbilder. Varje format har sina fördelar och nackdelar. Att välja rätt format är alltid bra, även om det inte är kritiskt.
TEXT
Låt datorn läsa upp din text
Att själv läsa igenom sin författade text, antingen tyst eller högt, är naturligt. Om man dessutom låter datorn läsa upp texten kan man hitta fel som annars lätt förbigås.
XML
Ny standard: Lightweight DITA
OASIS-standarden DITA har funnits sedan 2005. Standarden är inte alltid enkel att tillämpa. Därför finns nu ett förslag till en ny variant benämnd LwDITA.
TEXT
Använd korrekta primtecken
Primtecknen används relativt sällan. Men när de behövs är det bra om man använder det korrekta tecknet.
BILD
Möjligheter med interaktiv SVG
Vektorformatet SVG har en del fördelar och stöds idag av många applikationer. Till skillnad från andra vektorformat kan SVG också innehålla interaktivitet.
TEXT
Att ange tid
När man anger tid finns det flera alternativ. Man kan ange tid i vardaglig form för människor eller i en mer teknisk entydig form för maskiner.
TEXT
Att ange datum
När man anger datum finns det flera alternativ. Man kan ange datum i vardaglig form för människor eller i en mer teknisk entydig form för maskiner.
BILD
Använd lämplig bildtyp
När det gäller att visa objekt som bilder finns det i huvudsak två alternativ; illustration eller foto. Vad som är bäst beror på flera saker.
XML
Semantik hjälper chatbotar
De är inte så vanliga idag men kommer att bli det i framtiden; chatbotar (dialogrobotar). Semantisk taggad information kommer att underlätta för dem.
BILD
Hitta rätt symboler
Många ikoner och symboler är standardiserade. Med söktjänsten på ISO.ORG är det enkelt att hitta symbolerna.
TEXT
Att ange tidsrymd
Det finns flera sätt att ange tidsrymd för människor. För maskiner finns en standard. Med HTML kan man ange tidsrymd som passar både människa och maskin.
TEXT
Att räkna tecken i en text
För text som ska visas på en teknisk enhet, exempelvis en liten display på en IoT-enhet, har man som regel ett begränsat antal tecken att hålla sig inom. Därför kan det vara bra att snabbt få reda på antal tecken i en text.
PRINCIP
Organisationer inom teknikinfo
Det finns flera föreningar inom området teknisk kommunikation. Även om man inte är medlem i föreningarna är det bra att känna till deras existens.
XML
Element-centrerad granskning
Element-centrerad granskning innebär att man granskar ett XML-dokument utifrån dess element med innehåll. Detta kan vara ett komplement till sekventiell läsning.
PRINCIP
Använd rätt filnamnskonvention
Vid sidan av dokumentdatabaser lagras information som filer i filsystem. Med rätt namngivningsregler underlättas arbetet för både människor och maskiner.
BILD
Om GIF-formatet
Bildformatet GIF har funnits sedan 1987. Det är fortfarande ett bildformat som används flitigt, både på webbsidor och som originalformat.
TEXT
Använd rätt streck-tecken
Tangenten för bindestreck används normalt för alla streck, oavsett om det är ett minus-, avstavnings- eller list-tecken. Men det finns många olika streck-tecken.
BILD
Rita med skrivtecken
Man kan skapa enkla geometriska figurer med hjälp av skrivtecken. Exempelvis kan strukturträd åskådliggöras på detta sätt.