Barfota

Hans har alltid tyckt om att gå barfota.

Varför barfota?

Från början är barfotagång ett sätt att undvika plattfot. Under 1960-talet ser Mamma Agda till att Hans går barfota så mycket som möjligt för att få ett bra fotvalv.

Under uppväxten har Hans hålfotsinlägg som ska bytas med jämna mellanrum. Att gå barfota och att plocka upp stenkulor med tårna – under mammas övervakning – är ett sätt att undvika att plattfotheten blir sämre.

I vuxen ålder har Hans fortsatt att gå barfota då och då under sommarhalvåret, bara för att det är så skönt.

Barfotagång har flera fördelar och några nackdelar:

Barfota i Rönnbyskogen

Den 29 augusti 2013 börjar Hans gå en daglig barfota-promenad i skogen runt området där han bor. Sträckan är drygt 1 km, bitvis på asfalt och bitvis på liten skogsstig och det tar ungefär 15 minuter att promenera runt. Ibland går han längre sträckor upp till 60 minuter.

Från år 2019 börjar han korta av sträckan ibland och endast gå på gräsmattor vid höghusen.

Skador

Barfotagång innebär risk för skador. Hans har drabbats av följande skador:

Barfota på Getingstigen

När Hans är barn går han barfota hemma på tomten i Linköping och råkar ut för getingstick då och då.

När pappa Sture tar Hans till läkaren för getingstick under foten frågar läkaren efter adressen. Han blir lite road när han får reda på att adressen är Getingstigen 48.

Barfota på Södra Finnö

Den mesta barfotagången under Hans uppväxt sker vid sommarstugan Gruvhagen på Södra Finnö. Där tillbringar Hans med syskon och mamma större delen av sommarlovet.

Varje kväll måste Hans, med eller utan sällskap av syskon, gå och hämta mjölk hos sin farbror Stig Sundgren. Det är en promenad på totalt 3 km på grusväg. Det är lite smärtsamt för fötterna, men Hans tänkte inte ens tanken att ha skor på sig. Under sommaren går man barfota.

Pappa Sture går barfota helt naturligt som barn

Hans' pappa Sture Sundgren, född 1921, växer upp på Södra Finnö i Östergötlands skärgård. Där går han barfota under sommarhalvåret, såväl i skog som på stubbåkrar. Barfotagåendet börjar efter skolavslutningen varje år.

Loggbok

Här är en lista över de dagar hans gått barfota minst 10 minuter i skog eller stad från den 29 augusti 2013 och framåt.

   År 2024 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  -  - 
02  -  -  -  -  -  -  
03  -  -  -  -  -  -  
04  -  -  -  -  B  -  
05  -  -  -  -  -  -  
06  -  -  -  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -
10  -  -  -  -  -  -
11  -  -  -  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -
13  -  -  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  -  
15  -  -  -  -  -  - 
16  -  -  -  -  -  -   
17  -  -  -  -  -  - 
18  -  -  -  -  -  -  
19  -  -  -  -  -  - 
20  -  -  -  -  -  - 
21  -  -  -  -  -  -
22  -  -  -  -  -  -
23  -  -  -  -  -  -
24  -  -  -  -  -  -
25  -  -  -  -  -  -  
26  -  -  -  -  -  -  
27  -  -  -  -  -  -
28  -  -  -  -  -  -
29  -  -  -  -  -  -
30  -     -  -  -  -   
31  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  0  1


   År 2023 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
02  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
04  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
05  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
06  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  - 
15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
16  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  
17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
19  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
20  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
25  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  - 
26  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  - 
27  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
29  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30  -     -  -  B  -  -  -  -  -  -  -  
31  -     -     -     -  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  0  7  6  0  0  0  0  0  0  13

***************************************************************
   År 2022 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
02  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
03  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -
04  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
05  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
06  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
11  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
13  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
15  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
16  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -  -
19  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -  -  -
20  -  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  -
21  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -  -
22  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
23  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -
24  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -  -
25  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
26  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -  - 
27  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
28  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
29  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30  -     -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
31  -     -     -     -  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  6  7  6  19  11  0  0  0  0  58

***************************************************************
   År 2021 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -
02  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
03  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
04  -  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -
05  -  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -
06  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -  B  -  -  B  -  -
10  -  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -
11  -  -  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
13  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
15  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
16  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
17  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
18  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
19  -  -  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -
20  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
21  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
22  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
23  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
24  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
26  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
27  -  -  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -
28  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
29  -     -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
30  -     -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
31  -     -     -     B  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  0  0  11  24  10  13  0  0  0  58

***************************************************************
   År 2020 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -
02  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
03  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
04  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
06  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -
10  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -
11  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
12  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
13  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
14  -  -  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -
15  -  -  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -
16  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
17  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
18  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -
19  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
20  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
21  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
22  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
23  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
24  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
25  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
26  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
27  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
28  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
29  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
30  -     -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
31  -     -     -     B  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  0  1  10  22  17  6  0  0  0  56

***************************************************************
   År 2019 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  B  B  -  -  -  B  -  -  -  -
02  -  -  B  -  -  -  -  B  -  -  -  -
03  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
04  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -  -  -
05  -  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -
06  -  -  -  B  -  B  -  B  -  -  -  -
07  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
08  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -  -
09  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
10  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -
11  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
12  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
13  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
15  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -  -
16  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -  -
19  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
20  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
21  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -  -  -
22  -  -  B  B  -  -  B  B  -  -  -  -
23  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
24  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -  -  -
25  -  -  B  B  B  -  B  -  -  -  -  -
26  -  -  B  B  -  B  B  -  -  -  -  -
27  -  B  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
28  -  -  -  B  -  -  B  -  -  -  -  -
29  -     -  B  -  -  B  -  -  -  -  -
30  -     -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
31  -     -     -     B  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  1  5  12  14  8  18  7  1  0  0  0  66

