Diabilder juli 1988, B

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm, men får ut 38 biler. Diabilderna blir präglade med "07/88" på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin där detta är det högra magasinet. Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på magasinlådan: | Resa till Antwerpen sep–okt 1987. | Resa till Nordkalotten (Narvik) 1988. | Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabild med stämplad datumangivelse "07/88" samt exponeringsnummer "14" i övre vänstra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar med stämplat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar Stures och Agdas resa till Nordkalotten, samt bilder från Getingstigen.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 37
Bildruta 38
Bildruta 14 urtagen ur ram. Bilden är märkt "12" och Sture får ut 38 bilder ur filmrullen, mot det normala 36 bilder.Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ KONICA P M.

Foto-information

Stures kamera

Okänd spegelreflexkamera

Film

Konica, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED