Mikroprocessor

www.sundgren.se

Uppdaterad: 2010-05-03
Publicerad: 2010-02-02

 

Hans ville lära sig programmera mikroprocessorer under våren 2010.

En distanskurs på KTH passade perfekt: Tillämpad digitalteknik med PIC-processor IL131V 7.5 hp

Som examensarbete skulle man göra ett projekt med en PIC-processor av typ mid-range. Hans valde att göra en DCF77 Simulator.

DCF77 Simulator

Rapport, preliminär

 

DCF77-simulator, kravspecifikation

Funktion

DCF77 är den tyska långvågssändaren som ger rätt tid till radiostyrda klockor i norra Europa. Denna DCF77-simulator ska skapa ett pulståg identiskt med DCF77 men med en valbar tid, datum och andra parametrar, dvs en falsk tid. Tidprotokollet är offentligt enligt DCF77 protokoll.

Simulatorn ska ha flera visningslägen för en pedagogisk demonstration av hur DCF77-signalen ser ut. Simulatorn blir därmed även en”demonstrator”.

Genom att ansluta simulatorn elektriskt till en vanlig radiokontrollerad klocka kan funktionen verifieras.

 

DCF77 Simulator

 

Uppbyggnad

Hårdvara

Microprocessor PIC16F628 med följande interface:
  Utgångar:   1 för puls, att koppla till extern radiostyrd klocka
              1 för eventuell högtalare/buzzer
              1 för eventuell LED-indikering
              6 för LCD display 4x20 tecken, ASCII 
  Ingångar:   4 för tryckknappar
  Oscillator: 2 för kristall 32,768 kHz med tillhörande kondensatorer för en stabil 1 Hz signal.
                   ________  ________
                  |        \/        |
         LCD.D6 <-|RA2   16F628  RA1|-> LCD.D5
         LCD.D7 <-|RA3            RA0|-> LCD.D4
        Btn SET >-|RA4-od    RA7/OSC1|-< Btn INC 
    Loudspeaker <-|RA5/MCLR  RA6/OSC2|-< Btn MODE  
            GND --|Vss            Vdd|-- +5V
      pulse out <-|RB0/INT  (RB7)/PGD|-- XTAL
            LED <-|RB1/Rx   (RB6)/PGC|-- XTAL
      Btn START >-|RB2/Tx         RB5|-> LCD.RS  
         LCD.EN <-|RB3/CCP  (RB4)/PGM|-- 1k- Gnd
                  |__________________|


Mjukvara
Programmet ska skrivas i C och kompileras med B. Knudsens C-kompilator Cc5x.

 

Länkar