DCF77 protokoll

The DCF77 transmitter i Germany sends time data on 77.5 kHz according to the following public protocol.

Exempelvärden för 2017-12-24, 21:05, DST=0, söndag

Bit

Symbol

Exempel1)

Beskrivning

0

M

0

Start av minut, alltid 0

1-14

väder

0110...

Väder-information från Meteo, mm

15

R

0

Indikering av onormal sändning, normalt 0

16

A1

0

Annonsering av sommartid (DST), sätts till ”1” timmen före ändring.

17-18

Z1, Z2

0
1

01 = normaltid
10 = sommartid

19

A2

0

Annonsering av skottsekund, sätts till ”1” timmen före ändring

20

S

1

Indikering av start på tidinformation, alltid ”1”.

21-27

minuter

1
0
1
0
0
0
0

Minuter 00-59 som BCD, 7 bitar, lsb först
[ 1-2-4-8 | 10-20-40-xx ]

28

P1

0

Paritetsbit, jämn paritet över bit 21-28

29-34

timmar

1
0
0
0
0
1

Timmar 00-23 som BCD, 6 bitar, lsb först
[ 1-2-4-8 | 10-20-xx-xx ]

35

P2

1

Paritetsbit, jämn paritet över bit 29-35

36-41

dag

0
0
1
0
0
1

Dag 01-31 som BCD, 6 bitar, lsb först
[ 1-2-4-8 | 10-20-xx-xx ]

42-44

veckodag

1
1
1

Veckodag som BCD, 3 bitar, lsb först
[ 1-2-4-x ] 1 = måndag

45-49

månad

0
1
0
0
1

Månad 01-12 som BCD, 5 bitar, lsb först
[ 1-2-4-8 | 10-xx-xx-xx ]

50-57

år

1
1
1
0
1
0
0
0

År 00-99 som BCD, 8 bitar, lsb först
[ 1-2-4-8 | 10-20-40-80 ]
Århundradet ”20” är undersförstått.

58

P3

1

Paritetsbit, jämn paritet över bit 36-58

59

-

-

Markering av ny minut, ingen puls