Diabilder maj 1990, B

Sture Sundgren fotograferar med två 36-bilders diabildsfilmer. Dessutom ingår 3 exponeringar från föregående film. Diabilderna blir stämplade med "05/90" på diaramarna efter framkallning.

De två diamagasinen med 72 bilder. Alla bilder är från resa till Gotland. Bilderna har vid något tillfälle ramlat ur magasinen och ligger huller om buller.Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin. Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på lådan: "Gotland 1990, 1 och 2." Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabilder med stämplad datumangivelse "05/90" samt exponeringsnummer "37, 25, 28" i övre vänstra hörnet. En diabild per film. Foto: Hans Sundgren 2024.

Monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar med stämplat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar, film 1

Exponeringarna inkluderar början på Stures och Agdas resa till Gotland.

Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37

Exponeringar, film 2

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Gotland.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37
Bildruta 38

Exponeringar, film 3

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Gotland.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37
Bildruta 38
Bildruta 37, 25, 28 urtagna ur ram. En bild per film. Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ AGFA CT100.

Foto-information

Stures kamera

Okänd, spegelreflex

Film

Agfa CT100, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED