Flag
Blinds
Optisk morse-signalering

Välj färg och hastighet (Word Per Minute):

Öva mottagning

Ange mottagna tecken:

Resultat:

 

Sändning

Skriv tecken som ska sändas. Du kan använda bokstäver, siffror och skiljetecken:

Morse-kod:

 

Created 2018-05-02 | Modified 2021-02-25 | About the web app |