Diabilder juni 1992

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm. Diabilderna blir stämplade med "JUN92" på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin där detta är det högra magasinet. Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på lådan: | 1992 S:t Petersburg. | 1992 Resa till Tåsjö med mera. |Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabild med stämplad datumangivelse "JUN92" samt exponeringsnummer "25" i övre vänstra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Maskinellt monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i pappramar med präglat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.
Manuellt monterad diabild i GePe plastram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Manuellt monterad diabild

Av någon anledning blir 10 av bilderna manuellt monterade i plastramar av Sture. De har då ingen notering om bildnummer. Men genom att öppna diaramen och läsa av filmremsan kan Hans identifiera bildnumret; 20, 26–31 samt 33–34.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Tåsjö. På vägen passerar de Hans i Västerås.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37
Bildruta 25 urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.
Bildruta 27 (manuellt monterad) urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ KODACHROME 64 (KODAK 5032).

Foto-information

Stures kamera

Okänd, spegelreflex

Film

Kodachrome 64, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED