Släggkastargatan, Västerås

På området Rönnby i Västerås ligger Släggkastargatan med sina 12 höghus och skogen inpå. Det är där Hans bor sedan 2012.

Om Rönnby

Rönnby förr

År 500–1000, dvs yngre järnåldern anlades Rönnbys fornborg. Resterna kan ses i skogskanten sydost om Släggkastargatan.

Fornborgen består av en halvcirkelformat 200 m lång stenmur, ca 2 m hög. Gissningsvis fanns en träpallisad högt uppe på murkrönet. Ingången var troligen riktad söderut mot Mälaren. Rönnbyborgen användes huvudsakligen som försvarsanläggning mot andra klaner.

Rönnby nu

Idag bor ca 3000 personer på Rönnby, varav ca 1000 i höghusen på Släggkastargatan.

Släggkastargatan har 12 höghus med sammanlagt 612 bostadsrättslägenheter. Husen är uppdelade på två bostadsrättsföreningar:

Källa: Bostadsrättsföreningarnas informationsmapp år 2007.

Om Släggkastargatan

Byggandet av höghusen

Höghusen byggdes 1972–78 och färdigställdes i följande ordning: 4, 3, 6, 8, 5, 7, 9, 11, 10, 12, 14 och 16.

Rönnby Centrum färdigställdes 1973.

Det underjordiska garaget byggdes i 3 etapper mellan år 1973–1978.

Källa: Bostadsrättsföreningarnas informationsmapp år 2007.

Bostadsrättsföreningen

Hus nummer 6 tillhör bostadsrättsföreningen Rönnby.

Koordinater

WGS 84 decimal: 59.649400, 16.509422

Hans har varit bosatt i höghusen på Rönnby vid tre tillfällen:

2012–: Släggkastargatan 6, 8 tr

1991–1993: Släggkastargatan 16, 7 tr

1979–1981: Släggkastargatan 10, 2 tr

Ett dygn från 8:e våningen

video html5 autoplay by EasyHtml5Video.com v1.5.1

Film i eget fönster: Storlek 320x240 | Storlek 768x576

 

Historiska bilder

1980, september: Rönnbyligan, lag Släggkastargatan