***************************************************************
   År 2018 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
02  -  -  -  -  B  B  -  B  -  -  -  -
03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
04  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
05  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
06  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
07  -  -  -  -  B  -  -  B  -  -  -  -
08  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
09  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
10  -  -  -  B  -  -  B  -  -  -  -  -
11  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -
12  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -  -
13  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -  -
14  -  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -
15  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -  -
16  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -  -
17  -  -  -  B  -  -  B  -  -  -  -  -
18  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -  -
19  -  -  -  -  B  -  B  -  -  -  -  -
20  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -  -  -
21  -  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -
22  -  -  -  B  -  -  -  B  -  -  -  -
23  -  -  -  -  B  -  B  B  -  -  -  -
24  -  -  -  -  -  B  -  -  -  -  -  -
25  -  -  -  B  -  -  B  B  -  -  -  -
26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
28  -  -  -  B  -  -  B  -  -  -  -  -
29  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30  -     -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
31  -     -     B     -  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  0  10  10  5  15  12  0  0  0  0  52

***************************************************************
   År 2017 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  B  -  B  B  -  B  B  B  -  -  -
02  -  -  -  B  B  B  -  B  B  -  -  -
03  -  -  -  B  -  B  B  -  B  -  -  -
04  -  -  -  B  B  B  B  B  -  B  -  -
05  -  -  -  B  B  B  B  B  B  B  -  -
06  -  -  -  -  B  B  B  B  -  B  B  -
07  -  -  -  B  -  -  B  B  B  -  -  -
08  -  -  -  B  -  B  B  B  B  -  -  -
09  -  -  -  B  -  -  B  B  -  -  B  -
10  -  -  -  B  -  B  B  B  B  -  -  -
11  -  -  -  B  -  B  B  B  B  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -
13  -  -  -  B  B  -  B  B  -  -  -  -
14  -  -  -  B  -  -  B  B  B  B  -  -
15  -  -  -  B  -  -  B  -  -  B  -  -
16  -  -  -  B  -  -  B  -  B  B  -  -
17  -  -  -  B  -  B  B  -  B  B  -  -
18  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -  -
19  -  -  -  B  B  -  B  B  B  B  -  -
20  -  -  -  B  B  B  B  B  B  -  -  -
21  -  -  -  B  -  B  B  B  B  B  -  -
22  -  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  -
23  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -  -  -
24  -  -  -  B  -  B  B  -  B  -  -  -
25  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  B  -
26  -  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -
27  -  -  B  B  -  -  B  -  -  -  -  -
28  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -  -
29  -     -  B  B  B  B  B  -  -  -  -
30  -     -  -  B  B  -  B  B  -  -  -
31  -     -     -     -  -     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  1  2  23  14  20  27  22  17  9  3  0 138

***************************************************************
   År 2016 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad
   Månad
Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
--  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01  -  -  -  B  -  B  B  B  -  B  -  -
02  -  -  -  B  -  B  B  B  -  B  -  -
03  -  -  -  B  -  B  B  B  -  B  -  -
04  -  -  -  B  B  B  B  -  -  B  -  -
05  -  -  -  B  -  B  B  B  -  B  -  -
06  -  -  -  B  -  B  B  B  B  -  -  -
07  -  -  -  B  -  -  B  B  B  B  -  -
08  -  -  -  -  -  B  B  -  -  B  -  -
09  -  -  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -
10  -  -  -  B  -  -  B  B  -  -  -  -
11  -  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -
12  -  -  -  -  -  -  -  B  B  B  -  -
13  -  -  -  B  B  B  -  B  B  B  -  -
14  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  -  -
15  -  -  B  -  -  B  B  B  B  B  -  -
16  -  -  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -
17  -  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -
18  -  -  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -
19  -  -  -  B  B  B  B  B  B  -  -  -
20  -  -  -  B  B  -  -  B  B  -  -  -
21  -  -  -  -  B  B  B  1)  B  B  -  -
22  -  -  -  B  -  B  -  -  -  B  -  -
23  -  -  -  -  B  B  B  B  -  -  -  -
24  -  -  -  -  B  B  B  B  B  -  -  -
25  -  -  -  -  -  -  -  -  B  B  -  -
26  -  -  -  -  -  B  B  -  -  -  -  -
27  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  -  -
28  -  -  B  -  B  B  B  -  B  -  -  -
29  -  -  B  -  B  B  B  -  -  -  -  -
30  -     B  -  -  B  B  B  -  -  -  -
31  -     B     B     B  B     -     -
---------------------------------------------------------------
   0  0  7  12  14  25  26  21  16  14  0  0 135
1) Uppehåll på grund av skärsår på höger fot efter barfotagång
i Göteborg, troligen av vassa stenar i sjön där jag badade. *************************************************************** År 2015 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad Månad Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 01 - - - - B - B B B B B - 02 B - - - B - B B - B - - 03 - - - - - B B B B B - - 04 - - - B - - B B B B - - 05 - - - - - B B B B B B - 06 - - - - B B B B - B B B 07 - - - B - B B - B B - - 08 - - - - - B B - - - - - 09 - - - - - B - B B B B - 10 - - - - - B B B B - - - 11 - - - B - B B B B - - - 12 - - - B - B B B B - - - 13 - - - - - B B B B - B - 14 - - - B - B B B - B - - 15 - - - - B B B B B - B - 16 - - - - - B B B - B B - 17 - - - B B B B B - B B - 18 - - - - - B B B B B - - 19 - - - B - B B B B - - - 20 - - - - B B B B B - - - 21 - - - B - B B B B - - - 22 - - - B - B B B - - - - 23 - - - B - B - B B B - - 24 - - B B B B - B - B - B 25 - - - B B B - B B B - - 26 - - - B B B - B B - B - 27 - - B B - B B B B - - - 28 - - - - - B B B B - - - 29 - - - - B B B - B - - 30 - - - - B B B B B - - 31 - B B B - B - --------------------------------------------------------------- 1 0 3 14 10 27 26 28 21 18 9 2 159 *************************************************************** År 2014 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad Månad Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 01 - - - B 1) - B - - B - - 02 - - - - - B B - - - - - 03 B - - - - B - B - B - - 04 - - - B - - B B - B - - 05 - - - B - - - B - B - - 06 - - - B - B B - B - - - 07 - - - - - B B B - B - B 08 - - - - - B B B - B B - 09 - - - B - B B B - - B - 10 - - - - - B - B - B B - 11 - - - B - B - - - B B - 12 - - - B - B - - - - - - 13 - - - B - B - B - B - - 14 - - - B - B B B - B - - 15 - - - - - - B - - B B - 16 - - - B - B - - - B B - 17 - - - B - B - B - B B - 18 - - - B - B B - B B - - 19 - - - B - - B - B B - - 20 - - - B - B B - - B B - 21 - - B B - - B B - B - - 22 - - - B - B B B - B - - 23 - - B B - B B B - B - - 24 - - B B - B B - - B - - 25 - - B - - B B - - B - - 26 - - - - - B B B - B - - 27 - - B - - - - B - B - - 28 - - B - - B - - B - - - 29 - B - - B B - B B - - 30 - B - - B - - B B - - 31 - B - - - - - --------------------------------------------------------------- 1 0 9 18 0 23 19 15 6 25 8 1 125 1) Har fått något i foten som gör ont. Läkarcentralen i Gryta skär ut objektet den 9 maj. *************************************************************** År 2013 | B = barfotapromenad | - = ingen barfotapromenad Månad Dag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 01 . . . . . . . . B B - - 02 . . . . . . . . B B - - 03 . . . . . . . . B B - - 04 . . . . . . . . B B - - 05 . . . . . . . . B B - - 06 . . . . . . . . - - - - 07 . . . . . . . . - B - - 08 . . . . . . . . - B - - 09 . . . . . . . . - - - - 10 . . . . . . . . - - - - 11 . . . . . . . . - - - - 12 . . . . . . . . - - - - 13 . . . . . . . . - B - - 14 . . . . . . . . B B - - 15 . . . . . . . . B - - - 16 . . . . . . . . B - - - 17 . . . . . . . . B - - - 18 . . . . . . . . B - - - 19 . . . . . . . . - - - - 20 . . . . . . . . B - - - 21 . . . . . . . . B - - - 22 . . . . . . . . B - - - 23 . . . . . . . . - - - - 24 . . . . . . . . B - - - 25 . . . . . . . . - - - - 26 . . . . . . . . - - - - 27 . . . . . . . . - B - - 28 . . . . . . . . B - - - 29 . . . . . . . B B - - - 30 . . . . . . . B B - - B 31 . . . . B - - --------------------------------------------------------------- 3 17 10 0 1 31

Mätvärden

Några barfota-promenader, ibland med puls- och steglängdsmätning

2024 maj
lördag

Kort promenad mellan husen

Hans startar sin barfotasäsong med en kort promenad till bänken vid boulebanan där han läser Ny Teknik i solskenet. Han går med en stav eftersom han fortfarande är lite stel efter ryggskottet för några veckor sedan.

Det är så skönt att känna temperatur- och fuktighetsväxlingarna under fötterna.

Träningsdata.
Hans passar på att ta en Turf-kontroll när han går hem igen.
 • Date
  2024-05-04
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  7:47 min
 • Distance
  0,3 km
 • Speed
  25:27 min/km
 • Pulse, average/max
  103/120 b/min
 • Training effect, aerobic
  1.6
 • Training effect, anaerobic
  0.0
 • Garmin data
 • Track files
2023 maj
torsdag

Kort promenad mellan husen

Hans startar sin barfotasäsong med en kort promenad till återvinningshuset på baksidan och till bilen.

Underbart skönt att känna omväxlande varm asfalt och mjukt gräs.

Träningsdata.
 • Date
  2023-05-18
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  7:12 min
 • Distance
  0,3 km
 • Speed
  26:37 min/km
 • Pulse, average/max
  100/112 b/min
 • Training effect, aerobic
  0.7
 • Training effect, anaerobic
  0.0
 • Garmin data
 • Track files
2022 april
onsdag

Kort promenad mellan husen

Hans går mellan höghusen iklädd långbyxor och jacka, men barfota.

Ett barn som ser Hans ropar: "Hallå, hallå, har det hänt dig något? Du har inga skor!"

Hans svarar: "Nej då, det är bara skönt att gå barfota."

Barnet avslutar: "Jaha, jag trodde du var hemlös."

Det är trevligt att barn bryr sig.

 • Date
  2022-04-20
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
måndag

Kort promenad mellan husen

Det är soligt och sommarkänsla idag denna annandag påsk. Hans gör årets premiärpromenad. Det blir bara en kort sträcka bort till bänk vid östra lekplatsen.

Skönt att känna både kall och varm asfalt samt torrt och vått gräs under fötterna.

Går utan pulsband så en del träningsdata saknas.

Kurvor
 • Date
  2022-04-18
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  9:48 min
 • Distance
  0,5 km
 • Speed
  19:43 min/km
 • Pulse, average/max
  101/115 b/min
 • Efficiency
  2020 hb/km
 • Cadence, average/max
  No value
 • Vertical oscillation
  No value
 • Vertical ratio
  No value
 • Ground contact time
  No value
 • Ground contact balance
  No value
 • Stride length
  No value
 • Resp. rate, average/max
  No value
 • Training effect, aerobic
  0.5
 • Training effect, anaerobic
  0.0
 • VO2 Max
  No value
 • Garmin data
 • Track files
2021 september
fredag

Kvällspromenad i Rönnbyskogen

Hans har hittills i år endast gått en liten sträcka vid höghusen. Men idag gör tar han hela promenaden runt skogsslingan.

Han tar det lugnt, går långsamt och fotograferar lite.

Hans på MTB-spåret i Rönnbyskogen.
Kurvor
 • Date
  2021-09-03
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  29:58 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  23:23 min/km
 • Pulse, average/max
  97/108 b/min
 • Efficiency
  2238 hb/km
 • Cadence, average/max
  82/171 spm
 • Vertical oscillation
  3.4 cm
 • Vertical ratio
  5.6
 • Ground contact time
  594 ms
 • Ground contact balance
  48%/52%
 • Stride length
  61 cm
 • Resp. rate, average/max
  25/32 brpm
 • Training effect, aerobic
  0.6
 • Training effect, anaerobic
  0.0
 • VO2 Max
  No value
 • Garmin data
 • Track files
2021 juni
fredag

Nu är det sommar: Barfota hela kvällen

Han arbetar hemifrån och tar en barfotapromenad till boulebanan vid lunch.

På kvällen är det födelsedagskalas för 7-åring på Talltorp. Hans tar av sig sandalerna vid uteplatsen och är barfota resten av kvällen.

Senare tar han bilen hem men får vända efter halva vägen. Han kommer på att han glömt sandalerna på uteplatsen. Hans är van att gå barfota på asfalt och köra bil barfota så han tänkte inte på det. Detta är ett tecken på att nu är det sommar!

2020 juli
söndag

Till boulebanan Rönnby

Den senaste tiden har Hans endast gått ut på gräsmattan mellan husen. Han har ledbandsskada och gör samma promenad ikväll efter att det slutat regna.

När han sitter på bänken vid boulebanan kommer några 10-åriga pojkar som frågar: "Ursäkta, var är dina skor?".

2020 juni
tisdag

Kvällspromenad i Rönnbyskogen

Hans gör årets första promenad runt skogsslingan.

Han tar det lugnt och går långsamt.

Hans på MTB-spåret i Rönnbyskogen.
Kurvor
 • Date
  2020-06-23
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  31:50 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  24:07 min/km
 • Pulse, average/max
  112/126 b/min
 • Efficiency
  2757 hb/km
 • Cadence, average/max
  No reliable value
 • Vertical oscillation
  No value
 • Ground contact time
  No value
 • Stride length
  No value
 • Training effect
  1.9
 • VO2 Max
  31 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
2019 juni
måndag

Kvällspromenad i Rönnbyskogen

Hans har bara gått kortare sträckor ett tag. Ikväll går han dock hela skogsslingan.

Ett dussintal myror biter sig fast under promenaden.

Kurvor
 • Date
  2019-06-24
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  23:22 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  17:11 min/km
 • Pulse, average/max
  101/112 b/min
 • Efficiency
  1659 hb/km
 • Cadence, average/max
  90/254 spm
 • Vertical oscillation
  4.2cm
 • Ground contact time
  616 ms
 • Stride length
  65 cm
 • Training effect
  1.5
 • VO2 Max
  27 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
2019 maj
fredag

Kvällspromenad i Rönnbyskogen

Hans har endast gått barfotapromenader på gräs och asfalt hittills i år. Men ikväll går han en längre promenad i skogen, för att få poäng i företagsevenemanget We+.

Det är lite ovant att gå i skogen så Hans går sakta för att inte skada sig.

Barfotapromenad Kurvor
 • Date
  2019-05-10
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  35:31 min
 • Distance
  1,9 km
 • Speed
  18:33 min/km
 • Pulse, average/max
  109/118 b/min
 • Efficiency
  2008 hb/km
 • Cadence, average/max
  84/254 spm
 • Vertical oscillation
  3.8 cm
 • Ground contact time
  622 ms
 • Stride length
  64 cm
 • Training effect
  2.2
 • VO2 Max
  27 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
2019 februari
onsdag

Liten runda på Rönnby

Hans har inte gått barafotapromenad sedan augusti förra året, på grund av hälsprickor, men nu tänkter han börja igen.

Han går endast en kort sträcka och långsamt eftersom fötterna ännu inte har hunnit bygga upp en naturligt "sula". Det är mycket grus på asfaltsgångarna och lite is kvar på gräsmattorna.

GPS klockan visar fel spår i början av promenaden. Hans utgår från höghuset.

Kurvor
 • Date
  2019-02-27
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  8:02 min
 • Distance
  0,6 km
 • Speed
  14:01 min/km
 • Pulse, average/max
  100/108 b/min
 • Efficiency
  1333 hb/km
 • Cadence, average/max
  96/124 spm
 • Vertical oscillation
  4.3 cm
 • Ground contact time
  606 ms
 • Stride length
  74 cm
 • Training effect
  1.2
 • VO2 Max
  27 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
2018 juli
onsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Den senaste tiden har Hans endast gått fram till elljusspåret och vänt där. Idag går han dock hela varvet upp på berget som tidigare. Något snabbare gång idag än när han gick med GPS-klocka senast i april.

Hans försöker undvika myrorna men misslyckas och ett 10-tal myror hinner klättra upp på honom.

Kurvor
 • Date
  2018-07-11
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  22:55 min
 • Distance
  1,5 km
 • Speed
  14:57 min/km
 • Pulse, average/max
  101/113 b/min
 • Efficiency
  1549 hb/km
 • Cadence, average/max
  100/254 spm
 • Vertical oscillation
  3.6 cm
 • Ground contact time
  577 ms
 • Stride length
  67 cm
 • Training effect
  1.8
 • VO2 Max
  26 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
2018 april
onsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Företaget Etteplan har börjat med en ny typ av hälsojakt och Hans beslutar sig för att göra ett litet träningspass på minst 30 minuter för att skaffa poäng till laget. Det är soligt och varmt men fortfarande kyligt på marken i skogen.

Hans går långsamt eftersom fötterna ännu inte har hunnit bygga upp en naturligt "sula". GPS-klockan visar ändå på en återhämtningstid på 9 timmar efteråt.

Kurvor
 • Date
  2018-04-18
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walk
 • Type
  Recreation
 • Time
  33:07 min
 • Distance
  1,9 km
 • Speed
  17:33 min/km
 • Pulse, average/max
  107/117 b/min
 • Efficiency
  1858 hb/km
 • Cadence, average/max
  86/136 spm
 • Vertical oscillation
  4.0 cm
 • Ground contact time
  632 ms
 • Stride length
  66 cm
 • Training effect
  2.0
 • VO2 Max
  27 ml/kg/min
 • Garmin data
 • Track files
tisdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Äntligen får man gå utan strumpor och skor!

Det är premiär för årets barfotagång. Våren har dröjt länge i år men idag är det en solig kväll och endast några få ställen med is. Idag har sopmaskinen dessutom sopat upp det mesta av vinterns grus.

Barfotapromenad Barfotapromenad Barfotapromenad Pulskurva
 • Date
  2018-04-10
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  26 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  18:23 min/km
 • Pulse, average/max
  104/118
 • Efficiency
  1931
 • Cadence, average/max
  82/224 spm
 • Vertical osc.
  5.1 cm
 • Ground contact time
  636 ms
 • Stride length
  66 cm
 • Garmin data
 • Track files
2017 augusti
söndag

Skog och elljusspår på Rönnby

Hans behöver lägga ut en sändarantenn för radio-orientering och kombinerar detta med en barfotapromenad på kvällen.

Högerfoten får ett litet hack på undersidan så Hans tar en paus i barfotagåendet några dagar.

 • Date
  2017-08-13
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  62 min
 • Distance
  2,6 km
 • Garmin data
 • Track files
2017 juli
måndag

Liten skogsrunda på Rönnby

För 3 år sedan fick Hans känna på nylagd asfalt. Idag hände samma sak, då det är nyasfalterat på cykelvägen utanför höghuset. Asfalten är fortfarande lite varm och klibbig vid kvällspromenaden 19:00.

2017 juni
onsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar en promenad vid 7-tiden på morgonen i daggvått gräs.

Pulskurva
 • Date
  2017-06-28
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  20 min
 • Distance
  1,5 km
 • Speed
  13:53 min/km
 • Pulse, average/max
  95/105
 • Efficiency
  1267
 • Cadence, average/max
  100/196 spm
 • Vertical osc.
  4.3 cm
 • Ground contact time
  581 ms
 • Stride length
  72 cm
 • Garmin data
 • Track files
tisdag

Skog och elljusspår på Rönnby

Hans behöver minst 60 minuters aktivitet för Etteplans Hälsojakt och tar en längre barfotapromenad i långsam takt.

 • Date
  2017-06-20
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  63 min
 • Distance
  3,4 km
 • Speed
  18:17 min/km
 • Cadence, average/max
  46/150 spm
 • Stride length
  Incorrect value
 • Garmin data
 • Track files
tisdag

Stolpjakt Rönnby

Efter att Hans och Lena på eftermiddagen tagit 5 stolpar i Stolpjakten på Finnslätten går Hans sin dagliga barfotapromenad och tar den enda kvarvarande stolpen i norra Rönnbyskogen. Hans och Lena har nu tagit 90 stolpar av 120.

Nylagt grovsingel på körvägarna på slutet gör att Hans måste dra ner på hastigheten.

 • Date
  2017-06-06
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  62 min
 • Distance
  3,7 km
 • Speed
  16:31 min/km
 • Cadence, average/max
  66/126 spm
 • Stride length
  Incorrect value
 • Garmin data
 • Track files
2017 maj
lördag

Stolpjakt Rönnbyskogen

Efter att Hans och Lena på eftermiddagen tagit 6 stolpar i Stolpjakten på Skallberget kombinerar Hans sin dagliga barfotapromenad genom att ta ytterligare 4 stolpar som ligger i Rönnbyskogen.

 • Date
  2017-05-20
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  49 min
 • Distance
  2,7 km
 • Speed
  17:56 min/km
 • Cadence, average/max
  58/122 spm
 • Stride length
  Incorrect value
 • Garmin data
 • Track files
måndag

Stolpjakt Rönnbyskogen

Efter att Hans och Lena på eftermiddagen tagit 11 stolpar i Stolpjakten på Skallberget kombinerar Hans sin dagliga barfotapromenad genom att ta ytterligare 5 stolpar som ligger i Rönnbyskogen.

 • Date
  2017-05-01
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  59 min
 • Distance
  3,3 km
 • Speed
  18:11 min/km
 • Cadence, average/max
  30/122 spm
 • Stride length
  Incorrect value
 • Garmin data
 • Track files
2017 april
torsdag

Skog och elljusspår på Rönnby

Hans går en lite längre runda än vanligt, i lugnt tempo, för att få minst 45 minuters aktivitet för Etteplans Hälsojakt. Det ger 1,5 poäng.

Hans går utan pulsband.

 • Date
  2017-04-27
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  47 min
 • Distance
  2,8 km
 • Speed
  16:58 min/km
 • Cadence, average/max
  58/124 spm
 • Stride length
  102 cm
 • Garmin data
 • Track files
fredag

Förkortad skogsrunda på Rönnby

Det har snöat lätt hela långfredagen. Hans går ändå sin vanliga promenad. Han vänder dock efter ett tag i skogen och är tillbaka efter 15 minuter.

Under förutsättning att man vet att man senare kommer in i värmen till är det inget problem att gå i snö, under en kort tid.

