Skolan på Södra Finnö 1928

Sture Sundgren 7 år börjar skolan.

Som 97-åring år 2018, skriver han ner lite minnen därifrån.

Skolan på Södra Finnö

Skolan i S:t Anna delen av Södra Finnö

Vi hade skola på Södra Finnö. Den låg på Sankt Anna-delen men vi barn från Gryts-delen fick också gå där eftersom ingen fanns på Getterö (Gryt) annat än på Emtö. Skulle vi gått i den skolan hade vi först måst färdas över Getteröströmmen med roddbåt. Då var det bättre att vi fick börja i Sankt Anna-skolan, tyckte föräldrarna.

Jag minns min första skoldag i den lilla skolan vid Pettersborg. Efter en lång promenad genom väglöst land och skogsdungar nådde vi vår skola efter 3–4 kilometer. Det var lång skolväg för oss 7-åringar. Jag minns inte hur många vi var men det var nog 10-11 stycken.

Vår lärarinna var Märta Österman (?) som hon då hette innan hon var gift med Arvidsson.

Ny skola efter 1 år

Efter mitt första skolår flyttades emellertid vår skola till en annan lokal vid Finnö-Slättö vägkors. Den gamla skollokalen Petersborg användes inte längre. Efter ännu ett par skolår byggdes en ny skola i skogskanten vid Finnö Backgård, troligen år 1930.

Det blev en bra skolbyggnad med egen vattenkälla och handpump på skolgården. På övervåningen hade vår lärare ”Märta” sin bostad. Den nedre våningen bestod av en skolsal och ett ”avklädningsrum” där vi satt på långbänkar längs väggarna och åt vår matsäck, som vanligast var ett par smörgåsar och en flaska mjölk.

Alla årskurser i samma sal

Varje morgon sjöng vi en psalm och fröken spelade på en tramporgel. I skolsalen satt alla barnen i olika grupper från nybörjare till femte- och sjätte klass.

På tomten fanns också en skoldassbyggnad med olika dörrar för flickor och pojkar. En vedbod fanns i samma byggnad där stod en gammal sjöman och sågade och högg ved som passade till en täljstenskamin i skolsalen och till frökens järnspisel och kakelugn. Jag tror att han skötte kaminen i skolsalen också, när han var där. Vi hade fått en ny täljstenskamin som höll värmen bra, minns jag.

Det var nära till skogen som vi smet ut i ibland fast fröken ville helst att vi skulle vara på skolgården, som var av grus. En flaggstång fanns på skolgården.

Vi lekte väl de vanliga lekarna som alla barn leker men vi hade ingen gymnastik.

I slöjd fanns det bara syslöjd för alla, både pojkar och flickor. Träslöjd hade vi pojkar gärna velat ha, men det fanns ingen lärare till det och vår fröken kunde nog inte om detta.

Skolinspektör

Ibland kom en skolinspektör och då blev vår fröken lite nervös. Examensdagarna i juni minns jag väl. Då kom ju alla föräldrar och en gubbe från skolstyrelsen i Sankt Anna.

[SLUT].

Om berättelsen

Berättelsen nedskriven av Sture med en gammaldags bläckpenna år 2018, sida 1.

Berättelsens originalsida 2 finns i två versioner. Denna avskrift är en kombination av båda versionerna.

Mellanrubriker är tillagda i efterhand.

Hela berättelsen sida 1–3.