Vid Standard Radio 1946–49

Sture Sundgren 24–28 år, arbetar vid AB Standard Radiofabrik, Ulvsunda från den 16 februari 1946 till den 15 april 1949.

Som 94-åring år 2015, skriver han ner lite minnen därifrån.

Minnen från Standard Radio

Min tid på Standard och i Stockholm har väl präglat mig. Det var något av en milstolpe när jag började i industrin, på Standard efter att tidigare jobbat mest i radioaffärer. Där var jag mest ensamjobbande med rundradioapparater och då den korta tiden hos Lagercrantz kom jag i kontakt med kommunikationsradio. Först på Standard, fick jag veta något om fackföreningar och pensionsvillkor, för anställda. Allmän sjukkassa fanns inte då. Man fick söka medlemskap i någon privat kassa.

De arbeten som jag deltog i var bland annat konstruktion och uppbyggnad av radiosändare inom kortvågsområdet, upp till omkring 20 MHz och effekter upp till 5 kW.

Som slutrör hade valts PB3/800. De bestod av en plåtsockel med anslutningar för glödström och hjälpgaller i botten och anoder i toppen. Det var svårt att få slutsteget stabilt på grund av de långa ledningarna till anoderna. Parasitsvängningar uppstod inom de högsta frekvensområdena. Vi försökte "få död" på dessa genom olika drosslar i anodledningarna. Det var svårt att hitta någon bra drossel. Några ferritdrosslar fanns inte vid den tiden 1945–1946. När parasitsvängningarna uppträdde började rörens anoder att lysa röda och anodströmmen steg. Då måste vi bryta strömmen för att rädda de dyra rören.

Spolarna i dess slutsteg bestod av några varv av grova kopparrör, minst ½". Avstämningen till rätt frekvens åstadkoms med vridkondensatorer, med keramikgavlar och stora plattavstånd. Anodspänningen var ju mer än 10 kVolt. Vi hade glasrörssäkringar i tilledningarna och dessa "glasrör" var en decimeter långa, minns jag.

Med hjälp av duktiga mekaniker i en välutrustad provverkstad fick vi fram några färdiga sändare som kontrollavdelningen sedan godkände. Det var, tror jag, två till kustradion som godkändes av Telegrafverket och två till Polen som godkändes av en kontrollant därifrån. Med honom hade vi vissa språksvårigheter minns jag och hans radiotekniska kunskaper var inte så stora. Det var Stig Holmqvist som fick förklara för honom.

Stig och jag jobbade med dessa sändare, som till sist blev leveransklara. Jag fick dock snart nya uppgifter. Vi skulle bygga en ny, modern sändare på 5 kW. Jag fick styroscillatorn på min lott. För effektsteget hade Arne Sundqvist beställt ett nytt rör med anoden utformad som en kylfläns och genomblåstes av luft. Alla tilledningar blev kortare och det blev lite enklare att få kretsen stabil. Vi gjorde en stor anoddrossel som efter vissa prov och justeringar kunde accepteras.

[SLUT].

Om berättelsen

Sture, som flyttade till Linköping 1952, skriver ner sin berättelse med en gammaldags bläckpenna i juli 2015. På kollegieblockets framsida har han antecknat: "Köpt 24/7 2015 på gamla Bokia, Storgatan".

Sida 1 av 2.

Berättelsen som handskrift.