Vasaloppet Hemma, år 2022

Vasaloppet 30 avgörs den 25 februari 2022 när Vasaloppet firar 100-år jubileum. Hans är anmäld men ändrar till Vasaloppet 30 Hemma.

Hans 65 år åker endast en kort stund vid Orientalen och "bryter" alltså loppet. Peter 71 år och Leif 80 år åker längre sträckor på konstsnöspåret i Rocklunda.

Peter, Hans och Leif. [Fotomontage]
Bekräftelse på anmälan.

Anmälan, startled och startbevis

Hans anmäler sig 17:04 tisdagen den 16 mars.

Den 27 oktober får deltagarna epost-meddelande om vilken startgrupp de tilldelats.
Startbeviset för Vasaloppet Hemma 2022.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera 1

Apple iPhone 11

Kamera 2

GoPro Hero 7

Kamera 3

Okänd