Barfotapromenad Barfotapromenad
2017 mars
lördag

Liten skogsrunda på Rönnby

Där är en solig dag och Hans tar årets första promenad på den riktiga slingan, som nu är isfri. Han har gått en gång i februari men då endast runt höghusen. Idag går han den vanliga slingan på 1,4 km i skogen, på asfalt och gräs. Tyvärr ligger gruset kvar på asfalten och irriterar, eller kanskte stimulerar (?) fötterna.

Förra året startade han någon vecka tidigare men började inte på allvar förrän ungefär samma tid som i år.

Pulskurva
 • Date
  2017-03-25
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  19 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  13:44 min/km
 • Pulse, average/max
  105/116
 • Efficiency
  1425
 • Cadence, average/max
  100/142 spm
 • Vertical osc.
  4.9 cm
 • Ground contact time
  579 ms
 • Stride length
  73 cm
 • Garmin data
 • Track files
2016 augsuti
söndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Varje årstid ger olika upplevelser. En barfotapromenad på kvällen i Rönnby känns så här i början av augusti:

 • Asfalt: Varm
 • Gräs: Kallt
 • Skog: Fuktigt svalt
2016 juni
onsdag

Stavgång på Rönnby

Det är en fin sommarkväll och Hans tar med gå-stavar för första gången. Han går på elljusspår och i skog i över en timme för att få 2 poäng i Hälsojakten.

Pulskurva
 • Date
  2016-06-15
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  60 min
 • Distance
  4,0 km
 • Speed
  15:10 min/km
 • Pulse, average/max
  103/117
 • Efficiency
  1545
 • Cadence, average/max
  92/142 spm
 • Vertical osc.
  5.3 cm
 • Ground contact time
  616 ms
 • Stride length
  72 cm
 • Garmin data
 • Track files
2016 maj
tisdag

Barfotapromenad i Linköping

Hans går upp tidigt på morgonen, åker till Vidingsjö och promenerar fritt på stigar i skogen. Han går utan pulsband och hinner tillbaka lagom till frukosten med pappa.

Hans var ofta i Vidingsjöskogen på 80- och 70-talet när han var medlem i Linköpings Orienteringsklubb.

 • Date
  2016-05-31
 • Location
  Linköping
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  62 min
 • Distance
  3,7 km
 • Speed
  16:43 min/km
 • Garmin data
 • Track files
2016 mars
måndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Idag är det några plusgrader så Hans tar premiärpromenaden för året. Det är fortfarande lite is på gräsmattorna och framförallt i skogen på MTB-spåret. Det går att gå fort i gräset men långsamt på grusig asfalt och hal is.

Is och fot Pulskurva
 • Date
  2016-03-14
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  20 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  14:43 min/km
 • Pulse, average/max
  101/112
 • Efficiency
  1443
 • Cadence, average/max
  92/158 spm
 • Vertical osc.
  5.6 cm
 • Ground contact time
  571 ms
 • Stride length
  74 cm
 • Garmin data
 • Track files
2015 december
torsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Det är snöfritt och 6 grader varmt så Hans passar på att gå den vanliga rundan på förmiddagen.

Skog och gräs är skönt men krossgruset svider när han måste gå över på asfalt.

Pulskurva
 • Date
  2015-12-24
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  18 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  12:44 min/km
 • Pulse, average/max
  102/115
 • Efficiency
  1337
 • Cadence, average/max
  102/156 spm
 • Vertical osc.
  5.1 cm
 • Ground contact time
  562 ms
 • Stride length
  77 cm
 • Garmin data
 • Track files
söndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans passar på att gå vanliga rundan efter några dagars kraftig blåst och regn. Det är halt i skogen. Barfota på lerjord är en riskfylld kombination så Hans går långsamt

Det fullt med krossgrus på asfaltsvägarna runt höghusen så Hans går i gräset så mycket som möjligt.

 • Date
  2015-12-06
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  19 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  13:09 min/km
 • Garmin data
 • Track files
2015 november
torsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Har hållt uppe med barfotagång en dryg vecka. Det har snöat lite och varit köldgrader. Nu är det någon plusgrad så Hans går den vanliga sträckan upp i skogen.

Måste undvika asfaltsvägarna runt husen eftersom det ligger krossgrus där. Gräsplanerna och skogen är sköna, asfaltsgångarna ganska otrevliga. Passar på att prata med pappa under hela 25-minuterspromenaden.

tisdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans går slingan direkt efter orienteringstävlingen "Nattugglan".

Hans går i lugn takt och pratar i telefon hela rundan.

Pulskurva
 • Date
  2015-11-17
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  24 min
 • Distance
  1,6 km
 • Speed
  15:32 min/km
 • Pulse, average/max
  110/118
 • Efficiency
  1650
 • Cadence, average/max
  88/240 spm
 • Vertical osc.
  4.6 cm
 • Ground contact time
  634 ms
 • Stride length
  73 cm
 • Garmin data
 • Track files
2015 oktober
söndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans passar på att gå slingan i dagsljus på eftermiddagen för att jämföra tiden med samma sträcka i mars.

Det går något långsammare än i mars.

Pulskurva
 • Date
  2015-10-25
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  18 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  13:44 min/km
 • Pulse, average/max
  102/114
 • Efficiency
  1412
 • Cadence, average/max
  104/142 spm
 • Vertical osc.
  4.9 cm
 • Ground contact time
  558 ms
 • Stride length
  70 cm
 • Garmin data
 • Track files
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Har inte gått på 4 dagar beroende på mycket jobb på kvällarna. Under tiden har löven fallit ned i skogen och maskerar nu vassa stenar.

Den nyinköpta ficklampan på 250 lumen är helt perfekt. Nu ser man mycket tydligare var man går och riskerar inte att slå i tårna stenar och rötter.

Ficklampa
onsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Går den vanliga rundan 20:00 i mörkret med hälften asfalt och hälften skog, utan GPS-klocka. Har stukat höger ringfingertå och vänster lilltå i september så nu tar jag det lugnt.

