Hans' bankböcker

Hans får sin första bankbok som 9-åring 1966 och den sista avslutas som 24-åring 1981.

Bankböcker är från början en värdehandling men blir successivt degraderade till enbart en verifikation av kontot. Till slut försvinner bankböckerna som bevis på pengar. Istället lagras all information i datorer.

Bankbok i Linköping Skänninge Sparbank, 1966–1979

Kontonummer: 10861284. Den 1970-01-01 får kontot nytt nummer: 008.612.86.

Bankboken används av Hans för att sätta in pengar som samlas i en grön genomsynlig sparbössa. Hans tar med sparbössan till Sparbankens kontor i Johannelund, där de öppnar botten på bössan och låter en mynträknare räkna fram beloppet.

När Hans börjar samla mynt i sparbössan finns det 1-kronor, 50-öringar, 25-öringar, 10-öringar, 5-öringar, 2-öringar och 1-öringar. För att vara grindvakt och öppna grinden på Södra Finnö får han normalt 25 öre.

Från 1974-02-05 ändras formen för textinskrivningen i bankboken. Det kan tyda på att bankboken går från att vare en motbok till att vara en verifikation av kontot. Transaktioner och saldo lagras istället centralt.

Sparbanksböcker, 16-sidiga, den första röda från 1966 som blev full och överfördes till den nya gröna 1979. | Bankbok 1966 | Bankbok 1979
Första sidan i sparbanksboken från 1966.

Datum

Insatt

Uttaget

Behållning

Anmärkning

1966

Hans är 9 år.

39,16

39,16

Tömning av sparbössa.

1967

Hans är 10 år.

41,73

80,89

Tömning av sparbössa.

22,00

58,89

1968

Hans är 11 år.

3,41

62,30

Ränta 1966-12-31 och 1967-12-31.

18,88

81,18

Sparbanksveckan 1968. Tömning av sparbössa.

42,00

39,18

1969

Hans är 12 år.

2,98

42,16

Ränta 1968-12-31.

26,80

69,96

Tömning av sparbössa.

45,00

23,96

6,71

30,67

Sparbanksveckan 1969. Tömning av sparbössa.

1970

Hans är 13 år.

2,98

32,21

Ränta 1969-12-31.

39,20

71,41

Tömning av sparbössa.

13,49

84,90

Tömning av sparbössa.

10,00

74,90

25,81

100,71

Tömning av sparbössa.

16,00

116,71

Tömning av sparbössa.

20,00

96,71

6,85

103,56

Sparbanksveckan 1970. Tömning av sparbössa.

1971

Hans är 14 år.

6,00

97,56

5,00

92,56

25,00

67,56

1972

Hans är 15 år.

10,25

77,81

Ränta 1970-12-31 och 1971-12-31.

10,00

67,81

25,00

42,81

30,00

12,81

12,81

0,00

1973

Hans är 16 år.

101,00

101,00

79,25

180,25

Tömning av sparbössa.

130,99

50,25

1974

Hans är 17 år.

25,00

25,25

0,56

50,81

Ränta 1972-12-31.

1,13

51,94

Ränta 1973-12-31.

15,00

36,94

25,00

11,94

13,10

25,04

Tömning av sparbössa.

25,00

0,04

28,05

28,09

Tömning av sparbössa.

25,00

3,09

1975

Hans är 18 år.

Inga transaktioner

1976

Hans är 19 år.

0,28

3,37

Ränta 1974-12-31.

0,18

3,55

Ränta 1975-12-31.

34,65

38,20

Tömning av sparbössa.

35,00

3,20

220,00

223,20

Del av lön från Tekniska Verken, Linköping. Tekniska verken 1976

17,45

240,65

Tömning av sparbössa.

260,00

500,65

1977

Hans är 20 år.

100,00

600,65

Insättning vid Sparbanken Karlskrona. Spica 1977, dagbok 1977-02-14

10,55

611,20

Ränta 1976-12-31.

