Hans som pilot

Hans Sundgren har flygcertifikat för enmotorigt flygplan under tiden 1985-01-12 till 1992-07-22.

Även om Hans låter certifikatet förfalla har han genom pilotlicensen erhållit kunskap som är värdefull i andra sammanhang, exempelvis planering, värsta scenariot och hantering av flera samtidiga uppgifter.

Uppdatering av pärmen Svenska Flygfält

För att hålla reda på alla flygfält i Sverige prenumererar Hans på pärmen "Svenska Flygfält". Det betyder att han får rättelser skickade i brev och dessa ska placeras i pärmen "Svenska Flygfält. Han gör följande rättelser under 4 år:

En anledning till att Hans låter certifikatet förfalla är att han ägnar mer tid till uppdateringar än till riktig flygning.

Fler uppdateringar

Uppdateringar mellan år 1988 och 1991.

När Hans flög vilse över Musköbasens restriktionsområde

När Hans flyger till Visby över dagen, med 3 passagerare, råkar han komma vilse på vägen hem över Östersjön. Han skriver några år senare en artikel om händelsen i Västerås Flygklubbs tidskrift VFK-Nytt.

PDF version av artikeln