Bombardier 2008–2022

Hans 51 år, börjar som konsult hos Bombardier Transportation i Västerås, under våren 2008. Han kommer att stanna där i 13 år och slutar först när han går i pension i juli 2021.

Efter 2 månader som pensionär är han dock tillbaka som timanställd med speciella uppdrag.

Namnskylt med telefonnummer.

Avdelningen för dokumentation och utbildning

Hans får sin arbetsplats på Östra Ringvägen 2 i huset som går under benämningen "Arvid-huset".

Under många år har Hans en DECT-telefon med "fast" telefonnummer men på slutet är det endast mobiltelefon som gäller.

Hans sätter upp en ny skylt vid sin arbetsplats. Årtalet är osäkert
xxx.

Bombardier blir Alstom

Alstoms köp av Bombardier Transportation är klart den 29:e januari. Alstom har nu 1850 anställda i Sverige. Före uppköpet hade Alstom 350 och Bombardier 1500 anställda.

Under våren byts email-adresser och skyltar.

xxxx.

Sista dagen på uppdraget

Hans slutar på uppdraget men är anställd på konsultfirman i ytterligare 3 månader.

Från den 1 oktober har han anmält att han vill få utbetalning från den allmänna pensionen.

Innan Hans går för dagen knappar han in ett meddelande i Microsoft Outlook som ska skickas till dem som i framtiden skickar epost till hans Alstom-adress.