Diabilder juli 1988, A

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm. Diabilderna saknar datumprägling på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor. Det här magasinet är av typ "CS" där diaramarna sitter fast och måste skjutas ut. Dessutom sitter diabilderna tätt. Det är alltså ett kompakt magasin där man inte riskerar att diabilderna faller ut vid hantering.

Magasinet är löst, utan omslutande låda.

Diabild utan datumangivelse och exponeringsnummer. Foto: Hans Sundgren 2024.

Monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar början av Stures och Agdas resa till Nordkalotten.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 20 urtagen ur ram. Första bilden är exponering 3, därför är bild 20 exponering 22.Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ KONICA CHROME 100.

Bildruta 4 med filmtyp angiven: KONICA CHROME 100.Foto: Hans Sundgren 2024.

Foto-information

Stures kamera

Okänd kamera

Film

Konica, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED