Radio orienteering

Hans has practised radio-orienteering since 1988.

His best international results are 1:st place in Nordic Championships 144 MHz in 1998 and 2006.

Vad är det?

Radio orienteering

Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start. Sporten har smeknamnet "rävjakt" och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och uppsöker dem. Den som tagit flest kontroller på kortast tid.

Swedish radio orienteering site

Read more about the sport: Swedish Radio Orienteering

Try virtual radio-orienteering

Test yourself with Rasor-144. You get one help bearing and your task is to find the location of the 3 posts. The simulator requires Flash player.