Det är nollgradigt och den upplevda marktemperaturen under promenaden är:

 • Asfalt: Normalt.
 • Gräs: Kallt och sticksigt när gräset fryser på.
 • Skog: Varmt och mjukt.
 • Asfalt: Kallt när man kommer ut från skogen, men man vänjer sig efter någon minut.
2015 september
onsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Går den vanliga rundan 21:30 med hälften asfalt och hälften skog, utan GPS-klocka. Det är kallt i gräset men varmt i skogen. Tar det lugnt för att inte slira i leran.

Måste köpa ny ficklampa, den jag har är för svag. Man ser inte alla rötter och stenar. SLog i tårna i en sten ikväll.

2015 juni
fredag

Liten skogsrunda på Norra Gryta

Han åker till Norra Gryta efter jobbet, tar på sig kortbyxor och går ut och tar 4 stolpar i Västerås Stolpjakt. Stoplarna ligger i skogen strax söder om soptippen. Hans och Lena har därmed totalt 86 stolpar av 100 och kan ta de sista 14 imorgon lördag.

Sista biten på spåret är bilfärden därifrån, någon minut.

Karta Pulskurva
 • Date
  2015-06-26
 • Location
  Norra Gryta
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  33 min
 • Distance
  2,1 km
 • Speed
  15:45 min/km
 • Pulse, average/max
  92/106
 • Efficiency
  1446 hb/km
 • Cadence, average/max
  96/160 spm
 • Vertical osc.
  4.6 cm
 • Ground contact time
  556 ms
 • Stride length
  77 cm
 • Garmin data
 • Track files
2015 mars
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Det är en solig dag och snön från i helgen har smält bort. Hans bestämmer sig för att börja säsongens barfotapromenader igen efter 4 månaders uppehåll med endast sporadisk barfotagång. Han började ungefär samma tid förra året i andra halava av mars. Hans går ut i skymningen och går i lugn takt med ficklampa

Pulsklockan visar helt fel värden. Måste kolla batterierna.

Pulskurva
 • Date
  2015-03-24
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  19 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  13:05 min/km
 • Pulse, average/max
  No value
 • Efficiency
  No value
 • Cadence, average/max
  96/136 spm
 • Vertical osc.
  5.2 cm
 • Ground contact time
  572 ms
 • Stride length
  80 cm
 • Track files
2015 januari
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans har semesterdag och passar på att gå promenaden vid lunch. Det är 6 grader varmt och snön försvann under natten. Det blir en rejäl skrubbing då krossgruset ligger exponerat på asfalten.

Pulskurva
 • Date
  2015-01-02
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  16 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  11:36 min/km
 • Pulse, average/max
  112/124
 • Efficiency
  1280 hb/km
 • Cadence, average/max
  114/212 spm
 • Vertical osc.
  4.9 cm
 • Ground contact time
  504 ms
 • Stride length
  76 cm
 • Track files
2014 december
söndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans har hållt uppe med barfotapromenader i 17 dagar. Det är fortfarande snöfritt så han tar en kvällspromenad på vanliga sträckan men utan GPS-klocka. Det är lite smärtsamt på asfaltsgångarna eftersom det ligger krossgrus på dessa. I skogen och på gräsmattorna är det mjukt och vått.

 • Date
  2014-12-07
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  Unknown
2014 november
lördag

Liten skogsrunda på Rönnby

En kvällsrunda med ficklampa i fuktig väderlek och +5 grader. Får gå långsamt i skogen då våta löv ligger på hal lera.

GPS-klockan visar fel rutt i början.

Pulskurva Pulskurva Pulskurva Pulskurva
 • Date
  2014-11-08
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  18 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  13:15 min/km
 • Pulse, average/max
  101/113
 • Efficiency
  1299 hb/km
 • Cadence, average/max
  106/202 spm
 • Vertical osc.
  4.3 cm
 • Ground contact time
  544 ms
 • Stride length
  71 cm
 • Track files
2014 oktober
måndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Gick den vanliga rundan på Rönnby. Omväxlande temperatur denna kväll. Det är kallt i det våta gräset men varmt på myllan i skogen.

Under hemvägen på cykelbanan råkade jag gå över ny asfalt – och den var fortfarande varm! Det kan man inte känna med skor på.

fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar halvsnabb promenad på vått underlag då regnet just slutat.

Pulskurva Pulskurva Pulskurva Pulskurva
 • Date
  2014-10-10
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  15 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  10:52 min/km
 • Pulse, average/max
  107/123
 • Efficiency
  1146 hb/km
 • Cadence, average/max
  114/194 spm
 • Vertical osc.
  5.2 cm
 • Ground contact time
  509 ms
 • Stride length
  81 cm
 • Track files
2014 september
torsdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans har varit förkyld i 5 dagar men tar nu en en promenad i lungt tempo.

Inga kurvor för kadens, verikalrörelse eller markkontakt pga fel inställning på klockan.

Pulskurva
 • Date
  2014-09-18
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  20 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  15:11 min/km
 • Pulse, average/max
  97/112
 • Efficiency
  1492 hb/km
 • Cadence, average/max
  49/67 spm
 • Track files
2014 augusti
lördag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar en morgonpromenad, eftersom det är SM i radio-orientering på kvällen.

Det pågår renovering av garagetak som blockerar så slingan blir lite längre än vanligt.

Pulskurva
 • Date
  2014-08-23
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  15 min
 • Distance
  1,4 km
 • Speed
  11:04 min/km
 • Pulse, average/max
  95/108
 • Efficiency
  1018 hb/km
 • Cadence, average/max
  56/91 spm
 • Vertical osc.
  x.8 cm
 • Ground contact time
  xxx ms
 • Stride length
  xx cm
 • Garmin data
 • Track files
2014 juli
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar en promenad i rask takt, utan pulsband.

