Träningskort 1972–76

Träningsdagboken från åren 1972 till 1976 är ett träningskort i form av ett diagram. Det är framställt med Letraset gnuggbokstäver. Hans Sundgren är 15–19 år och medlem i Linköpings Orienteringsklubb – LOK.

Förkortningarna är orienteringsklasser och betyder:

Träningskort