Optisk signalering med morse

Skriv text som ska sändas optiskt som morsekod. Du kan använda bokstäver, siffror och de vanligaste skiljetecknen:

Morsekod:

 

Välj färg och hastighet (Word Per Minute):

Created 2018-05-02 | Modified 2019-04-05 | About the web app |