Diabilder januari 1981

Sture Sundgren fotograferar med en 36-bilders diabildsfilm. Diabilderna blir präglade med "JAN 81" på diaramarna efter framkallning.

Diamagasinet med 36 bilder. Foto: Hans Sundgren 2024.

Diabilder i magasin

Diabilderna lagras i magasin för diaprojektor.

Magasinlådan med 2 magasin där detta är det högra magasinet. Foto: Hans Sundgren 2024.
Text på lådan: "Resa till Finland och ute vid stugan. Resa till Rom. 1980 september. Foto: Hans Sundgren 2024.
Diabild med stämplad datumangivelse "JAN 81" samt exponeringsnummer "19" i övre högra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i pappramar med präglat datum och exponeringsnummer.

Framsidan med spegelvänd bild, upp och ner.Foto: Hans Sundgren 2024.

Exponeringar

Exponeringarna inkluderar Stures resa till Rom (där han själv är med på bildruta 14) och julafton i Smålandsstenar.

Bildruta 1
Bildruta 2
Bildruta 3
Bildruta 4
Bildruta 5
Bildruta 6
Bildruta 7
Bildruta 8
Bildruta 9
Bildruta 10
Bildruta 11
Bildruta 12
Bildruta 13
Bildruta 14
Bildruta 15
Bildruta 16
Bildruta 17
Bildruta 18
Bildruta 19
Bildruta 20
Bildruta 21
Bildruta 22
Bildruta 23
Bildruta 24
Bildruta 25
Bildruta 26
Bildruta 27
Bildruta 28
Bildruta 29
Bildruta 30
Bildruta 31
Bildruta 32
Bildruta 33
Bildruta 34
Bildruta 35
Bildruta 36
Bildruta 19 urtagen ur ram. Foto: Hans Sundgren 2024.

Positiv film

Filmen är av typ KODAK FILM 5032 vilket är "KODACHROME 64 (Daylight)".

Foto-information

Stures kamera

Voigtländer Vito B

Film

Kodakchrome 64, 135 positiv 36×24 mm, ramade diabilder.

Digitalisering

Hans Sundgren

Upplösning 4000 dpi, ca 5600×3800px, jpg, filstorlek 4-8 MB.

Filmskanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED