Det kommer per post

www.sundgren.se

Uppdaterad: 2012-04-08
Skapad: 2012-04-08

Vet Ni varför... över en million människor handlar per katalog?

År 1950 beskriver Handelsfirman Alfa på baksidan av sin postorderkatalog varför man ska handla på postorder.

Denna katalog har ett mål i Edert och vårt liv. – Ni vet att om Ni kan anskafffa Edert varubehov förmånligare, stiger Er levnadsstandard genast avsevärt. Ni får då mera pengar över – och kan Ni då skaffa Eder just sådana saker som gör livet behagligare att leva.

Ni har idag erhållit en pålitlig medhjälpare, som när helst Ni behagar står till Eder tjänst med bra varor till låga priser – vår katalog.

Använd denna katalog ofta. Den utgör för Eder en snabb, komfortabel, pålitlig och ekonomisk förmånlig inköpskälla. Det är just därför en så stor del av Sveriges befolkning funnit det förmånligt handla efter kataloger.

Ni är alltid lika välkommen som kund hos oss, och äro vi övertygade om att även Ni, i likhet med våra övriga kunder, kommer att spara 100-tals kronor genom att ofta använda denna katalog.

Högaktningsfullt

HANDELSFIRMAN ALFA