Diabilder september 1992

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm. Diabilderna blir präglade med "92 09" på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin där detta är det högra magasinet. Det vänstra magasinet innehåller endast några ströbilder som egentligen tillhör andra magasin från år 1989 och 1992.Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på magasinlådan: Gotland 1992 (sept.) Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabild med stämplad datumangivelse "92 09" samt exponeringsnummer "004" i nedre högra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Maskinellt monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar med präglat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.
Manuellt monterad diabild i GePe plastram. Bild 27. Foto: Hans Sundgren 2024.

Manuellt monterad diabild

Av någon anledning blir xx av bilderna manuellt monterade i plastramar med glas av Sture. De har då ingen notering om bildnummer. Men de verkar ligga ordning i magasinet vilket också bekräftas när Hans öppnar diaramarna och läser av filmremsan.

Följande bilder är manuellt monterade: 3, 13–17, 19, 21–23, 27–31, 34–38

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Gotland.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37
Bildruta 38
Bildruta 39
Bildruta 4, maskinellt monterad, urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ AGFA CT100.

Bildruta 27, manuellt monterad, urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Foto-information

Stures kamera

Okänd, spegelreflexkamera

Film

Agfa CT100, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED