Harry Hallerstam berättar 1974

Sture Sundgren 53 år, skriver ner några minnesanteckningar efter besök av Rut och Harry Hallerstam, på Södra Finnö.

För minnet, Harry Hallerstam har berättat

Rut och Harry gästade oss i stugan torsdagen den 11 juli, då vi hade semester.

År 1908 omkom hans (Harry Hallerstams) far August Olsson på Back. Med kalksten var de på väg med skutan Viktoria från Gotland till Gävle då de troligen överraskades av så hårt väder att rigghaveri inträffade och skutan totalförliste. Harrys äldre bror Birger var också med och Halvar Svenssons bror Gunnar. Samtliga omkom.

Det enda vrak som senare hittats och kunnat härledas från Viktoria var hennes ena namnskylt som hittats på Gotska Sandön.

Harry som var den yngste av syskonen var då 6 år (född 1902). Hans omkomne äldste bror Birger var 17 år. Dessutom fanns syskonen Ragnar, Agda och Olga. Olga emigrerade senare till USA. Var hemma och hälsade på något av de sista åren mamma bodde vid ”Hagen”.

Sedan barnen genom olyckan blivit föräldralösa utsågs min farfar Per-Adolf Sundgren till deras förmyndare. Han var då gift med den omkomne August Olssons syster Josefina (”Fina”) och hade ett barn, Fridolf (min far).

Senare avled barnens mor (1912?) och de blev helt föräldralösa. Den yngste, Harry kom då till Slättö till Ferdinand Andersson och Frida och Amanda. Sin mormor hade han dock kvar på Back och hälsade ofta på henne. Vilda slagsmål utkämpade han då vid ”Sjögrensbergen” där Arvid Anderssons söner (gossar), tvillingarna Herman och Torgny låg och lurpassade på honom. De var ett år äldre än Harry och dessutom var de ju två stycken. Dock blev Harry tillsagd av Arvid Andersson: ”Du ska inte vara elak mot mina gossar”.

[SLUT].

Om berättelsen

Berättelsen nedskriven med blyertspenna.

Originalet, 2 sidor.