300,00

311,20

300,00

11,20

11,00

0,20

1978

Hans är 21 år.

20,62

20,82

Ränta 1977-12-31.

1979

Hans är 22 år.

1,25

22,07

Ränta 1978-12-31. Stämpel: "Transporterat till ny sparbanksbok".

22,07

0,00

Bankkonto och bankbok avslutad.

Bankbok i Sparbanken Östergötland, 1973–1979

Kapitalsparräkning, kontonummer 1.089.159.6.

Förbehåll: Studiebidrag. Stämpel: Medlen disponeras av räkningshavaren själv.

Sparbanksböcker, 16-sidiga, den första från 1973 som blev full och överfördes till den nya 1975. | Bankbok 1973 | Bankbok 1975
Första sidan i sparbanksboken.

Datum

Insatt

Uttaget

Behållning

Anmärkning

1973

Hans är 16 år.

220,00

220,00

75,00

145,00

45,00

100,00

50,00

50,00

20,00

30,00

20,00

30,00

440,00

470,00

131,00

339,00

100,00

239,00

50,00

189,00

89,00

100,00

30,00

70,00

60,00

10,00

1974

Hans är 17 år.

4,39

14,39

Ränta 1973-12-31.

625,00

639,39

50,00

589,39

100,00

489,39

25,00

464,39

25,00

439,39

50,00

389,39

25,00

364,39

25,00

339,39

40,00

299,39

150,00

149,39

150,00

299,39

40,00

259,39

75,00

184,39

70,00

114,39

30,00

84,39

30,00

54,39

50,00

4,39

94,00

98,39

50,00

48,39

63,00

111,39

60,00

51,39

30,00

21,39

20,00

1,39

600,00

601,39

100,00

501,39

150,00

351,39

150,00

201,39

100,00

101,39

50,00

51,39

500,00

551,39

100,00

451,39

50,00

401,39

100,00

301,39

100,00

201,39

50,00

151,39

50,00

101,39

50,00

51,39

30,00

21,39

20,00

1,39

100,00

101,39

100,00

1,39

1975

Hans är 18 år.

9,47

10,86

Ränta 1974-12-31.

625,00

635,86

150,00

485,86

85,00

400,86

88,00

320,86

50,00

270,86

70,00

200,86

50,00

150,86

85,00

65,86

Bankbok avslutad, slut på rader.

50,00

15,86

Ny bankbok

15,00

0,86

500,00

500,86

200,00

300,86

200,00

100,86

100,00

0,86

300,00

300,86

100,00

200,86

100,00

300,86

150,00

150,86

100,00

50,86

575,00

625,86

300,00

325,86

200,00

125,86

100,00

25,86

1976

Hans är 19 år.

40,00

65,86

89,43

74,29

Ränta 1975-12-31.

70,00

4,29

800,00

804,86

350,00

454,29

150,00

304,29

200,00

104,29

50,00

54,29

50,00

4,29

3,00

1,29

300,00

301,29

200,00

501,29

100,00

401,29

300,00

801,29

1977

Hans är 20 år.

15,34

816,63

Ränta 1976-12-31.

800,00

16,63

16,00

0,63

1978

Hans är 21 år.

4,10

4,73

Ränta 1977-12-31.

1625,00

1629,73

700,00

929,73

900,00

29,73

565,00

594,73

400,00

194,73

565,00

759,73

600,00

159,73

1979

Hans är 22 år.

11,75

171,48

Ränta 1978-12-31.

601,00

772,48

700,00

72,48

625,00

697,48

900,00

1597,48

1597,48

0,00

Bankkonto och bankbok avslutad.

Bankbok i Sparbanken Östergötland, 197x–1979

Sparräkning, kontonummer 0.013.419.7.

Förbehåll: Inget. Detta konto används för långsiktigt sparande. Överföringar från annat konto registreras i efterhand i bankboken.

Sparbanksbok, 16-sidig. Den första boken saknas. | Bankbok 1975
Första sidan i sparbanksboken.

Datum

Insatt

Uttaget

Behållning

Anmärkning

1975

Hans är 18 år.

5967,00

Transport från annan bankbok

20,00

5987,00

Insättning 1975-01-28.

20,00

6007,00

Insättning 1975-02-26.

20,00

6027,00

Insättning 1975-03-25.

20,00

6047,00

Insättning 1975-04-28.

20,00

6067,00

Insättning 1975-05-28.

200,00

5867,00

1976

Hans är 19 år.

20,00

5887,00

Insättning 1975-06-25.

20,00

5907,00

Insättning 1975-07-29.

20,00

5927,00

Insättning 1975-08-27.

20,00

5947,00

Insättning 1975-09-26.

20,00

5967,00

Insättning 1975-10-29.

20,00

5987,00

Insättning 1975-11-26.

20,00

6007,00

Insättning 1975-12-22.

351,77

6358,77

Ränta 1975-12-31.

20,00

6378,77

Insättning 1976-01-28.

20,00

6398,77

Insättning 1976-02-25.

20,00

6418,77

Insättning 1976-03-29.

20,00

6438,77

Insättning 1976-04-28.

20,00

6458,77

Insättning 1976-05-26.

20,00

6478,77

Insättning 1976-06-28.

20,00

6498,77

Insättning 1976-07-28.

20,00

6518,77

Insättning 1976-08-27.

20,00

6538,77

Insättning 1976-09-28.

20,00

6558,77

Insättning 1976-10-27.

1200,00

7758,77

1000,00

8758,77

20,00

8778,77

Insättning 1976-11-26.

600,00

9378,77

20,00

9398,77

Insättning 1976-12-22.

1000,00

10398,77

1977

Hans är 20 år.

379,18

10777,96

Ränta 1976-12-31.

225,00

11002,96

20,00

11022,96

Insättning 1977-01-27.

20,00

11042,96

Insättning 1977-02-24.

2000,00

13042,96

1000,00

14042,96

1978

Hans är 21 år.

921,61

14964,57

Ränta 1977-12-31.

921,00

14043,57

14000,00

43,57

1979

Hans är 22 år.

473,25

516,82

Ränta 1978-12-31.

516,82

0,00

Bankkonto och bankbok avslutad.

Bankbok i Sparbanken Mälardalen, 1979–1981

Kapitalsparräkning, kontonummer 102 419 739-2.

Förordnande: Inget. Detta konto används för långsiktigt sparande.

Kontot och bankbok startas när Hans flyttar från Linköping till Västerås.

Sparbanksbok, 16-sidig. | Bankbok 1979
Första sidan i sparbanksboken.

Datum

Insatt

Uttaget

Behållning

Anmärkning

1979

Hans är 22 år.

1136,37

1136,37

14,42

1150,79

Insättning 1979-07-05.

16,20

1166,99

Insättning 1979-07-05.

625,00

1791,99

Insättning 1979-07-20.

300,00

1491,99

435,34

1927,33

Insättning 1979-08-29.

900,00

1027,33

600,00

427,33

625,00

1052,33

Insättning 1979-10-19.

200,00

852,33

1980

Hans är 23 år.

39,22

891,55

Ränta 1979-12-31.

640,00

1531,55

Insättning 1980-01-19.

700,00

2231,55

Insättning 1980-04-18.

2200,00

31,55

700,00

731,55

Insättning 1980-08-20.

500,00

331,55

1981

Hans är 24 år.

750,00

981,55

Insättning 1980-10-20.

72,69

1054,24

Ränta 1980-12-31.

690,00

1744,24

Insättning 1981-01-20.

750,00

2494,24

Insättning 1981-04-16.

700,00

1794,24

1500,00

294,24

750,00

1794,24

Insättning 1981-07-20.

83,15

1127,39

1981-04-21.

1127,39

0,00

Bankbok och konto avslutas.