Om teckendelar

Det normala förhållandet mellan teckendelar i morse är att en lång teckendel är 3 gånger en kort teckendel. Inom optisk signalering är det dock vanligt att förlänga den långa teckendelen för tydlighet. Därför är avstånden justerade i denna simulator för att efterlikna verkligheten.

Tecken Normal morse Denna simulator
Kort teckendel 1 enhet 1 enhet
Lång teckendel 3 enheter 4 enheter
Bokstavsmellanrum 3 enheter 4 enheter
Ordmellanrum 7 enheter 7 enheter