Historien om ringen

Sture skriver ner en dröm han haft. Han analyserar den och gissar att den berör hans arbetsliv som ingenjör.

Årtalet är osäkert men troligen runt 1995.

Historien om ringen (en dröm)

Underlägsenhet.

Det var hemma på Getterö. Köket, "salen" och sovkammaren så tydligt, och även kullen vid "fin-éntrén" och garderoben och trappan.

Vi var i köket, där satt Asea-chefen Nicolin och ringde i telefon med mera. Av någon anledning hade han tagit av sig sin ingenjörsring och jag hade lagt beslag på den. Det var en KTH-ring men med en svag kopparglans.

Jag var orolig för att jag tagit ringen. Jag visste inte hur jag skulle kunna lämna den tillbaka utan att bli tagen som tjuv.

Agda städade köket och Nicolin beundrade hennes arbete och tala om sin erfarenhet av jobb.

Jag hittade katten Tusse i sin portfölj där han låg "som död" men blev levande när jag strök honom.

Till sist tog jag mod till mig och frågade Nicolin om han tappat sin ring, vilket han hade. Jag tog upp den ur fickan men den var fatalt nersmutsad svart klibbighet som även stänkte över Nicolin som jag fick borsta av med handen. Jag var tvungen att göra ren ringen och kröp då på golvet bland en del damm (den fatala underlägsenheten).

Under tiden hade Agda dukat kaffebröd inne i stugan men jag vågade inte gå in där.

Analys

Drömmen var nog ett uttryck för mitt hela ingenjörsliv. Ringen var symbolen för den ingenjörskonst som jag aldrig nådde upp till. Jag försökte dock stjäla ringen och när jag skulle lämna den ifrån mig (vid pensioneringen) var den nersmutsad, men jag hade dock haft den en tid.

Jag tycker mig kunna analysera fram ett delmisslyckande. Jag var långt underlägsen den höga ingenjörsbilden (Nicolin).

[SLUT].

Om berättelsen

Sture skriver ner berättelsen på några kladdpapper.

Sida 1 av 2.

Berättelsen, 2 sidor.