Diabilder juni 1989, A

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm. Diabilderna blir präglade med "JUN89" på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin där detta är det högra magasinet. Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på magasinlådan: | 1989 (maj) Malmö, Sofiero, Norrviken, Båstad, Smålandsstenar. | 1989 (juni) Järbo, Ramsele, Tåsjö, Stekenjock, Frostviken, Strömsund. | Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabild med präglad datumangivelse "JUN89" samt exponeringsnummer "07" i övre högra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Maskinellt monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar med präglat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.
Manuellt monterad diabild i GePe plastram, exponeringsnummer 22. Foto: Hans Sundgren 2024.

Manuellt monterad diabild

Av någon anledning blir 16 av bilderna manuellt monterade i plastramar av Sture. De har då ingen notering om bildnummer. Men genom att öppna diaramen och läsa av filmremsan kan Hans identifiera bildnumret; 4, 10, 14–23, 24, samt 26–28.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Agdas system i Malmö, Sofiero, Norrviken, Båstad och slutligen Smålandsstenar.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 07, maskinellt monterad, urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ KODACHROME 64 (KODAK 5032).

Bildruta 22, manuellt monterad, urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Foto-information

Stures kamera

Okänd

Film

Kodakchrome KR 64, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED