Stockholms Bästa, år 2021

Hans genomförde Midnattsloppet Sverige hösten 2020 och får inbjudan via epost till en helt ny löptävlingsserie kallad "Stockholms Bästa".

Tävlingsförutsättningar

Inbjudan via epost.

Löpserien "Stockholms Bästa" arrangeras av Midnattsloppet med följande detaljer:

De 8 lopp som ingår i löpserien. Hans anmäler sig till de 2 kortaste distanserna; Hammarby Sjö och Vinterviken.

Nummerlapp

Nummerlappen för alla lopp "Stockholms Bästa" 2021.

Nummerlappen får Hans ett vanligt brev, inklusive säkerhetsnålar.

Samma nummerlapp ska användas till alla 8 deltävlingar.

Nummerlappens baksida med tidtagningschip på båda ytterkanterna.

Banan Hammarby sjö, 5,9 km

Loppets sträckning och höjdprofil.

Sträckan som ska springas är tydligt utmärkt på karta. Dessutom kan man via en interaktiv karta i en smartmobil se var man befinner sig på banan. Man kan även ladda ner en GPX-fil av banan för egen användning.

GPX file

Så här presenteras banan: "Banan bjuder på några knixiga svängar, och löparna utmanas även med en riktigt tuff stigning mot slutet. Underlaget består mestadels fint asfalts- och gatstensunderlag när det är barmark men nu är det mestadels skottad, packad snö och stundtals lite snömodd. Start: Lumaparken. Mål: Lumakranen."

Visning av GPX-filen på OpenStreetMap.

Hammarby sjö: Start ungefär 09:25:00

Bekräftelse av starttid.

Hans har valt en starttid torsdag förmiddag 09:25:00. Då hinner han med morgonmöten på jobbet före start, även om de sker från bilen. Man är uppmanad att starta senast 10 minuter efter utsatt starttid, för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad det gäller Covid-19.

Tidtagningen startar när man passerar startlinjen med nummerlappen.

Hammarby sjö: Medalj och diplom

Medaljen.

Några dagar efter tävlingens slut kommer medalj och diplom per post.

Diplom och medalj.

Banan Vinterviken, 4,0 km

Loppets sträckning och höjdprofil.

Sträckan som ska springas är tydligt utmärkt på karta. Dessutom kan man via en interaktiv karta i en smartmobil se var man befinner sig på banan. Man kan även ladda ner en GPX-fil av banan för egen användning.

GPX file

Hans har god kännedom om området runt sjön Trekanten eftersom han under åren 1995 till 2002 var anställd på företaget AU-System som hade sitt kontor i närheten.

Så här presenteras banan: "xxxx. Start: Trekantsparken. Mål: Trekantsparken."

Visning av GPX-filen på OpenStreetMap.

Vinterviken: Start ungefär xx:xx:00

Bekräftelse av starttid.

Hans har valt en starttid torsdag förmiddag xx:xx:00. xxx.

Tidtagningen startar när man passerar startlinjen med nummerlappen.

Vinterviken: Medalj och diplom

Medaljen.

Några dagar efter tävlingens slut kommer medalj och diplom per post.

Diplom och medalj.

Banan Årstaviken, 7,5 km

Loppets sträckning och höjdprofil.

Sträckan som ska springas är tydligt utmärkt på karta. Dessutom kan man via en interaktiv karta i en smartmobil se var man befinner sig på banan. Man kan även ladda ner en GPX-fil av banan för egen användning.

GPX file

Hans har god kännedom om denna bana förutom bron över Årstaviken. Åren 1995 till 2002 var HAN anställd på företaget AU-System som hade sitt kontor på Liljeholmen och ibland sprang han lunchlöpning tillsammans med andra just runt Årstaviken. Den sträckan var dock längre eftersom man utgick från adress Liljeholmsstranden 5.

Så här presenteras banan: "xxxx. Start: Trekantsparken. Mål: Trekantsparken."

Visning av GPX-filen på OpenStreetMap.

Årstaviken: Start 18:00

Bekräftelse av starttid.

Hans har valt en starttid söndag kväll 18:00, den sista dagen man kan springa loppet.

Han åker från Västerås 15:30, stannar vid MacDonalds vid stäket som vanligt för att äta en hamburgare och för att gå på toaletten. Det är kö från Liljeholmsbron och in mot Södermalm. Han chansar och åker in på Zinkens väg för att vara nära starten. Han har tur och hittar en parkeringsplats endast 20 meter från startportalen.

Parkeringsavgiften är 0 kronor, som framgår av kvittot som skickas till hans epostadress.

Parkeringskvitto

Årstaviken: Medalj och diplom

Medaljen.

Några dagar efter tävlingens slut kommer medalj och diplom per post.

Diplom och medalj.