Kodak Brownie Movie Camera

Stures filmkamera på 1960-talet är en Kodak Brownie Movie Camera 225. Kameran är en stumfilmskamera av typen "Dubbel-8".

Kameran släpps på marknaden 1955.

Kodak Brownie Movie Camera, right

En 16 mm film blir 8 mm

Kameran laddas med 16 mm film. Först exponeras ena sidan av filmen, dvs 8 mm, och sedan vändes filmen och andra sidan exponeras. Man skickade sedan in 16 mm filmen för framkallning och fick en framkallad 8 mm film i retur. Filmlabbet har alltså delat filmen i två delar på längden och skarvat ihop den.

Kodak Brownie Movie Camera, left

Fjäderdriven filmframmatning

Kamerans filmframmatning är mekaniskt driven av en fjäder som spänns genom att rotera ett vred före filmningen.

Den fysiska filmlängden är 15 m (2 x 7,5 m) vilket inspelad i standardhastighet på 16 bilder per sekund ger en filmlängd på 4,15 minuter.

Kodak Brownie Movie Camera, left Kodak Brownie Movie Camera, left

Tre objektiv

Den här lyx-modellen har tre objektiv i revolverfattning; 9 mm, 13 mm, 24 mm f/1.9. Varje objektiv har sin egen färg och i sökaren är bildutsnittet markerat med objektivts färg.

Gult objektiv har litet utsnitt i sökaren och är alltså teleobjektivet 24 mm.