 • Date
  2014-07-04
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  13 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  10.0 min/km
 • Track files
2014 juni
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar en promenad i lungt tempo. Han passar på att testa sin nya GPS-klocka Garmin Fēnix® 2 som mäter "Running Dynamics" via pulsbandet.

Pulskurva Pulskurva Pulskurva Pulskurva
 • Date
  2014-06-20
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Walking
 • Type
  Rescreation
 • Time
  19 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  13.5 min/km
 • Pulse, average/max
  91/105
 • Efficiency
  1350 hb/km
 • Cadence, average/max
  102/138 spm
 • Vertical osc.
  4.8 cm
 • Ground contact time
  564 ms
 • Stride length
  71 cm
 • Track files
2014 april
måndag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tar en promenad direkt efter cykelturen från jobbet. Det är fortfarande blött efter kvällens regn.

Pulskurva
 • Date
  2014-04-14
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Waling
 • Type
  Rescreation
 • Time
  15 min
 • Distance
  1,2 km
 • Speed
  12.1 min/km
 • Pulse, average/max
  108/123
 • Efficiency
  1350 hb/km
 • Track files
2014 mars
tisdag

Liten skogsrunda på Rönnby

I fredags hade Hans lång tid på sig på rundan och vill förbättra tiden. I fredags var det mörkt ute och han halkade i leran. Nu är det kvällssol och och 3 plusgrader. Han går också 5 minuter snabbare än i fredags och pressar upp pulsen ett snäpp. GPS-spåret är förvanskat i början när klockan försöker hitta rätt.

Jämför man hastigheten så går Hans barfota snabbare än han springer med skor på lördagarna; det är i alla fall ingen större skillnad.

Pulskurva
 • Date
  2014-03-25
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Waling
 • Type
  Rescreation
 • Time
  13 min
 • Distance
  1,3 km
 • Speed
  10.0 min/km
 • Pulse, average/max
  119/140
 • Efficiency
  1190 hb/km
 • Track files
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Snön från torsdagen har smält bort under natten så Hans tar en promenad medan tvättmaskinerna arbetar. Eftersom det är mörkt finns en liten ficklampa med. Vått och lerigt i spåret så Hans glider ner i leran och får köra en tvättmaskin till.

Pulskurva
 • Date
  2014-03-21
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Waling
 • Type
  Rescreation
 • Time
  18 min
 • Distance
  1,1 km
 • Speed
  16.3 min/km
 • Pulse, average/max
  98/109
 • Efficiency
  1604 hb/km
 • Track files
2014 januari
fredag

Liten skogsrunda på Rönnby

Hans tepjpar fast stegräknaren på foten och går ut i en snöfri, vattensjuk mark i någon plusgrad. En meditativ gång 15.30 strax innan solen går ner.

Pulskurva Kadenskurva
 • Date
  2014-01-03
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Waling
 • Type
  Rescreation
 • Time
  15 min
 • Distance
  1,2 km
 • Speed
  12.1 min/km
 • Pulse, average/max
  110/120
 • Efficiency
  1375 hb/km
 • Cadence, average/max
  110/120 spm
 • Average step length
  60 cm
 • Track files
2013 december
måndag

Liten skogsrunda på Rönnby

En förmiddagspromenad i snöfri terräng, nollgradigt. Det är frost i gräset och på asfalten men mjukt i skogen.

Data från Garmin Kadenskurva
 • Date
  2013-12-30
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walking
 • Type
  Recreation
 • Time
  14 min
 • Distance
  1.2
 • Speed
  12.0 min/km
 • Pulse, average/max
  107/122
 • Cadence, average/max
  114/148 spm
 • Average step length
  62 cm
 • Efficiency
  1248 hb/km
 • Track files
2013 oktober
söndag

Liten skogsrunda på Rönnby

En morgonpromenad efter 12 dagars uppehåll. Nu gjorde det lite ont att gå på asfalten. Fastighetsskötaren lade tydligen ut grus när det var snö och is för någon vecka sedan. Krossgrus på slät asfalt känns. I skogen låg det däremot ett skönt lövlager på skogsstigen som kompensation. GPS-spåret blev misslyckat på grund av bristfällig satellitkontakt.

 • Date
  2013-10-27
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walking
 • Type
  Recreation
 • Time
  17 min
 • Distance
  1.2
 • Speed
  14.2 min/km
2013 september
lördag

Liten skogsrunda på Rönnby

En morgonpromenad i dimma och fuktigt underlag.

Data från Garmin Kadenskurva
 • Date
  2013-09-14
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walking
 • Type
  Recreation
 • Time
  14 min
 • Distance
  1.2
 • Speed
  11.5 min/km
 • Pulse, average/max
  100/119
 • Cadence, average/max
  58/62 spm
 • Average step length
  58 cm
 • Efficiency
  1167 hb/km
 • Track files
tisdag

Liten skogsrunda på Rönnby

Den vanliga kvällsrundan.

Data från Garmin Kadenskurva
 • Date
  2013-09-03
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walking
 • Type
  Recreation
 • Time
  14 min
 • Distance
  1.2
 • Speed
  11.4 min/km
 • Pulse, average/max
  105/127
 • Cadence, average/max
  57/63 spm
 • Average step length
  58 cm
 • Efficiency
  1225 hb/km
 • Track files
lördag

Liten skogsrunda på Rönnby

Sedan den 29 augusti går Hans en liten kvällsrunda barfota från bostaden upp i Rönnbyskogen och tillbaka. Målet är att om han inte går barfota någon annanstans, t ex på Tillberga elljusspår, går han kvällsrundan hemifrån. GPS-klockan hittar satelliterna först efter en stund denna kväll.

 • Date
  2013-08-31
 • Location
  Rönnby
 • Activity
  Barefoot-walking
 • Type
  Recreation
 • Time
  15 min
 • Distance
  1.0
 • Speed
  15 min/km
 • Track film
 • Track files